Anda di halaman 1dari 6

MEMBINA RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) Nama No Matrik

Mata Pelajaran Tingkatan Bil. Pelajar Tarikh / Hari Masa Tajuk Sub Tajuk

: MOHD FIKRI BIN AUNUDIN : L20122009303


: Tajwid al-Quran : Tingkatan 2 Nafi : 30 orang : 22.11.2013 (Khamis) : 10.00 a.m. 10.40 a.m. (40 minit) : Bab Makhraj Huruf : Makhraj Am dan Khas (al-Jauf dan al-Halq)

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat: 1) Menyatakan pengertian Makhraj Huruf dengan jelas. 2) Menyatakan bahagian-bahagian Makhraj Huruf am dan khas betul. 3) Menyebut huruf-huruf al-Quran berdasarkan makhrajnya (al-Jauf dan al-Halq) tepat.

Kaedah Penyampaian: 1) Penerangan 2) Soal jawab 3) Analisis

BBM

1) Buku teks 2) Slide Power Point 3) Mushaf al-Quran

KBKK

1) Mengkategori 2) Meneliti 3) Membanding beza

Ilmu Nilai

: Ilmu al-Quran : 1) Keberanian 2) Kerajinan 3) Kerjasama

Konsep

: Makhraj Huruf

Pengetahuan Sedia Ada: Pelajar sudah memahami konsep makhraj huruf semasa di sekolah rendah.

Fasa/Minit
Set Induksi (3 minit)

Isi Pelajaran
Video bacaan alQuran oleh seorang kanak-kanak berumur empat tahun dan bacaan al-Quran oleh Syeikh el-Afasy. Bacaan kanak-kanak: - boleh membaca tetapi bacaannya kurang tepat dari segi makhraj huruf dan hukum tajwid yang lain disebabkan faktor umur dan kemampuan bertutur dengan teratur. Bacaan Syeikh : -bacaan yang sangat baik dari segi makhraj huruf, suara dan lainlain.

Aktiviti P &P Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar


1) Guru menayangkan kepada pelajar video bacaan alQuran daripada dua orang qari (pembaca) yang berbeza. 2) Guru meminta seorang pelajar menyatakan perbezaan kualiti bacaan di antara kedua-dua qari tersebut. 1) Pelajar melihat video yang ditayangkan.

Catatan
Kaedah: Analisis Nilai: Kerjasama BBM: Slide Power point KBKK: Membanding beza

2) Pelajar berdiri dan menyatakan perbezaan yang diminta. Jangkaan jawapan : Qari A Qari B Suara Suara biasasedap biasa sahaja Sebuta Sebuta n huruf n huruf tidak yang tepat tepat comel kacak 1) Pelajar-pelajar yang dipilih oleh guru menjawab soalan untuk menyambung bacaan Matan yang ditanya. Pelajarpelajar lain dalam keadaan sedia.

Perkembanga n: Langkah 1 (5 minit)

- Matan Muqaddimah al-Jazariyyah

1) Guru meminta beberapa orang pelajar menyambung bacaan Matan Muqaddimah alJazariyyah pada bab Makharij alHuruf yang telah dihafaz sebelum sesi pembelajaran ini. (tugasan kelas yang lepas)

Kaedah: Penerangan Nilai: Kerajinan BBM: buku teks

KBKK: Meneliti Teknik : Preview

Langkah 2 (10 minit)

1) Pengertian Makhraj Huruf :


2) Bahagian-bahagian Makhraj Huruf Am : a- Al-Jauf (rongga) b- Al-Halq (kerongkong) c- Al-Lisan (lidah) d- Al-Syafatan (bibir) e- Al-Khaisyum (hidung)

1) Guru menyoal pelajar tentang pengertian Makhraj Huruf . 2) Guru menyoal pelajar tentang bahagianbahagian Makhraj Huruf . 3) Guru menayangkan slide power point sebagai penjelasan kepada jawapan pelajar.

1) Pelajar menjawab soalan guru berdasarkan buku teks. 2) Pelajar menjawab pertanyaan guru berpandukankan buku teks. 3) Pelajar meneliti paparan slide power point.

Kaedah: Penerangan / Mendengar Nilai: Kerajinan BBM: Buku teks/ Slide Power Point KBKK: Meneliti Teknik : Question

3) Makhraj Huruf

Khas
a- Al-Jauf (rongga) : - Huruf-hurufnya * * * - Cara sebutan huruf b- Al-Halq (kerongkong) - Bahagianbahagiannya: *Aqsa al-Halq *Wasat al-Halq *Adna al-Halq - Huruf-hurufnya *Aqsa al-Halq )( *Wasat al-Halq)( *Adna al-Halq)( 4) Guru meminta pelajar menyebut huruf-huruf dengan cara yang betul dan membetulkan sebutan pelajar yang kurang tepat. 4) Pelajar cuba menyebut hurufhuruf dengan cara yang betul.

- Cara sebutan huruf

Langkah 3 (7 minit)

Perbincangan kumpulan: Kumpulan 1: Keluarkan contohcontoh huruf al-Halq yang terdapat dalam surah al-Fatihah ayat 7 dan sebutkan dengan cara yang betul. Kumpulan 2 : Keluarkan contohcontoh huruf al-Halq yang bersebelahan antara satu sama lain

1) Guru membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan yang mana setiap kumpulan mempunyai 6 orang pelajar. 2) Pelajar diminta membincangkan persoalanpersoalan yang telah ditetapkan oleh guru pada setiap kumpulan.

1) Pelajar bergerak ke dalam kumpulan masing-masing.

Kaedah: Perbincangan Nilai: Bekerjasama BBM: Mushaf al-Quran KBKK: Mengkategori

2) Pelajar membuat perbincangan bersama rakanrakan dalam kumpulan masingmasing.

Teknik : Read

yang terdapat dalam mushaf al-Quran muka surat 63 dan 74 serta sebutkan dengan cara yang betul.

3) Guru memantau segala aktiviti pelajar.

3) Pelajar melaksanakan semua arahan yang telah diberikan.

Kumpulan 3: Keluarkan contohcontoh huruf Ha ( ) yang bersebelahan antara satu sama lain yang terdapat dalam mushaf al-Quran muka surat 192 dan 262 serta sebutkan dengan cara yang betul Kumpulan 4: Keluarkan contohcontoh huruf Ain ( ) yang bersebelahan antara satu sama lain yang terdapat dalam mushaf al-Quran muka surat 154 dan 340 serta sebutkan dengan cara yang betul Kumpulan 5 : Keluarkan contohcontoh Ain ( ) dan Ha ( ) yang bersebelahan antara satu sama lain yang terdapat dalam mushaf al-Quran muka surat 444 dan 500 serta sebutkan dengan cara yang betul.

Langkah 4 (13 minit)

Pembentangan kumpulan Kumpulan 1:


Kumpulan 2 :

1) Guru meminta wakil setiap kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan mereka.

1) Setiap wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan mereka dan kumpulan yang lain mendengar dengan teliti. 2) pelajar mendengar ulasan guru dan bertanya sebarang permasalahan kepada guru.

Kaedah: Perbentangan Nilai: Bekerjasama BBM: Mushaf al-Quran KBKK: Mengkategori Teknik : Survey

2) Guru memberikan komen terhadap pembentangan setiap kumpulan


Kumpulan 3 :

LANGKAH-LANGKAH /MASA
Set induksi (3 minit)
Kumpulan 4:

BBM Paparan video

ALAT PENILAIAN 1) Apakah pengertian Makhraj Huruf? 2) Sebutkan bahagian-bahagian Makhraj Huruf Am?

Langkah 1 5: (5Kumpulan minit)

Penutup (2 minit)

Rumusan : Setiap huruf al-Quran mempunyai Makhraj dan sifat-sifatnya yang tersendiri yang mana kedua-duanya memerlukan kepada latihan yang banyak untuk mendapatkan kualiti bacaan alQuran yang paling maksima.

1) Guru membuat kesimpulan pembelajaran hari ini.

1) Pelajar mendengar kesimpulan yang diberikan oleh guru.

Nilai

: Kerajinan

KBKK : Penelitian

Refleksi: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

Langkah 2 (10 minit)

Buku teks 1) Keluarkan contoh-contoh


huruf al-Halq yang terdapat dalam surah al-Fatihah ayat 7 dan sebutkan dengan cara yang betul. 2) Keluarkan contoh-contoh huruf al-Halq yang bersebelahan antara satu sama lain yang terdapat dalam mushaf al-Quran muka surat 63 dan 74 serta sebutkan dengan cara yang betul.

3) Keluarkan contoh-contoh huruf Ha ( ) yang bersebelahan antara satu sama lain yang terdapat dalam mushaf al-Quran muka surat 192 dan 262 serta sebutkan dengan cara yang betul 4) Keluarkan contoh-contoh huruf Ain ( ) yang bersebelahan antara satu sama lain yang terdapat dalam mushaf al-Quran muka surat 154 dan 340 serta sebutkan dengan cara yang betul 5) Keluarkan contoh-contoh Ain ( ) dan Ha ( ) yang bersebelahan antara satu sama lain yang terdapat dalam mushaf al-Quran muka surat 444 dan 500 serta sebutkan dengan cara yang betul.

Langkah 3 (7 minit)

Mushaf al-Quran

Langkah 4 (13 minit) Penutup (2 minit) -

BAHAN BANTU MENGAJAR DAN ALAT PENILAIAN