Anda di halaman 1dari 2

Keberkesanan soalan-soalan ujian yang disediakan dapat diketahui melalui pra- ujian.

Inteprestasi atas soalan tersebut adalah berdasarkan pengiraan indeks kesukaran dan indeks diskriminasi untuk setiap soalan. Pengiraan ini adalah untuk mengenalpasti bahawa soalan tersebut sesuai atau memerlukan penambaikan bagi taraf murid. Saya telah menginteprestasikan setiap soalan yang saya sediakan

menggunakan nilai indeks kesukaran dan indeks diskriminasi berdasarkan jadualjadual berikut.

INDEKS KESUKARAN D.I < 0.3 0.3 D.I 0.8 D.I 0.8

INTERPRETASI ITEM Sangat Sukar Sederhana Sangat Mudah Jadual : Indeks Kesukaran

KEPUTUSAN Buat Penambahbaikan Diterima Buat Penambahbaikan

INDEKS DISKRIMINASI D.I > 0.4 0.2 D.I 0.4 0 D.I 0.2 D.I < 0

INTERPRETASI ITEM Diskriminasi Positif Tinggi Diskriminasi Positif Sederhana Diskriminasi Positif Rendah Diskriminasi Negatif Jadual : Indeks Diskrimasi

KEPUTUSAN Diterima Buat Penambahbaikan Buat soalan semula Soalan Ditendang

Berdasarkan jadual-jadual tersebut saya telah menginteprestasikan soalansoalan saya. Data yang saya dapat mengumpul adalah seperti berikut.

INDEKS KESUKARAN D.I < 0.3 0.3 D.I 0.8 D.I 0.8

INTERPRETASI ITEM Sangat Sukar Sederhana Sangat Mudah

KEPUTUSAN Buat Penambahbaikan Diterima

SOALAN 12 1,2,3,4,6,9,10,14,15,16,17,18,19,20 5,7,8,11,13

Buat Penambahbaikan Jadual : Indeks Kesukaran

INDEKS INTERPRETASI ITEM DISKRIMINASI D.I > 0.4 Diskriminasi Positif Tinggi 0.2 D.I 0.4 Diskriminasi Positif Sederhana 0 D.I 0.2 Diskriminasi Positif Rendah D.I < 0 Diskriminasi Negatif

KEPUTUSAN Diterima Buat Penambahbaikan Buat soalan semula Soalan Ditendang

SOALAN Semua -

Jadual : Indeks Diskrimasi Jadual tersebut menunjukkan bahawa setiap soalan berada dalam kumpulan indeks diskrimasi yang sama iaitu, diskriminasi positif tinggi dimana nilainya lebih daripada 0.4. Setiap soalan diterima dari segi nilai diskriminasinya. Manakala, dari segi indeks kesukaran pula hanya soalan 12 yang berada dalam kumpulan sangat sukar dengan nilai lebih daripada 0.3. Soalan ini memerlukan penambahbaikan untuk meningkatkan kesahannya. Seterusnya, soalan-soalan 5,7,8,11 dan 13 adalah diketogorikan sebagai soalan sangat mudah. Soalan-soalan ini memerlukan penambaikan untuk keberkesanan soalan-soalan ini. Selain daripada soalan-soalan tersebut, iaitu soalan - soalan bernombor

1,2,3,4,6,9,10,14,15,16,17,18,19 dan 20 adalah soalan sederhana dan diterima tanpa pengubahsuaian. Secara keseluruhannya, kertas soalan ini diterima kerana kebanyakkan murid boleh menjawab 75% daripada semua soalan.