Anda di halaman 1dari 10

Pengenalan

Linguistik perbandingan (asalnya filologi perbandingan) ialah satu


cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan
bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah
antara bahasa-bahasa itu.

Perhubungan" membayangkan asal yang sama atau bahasa proto,
dan linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-
bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah
berlaku pada bahasa-bahasa yang didokumenkan itu.


Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah
perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-
sistem fonologi, sistem-sistem morfologi, sintaksis, dan
leksikon.

Pada dasarnya, setiap perbezaan antara dua bahasa yang
berkait harus dapat diterangkan dengan amat munasabah, dan
perubahan-perubahan sistematik, umpamanya dalam sistem-
sistem fonologi atau morfologi, dijangka amat tetap.
Jika bahasa-bahasa berasal daripada leluhur yang amat jauh,
dan tidak rapat hubungannya, kaedah perbandingan tidak
begitu berguna.

Kaedah glotokronologi mencadangkan satu formula
matematik untuk menentukan tarikh ketika kedua-
dua bahasa itu berpisah, berdasarkan peratusan
perbendaharaan kata teras sebanyak 100 butir
(kemudian 200) yang seketurunan dalam bahasa-
bahasa yang dibandingkan.

Kaedah Glotokronologi
Kaedah leksikal massa yang menafikan kebolehan
untuk menentukan tarikh perkembangan-
perkembangan, dan hanya bertujuan untuk
menunjukkan bahawa bahasa- bahasa yang lebih
kurang serupa.

Kaedah Leksikal massa
Cabang-cabang Linguistik


Terdapat juga cabang-cabang linguistik lain yang melibatkan
pembandingan bahasa yang bukannya sebahagian linguistik
perbandingan:

1. Tipologi bahasa membandingkan bahasa supaya dapat
mengelaskannya mengikut ciri-ciri.2. Linguistik hubungan memeriksa kesudahan-kesudahan
linguistik tentang hubungan antara penutur-penutur
bahasa yang berbeza, khususnya sebagaimana yang
terbukti dalam kata-kata pinjaman.

3. Linguistik bezaan membandingkan bahasa-bahasa biasanya
untuk tujuan membantu pembelajaran bahasa dengan mengenal
pasti perbezaan-perbezaan yang penting antara bahasa asli
dengan bahasa sasaran pelajar. Linguistik bezaan hanya terlibat
dalam bahasa-bahasa kini.


Linguistik perbandingan lebih dikenali sebagai bidang
kajian yang membandingkan antara bahasa yang
sekeluarga. Tujuannya adalah untuk melihat ciri-ciri
perbezaan dan persamaan antara bahasa yang
sekeluarga, yakni bahasa seketurunan daripada bahasa
induk.

Perbandingan dilakukan antara beberapa aspek tertentu
sahaja atau seluruh aspek bahasa yang dibandingkan
itu. Linguistik ini memperlihatkan hubungan yang erat
dengan linguistik huraian. Hal ini disebabkan huraian
yang lengkap diperlukan tentang aspek-aspek yang
dibandingkan itu.

SEKIAN, TERIMA KASIH