Anda di halaman 1dari 7

Penggunaan Tenaga Alternatif

Kepentingan-kepentingan Mencari Tenaga Alternatif


1. Bekalan tenaga mencukupi

Kekurangan bekalan tenaga elektrik berlaku pada tahun 1990-an.


Operasi sektor pengeluaran tidak dapat dijalankan.
Kilang-kilang mengalami kerugian besar.
Pelabur asing hilang keyakinan.
Dengan adanya pelbagai tenaga alternative, tenaga pasti mencukupi.

2. Menjamin keselesaan hidup rakyat

Tenaga perlu supaya lampu isyarat trafik berfungsi.


Dengan ini, system perngangkutan jalan tidak huru-hara.
Sektor perbanakn memerlukan tenaga elektrik sepanjang masa.
Elektrik juga memberikan kemudahan dalam rumah.
Jadi, tenaga alternative diperlukan demi keselesaan hidup manusia.

3. Tenaga Alternatif Juga Boleh Dieksport

Minyak mentah dunia akan pupus.


Tenaga hidroelektrik kita dapat dieksport.
Teknologi pembinaan projek empangan hidroelektrik bolah dijual.
Kita boleh menawarkan teknologi kita dalam penghasilan tenaga.
Ini akan menguntungkan negara kia dari segi tukaran wang asing.

Halangan Menggunakan Tenaga Alternatif


1. Masalah Kewangan

Kita memerlukan RM34 bilion untuk membina Empangan HIdroelektrik Bakun.


Akibatnya projek itu terpaksa dihentikan.
Loji nuklear menelan belanja yang tinggi.
Kita belum mampu memperuntukkan jumlah wang yang sebegitu banyak.

2. Masalah Kekurangan Kepakaran

Pakar dalam bidang ini terpaksa diimport.


Kereta Eluksuria menggunakan teknologi Jerman.
Empangan Hidroelektrik Bakun memerlukan teknologi Jerman dan Perancis.

Sebahagian besar keuntungan akan mengalir ke luar negara.


Jadi kita harus mengatasi kekurangan pakar dalam bidang ini.

Kesan Menggunakan Tenaga Alternatif


1. Dapat Membekal Tenaga Yang Mencukupi

Kekurangan bekalan tenaga menyebabkan pengeluaran sektor perusahaan


tidak dapat dijalankan.
Banyak barangan mentah rodak kerana tidak dapat diproses dengan segera.
Akibatnya, kilang-kilang mengalami kerugian yang besar.
Ekonomi negara akan terjejas.
Jadi, tenaga alternatif penting untuk memastikan bekalan tenaga mencukupi.

2. Masalah Pencemaran Alam Juga Dapat Diatasi

Pembakaran bahan api fosil menyebabkan kesa rumah hijau.


Tenaga solar dan hidroelektrik merupakan tenaga uyang bersih.
Tenaga biomass pula diperloh daripada bahan buangan sisa pertanian.
Hal ini akan mengurangkan kuantiti bahan buangan yang dilambakkan.
Pencemaran alam sekitar dapat diatasi.

3. Meningkatkan Mutu Pertanian Dan Perubatan

Dalam bidang kawalan biologi, tenaga nuklear amat penting.


Sinaran gama dapat memandulkan serangga perosak.
Dengan ity, populasi serangga perosak di sektor pertanian dapat disekat.
Tenaga nuklear digunakan untuk mengesan penyakit dalaman.
Sinaran ini juga digunakan untuk merawat barah.

4. Menjejaskan Ekologi Alam Sekitar

Pembinaan Empangan Hidroelektrik Bakun memusnahkan hutan yang luas.


Banyak kawasan hutan akan ditenggelami air.
Hidupan liar di kawasan itu akan mati.
Kebocoran di loji nuklear juga mencemarkan alam sekitar.
Alam sekitar akan musnah.

5. Kesihatan Manusia Turut Terancam

Loji nuklear Chernobly di Rusia menglami kebocorean pada tahun 1986.


Banyak pekerja di loji itu mati akibat terkena radiasi.
Penduduk di sekitar juga menghadapi penyakit barah yang serius.
Generasi muda yang dilahirkan juga menghidap penyakit serius yang
pelbagai.
Sengata nuklear akan memusnahkan tamadun manusia di bumi ini.

ISI
(KEBAIKAN/MANFAAT)
1-Mengatasi Krisis Tenaga.
-Sumber alternatif yang berjaya dihasilkan oleh pakar penyelidik mempunyai banyak

kelebihan kepada kehiupan manusia.


- Antara kelebihan sumber alternatif kepada negara dan kehidupan manusia ialah
mengatasi krisis tenaga.
- Malaysia yang juga tidak lari dalam masalah pada masa akan datang iaitu
kehabisan bahan fosil.
- Sememangnya bahan fosil ini membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan
seharian.
- Bahan fosil membantu kepada kenderaan, arang batu banyak digunakan dalam
perindustrian dan sebagainya.
- Dengan kewujudan sumber alternatif ini dapat mengurangkan penggunaan bahan
fosil yang semakin kepupusan.
- Oleh itu, bahan fosil ini akan dapat diwarisi kepada generasi akan datang.
2-Kebersihan Alam Sekitar.
-Selain itu, kewujudan sumber alternatif memberi kebaikan dari segi mutu
kebersihan alam sekitar.
- Hal ini kerana sumber alternatif ini tidak mencemarkan alam sekitar berbanding
dengan bahan fosil yang menjejaskan alam sekitar.
- Penggunaan bahan fosil yang tidak terkawal dan sampai ke tahap maksimum akan
memudaratkan alam sekitar.
- Misalnya, tenaga hidroelektrik banyak digunakan dalam penjanaan tenaga elektrik.
- Empangan hidroelektrik banyak membantu masyarakat untuk mendapatkan tenaga
elektrik yang mencukupi dan ia tidak melibatkan pencemaran alam sekitar sebalilnya
kegiatan pembersihan perlu dilakukan untuk penjanaan elektrik yang sempurna.
- Sumber tenaga alternatif yang dapat dikitar semula juga dapat mengurangkan
bebanan ekonomi negara di mana terpaksa menggunakan modal yang besar untuk
mewujudkan sumber alternatif yang baru.
- Penjimatan penggunaan bahan yang tidak boleh dikitar semula adalah langkah
yang positif ke arah mengekalkan adanya bahan-bahan penting itu.
- Contohnya bahan sisa buang biojisim yang boleh diproses untuk menghasilkan gas
metana ataupun tenaga elektrik.
3-Bidang Perubatan
-Sumber alternatif juga boleh digunakan dalam perubatan.
- Apabila pembangunan Negara dalam sains dan teknologi dikecapi, ramai pakarpakar dalam bidang penyelidikan dapat dilahirkan.
- Hasil daripada penyelidikan di dapati bahawa tenaga nuklear mampu digunakan
untuk tujuan perubatan.
-Tenaga nuklear yang digunakan dalam perubatan misalnya untuk mengenal pasti
penyakit yang berkaitan dengan bakteria-bakteria halus dalam badan dan mengesan
penyakit barah.
- Selain itu, sinaran gamma yang terhasil daripada tenaga nuklear dapat mencegah

penyakit kanser.
- Sehubungan dengan itu, sinaran gamma juga dapat mengesan sistem organ dan
tulang dalaman manusia.
Dengan kejayaan ini,masyarakat akan dapat mengesan penyakit yang berbahaya
pada tahap awal.
- Hal ini juga akan mengurangkan pergantungan masyarakat untuk mendapatkan
rawatan di luar negara.
ISI(KEBURUKAN)
1-Pencemaran Alam
-Pencemaran air akan berlaku apabila benteng di bina untuk penjanaan kuasa hidro
eletrik.
- Pembinaan benteng pertahanan air akan menjejaskan kualiti air semula jadi.
- Pencemaran air turut merebak ke kawasan lain seperti sungai, laut dan tasik.
- Bagi penjanaan kuasa melalui sumber tenaga nuklear dan biogas pula, kualiti dan
keselamatan alam tergugat kerana bocoran yang berlaku semasa proses penjanaan
kuasa berlaku.
2-Kesihatan Manusia.
-Penjanaan tenaga melalui biogas, hidro eletrik dan nuklear akan mewujudkan
pencemaran alam seperti pencemaran udara dan air.
- Kesihatan manusia akan terjejas ekoran pencemaran yang berlaku serta terdedah
kepada risiko menghidap penyakit barah seperti penyakit kanser kulit yang di
sebabkan oleh bocoron sinaran tenaga nuklear.

Anda mungkin juga menyukai