Anda di halaman 1dari 4

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Kemahiran Hidup

Oleh : MOHD ALI BIN JEMALI


Institut Perguruan Temenggong Ibrahim

Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup


Kelas : 5 Cergas
Tarikh : 9 Februari 2008
Masa : 9.00 – 10.00 pagi
Bilangan pelajar : 30/33
Tajuk : Ikan Hiasan
Sub Tajuk : Penyediaan Bekas/ Akuarium
Kemahiran : Pelajar dapat memilih akuarium/bekas dan aksesori yang sesuai
serta menyedia dan menghias akuarium. Selain itu kemahiran
reka letak dan menyusun atur aksesori untuk mendapatkan
pemandangan yang cantik.
Pengetahuan Sedia : Pelajar telah mengetahui jenis-jenis ikan hiasan dan
tujuan
Ada memelihara ikan hiasan.
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran, pelajar dapat:
1. Menyebut 7 daripada 9 aksesori bekas akuarium dengan betul.
2. Menyatakan 7 daripada 9 langkah-langkah menyedia dan
menghias bekas akuarium dengan betul.
3. Menyusun dengan tepat 3 urutan teknik memasukan ikan hiasan
ke dalam bekas/kolam dengan bantuan kad bertulis.
4. Melakukan amali penyediaan bekas ikan hiasan dengan aksesori
yang dibekalkan dengan sekurang-kurangnya 80% pencapaian
lengkap dengan betul.
Nilai-nilai Murni : Kerjasama, Bersih, Bertanggungjawab, Jimatkan Air,
Menyayangi haiwan peliharaan, dan Estetika
Kemahiran Berfikir : Membuat Inferens, menjana idea, membuat gambaran mental,
mengingat kembali, menyusun ikut keutamaan dan membuat
rumusan.
Bahan Bantu Mengajar: Video, kamera, muzik, power point, bekas akuarium, pam,
penapis, batu, pasir, tumbuhan akuatik, kayu buruk, poster,
model, lampu akuarium, ikan hiasan, kad nama, papan tulis,
marker pen, gula-gula, pensil, pemadam dan nota edaran.
Pendidikan Alam Sekitar: Tumpahan minyak dan pencemaran air yang sering berlaku
mengakibatkan hidupan dalam air mati.
Kajian Masa Depan: Komersialkan pemeliharaan ikan hiasan sebagai punca
pendapatan sampingan.
Langka Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
h/Masa
Set Pengenalan kepada 1. Murid melihat rakaman video mengenai BBM:
induksi tajuk penyediaan situasi dalam sebuah akuarium yang
Video kamera,
bekas/ akuarium dipenuhi dengan batu karang dan ikan
(5minit) muzik
hiasan yang berwarna-warni.
KBKK:
2. Rakaman diiringi dengan muzik lembut
dan dialog percakapan dari dua ekor Membuat
ikan yang ada di dalam akuarium inferens,
melalui rakaman suara. menjana idea
3. Ikan-ikan tersebut menceritakan Nilai-nilai
tentang terselamatnya mereka dari Murni:
situasi air laut yang tercemar oleh
Menyayangi
tumpahan minyak.
haiwan
4. Guru memperkenalkan tajuk pengajaran peliharaan,
hari ini
PAS:
“Penyediaan bekas/akuarium”
Tumpahan
minyak dan
pencemaran
yang sering
berlaku
mengakibatkan
hidupan air mati

Langkah 1 Memilih aksesori 1. Murid diedarkan nota rujukan BBM:


bekas/ akuarium
(10 minit) 2. Murid melihat tayangan power point Power point,
1. Aksesori akuarium asas: sambil mendengar penerangan guru Nota edaran,
i) pam mengenai langkah penyediaan bekas/ tayangan video,
ii) penapis akuarium ikan hiasan. pam, penapis,
3. Murid melihat tayangan video batu, pasir,
2. Aksesori tambahan : tumbuhan
iii) batu mengenai penyediaan bekas/ akuarium
yang lengkap dengan aksesori akuatik, kayu
iv) pasir
v) tumbuhan akuatik tambahan berserta dengan muzik dan buruk, poster,
vi) kayu buruk suara latar. model, lampu
vii) poster akuarium
viii) model KBKK:
ix) lampu akuarium
Membuat
gambaran
mental,
mengingat
kembali
Langka Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
h/Masa
Langkah 2 Langkah-langkah 1. Wakil kumpulan akan mengambil segala BBM:
menyedia dan peralatan dan aksesori akuarium yang
(15 minit) Ikan hiasan, kad
menghias bekas akan dipasang di meja kerja kumpulan nama, bekas
akuarium mereka. akuarium,
i) letakkan akuarium di 2. Murid mengikuti langkah penyediaan tumbuhan
lokasi pilihan, bekas akuarium secara amali di dalam akuatik
pastikan ada kumpulan setelah diterangkan oleh KBKK:
pendawaian elektrik guru.
dan bekalan air. Menyusun
ii) membersih dan bilas 3. Murid diingatkan tentang keselamatan mengikut
bahan hiasan seperti dan kerjasama berkumpulan keutamaan,
kayu, pasir dan batu. membuat
iii) letakkan arang gambaran
diaktifkan dan mental
gegelang bio di dasar
Nilai-nilai
akuarium.
iv) masukkan batu, pasir murni:
dan kayu buruk Kerjasama,
v) tanamkan tumbuhan jimatkan air,
kuatik/tiruan estetika, bersih,
vi) masukkan penapis bertanggungjaw
dalaman dan lekatkan ab
pada dinding tangki
akuarium.
vii) masukkan air yang
telah dinyah klorin ke
dalam akuarium
viii) hidupkan penapisan
dalaman dan
nyalakan lampu
ix) masukkan ikan

Pemilihan aksesori
bergantung kepada spesis
ikan yang hendak
dipelihara.

Langkah 3 Teknik memasukan ikan 1. Murid melihat tayangan video dan


hiasan ke dalam melaksanakan kerja amali selepas
(15minit)
bekas/kolam tayangan berkenaan.
i) letakkan beg ikan
3. Murid memasukkan ikan ke dalam
hiasan ke dalam
akuarium dan melabelkannya dengan
akuarium/kolam
kad kumpulan.
selama 20 hingga 30
minit
ii) masukkan sedikit air
akuarium/kolam ke
dalam beg plastik
iii) biarkan ikan keluar
bersama air daripada
beg plastik
Langka Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan
h/Masa
Penilaian Kuiz Berkumpulan 1. Setiap kumpulan diberikan papantulis, Nilai-nilai
marker pen dan pemadam. murni:
(10 minit)
2. Murid diberi taklimat mengenai syarat Kerjasama
pertandingan, masa menjawab ialah 15
BBM:
saat.
Papan tulis,
3. Murid dikehendaki menjawab secara
pemadam,
bertulis dengan memaparkan jawapan
marker pen,
pada papan tulis.
power point,
4. Murid diberikan gula-gula apabila gula-gula dan
jawapan betul. pensil.
5. Kumpulan yang menang akan
menerima hadiah pensil daripada guru.
Penutup Rumusan: 1. Murid dibimbing untuk membuat Kemahiran
rumusan. Berfikir:
(5 minit) 1. Penyediaan bekas/
akuarium 2. Murid melihat tayangan video ikan membuat
hiasan sambil bersoal-jawab dengan rumusan
a. Memilih aksesori guru.
yang sesuai Kajian Masa
untuk bekas/ Depan:
akuarium Tugasan susulan: Komersialkan
b. Langkah-langkah pemeliharaan
Murid dikehendaki melakar akuarium yang
penyediaan ikan hiasan
canggih untuk tahun 2020.
bekas akuarium sebagai punca
pendapatan
c. Teknik sampingan
memasukkan
ikan hiasan ke
dalam
bekas/kolam