Anda di halaman 1dari 10

KESELAMATAN JALAN RAYA TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Negara kita Malaysia mempunyai sistem perhubungan jalan raya yang


sangat baik. Namun, kadar kemalangan jalan raya di negara kita tidak
setanding dengan kemudahan infastruktur yang ada di negara kita. Mengapa
ini terjadi?? Persoalannya bagaimana kita sebagai pengguna jalan raya
bertanggungjawab untuk memastikan jalan raya selamat digunakan??
Sebagai seorang pengguna, kita seharusnya sentiasa mematuhi peraturan
yang telah ditetapkan. Antaranya memandu mengikut had laju yang
ditetapkan, memakai tali pinggang keledar, mematuhi lampu isyarat, memandu
di lorong yang betul dan banyak lagi. Jika semua pengguna mematuhi
pertaturan yang ditetapkan, maka keselamatan di jalan raya sudah pasti dapat
ditingkatkan.
Selain itu, para pengguna jalan raya patut mengamalkan sikap bertolak-
ansur, saling menghormati antara satu sama lain dan berhemah ketika
memandu. Sikap ini akan sentiasa diaplikasikan pengguna ketika di jalan raya,
pasti tahap keselamatan dapat dipelihara malahan nyawa dapat diselamatkan.
Kesimpulannya, keselamatan di jalan raya adalah menjadi tanggungjawab
bersama baik pejalan kaki, penunggang basikal mahupun pemandu
kenderaan. Keselamatan semua pengguna bergantung kepada keperihatian
dan komitmen tinggi para pengguna. Oleh itu, berhati-hati di jalan raya, nyawa
pengguna di tangan kita. Sekian, terima kasih.
KEPENTINGAN MAKANAN SEIMBANG

Tahukah anda apa yang dikatakan makanan seimbang? Bagaimana


untuk mendapatkan makanan seimbang? Dan apakah kepentingan makanan
seimbang? Makanan seimbang adalah makanan yang mengandungi semua
jenis zat makanan yang diperlukan oleh tubuh badan seperti karbohidrat,
mineral, protein, zat besi dan juga vitamin.
Makanan seimbang amat penting untuk semua orang. Kegagalan individu
mengambil makanan seimbang akan mengundang kepada pelbagai gejala
penyakit, menyebabkan pertumbuhan individu terbantut malahan turut
menyebabkan organ badan gagal berfungsi dengan baik.
Makanan seimbang penting terutama kepada para pelajar. Pengambilan
makanan berkarbohidrat pada sebelah pagi akan menyebabkan seseorang
pelajar mengantuk ketika di dalam kelas, pergerakan menjadi tidak cergas
malahan daya ingatan kurang tajam. Malahan makanan seimbang penting
untuk mengekalkan daya konsentrasi pelajar di dalam kelas.
Secara keseluruhannya, makanan seimbang amat penting buat semua
orang. Tanpa pemakanan yang seimbang, individu mengundang dirinya ke
kancah pelbagai wabak dan penyakit yang memudaratkan diri sendiri. Oleh itu,
pastikan anda mengamalkan pemakanan secara seimbang untuk kestabilan
kesihatan. Terima kasih
Warga Emas Patut Dihargai
Definasi Warga Emas adalah orang yang sudah tua. Patut pula adalah
layak. Manakala Dihargai pula ialah disanjung, dipuji atau diberi
penghormatan.
Ini dapat difahami bahawa orang yang sudah tua layak untuk diberi
penghormatan.
Semua orang sedar bahawa pada suatu hari nanti kita juga akan menjadi
seorang tua. Sukakah kita kalau generasi muda tidak menghormati kita?
Jawapannya pastilah tidak. Oleh itu, kita sewajarnya menghormati warga emas
yang telah banyak berjasa kepada kita.

Contohnya kedua-dua ibu bapa kita. Sepanjang masa mereka telah


mengasuh menyara hidup kita dan memberikan pendidikan kepada kita agar
kita menjadi manusia yang berguna. Orang tua ibarat payung yang melindungi
kita terutama ketika kita masih kecil. Kita seharusnya menghormati orang tua
tanpa mengira bangsa dan agama.

Selain ibu bapa kita, guru-guru dan para pemimpin negara harus kita
hormati juga. Cuba kita bayangkan kehidupan kita tanpa mereka. Mereka
telah banyak berkorban bagi menjadikan kita generasi yang berilmu dan
berguna. Sebagai generasi yang berhemah tinggi kita perlulah mempunyai
rasa hormat terhadap mereka dan warga tua yang lain.

Untuk menghormati warga tua bukannya susah. Kita perlulah memiliki nilai-nilai
luhur seperti beradab sopan, lemah-lembut tidak meninggikan suara dan
senantiasa menjaga perasaan mereka.
Akhir sekali saya menyeru kepada generasi muda agar menghormati
warga tua. Amalan ini bukan saja amalan mulia malah dituntut oleh setiap
agama.
Warga tua telah banyak berjasa kepada keluarga dan negara. Namun,
banyak jasa mereka telah dilupakan. Terdapat anak-anak yang menghantar ibu
bapa mereka ke rumah orang tua-tua.
Anak-anak perlu membalas jasa kedua-dua orang tua mereka. Hal ini
kerana ibu bapa telah mendidik dan menyara kehidupan mereka. Pengorbanan
mereka perlu dibalas dengan sebaik-baiknya. Anak-anak janganlah
menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang-orang tua. Warga tua akan
berasa sedih jika dihantar ke rumah orang tua-tua.
Selain itu, ibu bapa mestilah menjadi contoh kepada anak-anak. Mereka
perlu menjaga kedua-dua ibu bapa mereka dengan penuh kasih sayang. Ibu
bapa perlu mewujudkan hubungan mesra dalam keluarga. Anak-anak akan
menghargai dan menghayati kasih sayang yang dicurahkan kepada mereka.
Anak-anak akan tetap menyayangi mereka,
Di sekolah, guru boleh menasihati pelajar agar menghormati warga tua.
Guru-guru perlu menasihati pelajar mereka supaya sayang dan hormati warga
tua. Pelajar-pelajar perlu bercakap dengan sopan apabila berhubung dengan
ibu bapa mereka. Guru-guru boleh menerapkan nilai ini melalui mata pelajaran
Pendidikan Islam dan Pengetahuan Moral. Peranan guru penting untuk mendidik
para pelajar.
Kerajaan boleh menghargai warga tua. Kerajaan perlu menyediakan
pelbagai kemudahan untuk warga tua. Sebagai contoh, warga tua perlu
diberikan rawatan percuma di hospital kerajaan ataupun dikenakan kadar
bayaran rendah di hospital atau klinik swasta. Warga tua akan berasa gembira
dan dihargai. Kerajaan perlu mengadakan hari mengingati warga tua.
Kesimpulannya, pelbagai pihak perlu berusaha untuk menghargai jasa dan
pengorbanan warga tua. Kita tidak boleh mengabaikan warga tua kerana
merekalah yang melahirkan dan membesarkan kita.

Jimat Berbelanja banyak Faedahnya

Boros bermakna suka mengeluarkan sesuatu seperti wang secara berlebih-


lebihan manakala jimat cermat pula bermaksud sangat berhati-
hati dalam membelanjakan wang. Pepatah Melayu yang menyatakan
ingat sebelum kena, jimat sebelum habis
Hal ini membuktikanbahawa sikap berjimat cermat merupakan amalan
yang mulia dan memberi banyak manfaatkepada setiap lapisan
masyarakat. Tajuk pidato saya pada hari ini ialah !
Jimat berbelanjabanyak faedah
. adirin yang saya
hormati"# a e d a h b e r j i m a t c e r m a t y a n g p e r t a m a i a l a h d a p a t m e n j a
m i n m a s a d e p a n y a n g l e b i h baik. $eseorang yang ada wang simpanan
tidak perlu lagi membanting tulang apabila sudahb e r g e l a r w a r g a e m a s .
M e r e k a b o l e h m e n g g u n a k a n w a n g t e r s e b u t u n t u k m e n e r u s k a n ke
hidupan tanpa meminta bantuan daripada sesiapa walaupun kepada
anak-anak sendirikerana anak-anak mempunyai tanggungjawab mereka sendiri.
$elain itu" antara faedah amalanberjimat cermat termasuklah membantu para
pelajar untuk melanjutkan pelajaran pada masahadapan. al ini demikian
kerana yuran pengajian semakin mahal. %leh yang demikian" ibubapa yang
bijak merancang akan mula membuat simpanan untuk anak-anak sejak awal-
awallagi bak kata peribahasa &
sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit
.
Berdasarkan perkara yangdibincangkan ini" jelaslah bahawa sikap berjimat cermat
akan dapat membantu kita melanjutkanpelajaran ke menara gading. adirin yang saya
kasihi"'i samping itu" manfaat amalan berjimat cermat yang ketiga ialah
membantu kita pada masak e c e m a s a n . J i k a k i t a t i b a -
t i b a d i s e r a n g p e n y a k i t k r o n i k s e p e r t i s t r o k " s a k i t j a n t u n g d a n seb
againya" kita memerlukan rawatan segera.
(os pembiayaan rawatan untuk penyakit-
penyakit seperti ini boleh mencecah puluhan ribu ringgit. (ita
banyak melihat pesakit yangmenunggu sekian lama untuk
menerima rawatan hanya kerana tidak cukup wang. %leh halyang
demikian" mereka yang mempunyai simpanan tidak akan menghadapi sebarang
halanganuntuk menbiayai kos rawatan. adirin sekalian" )malan berjimat-
cermat perlu diamalkan dan secara tidak langsung" hal ini akan melahirkanwar
ga negara yang bijak dan berhemah dalam mengurus ekonomi keluarga"
masyarakat dannegara. Maka" sekiranya kita sayang akan keluarga dan
negara daripada dibebani
kebejatanekonomi" kita perlu menggembleng tenaga dalam mengamal
kan budaya berjimat-cermat.$ebagai kesimpulannya" dapatlah dibuktikan
bahawa sikap jimat cermat banyak memberikanfaedah. %leh hal yang
demikian" kita hendaklah sediakan payung sebelum hujan agar
perkarakecemasa yang tidak diduga dapat dihadapi dengan tabah. %leh itu"
marilah kita mengamalkanamalan mulia ini kerana amalan ini memberi banyak manfaat.
$ekian dan Terima (asih.
Hadirin Rohimakumullah
Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna
dimuka bumi ini untuk menjadi kholifah, yang menjadi pemimpin dan menjaga
amanah sang kholik. Namun, dari segala amanah itu ada satu yang menjadi
ukuran derajat seorang manusia, yaitu akhlak.
Kata akhlak berasal dari bahasa arab, yaituAkhlaaqun, yang merupakan
bentuk jama dari katakhulqun, yang berarti perangai, tabiat dan adab.
Sedangkan pengertian akhlak dalam islam adalah, perangai yang ada dalam
diri manusia yang mengakar dan dilakukan seseorang secara spontan dan terus
menerus, dan tak lain sumber datangnya akhlaq adalah islam.
Rasulullah SAW bersabda:
Akmaalul muminiina iimaanan ahsanuhum khuluqon
Orang mumin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik
akhlaknya

Akhlak menjadi ukuran kemuliaan seseorang, ia tidak pernah turun harga


atau menyusut nilainya, tetap mahal dan tak lekang oleh zaman. Sebagaimana
kita ketahui, ketika telfon genggam yang dulu merupakan barang berharga
yang hanya dimiliki sedikit orang . Namun ketika ia dimiliki oleh hampir setiap
orang, saat itulah status berharga tak lagi melekat padanya. Namun tidak
demikian dengan akhlak mulia, yang akan tetap mahal dan abadi dengan
kemuliaannya meskipun setiap manusia memilikinya, ia akan semakin mahal,
bahkan tak ternilai harganya.
Hadirin Rahimakumullah
Dewasa ini, sering kita temui manusia yang hidup bebas, geringas, ganas,
bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Hal ini terjadi karena kurangnya
pendidikan akhlak.
Untuk itu pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan
beberapa patah kata, yang akan saya patah-patahkan menjadi untaian nada
kalimah yang berjudul kemuliaan suatu bangsa tergantung akhlaknya dengan
rujukan surat Al-arof ayat 96:

Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami
akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka
mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka disebabkan
perbuatannya. (Al-Arof: 96)

Sahabat yang dimuliakan Allah SWT


Dari Dr. Abdullah Thollah Tobah dalam kitabnya Maal Anbiyaai Fil
Quran, beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada kaum
shodom, yakni kaum Nabi Luth As berkenaan dengan 3 kemunkaran yang
mereka lakukan.
Kemunkaran yang pertama, yakni kemunkaran yang dilakukan oleh Istri Nabi Luth
As.
Kemunkaran yang kedua, yaitu tradisi menyamun ditempat terang, dan
Kemunkaran yang ketiga, yaitu kebiasaan homoseks yang merajalela
Dengan kata lain, maksud ayat tersebut adalah, seandainya kaum
shodom beriman dan bertaqwa kepada Allah lafatahnaa alaihim barokaatin
minassamaai wal ardhi, maka akan Allah turunkan kepada mereka keberkahan
tak terbatas dari langit maupun dari bumi dengan syarat iman dan taqwa. Akan
tetapi, merrreka mengingkari ayat-ayat Allah, maka bukan keberkahan Allah
yang turun melainkan adzab Allah yang turun sehingga porak poranda negeri
tersebut.
Hadirin yang dicintai Allah,
Kemunkaran-kemunkaran inilah yang menyebabkan kaum shoddom diluluh
lantahkan oleh Allah SWT, dan secara langsung maupun terselubung,
kemunkaran-kemunkaran ini tumbuh subur bak cendawan dimusim hujan
dinegeri kita, betul tidak saudara?
Yuk, kita buktikan!
Kemunkaran pertama yaitu kemunkaran yang dilakukan oleh istri Nabi Luth
AS, gambaran istri-istri yang durhaka kepada suami, istri yang enggan mematuhi
perintah sang pemimpin keluarga, istri yang memiliki boys friend selain suami.
Apakah hal ini kita temui dinegeri kita saudara???
Ya, bahkan merajalela.
Kemunkaran yang kedua, yaitu kebiasaan homoseks. Kebiasaan inilah
yang menjadikan kaum sodom durhaka kepada Rabb, hubungan badan antara
sesama jenis dianggap biasa-biasa saja, tempat-tempat maksiat merajalela
dimana-mana. Bahkan hubungan badan antara lawan jenis dianggap wajar-
wajar saja. Akibatnya, berapa banyak janin-janin tak berdosa yang digugurkan,
berapa banyak bayi-bayi yang lahir tanpa ayah, dan berapa banyak bayi-bayi
mungil yang dibuang ditempat sampah, di tempat-tempat yang menjadikan
mereka seolah tak berarti. Astagfirullahaladzim dan apakah hal ini kita temui
dinegeri kita saudara? Dinegeri yang katanya mayoritas beragama islam?
Dinegeri subur yang banyak orang bilang zamrud khatulistiwa? ironisnya, hal ini
marak terjadi pada generasi muda kita. Naudzubillah, tsumma naudzubillah
Kemunkaran yang ketiga, yaitu tradisi menyamun ditempat terang. Ini
adalah bukti korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan,
penyelewengan dana pembangunan, yang akhirnya bukan pembangunan
nasional yang kita rasakan, akan tetapi penderitaan nasional yang masyarakat
keluhkan.
Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-isro ayat 16:
Dan jika kami hendak membinasakan suatu kaum, maka kami perintahkan
kepada orang yang hidup mewah di negeri itu (agar menaati Allah), tetapi
apabila mereka durhaka didalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah
kepadanya hukuman kami, kemudian kami binasakan kaum itu, hancur
berantakan.
Hadirin Rahimakumullah
Kemunkaran-kemunkaran inilah yang membuat kaum Sodom dihancurkan oleh
Allah, sekaligus menjadi problematika ummat yang dihadapi bangsa kita
dewasa ini. Naudzubillahi min dzalik

Hingga suatu hari, guru saya pun bersyair


Bencana melanda, dibumi ibu pertiwi
Banjir bandang, gempa bumi,
Tanah longsor dan sunami,
Seolah enggan berhenti

Kemiskinan disana-sini
Busung lapar hantui bayi
Al-quran jadi hiasan
Sunnah rasul tak dijalankan,
Ya Allah Ampuni kami

Untuk itu, wahai para pemuda, wahai para mujahid penerus bangsa
Marilah tingkatkan iman dan taqwa, agar diri dihiasi akhlaq yang mulia
Dan ingatlah seruan Allah dalam hadits qudsi:
Ayyuhassyaaab Attaariku syahwatahu liajlii Anta indi, kabadhi
malaaaikatii
Wahai para pemuda yang meningggalkan syahwatnya karena aku (kata Allah),
kalian disisiku bagaikan malaikat-malaikatku
Semoga kita semua senantiasa terpelihara dalam cinta-Nya, Wallahu alam
bishowab, aquulu qouli hadza
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Anda mungkin juga menyukai