Anda di halaman 1dari 1

Matlamat perlu

Guru sebagai realistik Bina sistem


pemantau pengurusan
kendiri
P1 : Penggunaan peneguhan peringkat P2 : Peneguhan perlu ada
rendah untuk menegeguhkan tingkah laku kesinambungan bemula dari peringkat
yang hendak dibentuk atau mengekalkan rendah dan perku beralih kepada Tetapkan
tingkah laku yang diingini peringkat peneguh yang lebih tinggi tingkah laku
murid

Beri kesedaran
Langkah-langkah pelan kepada murid
Dua prinsip peneguhan pengurusan kendiri
Menggunakan prinsip
peneguhan Peneguhan positif lebih berkesan

Keluarkan peneguhan
positif Intervensi dalam
Tingkah laku dipengaruhi oleh akibat
Pilihan mengurangkan tingkah menangani tingkah laku Prinsip selepas tingkah laku ditunjukkan
laku yang tidak diingini bermasalah (Teknik peneguhan
Dendaan modifikasi tingkah laku) Tingkah laku dibentuk, dikekalkan,
diteguhkan atau dilemahkan
berdasarkan akibat yang diberikan
Sistem modifikasi tingkah Pilihan meningkatkan
laku yang berstruktur tingkah laku yang diingini
Bertindak berdasarkan tingkah
laku yang diberikan ganjaran akan
diulangi
Sistem kontrak
Sistem token tingkah laku Peneguhan negatif
Peneguhan positif