Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2018

SEJARAH TAHUN 4

Mata Pelajaran dan Sejarah Tahun 4 Musytari


Kelas
Tema/Tajuk Tajuk 5 : Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka

Masa 9.30 pagi hingga 10.00 pagi (30 minit)


Jumlah Murid 30 murid (17 Perempuan dan 13 Lelaki)
Standard Kandungan: 5.4 Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka

Standard 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah


Pembelajaran: 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah
dengan Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah
K 5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada
institusi beraja

Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;


i. Menyatakan sekurang-kurangnya dua riwayat hidup Hang
Tuah sebagai Laksamana Melaka (kognitif)
ii. Melakonkan semula peristiwa pertarungan antara Hang
Tuah dengan Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah
(psikomotor).
iii. Menyenaraikan sekurang-kurangnya dua sifat-sifat
kesetiaan Hang Tuah kepada institusi beraja (efektif)

Aktiviti 1. Menunjukkan model keris dan gambaran Hang Tuah


dihadapan kelas
2. Lembaran kerja tentang riwayat hidup Hang Tuah yang
dilaksanakan dalam kumpulan
3. Menonton klip video peristiwa pertarungan antara Hang
Tuah dan Hang Jebat dan melakonkan semula peristiwa
tersebut.
4. Perbincangan dengan guru tentang sifat-sifat kesetiaan
Hang Tuah kepada institusi beraja
Elemen Merentasi Nilai Murni : Keberanian, Berkerjasama, Kepatuhan dan
Kurikulum (EMK) Patriotisme

Kemahiran Pemikiran Sejarah: Elemen asas sejarah

Elemen Kewarganegaraan: Menyenaraikan sifat-sifat


kesetiaan tokoh kepada institusi beraja.

Dimensi Kewarganegaraan : Kesetiaan

TMK: Kemahiran menggunakan video

Pendekatan : Berpusatkan murid, berpusatkan guru dan


berpusatkan bahan

Kemahiran Berfikir : Menjana idea, Menghubung kait,


Mencirikan dan Menilai

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran : Kemahiran


Menerang, Penggunaan TMK dan Penyoalan

Standard Prestasi Tp 1: Murid mengetahui tentang Hang Tuah sebagai Lasamana


(DSP) Melaka
Tp2 : Murid memahamii tentang Hang Tuah sebagai Lasamana
Melaka
Tp 4: Murid boleh menguasai maklumat Hang Tuah sebagai
Laksamana Melaka untuk diteladani

Pengetahuan Sedia Murid pernah melihat keris semasa menonton televisyen


Ada
Bahan Bantu Belajar Komputer, LCD, Video, alat tulis, speaker, lembaran kerja,
model keris, Gambaran lukisan Hang Tuah
STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

AKTIVITI EMK CATATAN

Permulaan (5 minit) Nilai : Keberanian BBM:

Set Induksi Kemahiran -Model keris


Berfikir:
-Menggunakan
1. Guru menunjukkan model keris di hadapan
-Menjana Idea bahan terpakai
kelas.
-Menghubung kait iaitu kotak dan
surat khabar lama
2. Guru bertanyakan soalan kepada murid
tentang model yang ditunjukkan seperti berikut: -Gambaran
lukisan Hang Tuah
a) Apakah objek yang kamu dapat lihat (internet)
pada tangan cikgu sekarang?
-Keris

b) Apakah kegunaan alatan ini?


-Sebagai senjata
-Sebagai perhiasan
-Sebagai lambang / pangkat
-Sebagai hadiah

c) Tahukah kamu semua bahawa pada


zaman dahulu terdapat seorang tokoh
yang handal dalam menggunakan alat
ini?
-Ya
-Tidak

d) Jika kamu tahu, siapakah tokoh yang


hebat ini? (sambil menunjukkan
gambaran lukisan Hang Tuah)
-Hang Tuah
3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan
tajuk pelajaran hari ini.

Aktiviti 1 (13 minit)


Nilai : Kerjasama BBM :
1.Guru menceritakan riwayat hidup Hang Tuah
sebagai Laksamana Melaka
Kemahiran - Lembaran Kerja
2.Guru membahagikan murid kepada Berfikir: - Alat Tulis
beberapa kumpulan yang terdiri daripada lima - Mencirikan
orang murid satu kumpulan.
Pendekatan
3.Guru memberikan arahan bahawa mereka
-Berpusatkan
dikehendaki mengisi tempat kosong yang
murid
terdapat pada lembaran kerja yang akan
diedarkan oleh guru sebentar lagi.

4.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada Kaedah


semua kumpulan dan setiap kumpulan Pengajaran dan
dikehendaki bekerjasama untuk mengisi Pembelajaran
tempat kosong yang disediakan. Masa 5 minit -Kemahiran
diberikan bagi setiap kumpulan. Menerang

5.Guru membincangkan jawapan dan


merumuskan dengan lebih jelas riwayat hidup
Hang Tuah.

Aktiviti 2 (10 minit)


1. Guru menayangkan klip video pertarungan Nilai: Kepatuhan BBM:
Hang Tuah dalam filem P.Ramlee
https://www.youtube.com/watch?v=slkfjzIXcP0 Kemahiran -Komputer riba
Berfikir : Menilai -Speaker
-LCD
2. Guru menyuruh beberapa orang pelajar -Video
melakonkan semula peristiwa pertarungan Pendekatan -Lembaran Kerja
antara Hang Tuah dan Jebat dalam sketsa klip -Berpusatkan
video yang ditayangkan Bahan
-Berpusatkan
3. Selepas itu guru menyoal murid beberapa Murid
soalan tentang kesetiaan Hang Tuah kepada
raja berdasarkan klip video yang telah
ditayangkan seperti berikut:
Kaedah
a) Wajarkah tindakan Hang Tuah Pengajaran dan
membunuh Hang Jebat? Pembelajaran
-Penggunaan
- Tidak kerana Hang Jebat adalah Teknologi
sahabat karib Hang Tuah Maklumat dan
- Ya kerana Hang Tuah takut akan Komunikasi
hukuman Sultan jika beliau tidak -Penyoalan
mematuhi perintah Sultan.

b) Apakah sifat kesetiaan Hang Tuah


kepada institusi beraja?

- Mengutamakan kehendak pemerintah


- Akur terima titah Sultan walaupun
terpaksa menggadai nyawanya sendiri
- Menggagalkan percubaan membunuh
Sultan Melaka
- Membunuh Hang Jebat walaupun
sahabat karibnya sendiri

4. Guru memberikan latihan pengukuhan


kepada murid-murid dalam bentuk
lembaran kerja.
Penutup (2 minit)
1. Guru merumuskan isi-isi penting dalam Nilai: Patriotisme
pelajaran hari ini.
2. Guru memberikan peneguhan positif kepada Kaedah
murid-murid dengan memberikan pujian. Pengajaran dan
Pembelajaran
-Berpusatkan guru

Penilaian

Refleksi
LAMPIRAN

1) Model Keris

2) Gambaran Lukisan Hang Tuah


3) Lembaran kerja tentang riwayat hidup Hang Tuah

Isikan Tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Nama Beliau : ………………

Berasal : Kampung Sungai


Duyung

Nama Ibu : Dang Merdu Wati

Nama Bapa : Hang ………….

4 orang sahabat Hang Tuah:

1)…………………..

2)………………….

3)………………….

4) Hang Lekiu

Pernah dilantik oleh


Sultan menjadi duta
mengetuai utusan ke
Negara ……………..

Jawatan Hang Tuah :


Sifat-sifat kepahlawanan
…………………………
Hang Tuah:

1) Tangkas
2) ……………
3) ……………
4) Lembaran kerja latihan pengukuhan kepada murid

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul

Akur menerima titah


Mengutamakan kehendak
…………………………………………………….
…………………
menggadai nyawa

Sifat Kesetiaan
Laksamana Hang
Tuah Kepada
Institusi Beraja.

Membunuh Hang
…………………………………….. Sultan
…………………………………………………………
Melaka
………………………………….

Jebat walaupun sahabat karib sendiri Menggagalkan percubaan membunuh

Pemerintah / sultan Sultan walaupun terpaksa


RUJUKAN

Ahmad, K. (1964). Hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Akashah Ismail, & Jayakumary Marimuthu. (2015). Sejarah Tahun 4 Sekolah Kebangsaan.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ayu Nor Azilah Mohamad. (2017). Hang Tuah Lambang Peradaban Bangsa Melayu. Jurnal
Sultan Alaudin Sulaiman Shah, 20.

Malaysia, K. P. (2015). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran. Kuala Lumpur :


Bahagian Pembangunan Kurikulum.