Anda di halaman 1dari 37

HBPE 2103 Lee Man Jiau

TOPIK 1 PERGERAKAN ASAS • Berjalan dengan melakunkan gaya robot atau askar • Melompat ke dalam dan keluar gelung rotan
1.1 PERGERAKAN ASAS permainan berjalan • Melompat setempat
- empat komponen iaitu gimnastik pendidikan, gimnastik • Berjalan dengan melakunkan gaya gergasi berjalan • Melompat melakonkan serta meniru cara kanggaru
artistik, gimnastik irama dan pergerakan kreatif. • Berjalan dengan melakunkan gaya cara gorila melompat
- tiga bahagian iaitu lokomotor, bukan lokomotor dan berjalan • Melompat melakonkan serta meniru cara katak
manupulatif alat. • Berjalan dengan melakunkan gaya meredah semak melompat
• Berjalan dengan melakunkan gaya gajah berjalan MELOMPAT KETINGTING
• Berjalan dengan melakunkan gaya anjing cedera di • Melompat ketingting setempat tegak diatas sebelah
kaki berjalan kaki selama empat kiraan
BERLARI • Melompat ketingting dan pusing badan kekiri dan
• Berlari setempat dengan ayunan tangan yang lurus kekanan
• Berlari dengan pelahan serta lutut diangkat tinggi • Melompat ketingting berarah kehadapan-
• Berlari pantas dan beransur-ansur pelahan kebelakang dan kekiri-kekanan mengikut isyarat
• Berlari dan berhenti apabila syarat diberikan dan LARI SISI
1.2 PERGERAKAN LOKOMOTOR berhenti apabila isyarat diberikan dan berlari Minta pelajar lakukan aktiviti-aktiviti dibawah berdasarkan
-bersifat aliran gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain.
semula arahan dalam bentuk tiupan wisel atau irama muzik:
1.2.1 Konsep • Berlari ke hadapan serta berundur kesisi • Lari sisi ke kiri dan ke kanan
ARAH-bentuk arah gerakan iaitu ke hadapan atau ke depan
• Berlari mengikut seorang ketua • Lari sisi perlahan-pelahan dengan langkah yang
atau ke kiri atau ke kanan.
• Berlari dengan pelbagai kelajuan berdasarkan rendah
ALUAN -corak gerakan, contohnya samada dalam bentuk
arahan • Lari sisi dengan badan dinaikkan
lurus, bengkang-bengkok, zig-zag dan lain-lain.
• Berlari mengikut arah zig-zag • Lari sisi kemudian galop
MASA -masa yang digunakan untuk melengkapkan
MELOMPAT • Lari sisi sambil berpegang tangan dengan
pergerakan, masa boleh dalam keadaan cepat atau pelahan,
• Melompat seperti rusa melompat pagar pasangan
dengan cara tiba-tiba atau terkawal.
• Melompat tali atau garisan di atas lantai SKIP
1.2.2 Bentuk Pergerakan Lokomotor • Melompat halangan yang ditinggikan sedikit dari • Skip ke hadapan
-aktiviti-aktiviti pergerakan lokomotor yang biasa
paras lantai • Skip mengikut satu bulatan
dilaksanakan dalam aktiviti Pendidikan Jasmani ialah:
• Melompat tinggi dan rendah berubah-ubah • Skip dengan membuat pola tertentu
BERJALAN
mengikut arahan • Skip tinggi dan rendah mengikut isyarat
• Jalan berundur dan kemudian ke hadapan
• Melompat dengan mencapai berbagai benda • Skip secara berpasangan
• Melompat sampil bergerak kehadapan • Tunjukkan skip yang tenang dan menyeronokan
1
HBPE 2103 Lee Man Jiau
MERANGKAK ini berisiko tinggi adalah dicadangkan kaedah GUSTI TANGAN
• Merangkak tunjukcara digunakan) TURUN NAIK PASANGAN
• Merangkak melalui pelbagai halangan e. Mendekam dan berdiri semula ENJIT-ENJIT SEMUT
• Merangkak melalui bawah sarang labah-labah GULING SISI TEPUK AMAI-AMAI
• Merangkak secara berpasangan dengan kaki 1.3 PERGERAKAN BUKAN LOKOMOTOR MENARIK SETEMPAT
pasangan diikat Pergerakan bukan lokomotor dilakukan dalam keadaan tidak MENGILAS SAMBIL MENEPUK TANGAN
• Merangkak melalui tali bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergerakan MENARIK DAN MENAHAN RAKAN
GULING HADAPAN bukan lokomotor juga di ertikan sebagai keupayaan Terdapat pelbagai dan banyak lagi aktiviti lokomotor dalam
a. Berdiri tegak tangan diluruskan ke atas ambil nafas mengerakan bahagian tubuh badan tanpa beralih tempat. pendidikan jasmani antaranya ialah
b. Bengkokkan lutut tangan lurus ke hadapan sedia TEKAN TUBI
untuk berguling 1.3.1 Bentuk Pergerakan Bukan Lokomotor 1.4 MANIPULASI ALATAN
c. Naikkan pinggul dan rapatkan tangan dan dada ke DUDUK Pembelajaran manipulasi alat mesti melibatkan objek seperti
tilam kemudian guling • Duduk dalam keadaan bersila pundi kacang, bola kecil, bola besar, gelung, rotan, batang
d. Guling ke hadapan dengan dibantu (Guru perlu • Duduk dalam keadaan melunjur rotan, tali dan relang getah
meminta pasangan pelajar yang membantu • Duduk dalam keadaan mengilas kekiri dan 1.4.1 Konsep
menyokong pinggul dan bahagian belakang kekanan Manupulasi alat ialah bagaimana cara kita mengayakan atau
pengguling. Oleh kerana aktiviti ini berisiko tinggi • Duduk dengan mengangkat kaki keatas mempergunakan alatan dengan cara yang betul dan cekap
adalah dicadangkan kaedah tunjukcara digunakan) sedikit untuk membentuk gerakan. Kemahiran ini memerlukan
e. Kembali ke ke dudukan dekam dan luruskan kedua- • Duduk mendekam penggunaan angota badan untuk mengawal, megawasi atau
dua tangan BERDIRI menangani sesuatu objek. Kemahiran asas manipulasi alat
GULING KE HADAPAN • Berdiri lurus dapat meningkatkan kordinasi angota badan contohnya
a. Bersedia dengan tangan lurus ke atas • Berdiri dengan membongkok kehadapan tangan–mata, kaki–mata dan lain-lain.
b. Bengkokkan lutut tapak tangan ke atas dan jari • Berdiri sambil menghayun kaki kiri ke kiri dan 1.4.2 Bentuk Pergerakan Manipulasi Alat
menghala ke belakang kanan serta diulang caranya dengan kaki kanan MEMBALING DAN MELAMBUNG
c. Sedia untuk berguling ke belakang dan letakkan • Berdiri dengan memusing pada paras • Melambung sebiji bola ke udara dan menyambut
punggung di atas tilam pinggang semula
d. Tolak badan dengan tangan. Guling ke belakang • Berdiri dengan mengilas kekiri dan kekanan • Melambung bola setinggi yang boleh dan
dengan dibantu (Guru perlu meminta pasangan • Berdiri dengan memusing tangan kekiri dan menyambut semula
pelajar membantu menyokong pinggul dan kekanan • Melambung bola serendah yang boleh dan
bahagian belakang pengguling. Oleh kerana aktiviti BERPASANGAN menyambut semula
2
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Meleretkan bola ke dinding dan menahan semula • Minta pelajar menjalankan aktiviti secara pergerakan dalam keadaan statik dan
• Meleretkan bola kesasaran berpasangan. Minta A lambungkan bola kemudian memberi penekanan kepada keseimbangan.
• Menggolek relung B akan memukul bola dengan kayu • Gerakan dalam aktiviti bukan lokomotor
• Membaling pundi kacang ke pasangan • Minta pelajar menjalankan aktiviti secara perlulah dibuat dalam keadaan tenang dan
• Membaling pundi kacang melintasi satu garisan berpasangan. Minta A leretkan bola kemudian B kurang tekanan.
• Membaling pundi kacang kedalam gelung rotan akan memukul bola dengan kayu • Kemahiran ini merupakan kemahiran asas
atau sasaran lain AKTIVIT-AKTIVITI LAIN yang dapat menyediakan diri pelajar untuk
• Membaling pundi kacang sejauh yang boleh MENYEPAK mempelajari asas sukan dan seterusnya
MENYAMBUT MENAHAN menguasai kemahiran sukan yang pelbagai.
• Melambung pundi kacang ke udara dan MENGELECEK • Manipulasi alat ialah bagaimana cara kita
menyambut semula RUMUSAN menggayakan atau mempergunakan alatan
• Melambung bola setinggi yang boleh dan • Pergerakan lokomotor bersifat gerakan yang dengan cara yang betul dan cekap untuk
bergerak dari satu tempat ke tempat yang
menyambut semula lain. membentuk gerakan.
• Melantunkan bola di dinding dan menangkap • Pendidikan pergerakan lokomotor menyokong • Kemahiran manipulasi alat hendaklah dibina
semula perilaku pergerakan yang dirancang. di peringkat umur pra sekolah atau sekolah
• Menyambut pundi kacang yang dilempar oleh • Pergerakan lokomotor berkaitan dengan rendah.
pasangan gerakan atau aliran. • Kemahiran manipulasi alat merupakan asas
Membaling dan menangkap bola bergilir dengan pasangan • Arah melibatkan bentuk arah gerakan iaitu ke kepada kemahiran sukan yang perlu dibina
MEMUKUL hadapan atau ke depan atau ke kiri atau ke daripada peringkat kanak-kanak.
• Memukul alatan dengan tangan kanan. • Kemahiran asas manipulasi alat dapat
• Memukul alatan dengan genggaman • Haluan ialah melibatkan corak gerakan meningkatkan koordinasi anggota badan
• Memukul alatan kearah pasangan atau sasaran contohnya samada boleh dalam bentuk lurus, contohnya tangan-mata, kaki-mata dan lain-
• Melambung belon keudara dan kemudian memukul bengkang-bengkok, zig-zag dan lain-lain. lain.
• Menjatuhkan bola kemudian memukul ketika bola • Pergerakan bukan lokomotor dilakukan dalam TOPIK 2 PERSEPSI MOTOR
itu melantun dengan tangan dari aras bahu ulang keadaan tidak bergerak dari satu tempat ke 2.1 KEMAHIRAN PERSEPSI MOTOR
dari sisi dan bawah bahu. tempat yang lain. Persepsi motor membolehkan kanak-kanak:
• Jatuhkan bola kemudian pukul ketika bola itu • Pergerakan bukan lokomotor juga diertikan • Merasa kehadiran dirinya dalam ruang
melantun dengan alatan sebagai keupayaan mengerakkan bahagian • Mengenalpasti arah kiri atau kanan dan depan atau
tubuh badan tanpa beralih tempat. belakang
• Pergerakan bukan lokomotor adalah
3
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Memahami perkaitan bentuk atau corak dalam  Lompat ketinting (imbangan dinamik) • Bentuk dan saiz tubuh badan
gerakan Imbangan Statik • Bahagian-bahagian tubuh badan
Persepsi motor juga penting dalam membantu kanak-kanak - aktiviti mengimbang statik dengan meminta pelajar • Keupayaan melakukan gerakan membongkok,
membaca, mengenal dan mentafsir huruf isyarat. Kemahiran menggunakan tangan dan kaki, lutut, punggung dan melurus, memusing, mengilas dan mengerak badan
persepsi motor berikut boleh diajar kepada pelajar pra sebelah kaki untuk mengimbang. • Perasaan yang timbul dalam situasi yang berbeza
sekolah: - Imbangan statik menggunakan anggota tubuh seperti AKTIVITI
• Mengimbang tangan, kaki, lutut, punggung dan lain-lain.  Berjalan
• Kesedaran badan - Mengimbang badan menggunakan buai dalam keadaan  Golek balak
• Kesedaran ruang pegun (imbangan statik)  Lompat bintang
• Kesedaran arah Aktiviti Kumpulan  Dirian bangau
• Kordinasi tangan-mata atau kaki-mata olak patung  Membongkok
Mengimbang - kebolehan untuk seseorang mengawal dan - Ketintingan bertiga KESEDARAN RUANG
mengekalkan posisi badan semasa melakukan aktiviti. - Meniti diatas tali bersama rakan Ruang adalah kawasan di mana kita hidup, ruang terdapat di
Keseimbangan akan tercapai dengan maksimum sekiranya - Ayun kaki serentak sekeliling kita.
garis graviti, pusat graviti dan titik tengah sokongan berada - Berdiri diatas papan imbang Ruang diri - ruang yang mengelilingi individu
dalam satu garis. Koklea yang terdapat dalam organ membayangkan dirinya sebagai ahli sarkas yang Ruang am - kawasan yang digunakan secara keseluruhan
merupakan bahagian dalam organ pendengaran yang beraksi mengimbang badan dalam aktiviti semasa melakukan pergerakan.
memelihara keseimbangan tubuh. persembahannya. Aktiviti:
Terdapat dua jenis imbangan iaitu: Laluan Imbangan  Terbang rama-rama membolehkan pelajar mengetahui
• Imbangan Statik-Kestabilan semasa pusat graviti - aktiviti lebih menarik guru boleh membina laluan imbangan ruang diri
berada setempat seperti dalam aktiviti dirian. dan pelajar diminta melalui laluan imbangan ini.  Bergerak bagai burung terbang (ruang am)
• Imbangan Dinamik – Mengekalkan kestabilan KESEDARAN ARAH
diubah seperti berjalan meniti tali, berjalan di atas - membolehkan pelajar dapat menyedari dan seterusnya
titi atau berlari. memanipulasi arah didalam ruang persekitaranya.
Aktiviti Mengimbang dalam Pendidikan -Kesedaran hala datar ialah kesedaran wujudnya arah ke
Jasmani kiri dan kanan, atas bawah, hadapan belakang kiri kanan di
Contoh laluan imbangan
Imbangan Dinamik sisi tubuh badan seseorang.
Kesedaran Tubuh Badan
 Meniti di atas bangku Aktiviti kesedaran arah memerlukan kordinasi pelbagai arah
Kesedaran tubuh badan merupakan persepsi kanak-kanak
 Meniti di atas tali pada bahagian tubuh atau anggota lain seperti tangan dan
tentang diri sendiri. Perkara yang penting t ialah:
 Imbangan menggunakan kaki tempurung
4
HBPE 2103 Lee Man Jiau
kaki digunakan dalam menolong mengembangkan Kordinasi digunakan dalam aktiviti seperti menghantar bola 6. Terdapat dua jenis ruang. Nyatakan dan huraikan kedua-
kesedaran hala datar kanak-kanak. dengan tepat ke arah sasaran. dua jenis ruang tersebut.
Aktiviti : Terdapat pelbagai aktiviti dalam pendidikan jasmani yang 7. Nyatakan dan definisikan kordinasi badan.
 Permainan seperti angle in the snow di mana dalam membantu pelajar membentuk kordinasi yang baik di
permainan ini kalangan pelajar semenjak di tadika lagi. Contohnya: RUMUSAN
 Buaya merangkak pelbagai arah (kesedaran ruang) • Aktiviti persepsi motor adalah penting dalam mengajar
 Melompat kanggaru pelbagai arah (Kesedaran ruang) kanak-kanak terutama pelajar pra sekolah membuat
Kordinasi gerakan berkordinasi.
Kordinasi merupakan keberkesanan dan keseragaman yang • Persepsi motor juga penting dalam membantu kanak-
cekap dalam pergerakan badan. Kordinasi melibatkan kanak membaca, kemahiran persepsi membolehkan kanak-
penggunaan kesemua anggota badan serta kebolehan kanak mahir mengenal dan mentafsir huruf isyarat.
angota tubuh badan menggunakan pancaindera serta
• Imbangan bermaksud kebolehan untuk seseorang
hubungannya dengan minda.
mengawal dan mengekalkan posisi badan semasa
Kordinasi ialah keupayaan otot dan otak melakukan dan
melakukan aktiviti.
menyelaras pergerakan dengan kemas dan lancar.
• Apabila jumlah tindakan daya pada pusat graviti adalah
Aktiviti: 1. Persepsi motor penting dalam mengajar kanak-kanak
sifar keseimbangan akan tercapai.
Kordinasi digunakan dalam aktiviti seperti mengelecek terutama pra sekolah. Bincangkan kepentingan persepsi
dalam hoki motor. • Objek yang mempunyai kedudukan pusat graviti yang
rendah dan tapak yang lebar adalah lebih seimbang.
2. Huraikan kemahiran yang terdapat dalam kemahiran
persepsi motor. • Koklea yang terdapat dalam organ merupakan bahagian
dalam organ pendengaran yang memelihara keseimbangan
Kordinasi digunakan dalam aktiviti seperti mengawal dalam 3. Apakah bahagian yang terdapat dalam tubuh badan kita
tubuh.
bola dengan baik dalam permainan bola sepak. yang mengawal imbangan?
• Dalam permainan dan sukan imbangan penting untuk
4. Terdapat dua jenis imbangan. Huraikan dan beri contoh
memantapkan keperilakuan dan membentuk gerakan.
dua jenis imbangan tersebut.
• Imbangan statik ialah kestabilan semasa pusat graviti
Kordinasi digunakan dalam aktiviti seperti memukul bola 5. Kesedaran tubuh badan merupakan persepsi kanak-
berada setempat seperti dalam aktiviti dirian.
pada sasaran yang tepat dalam permainan skuasy. kanak tentang diri sendiri. Nyatakan aspek yang penting
tentang kesedaran ini. • Imbangan dinamik mengekalkan kestabilan di ubah
seperti berjalan meniti tali, berjalan di atas titi atau berlari.

5
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Kesedaran tubuh badan merupakan persepsi kanak- • Kordinasi melibatkan penggunaan kesemua anggota 3.2 KESEDARAN TUBUH BADAN
kanak tentang diri sendiri. badan serta kebolehan anggota tubuh badan menggunakan Kesedaran tubuh badan melibatkan bahagian luaran tubuh

• Pemahaman tentang potensi pergerakan kanak-kanak pancaindera serta hubungannya dengan minda. seperti kepala, bahu, tangan (termasuk tapak, jari dan

bergantung kepada kesedaran tubuh badan. • Kordinasi ialah keupayaan otot dan otak melakukan dan lengan),torso, kaki (termasuk tapak, dan jari kaki). Semua

menyelaras pergerakan dengan kemas dan lancar. pergerakan dalam tema tersebut melibatkan komponen
• Ruang adalah kawasan di mana kita hidup, ruang
kecergasan fizikal terutamanya kekuatan otot, ketangkasan,
terdapat di sekeliling kita.
imbangan dan kordinasi.
• Ruang diri ialah ruang yang mengelilingi individu iaitu Jadual 3.1: Jenis-jenis Pergerakan Dalam Tema Kesedaran
TOPIK 3 PERGERAKAN PENDIDIKAN
lingkungan kawasan yang boleh dicapai oleh bahagian Tubuh Badan
3.1 GIMNASTIK PENDIDIKAN
tubuh badan.
- lapan tema iaitu: Jenis Maksud Jenis Aktiviti
• Ruang am pula ialah kawasan yang digunakan secara Pergerakan Pergerakan
i. Kesedaran tubuh badan
Bergerak Bergerak • Berjalan, berlari,
keseluruhan semasa melakukan pergerakan. ii. Kesedaran ruang secara dengan merangkak, dan berjalan
sentuhan bahagian pada secara melutut.
• Kesedaran arah membolehkan pelajar dapat menyedari iii. Kesedaran masa
berselang. tubuh badan
dan seterusnya memanipulasi arah di dalam ruang iv. Kesedaran perkaitan antara pelbagai berselang – seli
menyentuh
persekitarannya. bahagian tubuh badan
lantai.
v. Kesedaran beban •
• Kesedaran luaran ini terbina daripada disebabkan Bergerak Bergerak Gulingan, guling
vi. Kesedaran aliran secara dengan balak, menarik dan
kesedaran dalaman yang dikenali sebagai kesedaran hala sentuhan bahagian tubuh menolak.
vii. Kesedaran perkaitan dengan orang lain selalu. badan
datar.
viii. Kesedaran ritma menyentuh
• Aktiviti kesedaran arah memerlukan kordinasi pelbagai lantai sentiasa.
Empat tujuan gimnastik pendidikan ialah:
arah pada bahagian tubuh atau anggota lain seperti tangan Bergerak Bergerak • Lompat bintang,
• Membangunkan kesedaran dan konsep tubuh tanpa dengan seluruh lompat dakap dan lompat
dan kaki digunakan dalam menolong menggembangkan sentuhan tubuh badan di layang.
badan seketika. udara seketika
kesedaran hala datar kanak-kanak.
• Membangunkan kemahiran melalui pembelajaran Menyokong Bergerak • Membawa pundi
• Pelbagai jenis penerokaan pergerakan akan dapat kemahiran beban pada dengan beban di kacang di atas kepala
bahagian bahagian tubuh. serta Menggolekkan bola
membentuk perkembangan kesedaran arah. • Membangunkan konsep-konsep pergerakan melalui tubuh. kecil di atas belakang
• Bergerak ke hadapan ke belakang, ke kiri ke kanan, ke penggunaan kemahiran dalam situasi-situasi badan

atas dan ke bawah boleh membina kesedaran arah. penyelesaian masalah


Membuat Membentukkan Pergerakan mengikut situasi
• Memupuk kenikmatan dan penghargaan estetik
berbagai tubuh badan seperti:
pergerakan yang baik bentuk menjadi besar, • bunga sedang
dengan kecil, panjang,
6
HBPE 2103 Lee Man Jiau
bahagian pendek. kembang satu tempat dilingkungi kawasan. Di dalam dewan yang d. Bergerak Menggunakan Pelbagai Arah
tubuh badan.
• arnab tidur dalam kosong contohnya, kita boleh bergerak bebas dari satu Dalam bergerak menggunakan berbagai arah

lubang tempat ke satu tempat lain. Pergerakan ini boleh bermaksud satu pergerakan yang membolehkan

• galah menjulang dilakukan dengan cara berjalan, merangkak, berlari perlakunya bergerak mengikut arah yang di gemarinya.

awan dan melompat. Contoh pergerakan ini ialah buaya merangkak.

• kain dilipat dua -pergerakan juga boleh dilakukan dengan e. Bergerak Menggunakan Pelbagai Laluan
menggunakan alatan. Contoh pergerakan ialah pelajar Dalam bergerak menggunakan berbagai laluan
Membekukan Berhenti • Galop
tubuh badan. bergerak apabila • Lompat kanggaru berjalan dari satu sudut ke satu sudut di dalam dewan bermaksud satu pergerakan yang membolehkan
isyarat diberi.
dalam arah zig-zag dengan melantunkan bola. perlakunya bergerak mengikut laluan yang dipilih.

Merangkaikan Merangkaikan • Lompat ke dalam -kesemua pergerakan yang dilakukan melibatkan Contoh pergerakan ini ialah ulat menyusur.
dua atau lebih beberapa gelung rotan komponen kecergasan fizikal terutamanya 3.4 KESEDARAN MASA
pergerakan. kemahiran ke • Menyusup di bawah
dalam satu ketangkasan dan kekuatan otot. -pergerakan boleh dilakukan dengan pelbagai kelajuan
bentuk palang
b. Membuat Pergerakan Menggunakan Ruang Diri seperti cepat, lambat dan serta merta.
permainan kecil. • Berlari & melompat
-melakukan pergerakan yang melibatkan keseluruhan Bergerak untuk Menghasilkan Kelajuan Berbeza
melepasi palang
bahagian tubuh badan tanpa melibatkan perubahan -bergerak dengan pelbagai kelajuan contohnya cepat,
tempat, maka pergerakan itu menggunakan ruang diri. lambat dan serta merta.
3.3 KESEDARAN RUANG Pergerakan ini melibatkan komponen kecergasan Bergerak untuk Menghasilkan Kelajuan Berbeza
Ruang adalah merujuk kepada kawasan yang digunakan fizikal terutamanya ketangkasan, imbangan dan • Berdiri tegak dengan tangan lurus disisi dan kaki
semasa melakukan pergerakan iaitu: kelenturan. dirapatkan
• Ruang Diri - ruang yang mengelilingi kita iaitu sejauh c. Bergerak Menggunakan Berbagai-bagai Aras • erjalan dengan cepat
mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras • Berhenti dan berdiri tegak
• Ruang Am - kawasan yang digunakan secara bermaksud pergerakan yang dibuat dengan • Berjalan dengan lambat
keseluruhan dalam melakukan pergerakan. menggunakan ruang diri dan ruang am. Ia boleh • Berhenti dan berdiri tegak
Daya cipta kreatif juga dapat dilihat dalam cara kawasan dilakukan dengan pelbagai aras iaitu tinggi, sederhana • Berjalan dengan serta-merta
digunakan kesedaran ruang untuk menimbulkan atau dan rendah. Aras pergerakan ditentukan apabila satu • Berhenti dan berdiri tegak
menyampaikan sesuatu idea atau perasaan. pergerakan dibandingkan dengan pergerakan yang Bergerak dengan Memilih Kelajuan yang Sesuai
- kemahiran di dalam tema kesedaran ruang seperti: lain. Pergerakan menggunakan berbagai-bagai aras ini Konsep yang diutarakan ialah perbezaan pergerakan dan
a. Bergerak Berbagai-bagai Cara Menggunakan pula melibatkan komponen kecergasan terutamanya kelajuan yang sesuai dengan kemahiran atau alatan yang
Ruang kekuatan otot, ketangkasan dan imbangan. digunakan. Bergerak untuk menghasilkan kelajuan yang
- dilakukan dengan pelbagai cara dari satu tempat ke berbeza. Contoh aktiviti:
7
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Bergerak seperti ulat • Buat dirian tangan dan kedua belah kaki lurus ke • Melompat sambil mendepakan tangan dan
• Berhenti dan berdiri tegak atas mengangkangkan kedua-dua belah kaki.
Bergerak dengan Mengawal Kelajuan ( Serta-merta) • Turunkan sebelah kaki perlahan-lahan ke lantai 3.5 KESEDARAN PERKAITAN PELBAGAI
- pelaku akan bergerak dengan pelbagai kelajuan yang • Berdiri tegak dan luruskan tangan di atas BAHAGIAN TUBUH BADAN
terkawal sama ada secara pantas (serta-merta) atau secara Menggerakkan Bahagian Tubuh Badan untuk Mengawal -gerakan yang mempunyai hubungan antara tubuh badan
lambat mengikut arahan atau keperluan gerakan. Contoh Kelajuan dengan bahagian tubuh badan yang lain atau antara tubuh
aktiviti: -pelakunya melakukan pergerakan serta merta dan kawalan badan dengan alatan.
• Berdiri tegak dengan tangan lurus disisi dan kaki lambat. Bergerak untuk Menunjukkan Perkaitan antara Satu
dirapatkan • Hayunkan kaki dan tangan ke arah yang Bahagian Tubuh Badan dengan yang Lain
• Berjalan dengan cepat berlawanan dengan segera Aktiviti yang dilakukan adalah:
• Berjalan dengan lambat • Hayunkan kaki dan tangan ke arah yang • Melompat sambil mencangkung dengan kedua-dua
• Melompat berlawanan dengan laju belah tangan lurus ke hadapan.
• Mendarat • Hayunkan kaki dan tangan ke arah yang • berdiri sambil membengkokkan sebelah lutut
• Berguling ke hadapan berlawanan dengan perlahan dengan mendepakan kedua-dua belah tangan ke atas.
• Berdiri tegak dengan tangan lurus di sisi dan kaki Merangkai Pergerakan dengan Menggunakan Dua atau • Menyokong badan dengan kedua-dua belah tangan
dirapatkan Lebih Aspek di atas lantai sambil sebelah kaki diangkat keatas dan
Mengerakkan Bahagian Tubuh Badan untuk -pelakunya perlu meneroka pelbagai pergerakan mengikut sebelah lagi memijak lantai.
Menghasilkan Kelajuan yang berbeza kelajuan dan tempo yang sesuai. • Menyokong badan dengan kedua-dua belah tangan
Mengerakkan tubuh badan untuk menghasilkan kelajuan Aktiviti-aktiviti: sambil mengangkangkan kedua-dua belah kaki di
yang berbeza ertinya kita mengerakkan anggota tubuh • Berdiri tegak dengan tangan lurus disisi dan kaki udara
badan untuk kelajuan yang berbeza dirapatkan • Kedua-dua belah tangan mendekam kelantai
 Berdiri tegak dengan tangan lurus disisi dan kaki • Berlari dengan sebelah kaki lurus dan sebelah lagi
dirapatkan • Melompat dengan meluruskan tangan di atas dibengkokkan di atas lantai
• Hayun tangan dengan perlahan • Menghayunkan tangan dan kaki ke arah • Berdiri tegak dengan mendepangkan kedua-dua
• Hayun tangan dengan cepat berlawanan belah tangan ke atas.
Menggerakkan Bahagian Tubuh Badan untuk Memilih • Mendarat dengan meluruskan tangan ke belakang Mengerakkan Bahagian Tubuh Badan untuk
Kelajuan yang Sesuai dan membengkokkan kedua-dua lutut Menunjukkan Perkaitan di antara Satu Bahagian Tubuh
-pelaku dikehendaki meneroka pelbagai pergerakan • Duduk mencangkung dengan meluruskan kedua Badan dengan yang Lain
mengikut kelajuan dan tempo yang sesuai. belah tangan ke hadapan. - pelaku akan menggerakkan bahagian tubuh badan yang
• Berdiri tegak dan luruskan tangan di atas akan menukar bentuk kepada pergerakan badan yang lain..
8
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Berdiri tegak dengan tangan lurus di sisi dan kaki Menyokong Badan di atas Satu Tapak Sambil • Akhiri pergerakan atas bebola kaki dan tangan
dirapatkan. Mengerakkan Bahagian Badan yang Lain untuk diangkat lurus ke atas
• Berdiri atas sebelah kaki dengan sebelah kaki lagi Mendapatkan Kestabilan RUMUSAN
diangkat ke belakang lurus selari dengan permukaan • Buat dirian tangan sambil badan dan kaki lurus ke • Gimnastik pendidikan memberi tumpuan kepada
lantai dengan tangan lurus ke hadapan. atas pergerakan asas yang berkaitan dengan bentuk tubuh
• Berdiri atas sebelah kaki dengan tangan • uat dirian tangan sambil mendepankan kedua badan, ruang, masa aliran dan ritma.
didepangkan dan sebelah kaki diangkat ke hadapan belah kaki ke udara • Membangunkan kesedaran dan konsep tubuh
selari dengan permukaan lantai. Mengalihkan Beban dari Pergerakan yang Stabil ke badan.
• Sebelah tangan dan sebelah kaki yang Pergerakan Baru dengan Mengunakkan Bahagian Tubuh • Membangunkan kemahiran melalui pembelajaran
dibengkokkan menyokong badan di lantai sambil Badan untuk Mendahului Pergerakan kemahiran.
tangan dan kaki sebelah lagi lurus ke atas. • Berdiri dengan tangan lurus ke hadapan dan lutut • Membangunkan konsep-konsep pergerakan melalui
• Kedua belah tangan mendekam ke lantai, sebelah dibengkokkan. Jatuhkan bahagian pinggul dan penggunaan kemahiran dalam situasi-situasi
lutut dan hujung jari kaki jejak ke lantai, badan belakang. penyelesaian masalah.
dilentikkan sambil sebelah kaki lagi lurus ke atas. • Sokong dan tolak badan dengan kedua-dua belah • Memupuk kenikmatan dan penghargaan estetik
Bergerak untuk Menunjukkan Perkaitan Bahagian Tubuh tangan apabila tiba di bahagian tengkuk. Gulingkan pergerakan yang baik
Badan dengan Alatan badan ke belakang. • Kesedaran tubuh badan melibatkan bahagian
- pelakunya bergerak dengan pelbagai cara bergantung • Kembali ke posisi berdekam dengan dengan luaran tubuh seperti kepala, bahu, tangan (termasuk
kepada jenis alatan seperti melompat dan lain-lain. kedua-dua belah kaki diturunkan perlahan-lahan. tapak, jari dan lengan), torso, kaki (termasuk tapak,
• Berlari menuju ke arah alatan • Berdiri tegak dengan tangan lurus di sisi dan jari kaki).
• Melompat melepasi alatan dengan kedua-dua belah Mencipta Tubuh Badan Setelah Menentukan Kedudukan • Ruang adalah merujuk kepada kawasan yang
tangan diangkat ke atas. Mendarat dengan kedua-dua Bahagian Tubuh Badan digunakan semasa melakukan pergerakan.
belah kaki yang dibengkokkan dan kedua-dua belah - mencipta tubuh badan setelah menentukan kedudukan • Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian
tangan lurus ke hadapan. bahagian tubuh badan, pelaku perlu bergerak untuk tubuh badan membawa maksud gerakan yang
Mengerakkan Tubuh Badan untuk Menunjukkan mencipta bentuk badan yang dikehendaki. mempunyai hubungan antara tubuh badan dengan
Perkaitan Bahagian Tubuh Badan dengan Alat • Berdiri tegak, tangan di sisi bahagian tubuh badan yang lain atau antara tubuh
• Menyokong kepala dengan kedua belah tangan dan • Bengkokkan lutut dan merengkukkan badan badan dengan alatan.
menolak badan serta kaki untuk membuat gulingan • Tolak lutut dan punggung ke depan diikuti dengan
ke hadapan di atas bangku gimnastik. pergerakan dada ke depan serta kepala ke belakang TOPIK 4 PERGERAKAN PENDIDIKAN
• Gerakkan tangan ke belakang dan terus ke atas 4.1 KESEDARAN BEBAN

9
HBPE 2103 Lee Man Jiau
-gerakan yang membentuk simulasi dan main peranan. Di Bergerak Berbagai Cara dan Membeku membesar akan menghasilkan bunga dan buah. Semasa
dalam pergerakkan kesedaran beban ini, pelajar perlu Arahan: aktiviti ini, murid diberi peluang meneroka, mengenalpasti,
melakukan pergerakkan yang diiringi dengan beban yang 1. Bayangkan kamu sebiji kelapa yang hanyut di laut. memilih dan mencipta berbagai lakuan dengan kualiti berat
dinyatakan dalam arahan guru. Arahan lisan yang 2. Berdiri dalam keadaan kaki yang terbuka. dan ringan. Murid digalakkan menggunakan ruang yang ada
jelas,terang dan mudah difahami amat penting. Contoh 3. Depakan tangan anda separas bahu. pada alatan.
situasi yang dipilih ialah main peranan sebagai sebiji kelapa 4. Bergerak seolah-olah sedang dihanyutkan di dalam Bergerak dengan Kualiti Berat dan Ringan
yang dihanyutkan air dan tumbuh menjadi pokok serta laut. Menggunakan Alatan
berbuah. 5. Kemudian berhenti dan duduk. Arahan:
Kesedaran beban bermaksud kualiti pergerakan seperti 6. Peluk tubuh dan diam. 1. Sekarang pokok kelapa akan mengeluarkan buah
kuat, lembut, ringan dan tenang. Pergerakan juga dilihat dengan lebat.
dapat meningkatkan nilai murni seperti keyakinan diri, Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan 2. Gunakan bola sebagai buah kelapa.
kreativiti dan estetika dalam diri murid. Aktiviti ini juga Ringan
3. Bongkokkan badan sambil memegang bola.
memberi kelebihan dari segi kecergasan murid. Ia dapat Pergerakkan ini adalah kesinambungan dari pergerakkan
4. Gerakkan badan dan naik secara perlahan-lahan.
meningkatkan daya tahan otot, kekuatan otot, kelembutan, sebelum ini iaitu bergerak berbagai cara dan membeku.
ketangkasan dan imbangan semasa melakukan pergerakan Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan
Merangkaikan Dua atau Lebih Pergerakan dengan Kualiti
ini. Ringan
Berat dan Ringan Tanpa atau dengan Alatan
Elemen keselamatan: Arahan:
Semasa melakukan aktiviti ini murid akan merangkaikan
• Setiap lakuan pergerakan perlu mengikut 1. Sekarang bergerak seolah-olah buah kelapa akan
beberapa pergerakkan secara berterusan dengan memberi
kemampuan dan kematangan murid, Jika aspek ini bercambah menjadi pokok.
penekanan kepada kepelbagaian dan kelicinan pergerakan.
diabaikan ia boleh mengakibatkan kecederaan. 2. Jingkitkan tapak kaki.
Merangkaikan dua atau lebih pergerakan dengan kualiti
• Gunakan ruang yang maksimum dengan selamat 3. Angkat kepala dan tangan perlahan-lahan. berat dan ringan tanpa atau dengan alatan.
tanpa sebarang objek yang boleh mendatangkan
kemudaratan kepada murid. 4. Gerakkan tubuh badan dan naik secara perlahan-
• Guru boleh melakukan sokongan semasa perlahan.
mengawal pendaratan murid.
Bergerak Berbagai Cara dan Membeku Bergerak dengan Kualiti Berat dan Ringan
• Bayangkan kamu sebiji kelapa yang hanyut di laut.
Murid akan bergerak dengan pelbagai cara dan akhirnya Menggunakan Alatan
• Akhirnya kamu terdampar di pantai.
akan dalam keadaan statik iaitu membeku. Contohnya, Murid akan menggunakan alatan seperti bola sebagai beban
• Kamu bercambah ….
pergerakan seperti debunga bunga yang berterbangan dan untuk menunjukkan kualiti berat dan ringan. Dalam situasi
• Membesar ….
akan menjadi benih. ini, murid memainkan peranan sebagai pohon yang telah
10
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Dan berbuah lebat. • Rangkaian yang ditentukan perlu • Kemudian naik ke atas meja
4.2 KESEDARAN ALIRAN mempunyai permulaan dan penamat pergerakan. secara merangkak
-bagaimana cara seseorang individu melakukan beberapa • Rangkaikan beberapa pergerakan secara • Selepas itu pelajar lalu di bawah
pergerakan yang dirangkai secara berterusan dan lancar. licin, lancar, berterusan tanpa berhenti. bangku.
Ketika melakukan pergerakan kesedaran aliran, apa yang • Aktiviti perlu menggunakan ruang yang • Pelajar kemudiannya berdiri dan
perlu ialah: maksimum. berjalan melepasi kon yang disusun secara
• Memilih jenis pergerakan yang sesuai dengan • Ia perlu turut melibatkan kepelbagaian berhalangan.
kebolehan kita; kegunaan bahagian tubuh badan. • Pelajar bergerak melepasi gelung
• Melakukan rangkaian pergerakan yang tersusun; Rangkaian pergerakan secara aliran bebas adalah rotan.
dan percantuman beberapa pergerakan yang dilakukan secara • Aktiviti akhir sekali pelajar akan

• Memastikan bahawa pergerakan yang dibuat kemas, lancar dan berterusan tanpa tersekat-sekat atau melompat melepasi peti lombol.

mempunyai kelicinan pergerakan tanpa tersekat-sekat terhenti. Tujuan aktiviti ini dijalankan adalah untuk menguji 2. Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Terikat

atau terhenti. tahap kecergasan daya tahan otot, kekuatan otot, Rangkaian pergerakan secara aliran terikat adalah satu
kelembutan, ketangkasan dan imbangan. rangkaian pergerakan yang terkawal. Pelaku boleh
1. Merangkai Pergerakan Secara Aliran Bebas
Contoh Pengajaran dan Pembelajaran berhenti seketika pada tempat tertentu dalam
Rangkaian pergerakan secara aliran bebas merupakan
rangkaian pergerakan dengan mengekalkan
percantuman beberapa pergerakan yang dilakukan
imbangannya. Rangkaian pergerakannya masih licin
secara licin, lancar, berterusan tanpa berhenti.
dan berkordinasi.
Pergerakan rangkaian ini menguji daya tahan otot
Apa yang perlu dilakukan:
pelajar. Disamping itu ia juga turut menguji kekuatan
• Semasa melaksanakan tugasan ini pelajar
otot, kelembutan, ketangkasan, dan imbangan pelajar.
Contoh aktiviti bagi merangkaikan pergerakan secara aliran perlu bergerak dengan satu cara, berhenti seketika dan
Apa yang perlu dilakukan:
bebas adalah seperti berikut. bergerak semula.
• Mula-mula rangkaikan beberapa
• Rangkaikan beberapa pergerakan
pergerakan secara sentuhan berselang, sentuhan
sentuhan berselang, membeku seketika dan teruskan
selalu atau tanpa sentuhan seketika.
ke cara pergerakan yang lain.
• Pilihan cara bergerak perlu dipilih oleh
• Guru boleh mempelbagaikan cara
guru.
pergerakan dan penggunaan bahagian tubuh badan.
• Kemudian rangkaikan beberapa Langkah-langkah aktiviti:
• Rangkaian pergerakan dicipta
pergerakan secara berterusan. • Mula-mula pelajar merangkak
menggunakan alatan.
dibawah kerusi.
• Pastikan alatan yang disusun mencabar.
11
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Guru boleh menyuruh pelajar • Kemudian pelajar melompat ke Gimnastik pendidikan akan menjadi lebih menyeronokkan
menggunakan berbagai arah, laluan dan kelajuan. udara dengan kaki serta tangan mendepa. dan mencabar sekiranya kita dapat menggabungkan kedua-
Pergerakan aliran terikat membawa maksud lakuan 3. Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Bebas dan dua pergerakan aliran bebas dan terikat. Tujuan ujian ini
terkawal. Tujuan aktiviti ini dijalankan adalah untuk menguji Terikat adalah menguji ketangkasan, daya tahan otot, kekuatan otot,
daya tahan otot, kekuatan otot, imbangan, kordinasi dan Ia merupakan satu pergerakan secara gabungan kelembutan dan imbangan. Untuk aktiviti ini, anda
ketangkasan. antara aliran bebas dan aliran terikat bagi menjadikan dikehendaki melakukan aktiviti pada 6 stesen yang
Contoh Pengajaran dan Pembelajaran rangkaian licin, lancar dan berterusan. Aktiviti ini juga ditetapkan.
dapat membentuk keyakinan diri, kreativiti dan nilai Contoh Pengajaran dan Pembelajaran
estetika pelajar dalam melaksanakan aktiviti. Bagi
aspek kecergasan pula ia menguji daya tahan otot
pelajar. Disamping itu ia turut menguji kekuatan otot,

kelembutan, ketangkasan, dan imbangan pelajar.
Berikut adalah merupakan contoh aktiviti bagi pergerakan Bagi stesen 1, anda diminta menggunakan tali yang
Apa yang perlu dilakukan:
secara aliran terikat. disediakan untuk bergayut melepasi air. Jika tidak berjaya,
• Mula-mula rangkaikan beberapa pergerakan secara
anda diminta mengulang semula. Selepas melepasi stesen
aliran bebas
1, bergerak ke stesen 2. Di stesen 2, anda hendaklah meniti
• Pengajaran perlu memberi peluang meneroka,
kayu tanpa jatuh. Setelah berjaya, berlari ke stesen 3. Di
mengenal pasti, memilih dan mencipta.
Semasa melakukan aktiviti di atas pelajar boleh berhenti stesen 3, anda diminta memanjat tembok sehingga melepasi
• Kemudian rangkaikan beberapa pergerakan secara
seketika pada tempat tertentu dalam rangkaian pergerakan tembok tersebut. Kemudian berlari ke stesen 4. Pada
aliran terikat.
dengan membekalkan imbangannya. stesen 4, anda hendaklah bergayut di monkey bar dan
• Guru harus memilih pergerakan yang sesuai dengan
Langkah-langkah aktiviti: bergerak sehingga selesai. Kemudian berlari ke stesen 5. Di
jenis aliran yang dipilih.
• Pertama, pelajar baring stesen 5, anda diminta merangkak ala komando tanpa
• Kemudian rangkaikan beberapa pergerakan secara
menelentang di atas lantai, lutut dibengkokkan. Juak menyentuh jaring sehingga tamat. Kemudian berlari ke
aliran bebas dan aliran terikat dengan menggunakan
badan ke atas dan timbang badan. stesen 6. Di stesen 6, anda perlu melalui parallel bar.
alatan.
• Kemudian dengan tangan disisi Pastikan tangan diluruskan dan kaki tidak mencecah tanah.
• Disamping itu perlu diberi perhatian, gunakan
dan kaki rapat guling ke kiri dan ke kanan. Buat sehingga selesai. Kemudian anda berlari ke garisan
permulaan dan penamat yang berlainan.
• Kemudian dengan secara melutut penamat.
• Gunakan aliran bebas dan aliran terikat berselang-seli
dari atas meja pendek lompat ke bawah (atas tilam). Berikut adalah merupakan contoh aktiviti bagi merangkaikan
atau pada masa-masa tertentu.
• Pelajar belari-lari anak pergerakan secara aliran bebas dan terikat:
• Gunakan berbagai arah, aras laluan dan kelajuan.
kehadapan.

12
HBPE 2103 Lee Man Jiau
4.3 KESEDARAN RITMA Mendapatkan Rentak Rithma untuk Koreografi
Corak gerakan badan yang mengikut rentak ritma di kenali Rangkaian Pergerakan
sebagai kesedaran rithma. Rentak rithma boleh di lakukan Koreografi ialah pergerakan berangkai dengan rentak ritma
sama ada dakam bentuk rendah, tinggi, mendatar dan dan dilakukan mengikut kreativiti individu. Rentak rithma

Langkah-langkah aktiviti: terputus-putus. Gabungan pergerakan badan akan dihasilkan melalui bersiul, tepuk tangan dan melalui alat

• Mula-mula pelajar merangkak dibawah menghasilkan pergerakan yang kreatif dan artistik mengikut muzik. Lagu-lagu rakyat seperti ‘burung kakaktua’ dan ‘rasa

kerusi. rentak rithma. Corak rithma adalah hasil gabungan pelbagai sayang eh’ juga boleh digunakan. Pergerakan ini dilakukan

• Kemudian naik ke atas meja secara rentak seperti mendatar, tinggi, rendah atau terputus-putus. secara individu dan di ikuti kumpulan.

merangkak Corak rithma boleh dilakukan secara berulang-ulang.

• Selepas itu pelajar lalu di bawah bangku. Sementara rentak rithma akan dilakukan secara lembut,

• Pelajar kemudiannya berdiri dan berjalan pelahan, kuat, cepat, sederhana dan sebagainya. Di

melepasi kon yang disusun secara berhalangan. peringkat awal latihan kesederan rithma atlet di lakukan

• pelbagai corak pergerakan badan melalui rithma yang Mengabung Aliran Pergerakan Diiringi Rentak Ritma
Pelajar bergerak melepasi gelung rotan.
• berbeza-beza. Berbagai rentak rithma boleh dihasilkan Corak aliran pergerakan mengikut kepelbagaian rentak rima.
Kemudian pelajar akan melompat
dengan cara menghentak kaki ke lantai, tepuk tangan dan Aliran pergerakan dirancang secara teratur, kemas, lancar
melepasi peti lombol.
• lain-lain. dan menggunakan ruang latihan. Aliran yang di lakukan
Seterusnya, pelajar baring menelentang di
mesti mempunyai permulaan, penamat serta dilakukan
atas lantai, lutut dibengkokkan. Juak badan ke atas dan
secara berterusan dan berulang-ulang.
timbang badan.
• Kemudian dengan tangan disisi dan kaki
rapat guling ke kiri dan ke kanan.
Menggunakan Rentak Rithma untuk Menghasilkan
• Kemudian dengan secara melutut dari
Rangkaian Pergerakan
atas meja pendek lompat ke bawah (atas tilam).
Pergerakan berangkai dalam persembahan yang pelbagai
• Pelajar belari-lari anak kehadapan.
bentuk dibantu oleh rentak rithma.
• Dan di akhir aktiviti ini pelajar melompat ke
udara dengan kaki serta tangan mendepa.
Gaya arahan ketika mengajar Gimnastik Pendidikan adalah
penting kerana ia adalah untuk tujuan keselematan pelajar
semasa melaksanakan aktivti agar tidak tidak melakukan
kesilapan yang boleh membahayakan dirinya.

13
HBPE 2103 Lee Man Jiau
1. Berikan tafsiran dan huraikan tema kesedaran • Murid merangkaikan beberapa pergerakan yang Senaman beramai bagi tujuan upacara keagamaan telah
ritma. menggunakan lebih atau kurang daya dan kekuatan mula diamalkan oleh masyarakat pada sejarah peradaban
2. Berikan aktiviti yang dilakukan dalam kesedaran otot tanpa alatan atau dengan alatan. Cina 2000 tahun dahulu.
beban • Kesedaran aliran adalah bagaimana cara Sementara itu orang-orang Greek telah menamakan
RUMUSAN seseorang individu melakukan beberapa pergerakan ini sebagai Gymnastics serta tempat senaman
• Pergerakan di dalam kemahiran kesederan beban pergerakan yang dirangkai secara berterusan dan ini di kenali sebagai gimnasium.
lebih kepada gerakan yang membentuk simulasi lancar. Tamadun Roman telah menggunakan gimastik sebagai
dan main peranan. • Rangkaian pergerakan secara aliran bebas adalah latihan fizikal dalam membina sistem kententeraan.
• Kesedaran beban bermaksud kualiti pergerakan percantuman beberapa pergerakan yang dilakukan Kelab gimnastik atau turvereine merupakan idea Jane yang
seperti kuat, lembut, ringan dan tenang. secara kemas, lancar dan berterusan tanpa telah mendapat sambutan keseluruh Eropah sehingga ke
• Kualiti pergerakan ini dapat dihasilkan dengan cara tersekat-sekat atau terhenti. Amerika Syarikat pada tahun 1888 persekutuan amatur
mengawal kekuatan serta keupayaan otot ketika • Rangkaian pergerakan secara aliran terikat adalah gimnastik telah ditubuhkan. Pada tahun 1860 skim latihan
melakukan pergerakan. satu rangkaian pergerakan yang terkawal. jasmani tentera bersekutu yang dikenali Staf Gimnastik
• Setiap lakuan pergerakan perlu mengikut • Dalam melakukan gerak kerja yang terikat ini, anda tentera telah ditubuhkan.
kemampuan dan kematangan murid. Jika aspek ini boleh berhenti seketika pada tempat-tempat Gimnastik Jerman lebih menumpu kepada pergerakan di
diabaikan ia boleh mengakibatkan kecederaan. tertentu dalam rangkaian pergerakan dengan alatan dengan penekanan kepada kekuatan otot dan daya
• Gunakan ruang yang maksimum dengan selamat mengekalkan imbangan badan. tahan.
tanpa sebarang objek yang boleh mendatangkan • Gimnastik pendidikan akan menjadi lebih Gimnastik Swedeish berdasarkan pergerakan berirama.
kemudaratan kepada murid. menyeronokkan dan mencabar sekiranya kita dapat -kejohanan gimnastik dalam kalendar persekutuan
• Guru boleh melakukan sokongan semasa menggabungkan kedua-dua pergerakan aliran gimnastik antarabangsa iaitu:
mengawal pendaratan murid. bebas dan terikat. • Sukan Olimpik: 4 tahun sekali
• Murid akan bergerak dengan pelbagai cara dan • Corak gerakan badan yang mengikut rentak ritma di • Kejohanan Dunia : 4 tahun dan tidak berjalan
akhirnya akan dalam keadaan statik iaitu membeku. kenali sebagai kesedaran rithma. pada tahun olimpik
Pergerakan ini memerlukan guru memberi murid- • Rentak rithma boleh dilakukan sama ada dakam • Kejohanan Eropah : pergerakan pilihan
murid satu situasi dan murid perlu main peranan. bentuk rendah, tinggi, mendatar dan terputus- dalam acara pilihan acara individu (had 3
• Murid akan menggunakan alatan seperti bola putus。 lelaki + 3 wanita
sebagai beban untuk menunjukkan kualiti berat dan TOPIK 5 GIMNASTIK ARTISTIK 5.2 BENTUK PERTANDINGAN
ringan 5.1 SEJARAH Seseorang ahli gimnastik dinilai dari segi kekuatan,
keseimbangan dan ketepatan pergerakan.
Ahli gimnastik lelaki:
14
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Senaman lantai senaman campuran. Pertandingan ini melibatkan senaman
• Kekuda berpelana pilihan untuk menentukan juara keseluruhan.
• Gelang Pertandingan III
• Lombol Pertandingan III pula melibatkan pertandingan antara lapan Rajah 5.5: Aksi kekuda lombol
• Palang sejajar peserta terbaik bagi setiap alatan. Terdapat 6 acara alatan
• Palang tunggal bagi lelaki dan 4 acara alatan bagi wanita.
Gimnas wanita: 5.3 PERALATAN
• Senaman lantai Pegawai teknik hendaklah memeriksa dengan teliti akan Kekuda Berpelana
• Lombol ketinggian atau ukuran sebenar pada setiap peralatan
• Palang bertingkat mengikut specifikasi. Selain itu, pegawai teknik dan pegawai
• Batang titian lain perlu memastikan aspek-aspek keselamatan, yang Rajah 5.7: Aksi kekuda berpelana
Pertandingan I antara lain meliputi perkara-perkara berikut:
Pertandingan antara pasukan bagi acara lelaki dan wanita 1. Susunan atau kedudukan setiap alatan hendaklah
dikenali sebagai pertandingan I. Pertandingan ini terbahagi memikirkan aspek keselamatan peserta.
Palang Bertingkat
kepada dua bahagian, iaitu: 2. Tebal tilam untuk latihan senaman lantai hendaklah
• Senaman wajib (IA) sesuai dengan pertandingan. Tilam-tilam keselamatan
Pergerakan senaman wajib mempunyai displinya telah harus diletakkan di kawasan yang berisiko.
digubal oleh Persekutuan Gimnastik Antarabangsa (FIG) 3. Peralatan di gimnasium mestilah diperiksa pada
yang merupakan badan dunia yang bertanggungjawab setiap kali hendak digunakan disamping pemeriksaan
Gambarajah 5.9: Aksi palang bertingkat
mengawal segala jenis aktiviti gimnastik. berkala.
• Senaman pilihan (IB) 4. Para peserta hendaklah mengelakkan daripada
Senaman pilihan pula merupakan pergerakan pilihan dan melakukan kemahiran sukar atau yang berisiko tinggi,
mengiku kretiviti pasukan atau peserta itu sendiri. Namun tanpa latihan yang cukup. Palang Tunggal
pergerakan ini mesti mengandungi beberapa pergerakan 5. Sukan gimnastik boleh dijalankan dengan syarat
dari tiga peringkat kesukaran, iaitu mudah, pertengahan dan diawasi oleh pegawai yang berkelayakan.
sukar. ALATAN
Pertandingan II Kekuda Lombol Rajah 5.10: Aksi palang tunggal

Di pertandingkan selepas pertandingan I, 36 gimnas lelaki


dan 36 gimnas wanita terbaik akan dipilih untuk bertanding
dalam pertandingan individu. Pertandingan II mengandungi
15
HBPE 2103 Lee Man Jiau
Gelang Persembahan di Alatan penerbangan awal, tunjalan, penerbangan akhir dan
Potongan markah akan dibuat mengikut perkara berikut: pendaratan.
• Kegagalan menggunakan kelapan-lapan kemahiran Acara Palang
dari variasinya (dipotong 0.5 markah bagi tiap-tiap Palang sejajar telah dicipta bertujuan membantu gimnas
kemahiran yangtertinggal). membina kekuatan lengan dan bahu bagi melakukan
Rajah 5.11: Aksi gelang
• Kegagal menggunakan tiap-tiap alatan (dipotong pergerakan. Para gimnas wanita pernah mengunakan
1.00 markah @ alatan). palang sejajar sehingga tahun 1930. Selepas itu, satu
• Pembinaan persembahan yang lemah, iaitu daripada palang telah direndahkan dan dikenali sebagai

5.4 MARKAH PERTANDINGAN kemahiran yang berbeza jenisnya, (dipotong sehingga palang bertingkat khas untuk wanita. Pergerakan di kedua-

Persembahan Senaman Lantai 1.00 markah). dua alatan ini lebih menumpukan kepada pergerakan

Markah penuh dalam senaman lantai ialah 10.00. Potongan • Kelemahan bentuk dan teknik atau perlaksanaan ayunan daripada pergerakan kekuatan.

markah akan dibuat sekiranya peserta melakukan perkara (dipotong sehingga 5.00 markah). Kekuda Berpelana

berikut: • Pada setiap saat yang lebih dan 40 saat yang Acara kekuda berpelana bagi peserta lelaki merupakan satu

• Kemahiran yang tidak dilakukan daripada sepuluh diperuntukkan (dipotong 0.1 markah setiap saat). acara yang sukar dalam sukan gimnastik. Kebanyakan

kemahiran yang dikehendaki (ditolak 0.5 markah setiap • Sementara itu jumlah markah yang diperuntukkan peserta memperolehi markah yang rendah dalam acara ini

kemahiran yang ditinggalkan). lalah seperti berikut: dan merupakan acara yang kurang disukai. Alatan ini lebih

• Kegagalan peserta melakukkan lompatan, gulingan, 5.5 KEMAHIRAN ASAS DALAM GIMNASTIK sama bentuk dengan kekuda lombol, tetapi mempunyai dua

imbangan dan putaran (ditolak 0.3 markah tiap-tiap Senaman Lantai pemegang kayu di atasnya digelar bonjol pelana. Peserta

satu yang dilakukan). Senaman lantai merupakan asas pergerakan dalam sukan akan menggunakan bonjol pelana ini untuk memindahkan

• Kelemahan menggunakan cara yang berlainan, gimnastik. Senaman lantai mempengaruhi pergerakan keseluruhan berat badannya di atas sebelah atau kedua-dua

kelajuan dan dinamik, yakni pembinaan persembahan gimnas di alatan. Pergerakan seperti dirian tangan dan lengannya. Kejayaan persembahan dalam acara kekuda

(ditolak sehingga 1.00 markah). kuang hadapan biasanya dijadikan salah satu pergerakan di berpelana bergantung kepada tumpuan, imbangan dan

• Kelemahan bentuk dan teknik atau perlaksanaan palang bertingkat, kekuda lombol, batang titian, palang rentak.

(ditolak sehingga 4.00 markah), sejajar, gelang dan palang tunggal. Batang Titian

• Setiap saat yang lebih dari masa yang dihadkan, Acara Lombol Batang titian merupakan satu alatan gimnastik yang

iaitu 40 saat (ditolak 0.1 markah setiap saat) Kekuda lombol merupakan direka oleh Ludwig Jahn, yang membantu perkembangan pembentukan dirian tubuh,
Unsur-unsur kemahiran 5.0 markah dikenali sebagai bapa gimnastik moden. Apabila melakukan kordmasi dan gaya yang baik. Ciri-ciri terpenting dalam
(10 unsur @ 0.5)
lombol, gimnas lelaki dan wanita menggunakan papan anjal acara batang titian ialah pergerakan imbangan yang mesti
Perlaksanaan 4.0 markah
Pembinaan 1.0 markah untuk mendapatkan anjalan yang lebih tinggi. Lombol dilakukan dengan berhati-hati di atas alatan yang lebarnya
10.0 markah
mempunyai enam fasa, iaitu larian penujuan, lonjakan, hanya 10 cm. Pergerakan ini mestilah mengandungi unsur-
16
HBPE 2103 Lee Man Jiau
unsur akrobatik yang mengandungi pergerakan maju dan 1. Nyatakan tiga kejohanan besar dalam kalendar • Senaman lantai merupakan asas pergerakan dalam
undur, putaran penuh (termasuk satu di atas sebelah kaki), gimnastik dunia. sukan gimnastik.
pergerakan menapak, berlan, lompatan dan lonjakan. 2. Berikan lima alatan yang digunakan dalam • Apabila melakukan lombol, gimnas lelaki dan
Persembahan ini juga mestllah meliputi unsur-unsur pertandi ngan gimnastik. wanita menggunakan papan anjal untuk
imbangan dalam kedudukan berdiri, duduk dan kedudukan 3. Huraikan dengan ringkas kemahiran yang terdapat mendapatkan anjalan yang lebih tinggi.
baring atau meniarap. Keseluruhan persembahan, para dalam pertandingan gimnastik. • Palang sejajar telah dicipta bertujuan membantu
peserta mestilah melakukannya di atas sepanjang batang RUMUSAN gimnas membina kekuatan lengan dan bahu bagi
titian dengan licin dan kemas, juga perlu mempamerkan • S ukan gimnastik dipercayai telah berkembang melakukan pergerakan.
perubahan rentak. Masa yang dihadkan bagi keseluruhan sejak 2000 tahun dahulu. • Acara kekuda berpelana bagi peserta lelaki
persembahan lalah antara satu rnmit 10 saat, sehingga tidak • Orang-orang Greek telah menamakan pergerakan merupakan satu acara yang sukar dalam sukan
melebihi satu minit 30 saat. senaman sebagai gymnastics serta tempat gimnastik.
Rajah 5.17: Batang titian senaman ini dikenali sebagai gymnasium. • Batang titian merupakan satu alatan gimnastik yang
Acara Gelang • Terdapat tiga kejohanan gimnastik di peringkat membantu perkembangan pembentukan dirian
Gelang juga telah direkacipta oleh Ludwig Jahn dalam tahun antarabangsa yang terbesar dalam kalendar tubuh, kordmasi dan gaya yang baik.
1980. Acara gelang telah menjadi salah satu acara penting persekutuan gimnastik antarabangsa. • Dalam acara gelang, setiap gimnas akan dibantu
dalam sukan gimnastik. Dalam acara gelang setiap gimnas • Seseorang ahli gimnastik dinilai dari segi kekuatan, oleh jurulatih untuk mendapatkan pegangan
akan dibantu oleh jurulatih untuk mendapatkan pegangan keseimbangan dan ketepatan pergerakan. pertama.
pertama. Jika peserta ini terjatuh dari gelang, dia • Kejohanan Gimnastik Dunia merupakan kejohanan Acara palang tunggal merupakan acara terakhir dan selalu
mempunyai 30 saat untuk naik semula. Semasa mendarat yang paling besar dan kenal di dunia. Kejohanan ini dapat mewujudkan suasana kemuncak pertandingan.
peserta tidak dibenarkan melangkah, tetapi boleh diadakan setahun sebelum dan sesudah setiap
membetulkan imbangannya tanpa ditolak markah. Purata Sukan Olimpik diadakan. TOPIK 6 GIMNASTIK ARTISTIK
masa persembahan dalam acara gelang ini ialah di antara • Peralatan lengkap yang terdiri daripada enam acara 6.1 POLA PERGERAKAN DALAM
40 saat hingga satu minit. lelaki dan empat acara wanita perlu disediakan GIMNASTIK ARTISTIK
Rajah 5.18: Acara gelang untuk latihan atau kejohanan. Seorang gimnas perlu menguasai kemahiran-kemahiran
Acara Palang Tunggal • Pegawai teknik hendaklah memeriksa dengan teliti asas seperti melentur dan meregang, mengimbang,
-merupakan acara terakhir dan selalu dapat mewujudkan akan ketinggian atau ukuran sebenar pada setiap menghambur, melompat dan melayang, melonjak,
suasana kemuncak pertandingan. Semua gerakan di atas peralatan mengikut specifikasi. menyokong, memusing dan mengilas, mengguling,
palang tunggal ini melalui tangan dan bahagian depan • Markah penuh dalam senaman lantai ialah 10.00. mengayun, melenting. Kemahiran asas ini menjadikan
lengan. Setiap peserta akan diberi 10.00 markah sebelum seorang gimnas berupaya melakukan pergerakan senaman
ia memulakan persembahan. lantai dan penggunaan alatan dengan baik dan kemas.
17
HBPE 2103 Lee Man Jiau
Pergerakan menggunakan lombol lalu, lombol kangkang dan 3. Tangan diangkat lurus ke hadapan; Rajah 6.4: Persembahan berangkai guling hadapan
lombol muka di atas peti lombol adalah merupakan 4. Pastikan belakang dalam keadaan tegak; Guling Belakang
pergerakan asas menggunakan alatan yang perlu dikuasai 5. Kedua-dua tapak tangan berada di atas lantai • Bengkokkan lutut agar paha selari dengan lantai.
oleh gimnas terlebih dahulu. Pergerakan ini akan membantu dengan jarak seluas bahu; • Badan dicondongkan ke hadapan serta tangan
seorang gimnas menguasai pergerakan menggunakan 6. Jongketkan badan dengan meluruskan lutut; diangkat lurus ke hadapan untuk memastikan pusat
alatan yang memerlukan kekuatan tangan dan pendaratan 7. Menolak ke hadapan dengan jari-jari kaki; graviti sentiasa diatas pangkal jari-jari kaki.
yang baik. 8. Kepala ditundukkan ke dada; • Duduk rapat ketumit tanpa buntut terhentak.
Beberapa pergerakan asas ketangkasan, imbangan dan 9. Tangan dibengkokkan; • Dagu dirapatkan ke dada untuk membentuk
lombol akan memberi kesedaran ruang, masa, beban dan 10. Bahu dibiarkan menyentuh lantai. (Pastikan anda belakang badan yang bulat.
aliran serta membina daya kreatif, rekacipta dan tidak bergolek atas kepala.); Ansur Maju dalam Guling Hadapan
pengubahsuaian bagi menghasilkan rangkaian pergerakan 11. Tolakkan dan pangkal jari kedua-dua belah kaki
yang harmoni dan estetik. diteruskan sambil mengekalkan kedudukan badan
Gaya Dirian yang bergulung semasa berguling ke hadapan;
Seorang gimnas perlu mempunyai cara berdiri yang 12. Berdiri atas kaki semula; dan
sempurna dan kemas bagi setiap permulaan pergerakan. 13. Kedua-dua belah tangan yang menjangkau ke
Rajah 6.6: Ansur maju guling belakang
Kedudukan gaya dirian yang baik dapat membantu gimnas hadapan dan dagu yang dirapatkan ke dada serta
Dirian Kepala
memungut mata dalam persembahannya. Ciri-ciri dirian badan yang dibulatkan akan membantunya untuk
• Kaki diluruskan, gerakan dibuat pada hujung jari
yang baik: dapat berguling terus ke hadapan dan berdiri
kaki.
1. Kaki dirapatkan; semula
• Tangan menekan kuat ke lantai.
2. Kedua-dua lutut ditekan ke belakang; ANSURMAJU GULING HADAPAN
• Kepala dan tangan membentuk segitiga sama.
3. Perut dikempiskan;
• Perlakuan dirian kepala bermula, dengan
4. Dada diangkat tinggi;
memastikan hidung mencecah lantai.
5. Bahu direndahkan;
Rajah 6.2: Ansur maju guling hadapan • Apabila kaki meninggalkan lantai, kaki dibawa ke
6. Dagu diangkat agar mata memandang ke hadapan;
GERAK KERJA PENYESUAIAN GULING HADAPAN kedudukan dirian kepala, lutut dan badan
dan
PERSEMBAHAN BERANGKAI GULING HADAPAN dirapatkan.
7. Bernafas dengan selesa.
• Semasa dirian kepala, kaki dan belakang badan
Guling Hadapan
diluruskan.
Cara guling hadapan:
Dirian Tangan
1. Peserta hendaklah dalam kedudukan berdiri;
• Badan diregang sebelum kaki ditendang naik.
2. Lutut dibengkokkan;
18
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Tangan lurus ke atas langkah kaki satu kaki 4. Pinggul ditolak ke hadapan semasa mendarat.
kehadapan Pendaratan dibuat atas pangkal jari-jari kaki (Rajah
• Tangan diletakkan di atas tilam dengan jarak seluas 4.25).
bidang bahu, menghala ke hadapan searah dengan Rajah 6.17: Gerakan dalam roda kereta Rajah 6.22: Teknik hambur belakang
jari kaki, jari-jari tangan dibuka bagi menambah
keluasan tapaknya.
• Siku sentiasa diluruskan untuk memastikan berat Rajah 6.18: Teknik dalam roda kereta
badan ditahan melalui tulang-tulang tangan dan Rajah 6.23: Ansur maju hambur belakang
tidak disokong oleh otot-otot. CARA MENYOKONG DALAM HAMBUR BELAKANG
• Pergerakan tangan terkawal dan lurus semasa
diayun ke bawah.

Rajah 6.24: Menyokong dalam hambur belakang


Rajah 6.19: Gerak kerja penyesuaian dalam roda kereta
Hambur Kepala
CARA-CARA MENYOKONG RODA KERETA
Teknik Hambur Kepala
1. Mencangkung atas pangkal jari-jari kaki, lengan
Rajah 6.16: Gerakan penyesuaian dalam gerak tangan lurus ke hadapan,
Roda Kereta Rajah 6.20: Cara menyokong roda kereta 2. Pinggul turun ke hadapan hingga hilang imbangan.
TEKNIK RODA KERETA Hambur Belakang/Tengkuk Kedua-dua tangan hampir sebaris dengan kepala.
1. Muka menghadap ke hadapan. TEKNIK HAMBUR BELAKANG 3. Ayun kuat dengan kaki yang dikekalkan lurus.
2. Dada turun ke arah lutut, dan lakukan tolakan dari 1. Mencangkung, lengan lurus ke hadapan, berdiri Belakang badan melengkung disebabkan pinggul
kaki yang bengkok. atas pangkal jari-jankaki. yang diregang dengan kuat. Tolakan dari tangan
3. Kaki mengangkang, badan dikekal pada datar yang 2. Pinggul turun ke hadapan hingga hilang imbangan. yang kuat.
sama, dan kepala kekal dalam kedudukan biasa Kedua-dua tangan hampir sebarisan dengan 4. Pinggul ditolak ke hadapan semasa mendarat, yang
dengan lurus. kepala. dibuat atas pangkal jari-jari kaki (Rajah 4.30).
4. Mata memandang ke arah tangan di lantai 3. Ayun kuat dengan kaki yang dikekalkan lurus.
belakang, badan jangan dilengkungkan. Belakang badan melengkung disebabkan pinggul
Kaki dibawa turun rapat sebelah tangan, dan berdiri yang diregang dengan kuat. Tolakan dari tangan
dalam kedudukan berbentuk bintang yang kuat.

19
HBPE 2103 Lee Man Jiau
Rajah 6.25: Teknik hambur kepala 2. Pengembangan bahu dikekalkan, manakala dada TEKNIK LONJAKAN DUA KAKI UNTUK HAMBUR
ditekan ke bawah arah lantai. TERBANG
3. Bahu di belakang tangan yang diluruskan, dan kaki 1. Langkah gelongsor rendah dan panjang atas
ditendang dengan kuat ke belakang. sebelah kaki, sementara lengan dibawa ke belakang.
Rajah 6.26: Pergerakan dalam hambur kepala 4. Kaki mula dirapatkan, kepala didongakkan dan 2. Lengan membantu untuk diregang sepenuhnya,
badan dikekalkan lurus. sambil tumit diangkat.
ANSURMAJU HAMBUR KEPALA 5. Pendaratan dibuat di atas pangkal jari-jari kaki. 3. Kaki dan pergelangan kaki dikembangkan
sepenuhnya (Rajah 6.33).

Rajah 6.27: Ansur maju dalam hambur kepala Rajah 6.33: Teknik dalam hambur terbang
Rajah 6.29: Gerakan dalam hambur tangan

CARA MENYOKONG HAMBUR KEPALA


ANSURMAJU HAMBUR TANGAN

Rajah 6.34: Gerakan dalam hambur terbang


Rajah 6.30: Ansur maju dalam hambur tangan Hambur Lenting
Rajah 6.28: Cara menyokong dalam hambar kepala CARA MENYOKONG HAMBUR TANGAN TEKNIK DALAM HAMBUR LENTING
Hambur Tangan 1. Belakang badan dibulatkan tapi tidak lekuk. Tolakan
Pergerakan hambur tangan boleh dibahagikan kepada akan bermula dari tumit bukan pangkal jari-jari kaki.
empat aras iaitu: Rajah 6.31: Ansurmaju dalam hambur tangan berpasangan 2. Kaki menolak dengan kuat. Badan jangan
• larian dilengkung ke belakang terlampau banyak. Kepala
• lonjakan hendaklah sebaris dengan badan dan tidak
• penerbangan didongakkan.
Rajah 6.32: Menyokong dalam hambur tangan
• pendaratan. 3. Badan melalui kedudukan dirian tangan. Tolakan
Hambur Terbang
TEKNIK DALAM HAMBUR TANGAN yang kuat dari tangan melalui bahu.
Pergerakan hambur terbang boleh dibahagikan kepada
1. Tangan diluruskan ke atas, dan bahu 4. Kaki menendang turun ke bawah.
empat fasa pergerakan, iaitu lanan muncul, lonjakan,
dikembangkan. Mula melangkah seperti dalam lompat
penerbangan dan pendaratan.
pagar, laitu rendah dan panjang.

20
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Pergerakan menggunakan lombol lalu, lombol mempunyai ciri-ciri gimnastik serta mempunyai perkaitan
kangkang dan lombol muka di atas peti lombol yang rapat di antara tiga komponen asas, iaitu pergerakan
adalah merupakan pergerakan asas menggunakan tubuh badan, penggunaan peralatan dan irama muzik.

Rajah 6.35: Teknik dalam hambur terbang alatan yang perlu dikuasai oleh gimnas terlebih
dahulu.
• Seorang gimnas perlu menguasai kemahiran-
kemahiran asas seperti melentur dan meregang,
Rajah 7.1: Pergerakan gimrama berkordinasi tinggi dan
mengimbang, menghambur, melompat dan
bersifat estetik dan pergerakan gimrama mesti dilakukan
melayang, melonjak, menyokong, memusing dan
secara licin dan berterusan
mengilas, mengguling, mengayun, melenting.
Rajah 6.36: Gerakan dalam hambur lenting
• Seorang gimnas perlu mempunyai cara berdiri yang
sempurna dan kemas bagi setiap permulaan
ANSURMAJU HAMBUR LENTING
pergerakan. Rajah 7.2: Gimrama juga boleh dilakukan samaada dengan
• Kemahiran asas ini menjadikan seorang gimnas atau tanpa peralatan yang kecil di tangan
berupaya melakukan pergerakan senaman lantai Pergerakan asas gimnastik berirama di percayai mula
dan penggunaan alatan dengan baik dan ke mas. diperkenalkan sejak seabad yang lalu di benua Eropah.
Pada masa itu, gimrama dianggap sebagai pergerakan
TOPIK 7 GIMRAMA gimnastik artistik dan tidak mempunyai undang-undang dan
7.1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN peraturan yang piawai. Pengasas sukan gimrama adalah
Rajah 6.37: Ansurmaju dalam hambur lenting
Gimrama merupakan salah satu disiplin sukan gimnastik, seorang pensyarah berbangsa Swis, iaitu Jacques Dalcroze.
CARA-CARA MENYOKONG HAMBUR LENTING
gimrama telah diiktiraf sebagai gerakan gimnastik oleh Dalcroze yang telah membuka dua buah maktab perguruan
Persekutuan Gimnastik Antarabangsa (FIG). Gimrama me- di Switzerland dan Jerman. Beliau telah memperkenalkan
rupakan pergerakan atau senaman yang dilakukan atas latihan pergerakan gimrama kepada penuntut-penuntutnya
lantai serentak dengan iringan muzik. Gimrama boleh dalam abad ke-19.
Rajah 6.38: Cara-cara menyokong dalam hambur lenting
dilakukan samaada dengan atau tanpa peralatan yang kecil Di awal tahun ke 20 terdapat dua orang tokoh gimrama dari
1. Berikan tafsiran dan nyatakan pola gerakan dalam
di tangan. Pergerakan gimrama berkordinasi tinggi dan negara Jerman yang memberi sumbangan yang besar
gimnastik artistik.
bersifat estetik serta mesti dilakukan secara licin dan dalam sukan ini. Rudolph Bode (1881-1970) dan Hernrich
2. Huraikan aktiviti ansur maju bagi hambur lenting.
berterusan. Pergerakan dalam gimrama boleh dikatakan Medau (1890-1974) telah memulakan sekolah gimrama
RUMUSAN
menyerupai pergerakan tarian tetapi mempunyai ciri yang mereka sendiri. Mereka juga telah memperkenalkan
tersendiri. Pada asasnya, ciri-ciri pergerakan gimrama perlu
21
HBPE 2103 Lee Man Jiau
perkaitan di antara aktiviti tarian dan gimnastik dengan hujung tali di angkat ke aras ketiak Spesifikasi Bola
gimnas.
iringan muzik. Medau memperkenalkan peralatan bola, Bahan Getah atau bahan sintetik dengan anjalan.
Warna Satu atau dua warna kecuali warna
gelung dan belantan untuk sukan gimram. Garis pusat 18-20 cm
perak dan emas.
Berat 400 g minimum
Pada tahun 1962 oleh Persekutuan Gimnastik Antara- Warna Satu atau dua warna kecuali warna perak dan
Rajah 7.4: Tali yang di gunakan oleh kebanyakkan gimnas emas.
bangsa telah mengiktiraf Gimnastik berirama moden ialah hem atau sintetik BELANTAN (CLUB)
sebagai suatu sukan tersendiri. Pertandingan di peringkat
Belantan boleh di dapati dari kedai sukan tetapi sukar untuk
gimrama peringkat antarabangsa yang pertama ialah
direka bentuk. Dalam gimrama penggunaan belantan
Kejohanan gimrama sedunia yang berlangsung di Budapest,
dianggap sebagai alat yang memerlukan kemahiran yang
Hungary pada tahun 1963. Sejak itu, kejohanan ini menjadi
tinggi dan latihan yang banyak. Persembahan belantan
kalender tetap persatuan dengan di pertandingkan setiap Gelung biasanya di kuasai oleh gimnas yang lebih berpengalaman.
dua tahun sekali. Selain itu, beberapa pertandingan di Gelung boleh didapati di kedai sukan atau di kedai Spesfikasi Belantan
peringkat antarabangsa yang lain seperti Kejohanan Eropah permainan. Gelung di buat daripada plastik, rotan atau kayu Bahan Kayu atau bahan sintetik, boleh dibalut dengan
(European Championship) dan Kejohanan Empat Benua biasa digunakan oleh gimnas. Tinggi gelung yang sesuai pita pelekat.
(Four Continents Championship) telah dimulakan pada tahun perlulah sampai ke paras punggung apabila ditegakkan Panjang 40-50 cm
1978. Sukan gimrama telah di pertandingkan buat pertama Berat 150 g minimum bagi satu belantan
ditepi gimnas. Terdapat juga gimas yang menu balut gelung
kali di Sukan Olimpik 1984 di Los Angeles, Amerika Syarikat. Bentuk Serupa bentuk botol, bahagian yang lebar
dengan pita pelekat yang berwarna-warni. Balutan ini sekali ialah badan. Garis pusat pada tapak
7.2 KEPERLUAN ALATAN ASAS UNTUK bertujuan untuk menguatkan cantuman gelung serta belantan sekurang-kurangnya 2 ½ cm.
MEMULAKAN GIMRAMA Bahagian yang kecil pada hujung lain bulatan
menambahkan berat gelung di samping menjadikannya lebih di panggil kepala, garis pusatnya tidak melebihi
Tali menarik. 3 cm.
Tali gimrama boleh didapati di kedai sukan di bahagian Warna Satu atau dua warna kecuali warna perak dan
Rajah 7.5: Gelung berpita
emas.
peralatan mendaki gunung dan juga di bahagian peralatan Spesifikasi Gelung
kapal. Tali yang di gunakan oleh kebanyakkan gimnas ialah
hem atau sintetik dan berukuran tali sepanjang 3m dan tebal
8 mm mengikut kesesuaian dan fizikal gimnas.
Spesifikasi Tali Bola

Bahan Hem atau sebarang bahan sintetik Bola adalah salah satu displin wajib dalam gimrama. Bola Rajah 7.8: Dalam gimrama penggunaan belantan dianggap
yang mempunyai kualiti yang sama. yang digunakan untuk gimrama adalah bola yang di buat sebagai alat yang memerlukan kemahiran yang lebih tinggi
Panjang Mengikut tinggi gimnas, tali di ukur dan latihan yang banyak
untuk gimrama dan mengikut spekfikas serta di iktiraf oleh
apabila gimnas berdiri dengan
memijak di tengah tali dan kedua-dua Persatuan Gimnastik Antarabangsa (FIG).
22
HBPE 2103 Lee Man Jiau
REBEN Kain yang paling untuk dibuat reben ialah satin, nilon yang trek, manakala dalam pertandingan peringkat antarabangsa,
Kebanyakan reben yang didapati di kedai adalah terlalu berat atau sutera hanya pakaian leotard dengan atau tanpa tights dibenarkan.
ringan dan la cepat tersimpul, terkusut dan mudah terkoyak Specifikasi Kayu Mengikut undang-undang sukan ini, leotard yang dipakai se-
pada bahagian tepinya. Kain yang paling sesuai untuk Bahan Kayu, plastik, buluh atau fibre glass. masa pertandingan mestilah berpandukan pada beberapa
Hujung kayu sepanjang 10 cm maksimum
dibuat reben ialah satin, nilon yang berat atau sutera. Kain peraturan. Cans leher depan dan belakang badan tidak
boleh di balut dengan pita untuk
reben yang mempunyai berat yang sesuai penting untuk cengkaman yang lebih baik. boleh terlalu luas di kedua-dua bahagian depan dan
menghasilkan corak reben yang baik dan juga senang untuk Bentuk Bulat atau berbentuk kon. belakang sehingga menjolok mata. Garis di punggung juga
dibaling. Garis pusat 1 cm maksimum pada bahagian yang tidak dibenarkan terlalu tinggi sehingga mendedahkan
lebar sekali.
Panjang reben boleh diubah suai mengikut saiz fizikal dan bahagian punggung. Leotard boleh dipakai dengan atau
Panjang 50-60 cm termasuk cincin penyangkut.
keupayaan gimnas. Bagi gimnas yang berpengalaman, Dawai Panjangnya 7 cm maksimum. Boleh tanpa lengan tetapi pakaian seperti pakaian renang atau
mereka perlu menggunakan reben yang berukuran 6 m Penyangkut menggunakan benang, dawai atau mata pakaian tarian juga tidak dibenarkan. Kain leotard boleh
kail.
tetapi bagi gimnas yang baru atau kanak-kanak yang terdiri daripada apa juga warna kecuali warna emas dan
berumur 12 tahun ke bawah, mereka bolehlah menggunakan perak. Kain nipis yang lut sinar atau lut cahaya tidak
reben yang panjangnya 4-5 m. Riben di sangkut pada dibenarkan.
bahagian hujung dengan kayu. Ramai di antara gimnas berlatih dan bertanding tanpa
memakai kasut. Walau bagaimanapun jika gimnas ingin me-

Material kayu boleh terdiri daripada kayu, plastik, buluh atau makai kasut semasa pertandingan, dia boleh memakai kasut

‘fibre glass’ yang khas untuk gimrama. Kasut gimrama biasanya

Pakaian diperbuat daripada kulit atau kain.


Specifikasi Reben 7.3 TEMPAT LATIHAN
Dalam menjalani latihan, gimnas boleh memakai pakaian
Bahan Satin atau bahan lain yang serupa dan - dalam dewan tertutup. Di bahagian atas hendaklah kosong
yang selesa dan sesuai untuk bergerak, iaitu seluar trek
tidak berkanji.
(track bottom) atau seluar pendek dengan baju T atau dan tidak mempunyai halangan seperti lampu, palang, rasuk
Lebar 4-6 cm
leotard dengan atau tanpa tights. Sementara dalam dan struktur lain. Contoh: dewan sekolah, panggung, dewan
Panjang Jumlah panjang sebenar ialah 7m, satu
meter di lipat pada hujungnya seperti pada peringkat pertandingan penganjur akan hanya orang ramai atau gudang .
Rajah 2.9 supaya menjadi 6 cm - permukaan lantai perlu bersih dan tidak terlalu licin.
membenarkan peserta memakai leotard dan tights atau
leotard sahaja. Namun, ini adalah bergantung pada jenis dan - Permaidani yang lembut - biasanya berlatih di dalam
Berat 35 g minimum (tidak termasuk kayu dan taraf pertandingan. Dalam pertandingan peringkat sekolah dewan dengan menggunakan tilam untuk kemahiran yang
penyangkutnya)
atau kelab peraturan pakaian boleh diubah suai. Pengelola sukar seperti gulingan.
Warna Satu atau dua warna kecuali warna perak
dan emas. pertandingan boleh membenarkan pakaian baju T dan seluar

23
HBPE 2103 Lee Man Jiau
- Luas kawasan bagi pertandingan hendaklah berukuran 12 dipersembahkan oleh dua gimnas yang berlainan 2. Pertandingan III—Pusingan akhir untuk setiap
m X 12 m tetapi untuk latihan, luas kawasan ini adalah tidak dalam satu pasukan. peralatan
diwajibkan. • Dalam menentukan johan  Lapan peserta terbaik (dengan maksimum dua peserta
7.4 UNDANG-UNDANG AM pasukan, jumlah mata yang diperolehi daripada semua setiap pasukan) bagi setiap peralatan yang
Peraturan dan undang-undang Persekutuan Gimnastik gimnas akan diambil kira. Pasukan yang mendapat dipertandingkan dalam Pertandingan I layak menyertai
Antarabangsa (FIG) terdapat dua acara pertandingan yang agregat mata tertinggi dianggap sebagai pasukan Pusingan Akhir untuk setiap peralatan.
utama. johan (jumlah mata maksimum: 100).  Peserta yang memperolehi mata tertinggi bagi sesuatu
• Gimnas menggunakan satu peralatan untuk setiap • Pertandingan I merupakan acara peralatan akan menjadi johan bagi peralatan
latihan atau rutinnya. Acara ini disebut pertandingan pusingan kelayakan untuk masuk ke Pertandingan II berkenaan (jumlah mata maksimum: 10).
individu atau latihan sukarela individu. dan III. 1. Senaraikan spesifikasi alatan yang digunakan untuk
• Acara latihan sukarela dipersembahkan oleh 2. Pertandingan II—Acara individu keseluruhan pertandingan gimrama.
sekumpulan gimnas (biasanya enam orang gimnas  Hanya gimnas yang telah mempersembahkan 2. Berikan ciri-ciri tempat yang sesuai bagi latihan dan
serentak pada suatu kawasan yang ditetapkan). Setiap sekurang-kurangnya tiga latihan dalam Pertandingan I pertandingan gimrama.
kumpulan mengguna kan satu atau dua jenis peralatan akan dipertimbangkan untuk pertandingan ini, Tiga 3. Nyatakan corak pertandingan gimrama.
yang berlainan bagi setiap latihan. Acara ini disebut jumlah mata yang terbaik akan diambil kira untuk setiap RUMUSAN
pertandingan latihan berpasukan atau latihan gimnas. • Gimrama merupakan salah satu disiplin sukan
berkumpulan.  Seramai 26 peserta terbaik dalam pertandingan I layak gimnastik.
LATIHAN SUKARELA INDIVIDU bertanding untuk pertandingan individu keseluruhan. • Gimrama telah diiktiraf sebagai gerakan gimnastik
Terdapat tiga jenis pertandingan dalam acara ini iaitu: Penyertaan ini terhad kepada dua peserta dan setiap oleh Persekutuan Gimnastik Antarabangsa (FIG).
1. Pertandingan I—Acara berpasukan pasukan. • Pergerakan gimrama berkordinasi tinggi dan
• Setiap pasukan perlu terdiri  Dalam pertandingan ini, setiap peserta mesti memper- bersifat estetik serta mesti dilakukan secara licin dan
daripada tiga atau empat orang gimnas. tunjukkan empat latihan dengan empat peralatan yang berterusan
• Setiap pasukan mesti ditetapkan oleh Pesekutuan Gimnastik Antarabangsa, • Pergerakan asas gimnastik berirama dipercayai
mempertunjukkan 10 latihan, laitu dua latihan bagi (FIG). mula diperkenalkan sejak seabad yang lalu di benua
setiap peralatan. Peralatan yang digunakan ialah tali,  Untuk menentukan Johan Individu Keseluruhan, jumlah Eropah.
bola, gelung, belantan dan reben. mata yang diperolehi daripada keempat-empat latihan • Pada tahun 1962, Persekutuan Gimnastik Antara-
• Setiap gimnas dalam pasukan yang dipertunjukkan akan diambil kira. Peserta yang bangsa telah mengiktiraf gimnastik berirama moden
boleh mempersembahkan satu hingga empat latihan mendapat mata terbanyak akan menjadi johan individu sebagai suatu sukan tersendiri.
maksimum dengan menggunakan peralatan yang keseluruhan (jumlah mata maksimum: 40). • Pertandingan di peringkat gimrama peringkat
berlainan. Dengan itu setiap peralatan akan antarabangsa yang pertama ialah kejohanan gimrama
24
HBPE 2103 Lee Man Jiau
sedunia yang berlangsung di Budapest, Hungary pada • Dalam menjalani latihan, gimnas boleh memakai menjadikan gimrama sebagai suatu sukan yang sangat
tahun 1963. pakaian yang selesa dan sesuai untuk bergersk, laitu mencabar bagi gimnas dan jurulatih.
• Sukan gimrama telah dipertandingkan buat pertama seluar trek (track bottom) atau seluar pendek dengan Elemen pergerakan badan boleh dibahagikan kepada
kali di Sukan Olimpik 1984 di Los Angeles, Amerika baju T atau leotard dengan atau tanpa tights. beberapa kumpulan iaitu:
Syarikat. • Dalam peringkat pertandingan penganjur akan • Pergerakan melangkah
• Dalam sukan gimrama, peralatan merupakan hanya membenarkan peserta memakai leotard dan • Ayunan dan Pusingan
keperluan yang asas. tights atau leotard sahaja. • Putaran dan pivot
• Gimnas biasanya akan memulakan latihan dengan • Leotard boleh dipakai dengan atau tanpa lengan • Alunan
lima peralatan yang telah diiktiraf oleh Persekutuan tetapi pakaian seperti pakaian renang atau pakaian • Lompatan dan layangan
Gimnastik Antarabangsa (FIG) iaitu bola, tali, reben, tarian juga tidak dibenarkan. • Imbangan,
gelung dan belantan. • Kasut gimrama biasanya diperbuat daripada kulit • Lentikan
• Tali yang digunakan oleh kebanyakan gimnas ialah atau kain. • Gulingan
hem atau sintetik dan berukuran tali sepanjang 3m dan • Tempat yang paling sesuai untuk menjalankan 8.1.1 Pergerakan Melangkah
tebal 8mm mengikut kesesuaian dan fizikal gimnas. latihan gimrama ialah di dalam dewan tertutup. Dalam pergerakan melangkah terdapat berbagai variasi
• Gelung dibuat daripada plastik, rotan atau kayu • Permaidani yang lembut adalah amat sesuai corak melangkah dari berjalan hingga ke pergerakan yang
biasa digunakan oleh gimnas. sebagai lantai dewan untuk latihan dan acara gimrama. lebih kompleks. Pergerakan melangkah ini akan dllakukan
• Tinggi gelung yang sesuai perlulah sampai ke • Bentuk acara-acara yang dipertandingkan dalam dalam berbagai arah atau saiz. Melangkah hendaklah
paras punggung apabila ditegakkan ditepi gimnas. gimrama bergantung pada jenis dan taraf pertandingan dilakukan dengan ringan, anjal serta berada di atas bebola
• Bola yang digunakan untuk gimrama adalah bola yang diadakan. kaki. Dalam pergerakan melangkah juga bahagian hujung
yang di buat untuk gimrama dan mengikut spekfikas TOPIK 8 GIMRAMA kaki sentiasa dilunjurkan. Contoh-contoh pergerakan ini
serta diiktiraf oleh Persatuan Gimnastik Antarabangsa 8.1 KEMAHIRAN PERGERAKAN BADAN adalah seperti:
(FIG). Kesemua kemahiran dan teknik peralatan yang digunakan Berjalan
• Dalam gimrama penggunaan belantan dianggap dalam gimrama perlu dllakukan bersesuaian dengan Langkah dengan teratur dari satu kaki ke kaki lain dengan
sebagai alat yang memerlukan kemahiran yang tinggi pergerakan badan. Pergerakan gimnastik menggunakan menggunakan bebola kaki serta luruskan hujung kaki dan
dan latihan yang banyak. alatan perlu dilakukan dengan kawalan badan yang baik kaki menghala ke luar sedikit. Ayunan tangan dengan bebas
• Kain yang paling sesuai untuk dibuat reben ialah serta dengan gaya badan yang bergaya dan kemas. bermula dari bahagian bahu dan pergerakan tangan
satin, nilon yang berat atau sutera. Kesemua elemen teknik badan hendakiah digabungkan kehadapan. Tangan yang dihayun kedepan hendaklah
• Panjang reben boleh diubahsuai mengikut saiz dalam rutin gerakan supaya menjadi suatu rangkaian yang bertentangan dengan pergerakan kaki kehadapan. Berada
fizikal dan keupayaan gimnas. licin dan baik. Gabungan-gabungan berbeza yang terhasil di dalam keadaan badan tegak dan pandang ke depan.
antara pergerakan badan dan manipulasi peralatan Berlari
25
HBPE 2103 Lee Man Jiau
Keseluruhan cara berlari mempunyai persamaan dengan Langkah Waltz dilakukan dengan membengkokkan badan Putaran dilakukan dengan dua kaki di atas lantai. Selain
berjalan cuma dilakukan dengan cepat dan kedua-dua kaki dalam kiraan 1 dan di atas bebola kaki dalam kiraan 2 dan 3. daripada dua kaki putaran boleh dilakukan dengan anggota
diangkat dari lantai seketika. Contoh variasi: langkah besar, Variasinya boleh dilakukan dalam pelbagai arah dan boleh di badan lain seperti punggung, lutut atau belakang. Terdapat
langkah kecil, tendang ke belakang dengan kaki lurus atau mulakan dengan kaki kiri. berbagai jenis putaran yang dilakukan bergantung kepada
bengkok. Langkah Grapevine sudut putaran contohnya separuh putaran (180°), putaran
Lompat Ketinting Langkah Grapevine merupakan pergerakan ke sisi. Teknik penuh (360°) atau lebih daripada satu putaran. Putaran
Lompat pada satu kaki dan mendarat pada kaki yang sama. asas adalah seperti benkut: adalah elemen asas dalam sesuatu gerakan rutin gimrama,
Lompat Skip • Berdiri atas kaki kanan hulur kaki kiri ke sisi. putaran boleh juga dilakukan dengan lompatan.
Lompat berturut-turut dengan kedua-dua kaki secara bergilir- • Langkah kaki kiri dan silang kaki kanan ke depan
gilir kaki kiri.
Chasse • Hulur kaki kiri ke sisi.
Chasse berasal dari satu pergerakan balet dan turut • Langkah kaki kanan dan silang kaki kanan ke
dinamakan juga langkah-tutup-langkah. Gerakan Chasse belakang kaki kiri.
merupakan kemahiran yang mustahak bagi menyedialan diri Gerakan putaran penuh
untuk gerakan yang lain. Dengan melajukan Chasse ke
depan dengan cepat, ia akan membantu persediaan untuk
lompatan, layangan atau pusingan.
Terdapat dua gerakan Chasse iaitu: Gerakan putaran Chamee. Putaran ini terdiri daripada
8.1.2 Ayunan dan Pusingan
beberapa putaran separuh
Ayunan adalah asas bagi gerakan manipulasi peralatan.
Pivot dilakukan atas satu kaki. Kedudukan tubuh badan,
ke hadapan Ayunan dan pusingan dlaplikasikan dalam gerakan gimrama
tangan dan kepala boleh dilakukan mengikut kreativiti
ketika persediaan, pergerakan akhir atau untuk
gimnas. Contohnya kedudukan kaki yang diangkat boleh
menyambung sesuatu pergerakan. Ayunan dan pusingan
ke sisi diluruskan, dibengkokkan atau diletakkan pada kedudukan
boleh dilakukan dengan mana-mana anggota badan seperti
estatik. Terdapat dua cara melakukan pivot iaitu ke arah luar
tangan, bahagian atas badan dan kaki.
(laitu ke arah kaki yang diangkat) atau ke arah dalam (ke
Langkah Waltz arah kaki yang melakukan pivot).
Gimnas perlu berada di atas bebola kaki dengan tumit
seberapa tinggi yang boleh apabila melakukan putaran atau
pivot. Sepanjang membuat putaran dan pivot badan gimnas
8.1.3 Putaran dan Pivot hendaklah berada dalam tegap dan gimnas perlu mengawal
26
HBPE 2103 Lee Man Jiau
pergerakan badannya untuk menetapkan imbangan. Otot-
otot perut serta kaki yang melakukan pivot perlulah kuat
dalam melakukan pivot. Bahagian kepala dan tangan
digunakan untuk membantu melakukan putaran dan pivot.
Contoh putaran dan pivot adalah seperti berikut:

Rajah 8.16: Gerakan beberapa jenis layangan


Bagi proses lompatan atau layangan, lonjakan dan daratan
lutut perlu di bengkokan sedikit. Proses ini akan membantu
Rajah 8.13: Gerakan pivot tolakan kaki dari lantai serta meringankan pendaratan bagi
ALUNAN Gerakan teknik alunan
mengelakan kecederaan yang mungkin berlaku dilutut kaki
Alunan adalah pergerakan yang menyerupai ombak 8.1.4 Lompatan dan Layangan
dan belakang. Pendaratan hendaklah dilakukan di atas
dilakukan dengan tangan, tubuh badan atau keseluruhan Terdapat pelbagai variasi lompatan dan layangan yang
bebola kaki dan terus kebahagian kaki yang lain.
badan. Alunan boleh dilakukan dalam pelbagai arah dan dilakukan dalam gimrama. Lompatan dan mendarat boleh

cara contohnya ke depan, ke belakang atau ke sisi; berlutut dilakukan menggunakan satu atau dua kaki. Berikut adalah

atau berdiri. Kemahiran alunan badan merupakan kemahiran beberapa variasi lompatan yang di gunakan oleh gimnas.

gerakan gimnas yang agak susah.


Contoh gerakan pendaratan
Alunan memerlukan kelenturan badan yang baik supaya
Semasa melakukan lompatan atau layangan gimnas perlu
dapat menggerakkan tubuh badan dengan kemas yang
tenang dan merasa seolah-olah gerakannya berhenti
menyupai gerakan ombak. Alunan tidak hanya melakukan
sementara pada aras yang tertinggi di udara.
pergerakan tangan malah keseluruhan pergerakan tubuh
Gerakan jenis lompatan
badan. Terdapat beberapa latihan ansur maju dalam
Layangan merupakan satu lompatan tinggi dan berjarak
mempratikkan alunan yang akan membantu perlakuan Rajah 8.18: Semasa melakukan lompatan atau layangan
besar. Lonjakan menggunakan satu semasa melonjak dan
tersebut: gimnas perlu tenang dan merasa seolah-olah gerakannya
mendarat. Berikut adalah variasi layangan.
berhenti sementara pada aras yang tertinggi di udara
Lompatan dan layangan patut di lakukan dengan amplitud
yang baik dengan kaki dan tangan yang lurus.

27
HBPE 2103 Lee Man Jiau
Rajah 8.19: Lompatan dan layangan patut di lakukan • Gabungan-gabungan berbeza yang terhasil di • Alunan boleh dilakukan dalam pelbagai arah dan
dengan amplitud yang baik dengan kaki dan tangan yang antara pergerakan badan dan manipulasi peralatan cara contohnya ke depan, ke belakang atau ke sisi;
lurus menjadikan gimrama sebagai suatu sukan yang sangat berlutut atau berdiri.
Tangan hendaklah dihayun dengan membentuk corak mencabar bagi gimnas dan jurulatih • Alunan memerlukan kelenturan badan yang baik
harmoni dengan lompatan. Semasa menghayun tangan • Dalam pergerakan melangkah terdapat berbagai supaya dapat menggerakkan tubuh badan dengan
bahu tidak perlu diangkat sekiranya bahun diangkat posisi variasi corak melangkah dari berjalan hingga ke kemas yang menyupai gerakan ombak.
bahagian atas badan kelihatan bengkok. pergerakan yang lebih kompleks • Terdapat pelbagai variasi lompatan dan layangan
• Dalam pergerakan melangkah juga bahagian yang dilakukan dalam gimrama. Lompatan dan
hujung kaki sentiasa dilunjurkan. mendarat boleh dilakukan menggunakan satu atau dua
• Chasse berasal dari satu pergerakan balet dan kaki
turut dinamakan juga langkah-tutup-langkah • Proses lompatan atau layangan, lonjakan dan
• Ayunan adalah asas bagi gerakan manipulasi daratan lutut perlu dibengkokan sedikit.
peralatan. • Lompatan dan layangan patut di lakukan dengan
Tangan hendaklah dihayun dengan membentuk corak
• Ayunan dan pusingan dlaplikasikan dalam gerakan amplitud yang baik dengan kaki dan tangan yang lurus.
harmoni dengan lompatan
1. Nyatakan komponen yang terdapat dalam
gimrama ketika persediaan, pergerakan akhir atau TOPIK 9 GIMRAMA
pergerakan melangkah.
untuk menyambung sesuatu pergerakan. 9.1 KEMAHIRAN PERALATAN
• Putaran dilakukan dengan dua kaki di atas lantai. Dalam mempelajari kemahiran peralatan pada peringkat
2. Cirikan dan bezakan antara putaran dan pivot.
• Selain daripada dua kaki putaran boleh dilakukan asas latihan akan bermula dengan kedudukan statik. Setelah
3. Cirikan pergerakan berjalan dan berlari dengan
dengan anggota badan lain seperti punggung, lutut mahir mengawal peralatannya, gimnas boleh mengulangi
betul.
atau belakang. kemahiran dengan cara bergerak. Selepas dapat menguasai
RUMUSAN
• Putaran adalah elemen asas dalam sesuatu berbagai pergerakan dengan alatan. Gimnas bolehlah cuba
• Kesemua kemahiran dan teknik peralatan yang
gerakan rutin gimrama, putaran boleh juga dilakukan menggabungkan beberapa pergerakan dengan muzik
digunakan dalam gimrama perlu dilakukan
dengan lompatan. supaya dapat melakukan pergerakan yang mempunyai
bersesuaian dengan pergerakan badan.
• Gimnas perlu berada di atas bebola kaki dengan aliran di berbagai satah dan aras.
• Pergerakan gimnastik menggunakan alatan perlu
dilakukan dengan kawalan badan yang baik serta
tumit seberapa tinggi yang boleh apabila melakukan Gelung
putaran atau pivot. Gelung merupakan suatu peralatan yang menarik. Ruang
dengan gaya badan yang bergaya dan kemas.
• Alunan adalah pergerakan yang menyerupai ombak diperlukan terutama dalam pergerakan apabila
• Kesemua elemen teknik badan hendakiah
dilakukan dengan tangan, tubuh badan atau menggunakan gelung.
digabungkan dalam rutin gerakan supaya menjadi
suatu rangkaian yang licin dan baik.
keseluruhan badan. CARA MEMEGANG GELUNG

28
HBPE 2103 Lee Man Jiau

Putaran
Putaran merupakan salah satu ciri-ciri utama peralatan
KEMAHIRAN GELUNG gelung. Putaran dilakukan dalam tiga jenis satah dalam tiga
Ayunan Bulatan dan Angka Lapan arah.
Golekan 1. Depan – pusingan ikut jam atau lawan arah jam.
Gelung boleh digolekkan atas lantai atau diatas badan. 2. Mendatar – ke dalam atau ke luar.
Teknik golekan atas lantai adalah seperti berikut: 3. Sagital – ke depan atau ke belakang. Terdapat
Gelung mesti di golekan supaya tegak dan menuju kearah berbagai cara memutar gelung.
yang dikehendaki. Teknik memutar gelung adalah seperti berikut:
Golekan dalam keadaan berterusan dan licin tanpa tersekat a. Gelung haruslah diputar dengan licin tanpa
atau bergetar. bergetar atau tersekat-sekat.
b. Satah putaran adalah penting dan mesti jelas
kelihatan.

Gelung juga digolekkan atas badan teknik yang di buat


adalah seperti menggolek bola. Gelung hendaklah di pegang
kuat dan pastikan berada di satah tegak. Gelung di tekan
sedikit kebawah dan kemudian di tolak seperti menolak bola.

Lambungan

29
HBPE 2103 Lee Man Jiau
Lambungan pada gelung boleh dilakukan dengan satu
tangan atau dengan kedua-dua tangan. Gelung boleh
ditangkap dengan satu tangan atau dengan kedua-dua belah
tangan. Arah lambungan gelung boleh terdiri pelbagai satah
— mendatar, menegak, sagital dan oblik,’

KEMAHIRAN REBEN
Ayunan, Bulatan dan Angka Lapan

Lambungan dan Sambutan


Reben la dapat dilambung pada satah depan, mendatar atau sagital
-reben kelihatan cantik dan menarik serta menyeronokkan. dengan menggunakan satu atau dua tangan. Lambungan
Oleh itu Reben boleh digunakan dengan berkesan dalam biasa dimulakan dengan ayunan, bulatan dan angka lapan.
semua pertunjukan. Persembahan reben memerlukan ruang Reben hendaklah disambut seberapa boleh pada hujung
yang besar dan koreografi yang baik terutamanya untuk kayu pemegang. la boleh juga disambut pada reben tetapi
latihan berkumpulan supaya reben tidak tersimpul atau biasanya di ikuti dengan larnbungan sekali lagi. Ketika di
tersangkut. Lingkaran dari Bentuk Ular udara, reber lah memanjang serta menunjukkan layangan
Pergerakan dengan reben yang baik hendaklah besar, licin yang baik.
dan mempunyai aliran yang berterusan. Pergerakan tangan,
kaki dan badan juga perlu dikordinasikan dengan
pergerakan reben. Jika tidak, reben senang tersimpul dan
terkusut atau terjerat pada diri sendiri.

30
HBPE 2103 Lee Man Jiau

BELANTAN
Dalam mengendalikan belantan gimnas perlu menunjukkan Bulatan Kecil
kemahiran dengan kedua-dua belah tangan. Gimnas 1. Satah hadapan
memerlukan kemahiran dan kordinasi yang baik untuk
menyelaraskan pergerakan badan dengan pergerakan
belantan di tangannya. Pergerakan belantan yang baik
hendaklah mengikuti pergerakan badan dalam keadaan Lambung dan Sambut
ringan, berterusan dan dilakukan dengan jelas dalam satah 2. Satah mendatar
yang tertentu,
CARA MEMEGANG BELANTAN

Ketukan

Mills
KEMAHIRAN BELANTAN Mills merupakan kemajuan dari pergerakan bulatan kecil. la
Ayunan dan Bulatan Besar adalah pergerakan pantas dan memerlukan kekuatan dan
kelembutan pergelangan tangan. 1. Nyatakan beberapa teknik yang digunakan oleh
gimnas dalam mengendali alatan gelung.
2. Huraikan spesifikasi reben yang boleh digunakan.
RUMUSAN
• Dalam mempelajari kemahiran peralatan pada
peringkat asas latihan akan bermula dengan
kedudukan statik.
• Selepas dapat menguasai berbagai pergerakan

Pergerakan Bukan Simetri dengan alatan. Gimnas bolehlah cuba


menggabungkan beberapa pergerakan dengan

31
HBPE 2103 Lee Man Jiau
muzik supaya dapat melakukan pergerakan yang mood dan perasaan yang berkaitan, pergerakan tersebut • Kebebasan mencurahkan perasaan, idea dan
mempunyai aliran di berbagai satah dan aras. menjadi lebih bermakna. Penyelesaian masalah dalam emosi
• Gelung merupakan suatu peralatan yang menarik. pergerakan kreatif bukan berunsurkan pertandingan. Setiap • Menghormati orang lain
Ruang diperlukan terutama dalam pergerakan pergerakan yang ditonjolkan adalah mengikut interpretasi • Menyedari keperluan orang lain
apabila menggunakan gelung dan penilaian kendiri. • Semangat cintakan keindahan alam sekitar
• Gelung boleh di golekan atas lantai atau diatas Terdapat empat unsur utama dalam pergerakan kreatif • Bekerjasama
badan. Teknik golekan atas lantai adalah seperti Kesemua unsur yang dinyatakan ini akan dapat membantu • Baik hati
berikut: pelakunya untuk berkomunikasi. • Berhemah tinggi
• Putaran merupakan salah satu ciri-ciri utama • Tubuh badan • Kasih saying
peralatan gelung. Putaran dilakukan dalam tiga • Ruang • Kebebasan
jenis satah dalam tiga arah. • Masa dan • Kejujuran
• Lambungan pada gelung boleh dilakukan dengan • Daya • Rasional
satu tangan atau dengan kedua-dua tangan. 10.2 TUJUAN • Bekerjasama
• Reben merupakan gerakan alatan dalam gimrama Tujuan pergerakan kreatif ; • Berdikari
yang agak menarik. Ini adalah kerana reben - meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan • Keadilan
kelihatan cantik dan menarik serta menyeronokkan. ritma, kreativiti, kebebasan dan pengucapan. • Keberanian
• Pergerakan dengan reben yang baik hendaklah - memberi fokus kepada penggunaan pancaindera. untuk • Kebersihan fizikal dan mental
besar, licin dan mempunyai aliran yang berterusan. mencipta sesuatu pergerakan secara berterusan. • Kerajinan
• Peralatan yang paling sukar dikendalikan oleh gimn - pelajar akan berasa seronok dan riang ketika belajar. • Kesederhanaan
as ialah belantan. - untuk berkomunikasi melalui pergerakan. • Semangat bermasyarakat
TOPIK 10 PERGERAKAN KREATIF - bentuk ekspresi diri yang unik untuk menyampaikan 10.4 FAEDAH PERGERAKAN KREATIF
10.1 PERGERAKAN KREATIF pemikiran, idea atau perasaan. • Pergerakan kreatif mempertajamkan imaginasi dan
Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan - untuk meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar sensitiviti.
anggota badan, irama dan daya kreativiti untuk melahirkan berkaitan ritma, kreativiti, kebebasan dan pengucapan • Pergerakan kreatif memperdalamkan pemahaman
insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi. Dengan 10.3 NILAI YANG BOLEH DITANAMKAN tentang manusia.
kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea, DALAM PERGERAKAN KREATIF • Pergerakan kreatif mengurangkan ketegangan
perasaan atau tanggapan deria yang dapat dilahirkan secara • Keyakinan diri dalam melakukan pergerakan emosi.
simbolik melakukan pergerakan. Pergerakan kreatif boleh • Keseronokan dan kepuasan • Pergerakan kreatif membentuk sifat-sifat Jay a diri
dilakukan sama ada secara bersendirian, berpasangan atau • Kesyukuran dan inisiatif.
berkumpulan. Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan
32
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Pergerakan kreatif membantu membina corak • Perkembangan kesedaran badan dan konsep Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan
tingkah laku yang utuh. kendiri yang positif. bahagian tubuh badan seperti bahu, siku, pergelangan
• Pergerakan kreatif menolong membentuk • Pembentukan hubungan baru dengan diri sendiri tangan, kaki dan pinggul. Pergerakan ini adalah
kebolehan mengkomunikasikan idea-idea dengan dan orang lain. persediaan tubuh badan untuk menyokong, memindah
menggunakan tubuh badan sebagai wadah ekspresi. • Peningkatan tahap kecergasan, koordinasi, dan menerima berat badan. Bahagian tubuh badan
• Pergerakan kreatif menolong membina keyakinan ketangkasan, daya tahan dan kekuatan. yang digunakan perlu dikenal pasti sebelum melakukan
diri, kepastian dan kepuasan dalam menyelesaikan 10.5 TEMA DALAM PERGERAKAN sebarang pergerakan mengikut rangsangan yang
masalah-masalah yang berhubung dengan prinsip- KREATIF diberi. Misalnya, bagi pergerakan merangkak seperti
prinsip asas mengenai corak pergerakan. 1. Kesedaran Tubuh Badan kucing berjalan, bahagian tubuh badan yang dikenal
• Pergerakan kreatif menolong memberi makna Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan pasti ialah tangan, tapak tangan dan lutut. Tapak
kepada pelbagai aspek pergerakan melalui di beri kepada pergerakan bahagian-bahagian badan tangan dan lutut menjadi sokongan kepada berat
pengalaman dalam mengaplikasikan prinsipnya. serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus dan badan.
• Pergerakan kreatif membina kesedaran serta melahirkan idea atau perasaan.
apresiasi terhadap bentuk yang indah dan seni dalam a. Keseluruhan Tubuh Badan
geraktari. Dalam pergerakan ini gerakan dilakukan menggunakan
• Pergerakan kreatif menggalakkan perkembangan keseluruhan tubuh badan dan gerakan akan berhenti
kebolehan untuk bekerja dengan memuaskan dan daripada bergerak secara bebas atau terkawal. 2. Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa

mahir di dalam sesuatu kelompok, berkongsi dan Pergerakan ini mengawal aliran pergerakan lokomotor Tema ini akan memberi tumpuan kepada bagaimana

bekerja sama-sama dalam menyelesaikan sesuatu atau bukan lokomotor tubuh badan. Misalnya, cara tubuh badan bergerak dan membantu individu

masalah yang diberikan. pergerakan berjalan dan buka-tutup boleh dilakukan mengawal pergerakan mereka untuk melahirkan

• Untuk membina alatan-alatan yang boleh diguna secara bebas atau terkawal. Pergerakan boleh perasaan melalui pergerakan.

dan membantu dalam mencipta pergerakan geraktari berubah-ubah iaitu bergerak atau berhenti mengikut a. Beban

yang signifikan dan asli serta menarik dengan nilai-nilai rangsangan yang diberi, misalnya muzik. Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila pergerakan

estetika. Pergerakan berjalan dan buka tutup melibatkan itu mendapat rintangan, misalnya beban. Kesan

• Perkembangan pelbagai bentuk pergerakan. lokomotor dan bukan loko motor daripada beban ini akan menghasilkan kesan halus-

• Peningkatan kemahiran pergerakan. ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang

• Penyelesaian masalah pergerakan dengan cara dilakukan. Misalnya, seseorang yang sedang

tersendiri. mencangkung akan sukar untuk berdiri jika

• Perkembangan kemahiran pembelajaran kognitif b. Bahagian Tubuh Badan pergerakannya adalah berat-kuat iaitu seolah-olah dia

dan afektif. memikul benda berat. Namun adalah mudah untuk


33
HBPE 2103 Lee Man Jiau
berdiri jika pergerakan adalah halus dan ringan a. Kawasan Pergerakan melompat adalah aliran bebas kerana
contohnya menyelam. Kawasan yang digunakan dalam pergerakan ini memberi keseluruhan tubuh badan berada di udara dan sukar
Kesan daripada beban ini akan menghasilkan kesan tumpuan kepada ruang diri dan ruang am. Sebagai contoh, diberhentikan.
halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan yang perasaan gembira dilahirkan apabila tubuh badan digunakan  Aliran terikat
dilakukan untuk meneroka ruang dengan cara melompat-lompat dari Pergerakan berjalan adalah satu pergerakan
satu tempat ke satu tempat. Selain daripada melibatkan aliran terikat kerana pergerakan ini mudah
penggunaan kawasan pergerakan ini juga melibatkan berhenti dan badan berada dalam keadaan
penggunaan arah. seimbang
b. Masa b. Arah
Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke b. Ruang
kepada cara tubuh badan bergerak dan pengawalan hadapan, ke belakang, ke sisi, ke atas dan ke bawah. Salah satu kemahiran dalam pergerakan kreatif ialah
gerakan sama ada secara serta merta atau kawal Contohnya dalam melakukan aktiviti pergerakan melompat- memberi tumpuan kepada kesedaran tentang cara
lambat. Contohnya pergerakan secara serta merta lompat dari satu tempat ke satu tempat akan melibatkan juga menggunakan ruang untuk melakukan pelbagai pergerakan.
ialah sewaktu sebagai seorang peninju menggerakkan arah pergerakan tersebut. Pergerakan yang melibatkan Daya cipta kreatif dapat dihasilkan dan dipertontonkan
tangan dengan pantas untuk menumbuk. Sementara penggunaan kawasan dan arah dengan teratur boleh apabila individu itu dapat menunjukkan cara menggunakan
pergerakan kawal lambat ialah membayangkan cara dilakukan dengan menggunakan peta. ruang terus dan ruang tidak terus. Ruang terus ialah ruang
burung terbang tinggi. Arah pergerakan ialah gerakan yang dilakukan sama ada ke yang digunakan secara langsung dengan berada dalam
hadapan, ke belakang, ke sisi, ke atas dan ke bawah lingkungan kawasan yang tidak luas aktiviti yang dilakukan
pada aras yang rendah. Contoh berjalan menggunakan
pergerakan lurus, melengkung dan zig-zag. Ruang tidak
terus ialah kawasan atau ruang yang di gunakan secara
2. Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa tidak langsung di gunakan dalam gerakan pelbagai aras.
Tema ini berdasarkan kepada kelancaran urutan pergerakan Kawasan aktiviti dalam lingkungan yang lebih luas
tubuh badan dengan menggunakan ruang dan masa berbanding ruang terus.
a. Aliran 2. Penyesuaian terhadap Rakan
3. Kesedaran Ruang
Penyesuaian terhadap Rakan adalah kemahiran yang
Aliran mengutamakan kelancaran pergerakan menggunakan
Tema ini memberi tumpuan kepada ruang dalam
ruang dan masa dalam melakukan gerakan. berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dalam
menimbulkan perasaan. Kesedaran ruang ini akan
Terdapat dua jenis aliran dalam tema ini iaitu pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Contoh aktiviti
melibatkan penggunaan kawasan dan arah udalam
 Aliran bebas dalam kemahiran ini ialah: Penyesuaian terhadap rakan
mentontonkan sesuatu pergerakan.
adalah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau
34
HBPE 2103 Lee Man Jiau
berkomunikasi dalam pasangan atau kumpulan melalui 2. Penggunaan Tubuh Badan sebagai Alat d. Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian
pergeraka Tema ini memberi peluang kepada murid untuk menjelajah tubuh badan yang tidak menyokong beban badan.
Aktiviti 1 ruang dengan menggunakan tubuh badan sebagai alat 4. Ritma Berkaitan dengan Pekerjaan
3. Kerja Berpasangan persembahan secara spontan dan bebas. Salah satu ritma yang agak terkenal dalam
Kerja berpasangan membolehkan hubungan dengan rakan a. Lompatan Asas pergerakan kreatif ialah rithma yang berkaitan
dapat dilakukan bersama-sama berdasarkan peralihan Terdapat lima lompatan asas tetapi pilihan corak dengan pekerjaan. Setiap pelbagai bidang
tempat meniru sama ada selari atau pergerakan meniru kedudukan kaki untuk membuat lompatan tidak pekerjaan sama ada dalam industri pertanian,
bertentangan. Daya kreatif dapat dipupuk dan di ditetapkan. Pengalaman lompatan ini berguna untuk perkhidmatan atau perindustrian mempunyai ritma
pertontonkan secara unik membolehkan murid menyedari bahawa cara lompatan tertentu. Ritma ini boleh digunakan sebagai
4. Arahan Tugasan berbeza akan memberi kesan yang berbeza. rangsangan pergerakan. Antara ciri untuk mengenal
Anda dan rakan anda telah ditugaskan untuk membersihkan b. Bentuk Tubuh Badan pasti lakuan pergerakan yang berkaitan dengan
kelas Lakukan tiga tugasan aksi pergerakan meniru selari Penekanan ke arah kesedaran pergerakan yang mempunyai sesuatu bidang pekerjaan adalah seperti berikut:
dan tiga pergerakan meniru bertentangan. Gunakan bentuk dan kesedaran bentuk badan semasa dalam  Bentuk tangan yang memegang sesuatu alat.
tamborin atau tepukan tangan semasa melaksanakan keadaan seimbang. Tumpuan diberikan kepada keadaan  Ritma yang terdapat semasa melakukan pekerjaan itu
tugasan sebagai ritma. seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara diulangkan.
Contoh Aktiviti bahagian tubuh badan yang melibatkan regangan otot.  Peralihan antara dua pergerakan.
5. Kerja Berkumpulan Empat bentuk badan asas ialah lebar (seperti tembok), lurus  Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan
Dalam kerja berkumpulan penyesuaian terhadap rakan (seperti panah), bulat (seperti bola) dan pulas (seperti skru). pergerakan.
secara berkumpulan perlu dilakukan oleh pelaku. Hubungan Kesedaran Bentuk-bentuk Pergerakan
yang berlaku dengan rakan boleh dilaksanakan seperti yang Dalam kemahiran ini bentuk-bentuk pergerakan dibina
berikut: daripada pergerakan tubuh badan dalam sesuatu ruang.
 Ketua dengan pengikut. c. Gaya Isyarat Terdapat pelbagai bentuk-bentuk pergerakan seperti garisan
 Kumpulan bekerjasama Lakuan gerak isyarat ialah pergerakan pada bahagian tubuh lurus, lengkung dan bulatan. Bentuk-bentuk ini boleh
 Ahli kumpulan bertentangan dengan rakan-rakan. badan yang tidak menyokong beban badan. Contohnya dihasilkan atau di lihat sama ada di lantai atau di awangan.
Pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan kedua tangan melambaikan sedangkan berat badan di Bentuk pergerakan di lantai boleh dilakukan dengan
dengan rakan ialah cara-cara penyesuaian terhadap rakan sokong oleh kedua belah kaki. pergerakan kaki secara melompat atau merangkak.
yang boleh diteroka. Ahli-ahli kumpulan menyedari Pergerakan tangan seperti melambai-lambai atau ayunan
kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga tangan ketika berkawad menghasilkan bentuk di awangan.
kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian yang Bentuk pergerakan ini boleh dilakukan secara individu atau
lain. berkumpulan.Alat gendang dan alat muzik lain seperti
35
HBPE 2103 Lee Man Jiau
tamborin boleh di gunakan untuk menimbulkan suasana • Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara • Pergerakan kreatif membantu membina corak
pergerakan. pergerakan anggota badan, irama dan daya kreativiti tingkah laku yang utuh;
Orientasi Ruang untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai • Pergerakan kreatif menolong membentuk
Ruang boleh dibahagikan kepada ruang diri, ruangan umum daya ekspresi. kebolehan mengkomunikasikan idea-idea dengan
dan persekitaran. Dalam membincangkan tema orientasi • Pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea, menggunakan tubuh badan sebagai wadah ekspresi;
ruang. Perbincang lebih mengutamakan arah bahagian perasaan atau tanggapan deria yang dapat dilahirkan • Pergerakan kreatif menolong membina keyakinan
tubuh badan yang boleh digerakkan dan perkaitannya secara simbolik melakukan pergerakan. diri, kepastian dan kepuasan dalam menyelesaikan
dengan beberapa arah yang lain. Orientasi ruang ini • Pergerakan kreatif boleh dilakukan sama ada masalah-masalah yang berhubung dengan prinsip-
dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu dimensi ruang, secara bersendirian, berpasangan atau berkumpulan. prinsip asas mengenai corak pergerakan;
orientasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan • Sekiranya pergerakan itu dihayati dengan mood • Pergerakan kreatif menolong memberi makna
urutan. dan perasaan yang berkaitan, pergerakan tersebut kepada pelbagai aspek pergerakan melalui
PENAIKAN DARI LANTAI menjadi lebih bermakna. pengalaman dalam mengaplikasikan prinsipnya;
Dalam melakukan penaikan dari lantai perlaku perlu • Tujuan pergerakan kreatif adalah untuk • Pergerakan kreatif membina kesedaran serta
mengerakan tubuh badan dari lantai beransur-ansur hingga meningkatkan potensi sedia ada pada pelajar berkaitan apresiasi terhadap bentuk yang indah dan seni dalam
keseluruhannya lepas ke udara. Kemahiran ini ritma, kreativiti, kebebasan dan pengucapan. geraktari;
melambangkan perasaan kebebasan. Kemahiran penaikan • Pergerakan kreatif ialah bentuk ekspresi diri yang • Pergerakan kreatif menggalakkan perkembangan
dari lantai dibahagikan kepada beberapa peringkat, iaitu: unik untuk menyampaikan pemikiran, idea atau kebolehan untuk bekerja dengan memuaskan dan
• Penaikan dari lantai perasaan. mahir di dalam sesuatu kelompok, berkongsi dan
• Lepas dari lantai ke ruang udara • Dalam pergerakan kreatif, banyak nilai-nilai positif bekerja sama-sama dalam menyelesaikan sesuatu
• Membina pelbagai bentuk di ruang yang boleh diterapkan agar boleh diaplikasi dalam masalah yang diberikan
• Melakukan pelbagai lakuan daya asas di ruang kehidupan seharian. • Untuk membina alatan-alatan yang boleh diguna
Kesedaran Kumpulan • Pergerakan kreatif mempertajamkan imaginasi dan dan membantu dalam mencipta pergerakan geraktari
Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan kerjasama sensitiviti; yang signifikan dan asli serta menarik dengan nilai-nilai
sekumpulan sebagai satu unit yang menunjukkan mereka • Pergerakan kreatif memperdalamkan pemahaman estetika.
mempunyai minat dan tujuan yang sama. Ahli kumpulan tentang manusia; • Perkembangan pelbagai bentuk pergerakan.
mempunyai peranan mereka tersendiri sama ada sebagai • Pergerakan kreatif mengurangkan ketegangan • Peningkatan kemahiran pergerakan.
ketua atau pengikut kumpulan tersebut untuk membentuk emosi; • Penyelesaian masalah pergerakan dengan cara
pergerakan. • Pergerakan kreatif membentuk sifat-sifat jaya diri tersendiri.
RUMUSAN dan inisiatif; • Perkembangan kemahiran pembelajaran kognitif
dan afektif.
36
HBPE 2103 Lee Man Jiau
• Perkembangan kesedaran badan dan konsep • Kesan daripada beban ini akan menghasilkan
kendiri yang positif. kesan halus-ringan dan berat-kuat kepada pergerakan
• Pembentukan hubungan baru dengan diri sendiri yang dilakukan.
dan orang lain.
• Peningkatan tahap kecergasan, koordinasi,
ketangkasan, daya tahan dan kekuatan.
• Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan
gerakan di beri kepada pergerakan bahagian-bahagian
badan serta keseluruhan tubuh badan untuk mencetus
dan melahirkan idea atau perasaan.
• Pergerakan ini dapat dilakukan menggunakan
bahagian tubuh badan seperti bahu, siku, pergelangan
tangan, kaki dan pinggul.
• Pergerakan ini adalah persediaan tubuh badan
untuk menyokong, memindah dan menerima berat
badan.
• Sesuatu pergerakan akan dikawal apabila
pergerakan itu mendapat rintangan, misalnya beban.
Kesedaran kumpulan lebih memberi tumpuan
kerjasama sekumpulan sebagai satu unit yang
menunjukkan mereka mempunyai minat dan tujuan
yang sama.
• Ahli dalam kumpulan mempunyai peranannya
sendiri sama ada sebagai pemimpin atau pengikut.
• Dalam melakukan penaikan dari lantai perlaku perlu
mengerakan tubuh badan dari lantai beransur-ansur
hingga keseluruhannya lepas ke udara.
• Salah satu ritma yang agak terkenal dalam
pergerakan kreatif ialah rithma yang berkaitan dengan
pekerjaan.
37