Anda di halaman 1dari 13

Corak dan Gaya Kepimpinan

By: Tengku Noorhidayati bt. Tengku Mohamed

Kepimpinan ialah satu proses di mana pemimpin cuba mempengaruhi gelagat pekerjanya agar melaksanakan tugas yang diberi untuk mencapai objektif yang ditetapkan. Kejayaan seseorang pemimpin bergantung kepada pekerjanya yang menjalankan tugas. Jika pekerjanya gagal menjalankan tugas maka gagallah peranan pemimpinnya.

Maksud Gaya Kepimpinan


Gaya kepimpinan merujuk kepada cara yang digunakan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi pemimpinnya. Pelbagai kajian telah dibuat tentang gaya kepimpinan bagi seorang pemimpin.Antara kajian yang telah dilakukan oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Ohio, Universiti Michingan dan kajian oleh Blake dan Mouto.

Gaya Kepimpinan
Gaya Kepimpinan adalah satu pendekatan untuk memberi arahan, memotivasi orang dan melaksanakan rancangan. Oleh kerana terdapat ramai pemimpin, terdapat gaya kepimpinan yang berbeza. Seorang pemimpin yang baik menggunakan gaya kepimpinan yang betul mengikut situasi. Apa pun mungkin keadaan ini, pemimpin-pemimpin yang baik cenderung untuk menggunakan hanya satu gaya.

Gaya Kepimpinan Autoritarian


Pemimpin bersifat mengarah dan penglibatan surbodinat dalam membuat keputusan adalah minimum Di sini pemimpin memberitahu pekerja bahawa apa yang mereka perlu lakukan dan bagaimana mereka harus menyempurnakan tugas tersebut. Anda boleh menggunakan strategi ini apabila anda tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anda juga boleh menggunakan strategi ini apabila anda mempunyai masa yang kurang untuk menyiapkan tugas-tugas dan pekerja bermotivasi.

Sesetengah pemimpin berfikir bahawa Menjerit pada pekerja, menggunakan bahasa kesat dan mengancam adalah gaya autoritarian. Ini adalah salah sama sekali. Menjerit pada pekerja-pekerja adalah tidak profesional dan gaya kesat dan sering dirujuk sebagai bossing orang di sekeliling. Ini jenis gaya tidak ada tempat dalam persekitaran yang mesra bekerja. Gaya autoritarian tidak boleh digunakan dengan kerap. Ia boleh digunakan pada masa-masa yang luar biasa atau luar biasa.

Gaya Kepimpinan Delegative


Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada surbodinat untuk membuat keputusan secara bersendirian Di sini pekerja adalah bebas untuk membuat keputusan mereka sendiri. Itulah pemimpin yang memberi kebenaran kepada pekerja untuk mengambil keputusan sendiri. Pemimpin yang bertanggungjawab jika pekerja membuat apa-apa keputusan yang salah.

Gaya ini digunakan dalam syarikat-syarikat di mana pekerja sangat berpengetahuan dan mempunyai keyakinan untuk mengambil keputusan yang betul. Pekerja juga perlu tahu bagaimana untuk mengendalikan tugas yang tertentu, apakah strategi yang harus digunakan untuk mencapai satu tugas yang tertentu. Anda tidak perlu menggunakan gaya ini untuk menyalahkan orang lain apabila pekerja mengambil keputusan yang salah atau menganalisis situasi yang tidak betul. Gaya ini hendaklah digunakan apabila anda mempunyai keyakinan penuh dan amanah dalam pekerja anda. Anda (pemimpin) harus menggunakan gaya ini dengan bijaksana. Jangan takut untuk menggunakannya.

Gaya democratic
Pemimpin menggalakkan perbincangan dan pembuatan keputusan bersama. Tingkahlaku pemimpin yang berlaku demokratik lebih berkesan dalam usahanya untuk mempengaruhi pengikutnya. Demokratik-partisipatif - pengikut dijemput bersama menyumbang idea dalam proses membuat keputusan, Demokratik-konsultatif di mana pemimpin meminta pendapat pengikut tetapi kemudiannya beliau yang membuat keputusan.

Gaya ini amat disukai oleh pengurus-pengurus dan ahli profesional muda kerana sifat mereka yang begitu dinamik dan aktif untuk memberi sumbangan yang terbaik kepada organisasi. Keputusan yg dibuat juga lebih mantap kerana mendapat input dan pandangan dari berbagai pihak.

Dapatan Kajian Universiti Iowa : Pengkaji-Kurt Lewin, Ronald Lippitt dan Robert K. White
Jika dibandingkan dengan stail autoritarian, stail deligative lebih digemari. Produktiviti didapati lebih sedikit di bawah pemimpin autoritarian dibandingkan dengan pemimpin demokratik. Pemimpin deligative memperlihatkan produktiviti yang paling rendah.

Kepimpinan Autoritarian -Pemimpin mempunyai kuasa sepenuhnya dan sering memberi arahan kepada pengikut dan pengikut akan mematuhi tanpa banyak soal. Kepemimpinan Demokratik- Gaya ini lebih bertimbang rasa, berpusatkan hubungan terbuka dan melibatkan pengikut dalam proses membuat keputusan. Kepemimpinan Laissez-Faire @delegative-Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada pengikut untuk membuat keputusan secara bersendirian.

RUMUSAN
Tidak ada manusia memiliki semua ciri-ciri kepimpinan secara lengkap, melainkan telah menjalani kursus, latihan, seminar, pendedahan, pengalaman dan selain kelulusan akademik yang diperolehi. Kita harus berazam untuk menjadi pemimpin yang baik kerana dengan azam dan keyakinan akan membolehkan individu menganalisis dirinya bagi melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kerana pengetahuan dan kemahiran tambahan harus dicari dan diperbaiki dari semasa ke semasa.