Anda di halaman 1dari 29

Motivasi Pembelajaran

Disediakan oleh:
Zulaiha Bt Jamal
Zulfadli Bin Ahmad
Sahwaludin Bin Ali
Motivasi
Definisi:
*Berasal dari perkataan motif =
menggerakkan
*Perkara yang menggerakkan kita untuk
mengambil tindakan
Motivasi
Faktor yang mempengaruhi:
1. Minat
2. Persepsi
3. Keinginan

*berbeza setiap individu


Motivasi
Menurut teori motivasi:
-motivasi merupakan penghubung antara
fikiran dan tindakan/kemahuan dan tingkah
laku.

Cth:
Motivasi
Jenis-jenis motivasi:
*Motivasi Ekstrinsik
*Motivasi Intrinsik
Motivasi Ekstrinsik
Maksud:
*penggerak yang mendorong individu
utk melakukan sesuatu kerana inginkan
ganjaran nyata yg disediakan
Dua jenis motivasi ekstrinsik:
-positif = ganjaran diskaun, bonus, komisen
-negatif = rasuah, ancaman, ugut
Motivasi Ekstrinsik
Aplikasi dalam bilik darjah:
Cth: pemberian mata merit demerit
Kesan: -mengawal motivasi murid
- murid terpaksa melakukan
sesuatu tanpa kesanggupan dan motivasi
diri sendiri
Motivasi Intrinsik
Maksud:
*menggerakkan individu untuk
melakukan sesuatu kerana percaya ia
adalah tidakan yg betul dan baik
Cth: Hobi seseorang
-kita akan rela melakukan perkara yg menjadi
kebiasaan
-memancing= libatkan kos, waktu
-tidak jadi masalah jika kita suka memancing
Motivasi Intrinsik
Aplikasi dalam bilik darjah:
2. Matlamat dan ganjaran yang boleh dicapai
3. Bantu mereka capai prestasi yang diingini
4. Murid mengawal kadar pembelajaran
masing-masing
5. Wujudkan perasaan ingin tahu melalui
aktiviti mencabar
6. Beri peluang murid terlibat dlm kegiatan
fantasi & kreatif
Perbezaan
Pendekatan Behavioris
Merujuk kepada perubahan tingkah laku
akibat perubahan interaksi pengalaman
dengan persekitaran
Contoh pengukuhannya adalah kata pujian,
komen positif dan teguran membina atas
pencapaian dikalangan murid
Pengukuhan diatas dapat meningkatkan
motivasi pelajar
Motivasi Ekstrinsik Skinner
Perbezaan ganjaran dengan insentif
• Apabila murid diberi pengukuhan secara
konsisten seperti memberi perhatian, kasih
sayang, kata-kata pujian, hak hak istimewa,
wang atas pencapaian cemerlang dalam
pertandingan sukan, dan sebagainya, mereka
akan berusaha untuk berusaha dengan sebaik
mungkin dalam setiap aktiviti yang dilakukan.
• Pengiktirafan dari segi akademik juga amat
dititikberatkan agar murid tidak mengabaikan
pelajaran apabila lebih berminat dalam bidang
sukan dan sebagainya.
Pendekatan Humanistik
Lebih dikenali sebagai pendekatan
psikologi ketiga
Memberi penekanan terhadap individu
secara total termasuk domain fizikal,
sosial, emosi dan intelek
Lebih memberi penekanan intrinsik
(melakukan sesuatu kerana percaya ia
tindakan yang betul serta baik)
Konsep penyempurnaan kendiri,
kecenderungan semulajadi individu
kearah penyempurnaan dan keperluan
untuk penentuan kendiri
Hirarki Keperluan Maslow
Contoh pengaplikasian teori keperluan maslow
di sekolah ialah seperti rancangan makanan
tambahan
Murid yang lapar tidak dapat menumpukan
perhatian kepada proses P&P
Dengan kata lain keperluan fisiologi mereka
belum dipenuhi
Carl Rogers & Penerimaan Positif
Tanpa Syarat
Maksud:
*kepercayaan kita bahawa orang lain
haruslah diterima secara keseluruhan dan
kerelaan walaupun mempunyai kekurangan
tertentu.
Carl Rogers & Penerimaan Positif
Tanpa Syarat
Ia sukar ditemui dlm kehidupan seharian
Cth:
-murid yg cemerlang sama ada dalam
pelajaran/sukan sering menerima
pengiktirafan dari pihak sekolah
-mungkin sebagai pemangkin semangat rakan
yang lain
-dari sudut lain, melahirkan rasa rendah diri
dan halang pertumbuhan kendiri rakan lain
Pendekatan Kognitif
Penekanan terhadap kepercayaan, jangkaan
dan keperluan untuk peraturan, ramalan dan
pemahaman.
Terdapat 2 teori yang berkaitan:
3. Teori Atribusi Weiner
4. Teori Expectacy x Value
Pendekatan Kognitif
 Teori Atribusi Weiner
*Memerihalkan secara sistematik penjelasan
murid-murid berkenaan kejayaan atau
kegagalan mereka.
Andaian asas:
 Pembelajaran lalu sbg asas kepada
pembelajaran yg makin kompleks
 Motivasi utk belajar dipengaruhi oleh anggapan
mereka tentang kejayaan dan kegagalan
mereka
 Pembelajaran adalah proses yg kompleks kerana
murid terdiri daripada individu yg berbeza
Teori Atribusi Weiner

Antribut wujud dalam 3 dimensi:


2. Lokus
3. Stabiliti
4. Kawalan
Teori Atribusi Weiner
Pendekatan Kognitif
 Pengaruh antribut:
b) Reaksi emosi terhadap kejayaan dan
kegagalan
c) Jangkaan terhadap keajayaan dan kegagalan
d) Usaha masa depan
e) Kesimpulan
 Kesannya:
7. Guru perlu kawal persepsi muris terhadap
keperluan usaha mereka
8. Sentiasa memberi maklum balas positif
9. Memberi layanan yg sama kepada semua
murid
Pendekatan Kognitif
Teori Expectacy x Value
* individu dimotivasikan melakukan
sesuatu berasaskan impak yg diperoleh
daripada tindakan kita
Rumus:
motivasi = harapan x nilai
Harapan = keinginan mencapai sesuatu
matlamat
Nilai = hasil/perolehan kpd individu
tersebut
Teori Expectacy x Value

Jika antara harapan dan nilai adalah sifar,


maka tiada motivasi.
Cth:
Motivasi tinggi
Harapan =percaya dapat menjawab soalan
sukar
Nilai =jika dia dapat jawab, dia akan lulus
Pendekatan Sosio-budaya
Menganggap motivasi sebagai sesuatu yang
bersifat sosial
Motivasi dipengaruhi oleh:
3. Identiti
4. Hubungan interpersonal dalam komuniti
Pendekatan Sosio-budaya
Indentiti:
ii. Status
iii. Latar belakang
iv. Penglibatan/keahlian
v. Perasaan diterima/dipunyai
Hubungan interpersonal
g. Keadaan persekitaran
h. Komunikasi dalam masyarakat
Rumusan
Guru perlu prihatin terhadap keperluan
murid
Melibatkan murid dalam proses
pembelajaran
Minta murid menilai motivasi yang ada
dalam bilik darjah