Anda di halaman 1dari 30

PISMP SEM 2 AMBILAN JANUARI 2013 BM 1 (SK)

MTE 3102
WACANA AKADEMIK

AHLI KUMPULAN 4 :
MUHAMMAD MUZAMMIL BIN AB RAHIM NURUL HAFIDZAH BINTI ABD HALIM FARAH HANI BINTI ABD HAMID RAFIZA BINTI DARUS

NAMA PENSYARAH : TUAN HAJI LUKMAN BIN MOHD

PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU


PERKEMBANGAN POTENSI KENDIRI

PERKEMBANGAN PROFESIONAL

PERKEMBANGAN KOMUNIKASI

PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

PERKEMBANGAN PROFESIONAL

Setiap amalan perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimiliki.

Setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu berkait dgn unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit.

Kerap memindahkan pengetahuan yg dimiliki kpd org lain. Berlaku melalui : latihan formal, latihan profesional, program bimbingan dan lain-lain.

PERKEMBANGAN POTENSI KENDIRI

Pengetahuan yang berkesan merupakan proses yg berterusan utk memperkembang potensi kendiri.

Guru perlu sedar tentang kepentingan untuk sentiasa belajar.


Proses perkembangan potensi kendiri : Pemerolehan Ilmu Transformasi Ilmu

Penguasaan Ilmu

Pemindahan Ilmu

PERKEMBANGAN KOMUNIKASI

1. Berlaku antara rakan sejawat sama ada rakan setaraf @ pentadbir

3. Guru profesional (mempunyai peranan kepimpinan)


4. Kegiatan kolaboratif membawa kepada kecemerlangan institusi pendidikan.

2. Pelaksanaan penilaian kendiri utk menggalakan percambahan pendapat baru.

WACANA AKADEMIK

BUKU & JURNAL

SEMINAR

PERSIDANGAN

BENGKEL

BUKU & JURNAL

SEMINAR

Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan

Mengetahui informasi atau input baru berkaitan dengan matematik

Dapat berkongsi maklumat dan pengalaman


Untuk menyampaikan pelajaran dengan lebih yakin dan menyebarkan ilmu yang lengkap

Seminar boleh dihadiri oleh ratusan orang Ada orang yang bercakap di hadapan (penceramah jemputan)

Menurut Kamus Dewan Perjumpaan (untuk membincangkan sesuatu), mesyuarat, rapat.

Diadakan sama ada di peringkat : i. universiti ii. kebangsaan iii. antarabangsa Persidangan merupakan medan pembentangan idea dan penemuan baru dalam bidang ilmu.

Ini membolehkan kakitangan diiktiraf sebagai pakar dan/atau peneroka dalam bidang tersebut

Perkongsian pengalaman guru

PERSIDANGAN
Mendedahkan kepada guru kaedah PdP yang berkesan

Guru dapat memberi pendapat dalam proses PdP dalam bilik darjah

Kesan kepada guru-guru :

Persidangan peringkat kebangsaan boleh diadakan sekali (1) setahun bagi setiap Penganjur Persidangan.

Persidangan peringkat antarabangsa pula boleh diadakan sekali (1) setiap dua tahun bagi setiap Penganjur Persidangan.

PELAKSANAAN PERSIDANGAN Setiap persidangan perlu dirancang dengan sebaik-baiknya supaya pelaksanaan dan kertas kerjanya bermutu serta menguntungkan dari segi kewangan.

Pihak Penganjur Persidangan tidak boleh meletakkan status antarabangsa sekiranya persidangan hanya dihadiri dua atau tiga peserta dari luar negara.

SUSUN ATUR TEMPAT SEMINAR & PERSIDANGAN

ASPEK PEMILIHAN TEMPAT


Bil. tetamu

Kelengkapan yang diperlukan

Bil. peserta

Jenis aktiviti Kapasiti bilik

Keselesaan

Moderator & Panel Style

Theatre

Hollow Square

Menurut Kamus Dewan Mesyuarat (perbincangan dsb) secara berkelompok untuk mengkaji sesuatu atau bertukar-tukar pendapat (idea dsb) tentang sesuatu.

BENGKEL bermakna akan ada hands-on training

Kursus Peningkatan Profesionalisme Guru :

Melibatkan bilangan peserta yang terhad

Kursus dalam perkhidmatan

Penguasaan ICT
Memiliki sifat berakhlak mulia dan berani Berkongsi pengalaman mengajar

BENGKEL

GAMBARAN SEMASA PELAKSANAAN BENGKEL

PERSAMAAN & PERBEZAAN ANTARA PERSIDANGAN, SEMINAR DENGAN BENGKEL

PERSIDANGAN
Tajuk perbincangan Mempunyai tema perbincangan Pembentangan kertas kerja daripada pakar dalam bidang tertentu

SEMINAR
Mempunyai tema perbincangan Pembentangan daripada individu yang ingin berkongsi ilmu

BENGKEL
Mempunyai tema perbincangan Melakukan aktiviti hands on untuk mengukuhkan kemahiran dengan bantuan penceramah Berdasarkan tujuan bengkel tersebut dilaksanakan Bilangan terhad

Pelaksanaan

Ahli

Peserta daripada luar dan dalam negara Lebih ramai daripada peserta bengkel Lebih lama daripada seminar dan bengkel

Peserta daripada luar dan dalam negara Lebih ramai daripada peserta bengkel Lebih lama daripada bengkel

Bilangan penyertaan Tempoh

Singkat

PERSAMA (PERSATUAN SAINS MATEMATIK MALAYSIA)


ditubuhkan pada 1970 oleh sekumpulan ahli yang berminat di Universiti Malaya.

menggantikan Persatuan Sains Matematik Malaya yang memberi khidmat kepada 2 buah negara iaitu Malaysia dan Singapura.

pada awalnya, ahli persatuan ini hanya terdiri daripada ahli-ahli dari Universiti Malaya.

kini, ahli persatuan lebih meluas yang mana telah disertai oleh ahli akademik, para guru sekolah seluruh negara tidak termasuk pelajar dan institusi.

MISI PERSAMA

adalah untuk meletakkan sains dan matematik dan ilmuannya ke tahap yang unggul dalam pengartikulasian,pencanggihan, penerokaan,penyatuan ilmu dan pembinaan insan.

MATLAMAT PERSAMA

Untuk mengekalkan status dan memajukan minat orang ramai terhadap bidang sains matematik.

Untuk melaksanakan kemajuan dalam pengajaran sains matematik.

Untuk menyediakan kaedah komunikasi antara pelajar, guru dan lain-lain yang berminat di dalam bidang matematik dan pengajaran matematik.

Untuk memelihara minat dalam pengajaran dan penglibatan sains matematik serta kepenggunaannya.

Untuk mengambil langkah-langkah yang difikirkan berguna bagi mengembangkan pandanganpandangan persatuan berhubung dengan sebarang persoalan yang mempunyai kesan terhadap pembelajaran dan pengajaran sains matematik.

USAHA PERSAMA

berusaha untuk mendapat kerjasama dan sokongan daripada orang ramai yang berminat dalam bidang matematik.

mengiktiraf khidmat besar matematik dalam pembinaan tamadun.

USAHA PERSAMA

menjemput semua pensyarah matematik di universiti,institusi,kolej dan guru-guru sekolah menengah.

menggunakan sains matematik sebagai alat di dalam perniagaan atau profesion mereka.

KPPK (KESATUAN PERKHIDMATAN PERGURUAN KEBANGSAAN)

Ditubuhkan secara rasmi pada 27 Jun 1974.

Penubuhannya adalah hasil daripada gabungan dua buah kesatuan guru iaitu National Union of Teachers (NUT) dan Kesatuan Kebangsaan GuruGuru Sekolah Kebangsaan (KKGSK).

Presiden pertama kesatuan ini adalah Allahyarham Tuan Haji Ahmad bin Haji Abdul Rahman

KEUNIKAN KPPK
ahlinya yang terdiri daripada pelbagai kategori guru-guru dari semua peringkat sekolah. Pengasas Asean Council of Teachers (ACT)

Anggota tunggal dari Malaysia dalam Education International.

kesatuan yang diiktiraf di Asia dengan bilangan keahlian seramai 160 000 orang di 12 cawangan (membantu mengelola aktiviti diperingkat cawangan).

KPPK menganggotai Majlis Bersama Kebangsaan (MBK).

Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) dan agensi-agensi lain melalui Education International.

Kaedah ini membolehkan KPPK bergerak secara aktif dan berkesan serta setiap cawangan mempunyai AJK Cawangan dan bangunan sendiri.

Kesatuan guru yang tunggal di dalam CUEPACS.

Kesatuan sekerja yang terbesar di Malaysia

Kesatuan yang terbesar dalam Perkhidmatan Awam

NCTM (THE NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS)


Majlis Kebangsaan Guru Matematik ini adalah suara awam pendidikan matematik, menyokong guru-guru matematik dalam memastikan matematik saksama dengan pembelajaran yang berkualiti tinggi untuk semua pelajar melalui visi, kepimpinan, pembangunan profesional dan penyelidikan.

MISI

VISI

Majlis Kebangsaan Guru Matematik adalah sebuah pemimpin global dan pihak berkuasa dalam pendidikan matematik, memastikan semua pelajar mempunyai akses kepada matematik yang berkualiti tinggi pengajaran dan pembelajaran. Kami membayangkan sebuah dunia di mana semua orang bersemangat tentang matematik, melihat nilai dan keindahan matematik, dan diberi kuasa oleh peluang matematik mampu.

ASAS KEUTAMAAN NCTM


Kurikulum, pengajaran, dan penilaian: Memberi bimbingan dan sumber untuk membangunkan dan melaksanakan kurikulum matematik, pengajaran, dan penilaian yang jelas, fokus, yang dinyatakan, dan selaras dengan penyelidikan dalam bidang ini, dan memberi tumpuan kepada peningkatan pembelajaran pelajar.

Ekuiti: pengetahuan Advance kira-kira, dan tanamkan di dalam setiap aspek pendidikan matematik, budaya ekuiti di mana semua orang diberi kuasa oleh peluang matematik mampu.

Sokongan: Terlibat dalam advokasi awam dan politik untuk memberi tumpuan dasar dan pembuat keputusan pendidikan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran matematik.

Pembangunan Profesional: Menyediakan pembangunan profesional untuk semua pihak yang berkepentingan untuk membantu memastikan semua pelajar menerima kualiti tertinggi pendidikan matematik.

Penyelidikan: Pastikan penyelidikan yang kukuh disepadukan ke dalam semua aktiviti-aktiviti Majlis.

PERANAN GURU MATEMATIK

Setiap pendidik matematik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan keterampilan dalam pangajaran dan sentiasa berusaha untuk:
Merebut sebarang peluang yang ada untuk menambah pengetahuan dan kepakaran agar proses mendidik diri sentiasa berterusan. Melibatkan diri dalam organisasi profesional yang boleh mengembang dan memajukan program pendidikan, khususnya matematik. Berbincang dan bertukar idea secara membina dengan rakan sejawat melalui pelbagai media sama ada seminar, bengkel, forum, dan sebagainya.

Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Guru perlu pandai memilih kaedah yang dapat menarik perhatian pelajarnya dengan apa yang diajar. Guru perlu pastikan prestasi pelajar dalam matematik sentiasa stabil dan sentiasa ambil berat jika ada bahagian yang pelajar tidak faham.

Secara keseluruhan, guru merupakan:

Pendidik

Memupuk dan menyuburkan potensi serta sifat-sifat baik yang sedia ada dalam diri setiap pelajar. Menyampaikan segala maklumat, dan ilmu pengetahuan dengan penuh hikmah, sistematik, dan beradab. Menanam,mengasuh, dan mendidik pelajar dengan adab-adab yang mulia, menjadi model, dan contoh ikutan yang baik kepada pelajar.

Pengajar

Pembentuk adab