Anda di halaman 1dari 7

KONSEP

TEORI STRUKTUR KELUARGA


MINUCHIN
KONSEP 1
• STRUKTUR KELUARGA.(SK)
– SK adalah set kehendak @fungsional @ peraturan yg
tidak kelihatan dlm mentadbir cara berhubung@
berinteraksi antara ahli keluarga.
– Pentingkan hieraki kuasa dalam sistem keluarga.
– Bedasar sk terdapat 2 sistem utama iaitu:-
• Generik ( Generic).
– hieraki dalam keluarga.
– Peranan & fungsi dimainkan dalam sistem keluarga -Reciprocal
& complementary functions
• Idiosingkrotik(Idiosyncratic).
KONSEP 2
• SUB SISTEM.
• Terdapat 3 sub sistem iaitu :
– Sub Sistem Pasangan(Spouse Subsystem).
– Sub Sistem Ibu Bapa (Parental Subsystem).
– Sub Sistem Adik Beradik (Sibling
Subsystem).
KONSEP 3
• SEMPADAN ( BOUNDARIES )
– Faktor fizikal & psikologi yang
mengasingkan manusia di antara satu sama
lain dan menguruskan mereka.
– Terdapat 3 jenis sempadan :-
– Sempadan Jelas ( Clear Boundaries )
– Sempadan Rigid ( Rigid Boundaries )
– Sempadan Kabur ( Diffuse Boundaries )
Sempadan Jelas
( Clear Boundaries )
• Peraturan dan sikap yang membenarkan
ahli keluarga berkomunikasi antara satu
sama lain secara terbuka.
• Ahli keluarga bebas bertukar maklumat @
pendapat dan sedia menerima kritikan.
• Ahli keluarga sihat dari segi mental, fizikal
dan psikologikal.
Sempadan Rigid
( Rigid Boundaries )
• Merujuk kepada garis sempadan psikologi
dan fizikal yang diwakili adalah terlalu
rigid.
• Sukar jalin hubungan bersama-sama
dengan sub sistem yang lain.
• Contoh : Mak @ Ayah terlalu rigid , anak-
anak menjauhkan diri dan berdikari yakni
berlaku “Menyisih”/“Disengagement” dari
sistem keluarga.
Sempadan Kabur
( Diffuse Boundaries )
• Merujuk kepada garis sempadan psikologi
dan fizikal yang diwakili agak keliru dan
berkecamuk.
• Ahli keluarga kabur peranan masing-
masing.
• Contoh : Mak @ Ayah terlalu bersikap
terlibat terlalu langsung dgn urusan anak
dan anak-anak akan gagal berdikari di
mana berlaku “enmeshment”

Anda mungkin juga menyukai