Anda di halaman 1dari 3

PENGHASILAN BAHAN BANTU

BELAJAR BERSUMBERKAN TMK


BAGI KEMAHIRAN MENDENGAR
DAN BERTUTUR
DISEDIAKAN OLEH : HEMAVATHY
RISHWINI

KASINTTRY
KEMAHIRAN BERTUTUR
Bahan Bantu Belajar TMK : Bahan Multimedia
Tahun 3
Standard Kandungan :
Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Standard Pembelajaran :
Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi
yang betul menggunakan ayat majmuk.
KISAH SANG SINGA DAN SI TIKUS