Anda di halaman 1dari 6

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Tarikh Matapelajaran Tahun 2 Jumlah Pelajar Bidang Kegiatan Jenis Kegiatan Isi Kandungan - Tema - Tajuk Kemahiran

: : : : : : : :

20 Februari 2012 Pendidikan Seni Visual 4 Cerdas 30 orang Menggambar Menggambar dengan teknik montaj

Alatan perhubungan Poskad ikan-ikanku yang cantik : 1.1.2 Memerhati pelbagai aspek seni dan fungsinya dalam alam kehidupan 1.2.1 Mengkaji keadaan alam sekitar dan mempelajari aspek-aspek seni seperti warna, corak, susunan, imbangan dan harmorni. 1.3.10 Memilih dan mendapatkan alat dan bahan untuk menghasilkan gubahan seni yang kreatif berdasarkan pengalaman sendiri. 1.4.2 Menyatakan apa yang dilihat dari aspek olahan unsur-unsur seni seperti garisan, rupa,bentuk, dan warna. : Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat: 1. Menyebut tiga prinsip seni visual dalam karya teknik montaj dengan betul. 2. Menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan betul untuk menghasilkan karya montaj sekawan ikan dengan kadar siap 80%. 3. Menceritakan unsur-unsur seni yang terdapat pada penghasilan karya mereka dengan betul. Sabar dan tekun, kekemasan, kebersihan Sains Mengkategori, Mencetus idea, menganalisis Komputer riba, carta,sampul surat beserta klu, kad teka nama haiwan, dan nota guru. Lembaran kerja, Gunting, kertas gambar dasar, mounting board, gam Guru memberi bimbingan terus. Menghias poskad

Objektif Eksplisit

Penerapan Nilai Penggabungjalinan KBKK Bahan Bantu Mengajar Bahan Bantu Belajar Alat,Bahan,Media pelbagai gambar ikan. Pemulihan Pengayaan

: : : : : : : :

Isi Kandungan

Aktiviti P & P Guru 1. Guru membahagi murid-murid kepada tiga kumpulan dan memberikan satu sampul surat berisi soalan kepada setiap kumpulan. 2.Guru meminta murid murid menjawab soalan yang terdapat dalam sampul surat pada kad teka teki yang diberi apabila muzik mula dibunyikan. 3. Guru memberi pujian kepada kumpulan yang paling awal menampal kad teka teki dengan jawapan yang betul

BBM Murid 1. Murid-murid membentuk tiga kumpulan. 2. Murid-murid menjawab teka teki nama haiwan pada kad teka nama yang diberikan. 3. Wakil kumpulan ke hadapan untuk menampal kad teka nama haiwan pada papan putih 3. Kumpulan yang awal menampal kad nama haiwan dengan menulis jawapan yang betul dikira pemenang. - Kad Teka Nama Haiwan -Komputer riba (audio)

Catatan/Lakaran

Set Induksi (5 minit)

- Permainan Teka Nama Haiwan.

- Permainan Teka Nama . Dilampirkan.

KBKK: Mencetus idea Mengkategori

Penggabungjalinan Sains

-Sesi soal jawab 1. Murid-murid apakah permainan yang kita mainkan tadi ? J = Permainan Teka Nama Haiwan. 2. Sebutankan namanama haiwa tadi ? J= Ikan, kelawar dan burung. 3. Antara haiwan haiwan tersebut, yang manakah habitatnya di dalam air ? J = Ikan 4.Jadi, hari ini apakah gambar yang kita nak hasilkan? J = Gambar ikan

4. Guru menjalankan sesi soal jawab:

*GURU SEBAGAI FASILITATOR*

1. Pengenalan Langkah 1 (15 min.)

1.1 Guru menunjukkan contoh hasil karya menggunakan teknik montaj kepada murid. 1.2 Guru menunjukkan contoh hasil produk Montaj Ikan-Ikan Cantik Kesukaanku kepada murid.

1.Murid-murid mendengar dan melihat CONTOH yang ditunjukkan.

- Stesen A Resos A Carta Peta Minda (Teknik-Teknik Menggambar ) Sumber : Buku ( Fokus untuk SPM Pendidikan Seni Visual,Kathlen Chee)

2. Mencari & berkongsi maklumat Isi Penting i. Teknik-teknik menggambar ii. Maksud teknik montaj. iii. Prinsip-Prinsip Rekaan dalam teknik montaj. iv. Ciri-ciri poskad

2.1 Guru membahagikan murid kepada 4 stesen A, B, C,D 2.2 Guru memberi tugasan mencari dan mencatat maklumat pada lembaran kerja dan menggunakan resos yang disediakan di setiap stesen. 2.3 Guru akan memasang lagu sebagai penanda masa untuk murid melengkapkan maklumat pada lembaran kerja yang diberikan. 2.4 Guru meminta wakil dari setiap stesen membaca jawapan lampiran kerja dan pelajar-pelajar lain mencatat jawapan di lampiran kerja yang berkenaan 2.5 Guru menghuraikan maklumat yang diberikan oleh murid.

1. Murid-murid bergerak ke stesyen.

2. Murid-murid menggunakan resos dan menjalankan tugasan.

- Stesen B Resos B Pautan internet dan bahan fotostat Komputer riba (Definisi Montaj) Sumber:http://berusdan krayonkami blogspot.cm/ 2010/04/definisimontaj.html

Kemahiran: 1.1.2 Memerhati pelbagai aspek seni dan fungsinya dalam alam kehidupan 1.2.1 Mengkaji keadaan alam sekitar dan mempelajari aspekaspek seni seperti warna, corak, susunan, imbangan dan harmorni.

*Sampel resos dilampirkan

3. Wakil dari setiap stesyen membaca dan, dan muridmurid lain mencatat

- Stesen C Resos C Carta (Prinsip-Prinsip Rekaan Dalam Teknik Montaj) Jenis : bahan cetakan Sumber:http://psvspm.blo gspot.com /2009/04/prinsiprekaan.html

*GURU SEBAGAI PEMUDAHCARA

Aras 1 Menyebut tiga prinsip seni visual

- Stesen D Resos D - Carta Peta Minda (ciri-ciri poskad) http://www.scribd.com/do c/51272661/contoh-foliokaedah-mengajar

- Komputer Riba (audio) -Lampiran Kerja 1. Lampiran kerja(Guru) 2. Lampiran kerja (Murid)

3.1 Guru mempamerkan carta langkah 3.2 Guru meminta murid-murid membaca carta secara individu dan jantina. 3.3 Guru menerangkan langkah-langkah penghasilan.

3. Mempamerkan dan menerangkan carta langkah

1.Murid-murid melihat bbm yang ditunjukkan. 2.Murid-murid membaca carta langkah. -Carta Langkah 3.Murid-murid mendengar dengan teliti.

*lakaran & maklumat carta dilampirkan

*GURU SEBAGAI FASILITATOR

4.1 Guru menunjukcara penghasilan poskad Ikan-Ikanku yang Cantik dengan teknik montaj.

4. Tunjukcara

1. Murid melihat tunjukcara guru dengan teliti. 1. Guru meminta murid mengeluarkan alat,bahan dan media. 1. Murid Mengeluarkan alat, bahan, dan media. Bahan fotostat. (gambar dasar laut) Mounting board -Penerapan nilai: Kerjasama, Ketekunan, Kesabaran Kemahiran:

Langkah 2 (30 min.)

Aktiviti Penghasilan Produk

Aras 2 Menggambar dengan teknik montaj.

2.

Guru meminta murid menghasilkan gambar Ikan-Ikan Cantik Kesukaanku dengan Teknik montaj.

2. Murid Menggambar Ikan-Ikan Cantik Kesukaanku dengan teknik montaj.

1.3.10
Strategi: Masteri *GURU SEBAGAI FASILITATOR *Aras tinggi -guru menyelia dan membimbing murid di semua aras Strategi : BCB Pengayaan Pemulihan *bimbingan terus kepada murid lemah

Aras 3 Menampalkan hasilan pada mounting board

3.

Murid Menampal Hasilan pada mounting board

Langkah 3 (5min.)

Apresiasi a. Antara hasil karyakarya ini manakan yang paling cantik? J = Karya A paling cantik. b.Yang manakah hasil karya yang mengandungi prinsip kepelbagaian? J =Ketiga-tiga karya mengndungi prinsip kepelbagaian. c.Yang manakah hasil karya yang menunjukkan prinsip kesatuan?

1. Guru memilih beberapa hasil kerja murid, menjalankan apresiasi dan menjalankan sesi soal jawab.

1. Sesi soal jawab bersama guru.

Produk yang dihasilkan.

Penerapan nilai : Kekemasan

Menegaskan penggunaan bahasa seni visual. Asas-asas Seni

J =Ketiga-tiga karya mengandungi dan menunjukkan prinsip kesatuan.

d.Bagaimana dengan imbangan ketiga tiga karya ini. J =Karya A lebih nampak keseimbangannya berbanding karya lain.

Penutup (5min.)

Rumusan

1. Guru meminta beberapa murid menyusun langkahlangkah penghasilan produk 2. Guru memberitahu alat & bahan yang diperlukan untuk minggu depan. 3. Guru meminta murid mengemas tempat.

1. Beberapa orang murid memberitahu langkahlangkah penghasilan. 2. Murid mendengar dan mencatat. 3. Murid mengemas tempat.

Nilai: Kebersihan

Anda mungkin juga menyukai