P. 1
Koleksi Doa-Doa Majlis Rasmi Sekolah

Koleksi Doa-Doa Majlis Rasmi Sekolah

4.0

|Views: 1,886|Likes:
Dipublikasikan oleh rosli mahkota

More info:

Published by: rosli mahkota on Jun 21, 2009
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2015

pdf

text

original

DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (1

)
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِعَمْ جَ أ ِ هِ باَحْ صَأَ و ِهِ لآ ىَ لَعَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَ ع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو ,َ نْيِمَ لاَعْلا ~َ, ِِّل ُدْمَ حْ لَا
Ya Karim , Ya
Sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini, bagi
menyatakan kesyukuran di atas kurniaanMu yang tidak
ternilai.Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa
bersyukur samada nikmat yang sedikit lebih-lebih lagi
nikmat yang melimpah ruah kepada kami .
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim
Sesungguhnya engkau Maha Mengetahui bahawa kami di
sini ingin menimba ilmuMu yang sangat luas bagi
mengembangkan potensi kami sebagai hambaMu yang
engkau redhai.
Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini.
Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu. Sinarilah
hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga
dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta
mengamalkannya.
Ya Zal Jalali Wal Ikram,
Kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota,
kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat.
Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran,
berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri,
keluarga, masyarakat dan negara.
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
1
DOA MAJLIS PERHIMPUNAN (2)
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِعَمْ جَ أ ِ هِ باَحْ صَأَ و ِهِ لآ ىَ لَعَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَ ع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو ,َ نْيِمَ لاَعْلا ~َ, ِِّل ُدْمَ حْ لَا
Ya Allah Ya tuhan kami, tuhan yang menguasai langit dan
bumi. anya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran
atas segala rahmat dan berkatMu.
!ersempena dengan perhimpunan ini kami mohon inayah
dan tau"ikMu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagian
serta kesihatan jasmani dan rohani. !ukakanlah hati-hati
kami, lapangkanlah dada kami untuk menerima ilmu dan
pengetahuan serta bimbingan para guru-guru kami yang
kami kasihi.
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim
Kami memohon dengan kudratMu dan #radatMu.
!erikanlah kekuatan dan ketabahan menghadapi
perjuangan kami menimba dan mencari ilmu
pengetahuan, anugerahkanlah kejayaan dan
kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan
pencapaian.
Ya Allah Ya Zal Jalali Wal Ikram,
$ambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala
kebaikan, Jadikanlah kami, guru-guru kami, pemimpin-
pemimpin kami terus beristi%amah berkhidmat menabur
bakti membangunkan umat dan masyarakat, bangsa dan
agama.
Ya Allah ya tuhan kami jadikanlah negara kami sebuah
negara yang mendapat limpahan rahmat dan nikmat.
Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran sepanjang
&aman.
2
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA
MENHADAPI PEPERI!SAAN AWAM (1)
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِمَ لاَعلا ~َ, ِل ُ دْمَ حْ لَا , َنْيِ-ّ -ُمْ لِل ^َ-ِ-اَعلاَ و ِهِ لآ ىَلَ عَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو
َنْيِعَ مْ جَ أ ِ هِ باَحْصَأَ و
Allah"mma An#al $A%i%"l Jalil,
Sesungguhnya kami pada pagi ini, ingin mera"a'kan
kesyukuran dan pujian terhadap Mu, atas kurniaan Mu
yang tidak ternilai.
Allah"mma Ya Ra&i'a al Dara(aa#, Wa Ya )a*hiaal
Ha(a#,
Sesungguhnya (ngkau Maha Mengetahui bahawa kami
akan menduduki peperiksaan yang menentukan kejayaan
dalam medan perjuangan kami. Kami menyedari bahawa
segala usaha yang kami lakukan adalah di bawah
kekuasaan dan iradatmu jua.
Justeru) kami pohon padaMu berikanlah tau"ik dan
hidayahMu. Kuatkanlah ingatan dan janganlah engkau
lupakannya. *apangkanlah dada kami dan janganlah
engkau sempitkannya. +ermudahkanlah segala urusan
kami dan janganlah engkau persulitkan..
Allah"mma Ya Rahman Ya Rahim,
3
anya padaMu kami mohon. Kurniakanlah kejayaan
kepada kami dengan ketinggian dan kecemerlangan.
Jadikanlah kami golongan hambaMu yang mendapat
kemuliaanMu dunia dan akhirat. +anjangkanlah usia kami
dengan amalan taat kepadaMu dan suka berbakti kepada
agamaMu serta berjasa kepada bangsa dan negara.
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA
MENHADAPI PEPERI!SAAN AWAM (2)
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِعَمْ جَ أ ِ هِ باَحْ صَأَ و ِهِ لآ ىَ لَعَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَ ع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو ,َ نْيِمَ لاَعْلا ~َ, ِِّل ُدْمَ حْ لَا
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim,
$erangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu
sebagaimana (ngkau menerangi bumi dengan
matahari-Mu selama-lamanya
Ya Allah , Ya Hakim Ya Halim,
Kami pertaruhkan kepada-Mu apa yang telah (ngkau
ajarkan kepada kami, maka kembalikanlah semula
kepada kami jika kami memerlukannya dan janganlah
(ngkau buat kami melupainya
Ya Allah Ya ,ha""ar ,
Ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami,
dosa guru-guru kami dan seluruh umat #slam,
4
lengkapkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah
usaha kami, puaskanlah hati kami terhadap re&eki
pemberian-Mu dan jangan biarkan hati kami terpedaya
oleh apa yang (ngkau hindarkan daripada kami.
Ya Allah ,
Sesungguhnya (ngkau mengetahui apa yang kami
rahsiakan dan yang kami nyatakan,
Semoga (ngkau terima keu&uran kami,
(ngkau mengetahui hajat kami,
Semoga (ngkau kabulkan permohonan kami,
(ngkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami,justeru
itu kami mohon keampunan-Mu Ya ,ha""ar,
>ْ|َ ~ َ~ْ-ِ~ ْ,ِ! َ ,ْ,ُحْ لا ُJَعْ =َ - َ~ْ-َأَ و >ْ|َ ~ ُهَ -ْلَعَج اَ - ّVِ ! َ Jْ |َ ~ َV ّمُ |ّ للا
َنْ -ِرِ~اَ=ْ لا َنِ- ّنَ-ْ;ُ -َ -َل اَ-ْمَ حْ رَ-َو اَ-َلْرِ-ْ ·َ - ْمَ ل ْ,ِ!َ و اَ-َسُ -ْ -َأ اَ-ْمَ لَ= اَ-ّبَ,
دمح- ا-دي~ ىلع لا ىلصو ِ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ -َسَ ح ِ-َرِ=7ا ¿-َِو ^َ -َسَ ح اَيْ-دلا ¿-ِ اَ-ِ-آ اَ-ّبَ,
َنْيِم-َلاَعْ لا ~َ, ِلِ ُدْمَ حْ لاَو نيعمجأ ه-حصو هلآ ىلعو
DOA SEMPENA MESYUARA+
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِمَ لاَعلا ~َ, ِل ُ دْمَ حْ لَا , َنْيِ-ّ -ُمْ لِل ^َ-ِ-اَعلاَ و ِهِ لآ ىَلَ عَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو
َنْيِعَ مْ جَ أ ِ هِ باَحْصَأَ و
Allah"mma An#al $A%i%"l Jalil,
Sesungguhnya kami pada pagi ini, ingin mera"a'kan
kesyukuran dan pujian terhadap Mu, atas kurniaan Mu
yang tidak ternilai.
Allah"mma Ya Hakim Ya A%im,
Sesungguhnya kami berhimpun di sini bagi menyatakan
kesungguhan, kommitmen dan ilti&am kami dengan roh
dan semangat untuk membangun ,membina serta
mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya
berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara.
Justeru) berkati pertemuan kami, berkatilah jua usaha-
usaha kami, ilhamkanlah dalam "ikiran dan minda kami,
5
idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yan jelas
dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah
kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan ke"ahaman
yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silatur
rahimi dikalangan kami. +adukanlah tenaga dan usaha
kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara
bersama demi mencapai kecemerlangan dan
kegemilangan.
Allah"mma Ya $Aliim, Wa Ya !ha,iir,
Jadikanlah kami Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba Mu
yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami Ya Allah, dari
melanggari perintah Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya
Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan ,
kesejahteraan yang sempurna , "ikiran yang waras, minda
yang cergas, re&eki yang halal, &uriat dan generasi yang
beriman serta segala kebaikan di dunia, pun jua di
akhirat.
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA MESYUARA+ PI-
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِمَ لاَعلا ~َ, ِل ُ دْمَ حْ لَا , َنْيِ-ّ -ُمْ لِل ^َ-ِ-اَعلاَ و ِهِ لآ ىَلَ عَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو
َنْيِعَ مْ جَ أ ِ هِ باَحْصَأَ و
Ya Allah Ya !arim ,
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu Ya
Allah
Kami berkumpul untuk mengisi keredhaan-Mu dalam
seluruh hidup kami
6
Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar
pendapat dan menyumbangkan buah "ikiran, tenaga dan
sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini , demi
kebaikan anak-anak kami .
Ya Allah , Ya M"n%ilal -araka# ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan
usaha-usaha kami. sekolah ini akan menjadi sekolah yang
cemerlang, terbilang , sekolah yang disegani dan
dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar
yang berjaya di dunia mahupun di akhirat.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
+erbaikilah segala kesilapan kami , jernihkanlah hubungan
antara kami , jinakkan dan lembutkanlah hati-hati kami
dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan
dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang
timbul di antara pihak pentadbir, guru-guru dan juga ibu
bapa penjaga pelajar di sekolah ini.
Ya Ha.." Ya )a.."m Ya Zal Jalali/al'ikram ,
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu
pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan si"at lemah-
lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA HARI URU
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِمَ لاَعلا ~َ, ِل ُ دْمَ حْ لَا , َنْيِ-ّ -ُمْ لِل ^َ-ِ-اَعلاَ و ِهِ لآ ىَلَ عَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو
7
َنْيِعَ مْ جَ أ ِ هِ باَحْصَأَ و
Ya Allah , +"han S0m01#a Alam ,
Kami mera"akkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana
telah mengi&inkan kami untuk meraikan Majlis sambutan
ari ,uru -$ahun Semasa. peringkat Sekolah -/ama
Sekolah. pada pagi yang berbahagia ini dengan tema 0
-$ema ari ,uru $ahun Semasa.
Ya Allah , Ya $A%i%i Ya Sa##ar Ya 2a'al"llima ."ri* ,
Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang
mulia dan murni sepanjang &aman , justeru itu
kurniakanlah kepada guru-guru kami hati yang ikhlas
dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini
dengan sebaiknya . *orongkanlah hati guru-guru kami
agar menjadikan seluruh aktri1iti dunia pendidikan
sebagai ibadah mengharapkan rahmat dan keredhaan-Mu
semata-mata .
Ya Allah , Ya M"*a,,iral amri ,
+ada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan
pengharapan , memohon ihsan dan pimpinan-Mu agar
(ngkau anugerahkan rasa kasih sayang kepada barisan
pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik mereka ,
sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak-
anak mereka sendiri , kurniakanlah kepada mereka
kesabaran , ketabahan , semangat kerjasama yang tinggi
dalam sebuah pasukan , semangat permua"akatan dan
semangat juang yang tidak mengenal erti putus asa
dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik
dan berusaha menyumbang tenaga , idea dan kepakaran
demi meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum
pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena
pendidikan perdana amnya .
Ya Allah , Ya M"ka//iral laili /an nahar ,
+ada kesempatan ini , kami mohon kepada kebesaran dan
kehebatan-Mu ya Allah sudilah kiranya (ngkau
mengurniakan kepada kami si"at yang mulia dan akhlak
yang luhur , mudah-mudahan kami akan menjadi anak
didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami ,
mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami , kami
sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru
, semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna
kepada agama , bangsa dan negara tercinta .
8
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA HARI ANUERAH !E3EMERLANAN
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِمَ لاَعلا ~َ, ِل ُ دْمَ حْ لَا , َنْيِ-ّ -ُمْ لِل ^َ-ِ-اَعلاَ و ِهِ لآ ىَلَ عَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو
َنْيِعَ مْ جَ أ ِ هِ باَحْصَأَ و
Ya Allah Ya !arim Ya Wa*"*
Kami memanjatkan kesyukuran kepada-Mu kerana
mengi&inkan kami untuk mengadakan dan berada dalam
Majlis Anugerah Kecemerlangan . Sekolah -/ama Sekolah.
Ya Allah Ya 2a'aal"llimaa."ri*
Kami memohon kepada-Mu , agar (angkau berkati majlis
ini dengan limpahan rahman dan rahim-Mu, semoga
segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat
keredhaan dan hidayah-Mu. $idak juga lupa kepada para
pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan
menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini .
2isaat ini juga kami ra"a'kan tangan kehambaan
mengharapkan ihsan-Mu agar (ngkau teruskan dan
lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai samada
dalam bidang akademik mahupun aspek pembinaan
sahsiah insan dan seterusnya menganugerahkan kepada
kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih
bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan
datang.
Ya Allah , Ya hani.." Ya Hami* ,
Jadikanlah pelajar-pelajar yang menerima hadiah dan sijil
penghargaan pada hari ini sebagai pelajar-pelajar yang
bersyukur di atas pengiktira"an ini. 2alam erti kata lain,
jadikanlah mereka pelajar-pelajar yang akan sentiasa
berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan
potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik
9
mahupun ketrampilan peribadi yang luhur. Malah kami
memohon daripada-Mu Ya Allah dengan penuh ketaakulan
agar majlis anugerah ini akan menjadi katalis dan sumber
inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka sama-
sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga
untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan
nama sekolah ini.
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA MAJLIS SOLAT HAJAT
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
ِهِ لأَ- ىَلَعَو َنْيِ-Vا اَ-ِلْ;ُ ~َ , ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو · ُ~اَح-ِلاّ~لاُ مِ -َ- ِهِ -َمْ عِ -ِب ْ¡ِ -لا ِل ُدْمَ ح-ْلا
َنْيِعَم-ْجأ ِ ِهباَحْ صأَ و 4
Ya Allah Ya +"han !ami
Sesungguhnya pada ketika ini kami berkumpul kerana-Mu
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan
keredhaan-Mu
Sesungguhnya ketentuan dan takdir-Mu itu telah
mengalahkan kami, dan ikatan na"su syahwat telah
menawan diri kami, maka jadilah (ngkau ya Allah
penolong kami, sehingga menolong kami melawan hawa
na"su kami, dan menolong sahabat kami terhadap musuh-
musuh mereka , dan kayakanlah kami dengan kurnia-Mu
sehingga kami merasa puas dan kaya dengan (ngkau
daripada meminta-minta daripada selain (ngkau .
Ya Allah , Ya !arim Ya Wa*"* ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan
usaha-usaha kami ini. anak-anak remaja #slam akan
menjadi remaja yang cemerlang, terbilang , remaja yang
disegani dan dihormati, samada dalam aspek akademik
mahupun keperibadian.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
Sesungguhnya (ngkau mengetahui apa yang kami
rahsiakan dan yang kami nyatakan,
10
Semoga (ngkau terima keu&uran kami,
(ngkau mengetahui hajat kami,
Semoga (ngkau kabulkan permohonan kami,
(ngkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami,justeru
itu kami mohon keampunan-Mu Ya ,ha""ar,
Ya Allah An#al5hani.." /a nahn"l&"6ara'
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu
pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan si"at lemah-
lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan
kesejahteraan.
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA HARI SU!AN
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
ِهِ لأَ- ىَلَعَو َنْيِ-Vا اَ-ِلْ;ُ ~َ , ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو · ُ~اَح-ِلاّ~لاُ مِ -َ- ِهِ -َمْ عِ -ِب ْ¡ِ -لا ِل ُدْمَ ح-ْلا
َنْيِعَم-ْجأ ِ ِهباَحْ صأَ و 4
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim ,
Kami berhimpun pada pagi ini kerana-Mu untuk mengisi
seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepada-Mu
sesuai dengan "irman-Mu yang mulia 0
. 3
4
5
67
8
4
9:
4
;9< =
8
>
?
4

8
@A9BCD:7EF G:6HEF CIJKF C
5
8D
4
LM
4
N
4
>
8
O P5 QR
Sesungguhnya solatku , ibadahku , hidupku , dan matiku
semata-mata hanya untuk-Mu Allah.
Ya Allah , Ya M"haimin" Ya A%i% Ya Ja,,ar ,
Sejahterakanlah tubuh badan kami , sejahterakanlah
pendengaran kami , sejahterakanlah penglihatan kami .
Ya Allah , Ya Ha.." Ya )a.."m ,
11
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu
pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan si"at lemah-
lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
sempurnakanlah keindahan diri kami dengan kesihatan.
Ya Allah , Ya 2aari(al Hammi /a Ya !aa1hi&al
hammi ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan
usaha-usaha kami. sekolah ini akan menjadi sekolah yang
cemerlang, terbilang , sekolah yang disegani dan
dihormati, sekolah yang akan melahirkan pelajar-pelajar
yang gemilang dalam aspek akademik mahupun
kokurikulum serta berjaya di dunia mahupun di akhirat .
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA HARI !ARNI7AL 8 !AN+IN
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
ِهِ لأَ- ىَلَعَو َنْيِ-Vا اَ-ِلْ;ُ ~َ , ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو · ُ~اَح-ِلاّ~لاُ مِ -َ- ِهِ -َمْ عِ -ِب ْ¡ِ -لا ِل ُدْمَ ح-ْلا
َنْيِعَم-ْجأ ِ ِهباَحْ صأَ و 4
Ya Allah , +"han P0n5"a1a Alam ,
Kami mera"akkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana
telah mengi&inkan kami untuk berada dan menghadiri
Karni1al Sekolah -/ama Sekolah. pada hari ini .
Ya Allah Ya +"han !ami
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu Ya
Allah
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan
keredhaan-Mu
Kami berkumpul untuk menghubungkan
silaturahim,bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan
12
menyumbangkan buah "ikiran, tenaga dan sokongan ke
arah meningkatkan dana kewangan sekolah kami .
Ya Allah , Ya )ahhar Ya Ja,,ar ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan
usaha-usaha kami ini. , anak didik kami akan menjadi
pelajar yang cemerlang, terbilang , pelajar yang disegani
dan dihormati, samada dalam aspek akademik mahupun
kokurikulum seterusnya mampu melahirkan generasi
pelajar yang berjaya di dunia mahupun di akhirat.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan
lantas bersegera melakukan kebaikan ,
2an jadikanlah kami orang yang mendengar dan
mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkan
keburukan .
Ya Ha.." Ya )a.."m Ya Zal Jalali/al'ikram ,
Kami memohon kekuatan dari hadhrat-Mu Ya Allah, supaya
kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat
melaksanakan segala kebajikan
2an kami pohon perlindungan dengan (ngkau daripada
melakukan keburukan .
Ya $A%i%i Ya Sa##ar Ya 2a'al"llima ."ri* ,
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu
pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan si"at lemah-
lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA PER!HEMAHAN 8 A!+I7I+I LUAR
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
ِهِ لأَ- ىَلَعَو َنْيِ-Vا اَ-ِلْ;ُ ~َ , ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو · ُ~اَح-ِلاّ~لاُ مِ -َ- ِهِ -َمْ عِ -ِب ْ¡ِ -لا ِل ُدْمَ ح-ْلا
َنْيِعَم-ْجأ ِ ِهباَحْ صأَ و 4
Ya Allah Ya +"han !ami
13
Kami mera"akpkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana
telah mengi&inkan kami untuk berada dan menghadiri
perkhemahan pada kali ini .
Ya Allah , Ya )ahhar Ya Ja,,ar ,
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul bagi
menghubungkan silaturrahim , bertukar-tukar pendapat di
samping menyumbang buah "ikiran dalam membentuk
generasi yang berguna pada masa hadapan . !erkatilah
usaha ini Ya Allah.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
(ngkau perbaikilah akhlak kami dan akhlak anak-anak
didik kami , (ngkau hiasi kami dengan akhlak-akhlak yang
baik dan terpuji juga hindarilah kami dari si"at-si"at keji .
indarilah kami dari si"at lalai yang merugikan dan
bimbinglah kami ke jalan kebenaran .
Ya Ha.." Ya )a.."m Ya Zal Jalali/al'ikram ,
Jadikanlah kami orang-orang yang mendengar kebaikan
lantas bersegera melakukan kebaikan ,
2an jadikanlah kami orang yang mendengar dan
mengetahui keburukan lantas bersegera meninggalkan
keburukan .
Ya Allah , Ya 2aari(al Hammi /a Ya !aa1hi&al
hammi ,
Kurniakanlah kepada kam kekuatan "i&ikal , mental dan
rohani agar kami dapat menempuh ujian yang mendatang
daripada-Mu Ya Allah .
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan
usaha-usaha kami. sekolah ini akan menjadi sekolah yang
cemerlang, terbilang , sekolah yang disegani dan
dihormati samada dalam bidang akademik mahupun
keperibadian .
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
14
DOA SEMPENA MINU ORIEN+ASI PELAJAR -ARU
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
ِهِ لأَ- ىَلَعَو َنْيِ-Vا اَ-ِلْ;ُ ~َ , ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو · ُ~اَح-ِلاّ~لاُ مِ -َ- ِهِ -َمْ عِ -ِب ْ¡ِ -لا ِل ُدْمَ ح-ْلا
َنْيِعَم-ْجأ ِ ِهباَحْ صأَ و 4
Ya Allah ,Ya Ra9"&"rrahim ,
Kami mera"akkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana
telah mengi&inkan kami untuk berada dan menghadiri
+rogram Srientasi pelajar-pelajar -/yatakan$ingkatan. sesi
-$ahun Semasa. pada hari ini .
Ya Allah , Ya +"han !ami
Sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu Ya
Allah
Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan
keredhaan-Mu
Ya Allah , +"han Yan5 Maha M0n50#ah"i ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan
usaha-usaha kami ini. , anak didik kami akan menjadi
pelajar yang cemerlang, terbilang , pelajar yang disegani
dan dihormati, samada dalam aspek akademik mahupun
kokurikulum seterusnya mampu melahirkan generasi
pelajar yang berjaya di dunia mahupun di akhirat.
Ya Rahman Ya Rahim Ya Ra,,al'alamin ,
Mudah-mudahan maklumat yang diberikan mengenai
dapat memandu kami kearah kecemerlangan diri yang
lebih gemilangan . 2an jadikanlah kami pelajar-pelajar
yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa
berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan
prestasi pelajaran kami. Sesungguhnya menuntut ilmu itu
adalah merupakan "ardhu ain yang wajib dilaksanakan
oleh setiap muslim dan muslimah . Janganlah (ngkau
jadikan kami pelajar yang hanya berpuas hati dengan apa
yang kami perolehi dalam peperiksaan yang lalu .
Ya M"n%ilal -arakah /a Ya !a1.i&al5h"mmah ,
15
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu
pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan si"at lemah-
lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA PERLAN+I!AN PENAWAS
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
ِهِ لأَ- ىَلَعَو َنْيِ-Vا اَ-ِلْ;ُ ~َ , ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو · ُ~اَح-ِلاّ~لاُ مِ -َ- ِهِ -َمْ عِ -ِب ْ¡ِ -لا ِل ُدْمَ ح-ْلا
َنْيِعَم-ْجأ ِ ِهباَحْ صأَ و 4
Kami mera"akkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana
telah mengi&inkan kami untuk berada dan menghadiri
Majlis +enghargaan +engawas Sesi -$ahun *alu. dan Majlis
+erlantikan Tasmi +engawas Sesi -$ahun Semasa. pada
hari ini.

Ya Allah , Ya Ha&ii%" , Ya S.aa&i ,
Jadikanlah !adan +engawas Sekolah ini sebagai wahana
untuk membentuk perpaduan nasional , bermusyawarah,
bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah
"ikiran, tenaga dan sokongan ke arah meningkatkan
kelancaran pengurusan sekolah kami .
Ya Allah , Ya 2ali6"l Ha,,i /an na/a ,
!erkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan -dengan
usaha-usaha kami ini. , barisan pengawas kami akan
menjadi pengawas yang bertanggungjawab , mempunyai
keyakinan diri yang tinggi , ketabahan yang padu, dan
bersedia mencurahkan bakti kepada sekolah yang tercinta
ini . Sekaligus menjadi pegawas yang cemerlang, terbilang
, pengawas yang disegani dan dihormati, samada dalam
aspek kepimpinan dan pengurusan organisasi seterusnya
mampu melahirkan barisan pegawas yang berketrampilan
dan berwibawa .
Ya $A%i%i Ya La#i& , Ya !aa&i ,
16
Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu
pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan si"at lemah-
lembut, dan muliakanlah kami dengan keta%waan dan
indahkanlah diri kami dengan kesihatan.
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA SEMPENA MAJLIS PENU+UP
!URSUS8SEMINAR8-EN!EL
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
ِهِ لأَ- ىَلَعَو َنْيِ-Vا اَ-ِلْ;ُ ~َ , ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو · ُ~اَح-ِلاّ~لاُ مِ -َ- ِهِ -َمْ عِ -ِب ْ¡ِ -لا ِل ُدْمَ ح-ْلا
َنْيِعَم-ْجأ ِ ِهباَحْ صأَ و 4
Ya Allah En5ka"lah P0n5"a1a Lan5i# *an ,"mi 10r#a
:0,0n*aharaan an#ara k0*"a;*"an.a 4
Ya Allah Ukami mera"akkan kesyukuran di atas kei&inan-Mu
untuk kami berkampung selama - /yatakan bilangan hari .
dalam -/yatakan /ama Kursus. . Kami juga bersyukur
kerana (ngkau mengi&inkan kami menghadirkan diri ,
emosi dan roh kami sehingga dapat menyelesaikan kursus
ini dengan jayanya .
Ya Allah -a5i;M" 105ala :"(i *an :"(a ,
Kurniakanlah kami lisan yang lembut basah ,mengingati
dan menyebut nama-Mu , hati yang penuh segar
mensyukuri nikmat-Mu serta badan yang ringan
menyempurnakan ketaatan kepada perintah-Mu.
Ya M"n%ilar Rahma# /a Ya 2a#ihal -araka# ,
Kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu
kepada kami , ibu bapa kami , keluarga dan anak-anak
17
kami , guru-guru kami , anak-anak didik kami di sekolah ,
sahabat-sahabat seperjuangan dalam bidang pendidikan .
Ya Allah , )aa*hial Ha(a# ,
$ika dan saat ini kami hulurkan tangan kehambaan yang
penuh dengan noda dan dosa serta tangan penuh dengan
pengharapan ,
Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa , maka
ampunkanlah dosa-dosa kami V
Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian , maka
kuatkanlah kami dan #slam dalam amal jamai'e dan
kolekti" V
Sesungguhnya kesabaran kami punya batasnya , maka
kurniakanlah klami nikmat kesabaran seumpama sabarnya
/abi-nabi Wlul'a&mi V
Sesungguhnya kami amat cenderung untuk
mengutamakan diri kami , maka didiklah hati kami untuk
mengutamakan keperluan saudara-saudara seagama kami
sebagaimana Kekasih-Mu mendidik para sahabat baginda
berbuat demikianV
Sesungguhnya hati kami juga sentiasa berbolak balik dan
bercerai berai , maka satukanlah hati-hati kami dan
berikanlah kami ruang dan masa untuk bantu-membantu
dalam menegakkan amal makru" dan nahi mungkar .
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA PERSARAAN
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِمَ لاَعلا ~َ, ِل ُ دْمَ حْ لَا , َنْيِ-ّ -ُمْ لِل ^َ-ِ-اَعلاَ و ِهِ لآ ىَلَ عَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو
َنْيِعَ مْ جَ أ ِ هِ باَحْصَأَ و
Allah"mma An#al $A%i%"l Jalil,
Sesungguhnya kami pada pagi ini, ingin mera"a'kan kesyukuran
dan pujian terhadap Mu, atas kurniaan Mu yang tidak ternilai.
Allah"mma Ya Hakim Ya A%im,
+ada saat dan detik yang bersejarah ini kami menghulurkan tangan
pengharapan
18
memohon ehsan dan rahmatmu agar engkau anegerahkan
kesejahteraan, tau"i% dan hidayah kepada yang berhormat perdana
menteri malaysia $an sri 2r Mahadhir Muhammad yang akan
meninggalkan arena kepimpinan negara ini. !erikanlah kepada
beliau kesabaran, ketabahan dan kekuatan dalam menjalani hidup
sebagai seorang muslim sejati di hari-hati yang mendatang.
Ya Allah, Ya )ahhar Ya Ja,,ar
Kurniakanlahlah ya Allah ganjaran ,sya"aat dan keridhaanmu di atas
jasa-jasa baik beliau yang telah dicurahkan kepada rakyat dan kau
ampunkanlah di atas segala kelemahan dan kesilapan yang telah
beliau lakukan kepada rakyat.
Mudah-mudahan segala pengorbanan beliau menjadi pendorong
untuk kami meneruskan perjuangan merpertahankan kedaulatan
dan kemakmuran negara seiring dengan kehendakmu ya Allah.
.
Allah"mma Ya $Aliim, Wa Ya !ha,iir,
Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada negara kami keamanan,
kesejahteraan dan kemakmuran yang berpanjangan .Jauhkanlah
negara kami dari gejala-gejala mungkar yang boleh merosakkan
kedaulatan dan keamanan negara.
Jadikanlah kami Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba Mu yang taat
dan bersyukur. Jauhilah kami Ya Allah, dari melanggari perintah Mu.
!erikankanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan
ke"ahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silatur
rahimi dikalangan kami. +adukanlah tenaga dan usaha kami untuk
memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai
kecemerlangan dan kegemilangan di dunia dan di akhirat.
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
DOA PERSARAAN
ِمْيِحّ رلا ِ نَمْ حّ رلا ِلا ِمْ سِ ب
َنْيِمَ لاَعلا ~َ, ِل ُ دْمَ حْ لَا , َنْيِ-ّ -ُمْ لِل ^َ-ِ-اَعلاَ و ِهِ لآ ىَلَ عَو ٍدّمَ حُ - اَ-ِديَ~ ىَلَع ُçَ >ّسلاَ وُ -َ>ّ~لاَو
َنْيِعَ مْ جَ أ ِ هِ باَحْصَأَ و
Allah"mma An#al $A%i%"l Jalil,
19
Sesungguhnya kami pada pertemuan ini, ingin mera"a'kan setinggi-
tinggi kesyukuran dan pujian terhadap Mu, atas kurniaan Mu yang
tidak ternilai.
Allah"mma Ya Hakim Ya A%im,
+ada saat dan detik yang bersejarah ini kami menghulurkan tangan
pengharapan
memohon ehsan dan rahmatmu agar engkau anegerahkan
kesejahteraan, tau"i% dan hidayah kepada yang berbahagia $n j
#brahim b. Yuso" yang akan meninggalkan arena pendidikan negara
ini. !erikanlah kepada beliau kesabaran, ketabahan dan kekuatan
dalam menjalani hidup sebagai seorang muslim sejati di hari-hari
yang mendatang.
Allah"mma .a M"n%ilar rahmah /a .a &a#ihal ,arakah
Kurniakanlahlah ya Allah ganjaran ,sya"aat dan keridhaanmu di atas
jasa-jasa baik beliau yang telah dicurahkan kepada kami dan
seluruh warga pendidik khususnya di daerah klang ini.begitupun jua
ya Allah di atas semangat juang beliau yang tidak pernah menenal
erti putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai pemimpin ,
pendidik dan bapa yang senantiasa berusaha menyumbang tenaga,
idea, kepakaran demi meningkatkan kualiti kurikulum dan ko-
kurikulam pelajar-pelajar #slam di daerah ini khasnya dan di arena
pendidikan perdana amnya.
Mudah-mudahan segala pengorbanan beliau menjadi pendorong
untuk kami meneruskan perjuangan sebagai pendidik yang masih
belum berkesudahan lagi.
.
Allah"mma Ya alim /a .a 6a*hial ha(a#
Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada negara kami keamanan,
kesejahteraan dan kemakmuran yang berpanjangan .Jauhkanlah
negara kami dari gejala-gejala mungkar yang boleh merosakkan
kedaulatan dan keamanan negara.
Jadikanlah kami Ya Allah, dari kalangan hamba-hamba Mu yang taat
dan bersyukur. Jauhilah kami Ya Allah, dari melanggari perintah Mu.
!erikankanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan
ke"ahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silatur
rahimi dikalangan kami. +adukanlah tenaga dan usaha kami untuk
memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai
kecemerlangan dan kegemilangan di dunia dan di akhirat.
اَ-ْيِ- ّمُ |ّ للا ِJَ عْ =َ - َVَ و · ا-ْ ;ُ ~ْعَ - ا-رَ-َ - ِ-ِدْعَ ب ْنِ- اَ-َ-َ -رَ-َ -َو · ا-ْ ;ُ حْ رَ- اعْ مَ ج اَ -َ» اَ-َعْمَ ج ْJَ عْجا ّ مُ |ّ للَا
ا-ْ وُ رْحَ - َVَ و ا-ْوُ رْ=َ - َVَ و ايِ-َ ~ اَ-ُعَ -ْ-َ- ْنَ- َVَ و اَ-َعَ - َVَ و .
ِهْ يِ- َ4اَ-ْلأ َçْ ;َ - اَ-ِ-اّ-أ َرْيَ=َ و ُهُ مِ-اَ ;َ = اَ-ِلاَمْ عَأ َ رْيَ=َ و ُ-ُرِ=اَ - اَ-ِ,اَمْ عَأ َ رْيَ= ْJَ عْ جا ّمُ |ّ للا
اْ;ُ -َ-اَ - َنْ -ِ-ّلِل >ِ- اَ-ِبْ;ُ لُ-- ْ¿ِ - ْJَ عْ =َ - َVَ و ِ,اَمْ -ِ(اِب اَ-ْ;ُ -َ -َ~ َنْ-ِ-ّلا اَ-ِ-اَ ;ْ=ِ (َ و اَ-َبْ;ُ -ُ- اَ-َلْرِ-ْ -ا ّمُ |ّ للا
مْ يِحَ , ~ْوُ -َ, َ4ّ-!اَ-ّبَ,
ِ ,اّ-لا َ~اَ -َع اَ-ِ-َو ^َ-َسَ ح ِ-َرِ=Vا ¿ِ -َو ^َ-َسَ ح اَيْ-دلا ¿ِ- اَ-ِ-اَ - اَ-ّبَ,
َنْيِمَ لاَعلا ~َ , ِِّلُدْمَ حْ لاَو · َمّ لَ~َ و ِهِ -ْحَ صَو ِهِ لاَ- ىَلَعَو ٍدّمَ حُ - ىَ لَع ُلا ىّلَصَو
20
21

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->