Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM


SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN (SKK)
SEKOLAH KEBANGSAAN ST. ANNE W.P. LABUAN
TAHUN 2012
Minggu/
Tarikh

1
11 Januari
2012

Topik/
Program
Pendaftaran,
Suaikenal
dan
Mesyuarat
Agung

Objektif
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, murid-murid
dapat
1. Mendaftarkan
keahlian.
2. Mengenali guru
penasihat .
3. Membaca minit
mesyuarat agung
lalu.
4. Pelantikan AJK baru

Aktiviti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
8 Februari
2012

Gotong
Royong
Sekolah
Lestari

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat
1. Menyiapkan tugasan
atau gotong royong
yang telah diagih
dengan betul

1.

2.

3.

3
22 Februari
2012

Kemahiran
Mengendalikan
Mesyuarat/
Kemahiran
Menulis
Laporan

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat
1. Menyatakan
bagaimana
mengendalikan
mesyuarat agung
dan AJK.
2. Menghasilkan minit
mesyuarat.
3. Mengetahui tugastugas AJK
4. Menghasilkan
laporan aktiviti
dengan betul.
5. Melaporkan sesuatu
aktiviti secara lisan.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Alat/Bahan/Catatan

Pendaftaran ahli baru.


Pendaftaran semula ahli
lama.
Mengenali guru penasihat
Memaklumkan kepada ahli
tentang isi kandungan minit
mesyuarat agung lalu.
Memaklumkan
perlembagaan kelab
kepada murid-murid.
Melakukan sesi perlantikan
AJK baru 2012
Sesi Berkenalan dengan
AJK baru

1.

Murid-murid diajar untuk


menjalankan gotong royong
atau tugasan yang
diarahkan dengan betul.
Murid-murid diberi tunjuk
ajar bagaimana hendak
menghasilkan satu kerja
secara bersama-sama
dalam satu kumpulan.
Membincangkan tentang
tugasan.

1.

2.
3.

4.

2.
3.

Senarai nama
edaran PK KO
Bukur rekod
kehadiran
kokurikulum.
Perlembagaan
kelab.
Aktiviti di
jalankan di kelas.

Buku rekod
aktiviti
kokurikullum
pelajar.
Buku log
kokurikulum.
Kamera

Murid-murid diajar
1.
Buku rekod
mengendalikan satu
aktiviti kokurikullum
mesyuarat agung dengan
pelajar.
betul.
2. Buku log
Murid-murid diberi tunjuk
kokurikulum.
ajar bagaimana hendak
3. Bahan edaran
menghasilkan satu minit
mesyuarat agung dan
mesyuarat ajk yang betul.
Membincangkan tentang isi
kandungan perlembagaan
persatuan.
Memberi tunjuk ajar kepada
cara-cara murid-murid
menulis laporan aktiviti
dengan betul.
Membimbing murid-murid
untuk laporan secara lisan
menggunakan laras bahasa
yang betul.
Membincangkan apakah
kesalahan yang biasa
dilakukan oleh orang yang
melaporkan sesuatu aktiviti

Guru Bertugas/
Penyedia RPH
Guru Bertugas :
1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

Guru Bertugas :
1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

Guru Bertugas :
1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

1|Persatuan Pendidikan Islam SKK SK St.Anne,WP Labuan

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program
Menulis
Khat dan
Jawi.

7 Mac
2012

5
28 Mac
2012

Amali
wudhu dan
Praktikal
Solat.
(Teori dan
Praktikal).

Nasyid
Kontemporari.

18 April
2012

7
2 Mei
2012

Belajar
Kalamullah.

Objektif

Aktiviti

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat ...
1. Mengaplikasikan
penggunaan
penulisan khat dan
jawi dalam
kehidupan seharian.
2. Mengetahui sejarah
dan kepentingan
penulisan khat dan
jawi dalam
pebelajaran dan
kehidupan seharian
sebagai seorang
mukmin sejati.

1.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat ...
1. Mengaplikasikan
wudhu dan ibadah
solat sama ada dari
segi perbuatan dan
bacaan yang
sempurna sebagai
seorang mukmin
dalam menjalani
ibadah seharian.
2. Mempraktikkan solat
mengikut rukunrukun yang telah
digariskan dalam
islam.
Pada akhir aktiviti
kokurikulum, murid-murid
dapat ...
1. Menghasilkan lirik
dan melodi nasyid
kontemporari
mengikut tema yang
ditetapkan.
2. Mempersembahkan
nasyid yang telah
dicipta mengikut
kumpulan yang telah
ditetapkan oleh guru.

1.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat ..
1. Membaca Al-Quran
dengan betul dan
fasih mengikut
tajwid.

1.

2.

3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.

Guru menerangkan sejarah


penulisan khat dan jawi
kepada pelajar-pelajar.
Guru menerangkan juga
kepentingan seni khat dan
penulisan jawi terhadap
masyarakat islam dahulu
dan pelajar islam pada
masa sekarang.
Guru menjelaskan
pembaharuan penulisan
jawi pada zaman sekarang.
Guru membuat aktiviti yang
berkaitan dengan penulisan
khat dan jawi kepada
murid-murid

1.

Guru menerangkan kepada


murid-murid tentang rukunrukun dan syarat-syarat sah
wudhu dan solat.
Menerangkan cara-cara
berwudhu yang betul dan
sempurna.
Guru bersoal jawab dengan
murid-murid.
Bacaan doa selepas
wudhu dan bacaan dalam
solat.
Praktikal wudhu dan solat
mengikut pembahagian
kumpulan.
Doa dan zikir selepas solat.

1.

1. Murid-murid menghasilkan
lagu nasyid kontemporari
tertentumengikut kreativiti
kumpulan masing-masing
iaitu mengikut tema:
a. Irama padang pasir
b. Nasyid moden
c. Mengikut sukatan
pelajaran (buku teks
pendidikan islam)

2.

3.
4.

Alat/Bahan/Catatan

Guru memilih surah


tertentu.
Guru membaca ayat ayat
di dalam surah tersebut dan
murid mengikut bacaan
guru.
Murid-murid membaca
mengikut kumpulan yang
telah ditetapkan oleh guru.
Guru membuat aktiviti
kepada murid-murid
mencari hukum tajwid

2.
3.
4.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas/
Penyedia RPH
Guru Bertugas :
1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

2|Persatuan Pendidikan Islam SKK SK St.Anne,WP Labuan

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program

Objektif

Aktiviti

Alat/Bahan/Catatan

Guru Bertugas/
Penyedia RPH

beserta dengan contohcontoh ayat mengikut


kumpulan yang telah sedia
ada dan
membentangkannya di
hadapan ramai.

Hafazan
Surah-surah
Pilihan.

16 Mei
2012

9
13 Jun
2012

10
4 Julai
2012

11
18 Julai
2012

Haiyya
Billughatul
Arabiyyah

Bel
ajar
Kalam
Syurga
.

Bercerita
Kisah-kisah
Nabi dan
Tauladan.

Doa dan
Zikir Pilihan.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat ..
1. Menghafal surahsurah pilihan dengan
bertajwid dan lancar.
2. Mengaplikasikan dan
membaca surahsurah pilihan di
dalam solat
seharian.

1.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat ...
1. Mempelajari bahasa
Al-Quran
2. Mengetahui kalimahkalimah Bahasa Arab
yang terpilih.
3. Mempelajari kalimah
At-Tahiyyat dan AtTarhibat.

1.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat ..
1. Mempelajari kisahkisah Nabi dan
tauladan
2. Menceritakan
kepada kawankawan apa yang
telah dibaca dan
pengetahuan
tentang kisah-kisah
Nabi dan tauladan.
3. Mengambil
pengajaran dan
iktibar daripada
kisah-kisah Nabi dan
tauladan.

1.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat
1. Mempelajari doa-doa
dan zikir pilihan
2. Menghafal doa-doa
dan zikir pilihan

1.

2.

3.

2.

3.

2.

3.

4.

2.

Murid-murid membaca
surah-surah pilihan.
Murid-murid dibimbing oleh
guru penasihat dalam
menghafal surah-surah
pilihan tersebut mengikut
bacaan dan tajwid yang
betul.
Murid-murid mentasmi
bacaan mereka dihadapan
guru.

1.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bhn
cetakan dsb).

Guru Bertugas :

Guru memberi penerangan


beberapa kalimah bahasa
arab.
Guru memberi bimbingan
kepada murid-murid untuk
menghafal Bahasa Arab
yang telah dipelajari.
Murid-murid membuat
lakonan dan hiwar (dialog)
di hadapan kelas mengikut
kumpulan.

1.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


2. Buku log kokurikulum.
3. Dokumen berkaitan.
4. Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bhn
cetakan dsb).

Guru Bertugas :

Murid-murid diberi peluang


untuk mencari dan
membaca kisah-kisah Nabi
dan tauladan.
Sumber boleh didapati dari
pusat sumber sekolah,
internet ,akhbar, majalah
atau sumber bacaan
sendiri.
Murid-murid diberi peluang
menceritakan apa yang
telah dibaca dari kisahkisah Nabi dan tauladan
tersebut beserta dengan
gaya di hadapan kelas
mengikut kumpulan yang
ditetapkan oleh guru.
Murid-murid diminta
menyatakan pengajaran
dan iktibar yang boleh di
ambil dari kisah tersebut.

1.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log koku.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Murid-murid
diperdengarkan oleh guru
doa-doa dan zikir pilihan
yang menjadi amalan Nabi
kita Mahammad s.a.w
Murid-murid mengalunkan
doa dan zikir mengikut

1.

Buku rekod kehadiran kokurikulum.


Buku log koku.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan

Guru Bertugas :

2.
3.
4.

2.
3.
4.

2.
3.
4.

1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

3|Persatuan Pendidikan Islam SKK SK St.Anne,WP Labuan

Minggu/
Tarikh

Topik/
Program

Objektif

3.

12

Bicara Ilmu.

1 Ogos
2012

13
15 Ogos
2012

Kuiz
Pendidikan
Islam.
(fardhu ain
dan sirah)

beserta dengan
maknanya,
Mempraktikkan
bacaan doa dan zikir
pilihan dalam
menjalani ibadat
harian sebagai
hambaNya.

Aktiviti
3.
4.

Pada akhir akti-viti


kokurikulum, murid-murid
dapat ...
1. Mendengar dan
mempelajari tentang
sesuatu ilmu (topik
pilihan) yang
disampaikan oleh
guru .
2. Mengambil panduan
berdasarkan bicara
ilmu agama yang
disampaikan oleh
guru untuk mencapai
modal insan yang
cemerlang bukan
sahaja di dunia,
bahkan juga akhirat.

1.

Pada akhir aktiviti


kokurikulum, murid-murid
dapat...
1. Menjawab soalansoalan kuiz
Pendidikan Agama
Islam.

1.

2.
3.

4.

2.

3.

Alat/Bahan/Catatan

bacaan guru.
Guru memberi penerangan
tentang pengertian doa dan
zikir pilihan yang dibaca.
Murid-murid diberi peluang
untuk menghafal dan
menghayati doa dan zikirzikir pilihan yang telah
dipelajari.

Guru Bertugas/
Penyedia RPH

berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru memberi penerangan


atau ceramah kepada
murid-murid.
Murid-murid mendengar
penerangan daripada guru.
Murid-murid diberi peluang
untuk bertanyakan soalan
atau permasalahan tentang
topik yang
diperbincangkan.
Guru bersoal jawab dengan
murid-murid.

5.

Murid-murid diberi peluang


untuk mengelolakan sendiri
aktiviti/pertandingan kuiz di
antara kelas.
Guru membimbing muridmurid untuk pembahagian
tugas dan menerangkan
tugas-tugas yang berkaitan.
Murid-murid menjalankan
aktiviti tersebut dengan
arahan dan bimbingan
guru.

1.

6.
7.
8.

2.
3.

4.

Buku rekod kehadiran kokurikulum pelajar.


Buku log kokurikulum.
Dokumen berkaitan.
Peralatan/bahan
berkaitan (alat
audio video, bahan cetakan
dsb).

Guru Bertugas :

Dijalankan di
dalam kelas.
Meja dan papan
markah yang
sesuai.
Bahan/bahan
atau soalansoalan kuiz.
Peraturan aktiviti
atau
pertandingan.

Guru Bertugas :

1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

1. Cik Hamizah H.
2. Pn. Nor Adliha M.
3. Cik Khatijah L.
4. Cik Noor Dalila M.A.

Giliran guru yang bertugas untuk membuat rancangan pengajaran harian bagi aktiviti persatuan pada minggu semasa.

Disemak oleh,

Disahkan oleh,

(ASMADI BIN LABATU)


Penolong Kanan Kokurikulum
SKK SK St. Anne, W.P. Labuan.

(SHIM CHING TEO)


Guru Besar
SKK SK St. Anne, W.P. Labuan.

4|Persatuan Pendidikan Islam SKK SK St.Anne,WP Labuan