Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN AQIDAH

Mata pelajaran Pendidikan Islam


Kelas Tahun 2
Hari / Tarikh Isnin / 05/ 03 / 2013
Masa 8.50-9.50 minit ( I jam )
Bilangan murid 10 orang
Bidang / Tajuk Aqidah / Allah bersifat wujud
Standard kandungan 2.3 Memahami sifat-sifat Allah
Standard pembelajaran 2.3.1 Menyatakan pengertian Allah bersifat wujud.
2.3.2 Menyatakan hukum mempercayai Allah
bersifat wujud.
2.3.3 Membaca dan menerangkan dalil naqli Allah
bersifat Wujud ( Surah Al-Ikhlas ).
2.3.4 Menerangkan bukti-bukti kewujudan Allah.
2.3.5 Menerangkan kesan mempercayai kewujudan
Allah.
Hasil pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-
murid dapat :
1.Menyatakan pengertian Allah bersifat wujud dan
hukum mempercayai Allah bersifat wujud dengan
betul.
2.Membaca dalil naqli dan menyatakan bukti- bukti
kewujudan Allah sekurang-kurangnya 9 daripada
10 dengan betul.
3.Menyatakan kesan mempercayai kewujudan
Allah dengan betul.
Aktiviti pengajaran menyanyi nasyid 20 sifat Allah, bersoaljawab,
berdialog, penerangan guru, sumbang saran,
perbincangan,
Pengetahuan sedia ada Murid telah mempelajari beriman kepada Allah
yang merupakan rukun iman yang pertama
Kemahiran berfikir mengenal pasti, banding beza
Penyerapan ilmu Sains-kitaran kejadian alam dan kitaran hidup
manusia
Penerapan nilai Patuh kepada perintah Allah dengan meninggalkan
segala laranganNya.
Bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan.
Bahan bantu mengajar (BBM) slaid powerpoint, LCD, komputer
Refleksi Hasil daripada pengajaran dan pembelajaran ini
saya dapati 8 daripada 10 orang murid dapat
menyatakan pengertian sifat wujud, hukum
mempercayainya, dalil naqli dan dalil aqli dengan
betul. Manakala 2 orang murid tidak dapat
menyatakan dalil naqli dengan betul. Oleh itu, guru
perlu menekankan pengetahuan murid untuk dalil
naqli pada pengajaran akan datang iaitu tajuk Allah
bersifat Qidam. Keseluruhannya murid memberikan
tindak balas aktif pada aktiviti yang dijalankan
sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran.
Murid menunjukkan keseronokan belajar dengan
memberikan tumpuan sepanjang proses
pengajaran. Namun saya perlu buat
penambahbaikan dengan menyediakan lebih
banyak soalan pada pembinaan bahan media pada
pengajaran seterusnya.
Langkah/
Masa

Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
pembelajaran
Catatan
Pendahuluan
( 3 minit )
Bacaan doa belajar

1.Guru memperdengarkan
bacaan doa belajar dan
murid mengikut bacaan.


BBM:
video bacaan
doa
Nilai :
adab
membaca
doa
Set Induksi
( 5 minit )
Nyanyian nasyid 20 sifat
Allah

1.Apakah tajuk nasyid
ini?
2.Sebutkan sifat-sifat
Allah yang kamu
ketahui?
1.Guru memperdengarkan
nyanyian nasyid kepada
murid.
2.Guru bersoaljawab
dengan murid dan
mengaitkan dengan
tajuk pelajaran.
3.Guru memperkenalkan
tajuk pelajaran.

BBM
LCD
Komputer
slaid seni
kata lagu
nasyid

Langkah 1
( 20 minit )

Pengertian wujud
wujud ertinya ada
Hukum mempercayai
Allah bersifat wujud
wajib
1. Guru meminta murid
membaca teks dialog
pada buku teks secara
kumpulan.
2. Guru bersoal jawab
berdasarkan teks.
3. Guru memberi
penerangan tentang
pengertian Allah
bersifat wujud dan
hukum mempercayai
sifat wujud Allah
dengan mempamerkan
carta pada slaid.
4. Murid menjawab
soalan pada slaid
secara kelas.

BBM :
buku teks
carta slaid

Kaedah:
berdialog,
soal jawab,
penerangan
Langkah 2
( 20 minit )
Dalil naqli Allah bersifat
wujud
Surah Al-Ikhlas ayat 1
~ 4O-
+.-
NEO ^
maksudnya:
Katakanlah (wahai
1. Guru mempamerkan
dan membaca dalil naqli
yang dipamerkan pada
slaid.
2. Guru menerangkan
maksud yang terdapat
pada dalil.
3. Murid membaca dalil
BBM:
carta slaid

KBKK:
mengelaskan,
banding beza

Kaedah:

Muhamad ) (Tuhanku)
ialah Allah yang Maha
Esa

Dalil aqli kewujudan
Allah
pelangi
matahari
binatang
putaran siang dan
malam
kitaran hidup
manusia
dan lain-lain

naqli secara kelas.
4. Guru membuat
sumbang saran bukti-
bukti kewujudan Allah (
dalil aqli ) .
5. Guru mengulas
jawapan yang diberi
oleh murid.
6. Guru mempamerkan
gambar- gambar bukti
kewujudan Allah dan
memberi penerangan.
7. Murid menjawab soalan
pada slaid.

penerangan,
sumbang
saran
Langkah 3
( 7 minit )
Kesan mempercayai
Allah bersifat wujud
sentiasa mengingati
Allah
meningkatkan
keimanan
ikhlas melakukan
ibadah
mengagungkan
kebesaran Allah
1. Guru membuat
sumbang saran
tentang kesan
mempercayai Allah
bersifat wujud.
2. Guru memberi
penerangan.
3. Murid membaca carta
pada slaid secara
kelas.
BBM:
carta

Kaedah:
sumbang
saran,
penerangan

Penutup
( 5 minit )
Pengertian Allah
bersifat wujud
Hukum
mempercayai
Allah bersifat
wujud
Dalil naqli
Dalil aqli
Kesan
mempercayai
Allah bersifat
wujud
1.Murid merumus isi
pelajaran dengan
bimbingan guru dengan
menyatakan pengertian
Allah bersifat wujud,
hokum
mempercayainya,
membaca dalil naqli
serta menyatakan dalil
aqli dan kesan
mempercayai Allah
bersifat wujud.
Nilai:
Taat perintah
Allah

Anda mungkin juga menyukai