Anda di halaman 1dari 4

-' =' ~ , -=,-' ,-=

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATA PELAJARAN : PENDDKAN AGAMA SLAM
BDANG : TLAWAH QURAN
KELAS : 2 CANGGH
TARKH : 5 Julai 2011
MASA : 60 minit
WAKTU : 10.20 11.20 pagi
BLANGAN MURD : 16 orang ( 6 lelaki 10 perempuan)
TAJUK : Surah Al-Asr (Ayat 1-3)
OBJEKTF UMUM : Murid dapat membaca Surah Al-Asr (Ayat 1-3)
OBJEKTF KHUSUS : Pada akhir pembelajaran murid dapat ;
Aras 1: Murid-murid dapat membaca potongan surah al-asr dengan
mengikut guru .
Aras 2: Murid-murid dapat membaca potongan surah al-asr
dengan bimbingan guru.
Aras 3: Murid-murid dapat membaca potongan ayat surah al-asr
dengan sendiri.
PENGETAHUAN SEDA ADA: Murid-murid pernah belajar surah al-asr di kelas KAFA
GABUNG JALN : Aqidah, Sirah, Tajwid
PENERAPAN NLA : Berhemah dan beramal soleh
ELEMEN MERENTAS KURKULUM: Bahasa Melayu
KEMAHRAN : Mendengar dan membaca
KEMAHRAN BERFKR : Menjana ingatan
BAHAN BANTU MENGAJAR:
1) LCD ayat surah al-asr
2) Kad potongan ayat
3) Bahan maujud - JamANGKAH/
MASA
ISI PEMBEAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
PENDAHULUAN
(2 minit)

DOA:
=~= '--= _' +'
-'= ~ '-= ~-'
-~='' = '- =~=


-Murid membaca doa
bersama-sama diketuai
seorang murid yang dipilih
secara giliran.

-Guru membetulkan bacaan
doa murid.


-khusyuk
-tawadhuk
SET NDUKS
(3 minit)
Memperkenalkan surah
al-Asr


- Guru masuk kelas dan
bertanya kepada salah
seorang pelajar waktu
sekarang jam berapa.

- Murid menjawab soalan guru.

- Guru mengaitkan jawapan
pelajar dengan tajuk yang
akan dipelajari hari ini.


-berani
LANGKAH
PERTAMA
(15 minit)
Paparan keseluruhan
surah al-Asr melalui
tayangan LCD.

I Bb
,o_Bb
@=Bb
@Bb,
f
@6Bb
[a X@
Nf
CBb
-Guru menayangkan surah al-
Asr melalui LCD kepada
murid-murid.

-Guru meminta murid-murid
membaca ayat demi ayat
mengikut guru.

-Talaqqi Musyafahah surah al-
-Tayangan LCD
-Talaqqi
Musyafahah
-Ulangan
-Mengecam

b_1b,
b_1,
61Bb
b_@b,_V,
CBB
b_@b,_V,
@BB


Asr.

LANGKAH
KEDUA (20
minit)
Kad potongan ayat
I Bb
,o_Bb
@=Bb
@Bb,

f
@6Bb
[a X@

Nf CBb
b_1b,
b_1,
61Bb
b_@b,_V,
CBB
b_@b,_V,
@BB


-Guru menayangkan satu-
persatu kad ayat surah An-
Nasr kepada murid.

-Guru meminta pelajar latih
tubi membaca surah An- Nasr
beramai-ramai mengikut kelas
berpandukan ayat-ayat yang
ditayangkan sambil dibimbing
oleh guru.

-Murid-murid diagihkan
kepada 3 kumpulan.

-Murid-murid diminta
membaca surah An-Nasr
mengikut kumpulan bergilir-
gilir mengikut urutan ayat.

-Kad ayat
-Ulangan
-Berani
-Yakin
-Talaqqi dan
Musyafahah
LANGKAH
KETGA
(15 minit)
Aktiviti pengukuhan

-Kad potongan ayat-Guru mengadakan permainan
susun ayat.

-Guru mengeluarkan 3
potongan ayat dari surah al-
Asr dan meminta wakil dari
-Carta surah al-
Asr
- kad ayat
-berani
-yakin
-Talaqqi dan

I Bb
,o_Bb
@=Bb
@Bb,

f
@6Bb
[a X@


Nf CBb
b_1b,
b_1,
61Bb
b_@b,_V,
CBB
b_@b,_V,
@BB


setiap kumpulan untuk
menyusun ayat-ayat mengikut
susunan yang betul.

- Guru meminta pelajar
membaca kembali ayat-ayat
yang disambung.
Musyafahah
PENUTUP
(5 minit)
Kad potongan ayat

I Bb
,o_Bb
@=Bb
@Bb,

f
@6Bb
[a X@


Nf CBb
b_1b,
b_1,
61Bb
b_@b,_V,
CBB
b_@b,_V,
@BB


-Guru meminta surah Al-Asr
dibaca beramai-ramai
mengikut kelas sambil melihat
pada carta ayat yang
disambung oleh pelajar.

-Guru merumuskan pelajaran
hari ini.

-Guru meminta murid
melancarkan bacaan dan
mengamalkan bacaan surah di
dalam solat.

-Carta surah Al-
Asr
-berani
-yakin
-Talaqqi dan
Musyafahah(sumbangsaran)

Anda mungkin juga menyukai