Anda di halaman 1dari 9

(iv) Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam Tahun Tiga. Tarikh : 04 .02.

2012 Hari : Ahad

Kelas : 3 Kamil Masa : 9.00 930. Bil pelajar : 35 orang M.Pelajaran : Pendidikan Islam - Aqidah Tajuk : Beriman kepada kitab Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: Menyatakan pengertian kitab. Menjelaskan maksud beriman kepada kitab-kitab Allah. Menyatakan rasul yang menerimanya.

Pengetahuan sedia ada murid: Murid telah mengetahui rukun iman. Murid boleh membaca Al Quran.

Konsep : o Perbincangan. o Latih tubi. Bahan : Carta yang bertulis pengertian kitab. Kad nama rasul dan nama kitab. Nilai : Mematuhi ajaran Rasulullah . Bersyukur menjadi umat nabi Muhammad S.A.W. Kemahiran berfikir : Mentafsir maklumat. Mengkategorikan.

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID CATATAN

SET INDUKSi 5 minitI

1.Kitab Al Quran dan buku-buku lain.

1. Bersoal jawab dengan murid. 2.Kaitkan jawapan murid dengan tajuk.

1.Murid menjawab soalan yang diajukan .( secara kelas )

Menarik minat murid untuk belajar.

Perkembangan Langkah 1 5 minit

Pengertian kitab. 1.Kitab ialah kalam Allah yang diwahyukan kepada rasulnya.

1.Guru memaparkan carta pengertian kitab. 2.Guru memberi penerangan mengenai pengertian kitab. 1 Guru memberi penerangan maksud beriman kepada kitab. 2.Meminta murid menyebut semula cara beriman dengan kitab.

1.Mendengar penerangan guru Carta pengertian dengan teliti. kitab. 2.Mengulang semula pengertian kitab secara kelas. 1.Murid menyebut semula maksud beriman kepada kitab. 2.Latih tubi membaca cara beriman kepada kitab. 1.4 orang murid diminta memilih kad nama rasul dan 4 orang memilih nama kitab dan melekatkannya dipapan hitam. 2.Ulang aktiviti sehingga semua murid melakukannya. Memantapkan kefahaman murid

Langkah 2 7 minit

Cara beriman . 1.Yakin bahawa Allah yang menurunkan kitab Sebagai panduan hidup. Nama kitab dan rasul yang menerimanya. 1.Al quran Muhammad 2.Taurat - Musa 3. Zabur Daud 4. Injil Isa.

Langkah 3 8 minit

1. Guru memaparkan kad perkataan nama kitab dan nama rasul. 2. Guru memberi penerangan cara melakukan aktiviti.

Kad nama kitab dan rasul.

Penutup 5 minit

1.Nama kitab dan rasul.

Guru meminta murid menyebut nama kitab satu persatu.

Seorang murid menyebut nama Dapat mengingati kitab dan seorang lagi meyebut nama kitab dan rasul nama rasul. yang menrimanya.

Refleksi : Objektif 1 dan 2 tercapai kerana murid biasa belajar semasa tahun satu. Objektif 3 murid masih keliru dengan nama kitab dan nama rasul yang menerimanya. Saya akan mengulanginya sekali lagi .

Tarikh : 10 .10. 2011 Hari : Isnin Kelas : 3 Rajin Masa : 11.30 12.00. Bil pelajar : 35 orang. M.Pelajaran : Pendidikan Islam - aqidah Tajuk : Beriman kepada kitab. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat Menyatakan nama kitab dan rasul yang mnerimanya.. Menjelaskan erti beriman kepada kitab-kitab Allah Menerangkan alasan manusia memerlukan kitab.

Pengetahuan sedia ada murid: Murid mengetahui definisi kitab. Murid telah mengetahui nama kitab dan nama rasul.

Konsep : Penerangan Latih tubi.

Bahan : Kad manila Mashaf Al quran Nilai : Bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Berlumba-lumba untuk memperbaiki bacaan Al quran. Kemahiran berfikir : Mengenal pasti . Mencirikan.
1

LANGKAH / MASA

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN ISI PELAJARAN AKTIVITI GURU 1.Guru mempamerkan mashaf Al quran pelbagai bentuk dan syair. 1. Guru Melekatkan kad manila yang bertulis dalil naqli dihadapan. 2.Guru membaca dalil diikuti oleh semua murid. 1.Guru memberi penjelasan cara beriman dengan kitab. 2.Guru meminta murid menyebut semula. AKTIVITI MURID 1.Murid membaca syair yang dipamerkan. Mencungkil pengetahuan CATATAN

SET INDUKSi 5 minitI

1. Mashaf Al Quran .

Perkembangan Langkah 1 1. Hukum beriman kepada kitab. 5 minit 2. Dalil naqli surah Al Baqarah ayat 4.

1.Murid membaca dengan sebutan yang betul. 2.Murid membaca dalil naqli bersama rakan.

Murid boleh merujuk buku teks.

Langkah 2 5 minit

Langkah 3 10 minit Penutup 5 minit

1.Allah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya. 2.Kitab-kitab Allah adalah wahyu yang menjadi panduan manusia. 3. kitab Allah mengandungi peraturan hidup sebenar. Alasan manusia memerlukan kitab. 1.Manusia memerlukan panduan untuk hidup sempurna. 2.Manusia mempunyai kelemahan. Nasihat : Sentiasa membaca Al Quran.

1.Murid mendengar penjelasan guru dengan teliti. 2.Murid menyebut semula cara beriman dengan kitab. 1.Murid menyebut isi-isi penting yang difahami dalam perbincangan tadi. 2.Murid mencatat isi-isi penting.

Kaedah Penerangan

1 Perbincangan mengenai persoalan mengapakah manusia memerlukan kitab.

Buku nota

1.Guru mengakhiri pengajaran Tugasan dihantar dan pembelajaran dengan 1.Murid mendengar dengan teliti. esok memberi nasihat. Refleksi : Objektif tercapai ,murid mengambil bahagian secara aktif , walau bagaimana pun tajuk ini akan sentiasa diulang supaya murid sentiasa ingat sehingga mereka mahir.

Hari : Selasa Kelas : 3 Rajin Masa : 10.00 1030. Bil pelajar : 35 orang. M.Pelajaran : Pendidikan Islam - aqidah Tajuk : Beriman kepada kitab. Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat Menyatakan kelebihan Al quran. Menerangkan Al quran penawar segala penyakit. Mengetahui Al quran adalah mukjizat yang paling agung.

Pengetahuan sedia ada murid: Murid telah menetahui Al Quran kitab yang berikan kepada nabi Muhammad.. Murid memahami cara beriman dengan kitab.

Konsep : Latih tubi. Penerangan.

Bahan : Nilai : Bertoleransi sesama manusia sebagai iktibar daripada kitab Allah. Mengamalkan cara hidup berpandukan kitab. Kemahiran berfikir : Membandingbeza. Menjana idea. Carta yang bertulis kelebihan Al Quran. Mashaf Al quran.

LANGKAH / MASA

AKTIVITI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN ISI PELAJARAN AKTIVITI GURU 1.Ahmad terjumpa cebisan Al Quran dilantai ketika menyapu sampah dalam kelas. Kelebihan Al Quran 1.Al quran merupakan mukjizat agung. 2.Syariat didalamnya untuk seluruh manusia. 3.Allah memelihara Al Quran daripada sebarang penyelewengan sehingga hari khiamat. 4.Al Quran memansuhkan syariat-syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. 5.Menjadi penawar kepada penyakit. Kelebihan Al Quran. 1.Guru mengemukakan sesuatu situasi. 2.Bersoal jawab dengan murid. 3.Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. 1.Guru memaparkan carta yang bertulis kelebihan Al Quran. AKTIVITI MURID CATATAN

SET INDUKSi 5 minitI Perkembangan Langkah 1 6 minit

Murid menjawab mengikut pandangan masing-masing.

Menyediakan murid bagi tajuk hari ini.

1.Murid membaca secara Carta kelebihan Al kelas, kumpulan dan individu. Quran.

Langkah 2 6 minit

1 Guru memberi penerangan mengenai kelebihan Al Quran.

1.Murid mendengar penerangan guru.

Kaedah penerangan.

Langkah 3 8 minit

1.Guru menerangkan bahawa Al Quran adalah mukjizat yang teragung kepada nabi Muhammad.

1.Latih tubi membaca carta kelebihan Al Quran.

Kaedah latih tubi.

Penutup 5 minit.

1.Meminta murid meyebut semula kelebihan Al Quran.

1.Murid meyebut secara kelas.

Pengukuhan.

Refleksi : 30/35murid dapat memahami dengan jelas objektif 1 ,2 dan 3 manakala 5 orang murid lagi memerlukan penerangaan yang terperinci dan teratur pada objektif 3.

v) Set Bahan Penilaian 1 (Ahad)


Padankan nama kitab-kitab Allah dengan rasul-rasul yang menerimanya.

NABI

KITAB

Daud

Taurat

Isa

Zabur

Musa

Al-Quran

Muhammad aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa9

Injil

Set Bahan Penilaian 2 (Isnin).

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.


beriman syariat Kalam Allah

sempurna

zabur

peraturan

panduan

1.Kitab Allah ialah ------------------- yang diwahyukan kepada rasul-Nya.

2.Kitab Allah mengandungi ------------------- untuk disampaikan kepada manusia.

3.Kitab wajib ------------------- kepada Allah

4.Empat buah kitab yang wajib diketahui ialah taurat, injil -------------------,dan Al-Quran.

5.Kitab Allah menjadi ---------------- hidup manusia.

6.Syariat ialah ------------------- hidup dan ajaran agama.

7.Manusia memerlukan panduan untuk hidup --------------------.

Set bahan penilain 3 (Selasa) Tanda ( ) pada penyataan yang betul dan ( ) pada penyataan yang salah.

1. Semua kitab Allah adalah wahyu daripada Allah.

2. Kitab Al quran dijamin kekal hingga hari khiamat

3. Kitab taurat diturunkan kepada nabi Musa.

4. Al quran adalah mukjizat nabi Muhammad.

5. Terdapat tiga buah kitab yang wajib dipercayai.

6. Semua 25 orang nabi diberikan kitab.

7. Allah memelihara Al quran daripada sebarang penyelewengan.

8. Ayat Al quran adalah penawar segala penyakit.