Anda di halaman 1dari 10

PENYEDIAAN TAPAK BINA

1.0

OBJEKTIF
Tujuan penyiasatan tapak dilakukan adalah :

Untuk mengenal pasti kesesuaian tapak untuk kerja yang dicadangkan


Untuk membolehkan satu rekabentuk yang selamat dan ekonomi
Untuk meramal dan mengambil langkah yang sesuai bagi mengatasi sebarang

masalah yang timbul semasa pembinaan


Untuk menyiasat sebab perubahan keadaan sama ada secara semula jadi atau
disebabkan oleh perkara lain

1.1

PENGENALAN

Proses pembinaan meliputi segala aktiviti yang dilakukan di tapak binaan


untuk memenuhi segala kehendak lukisan dan penentuan yang terkandung dalam
sesuatu dokumen kontrak binaan. Kontrak binaan ialah perjanjian yang
ditandatangani oleh klien (pemilik projek) dan kontraktor (pihak yang membina).
Kontrak binaan hanya menentukan hasil yang dikehendaki dan tidak
menentukan bagaimana cara untuk mendapatkan hasil tersebut. Lukisan dan
penentuan hanya memperincikan secara grafik dan bertulis tentang apa yang
dikehendaki klien. Klien tidak berhak untuk mempersoalkan hasil yang telah
disiapkan, tetapi tidak berhak campur tangan dari segi kaedah atau cara
pembinaan
Dalam kebanyakan kes, adalah perlu untuk menyediakan tiga tapak bahan
kawasan simpanan, hanya zon bangunan yang sangat dan untuk kabin atau
bercuti. Meletakkan semua zon akan menyediakan 1 intensif penggunaan, pintu
masuk dan pendekatan kepada kawasan yang sama tidak harus akan dijalankan
1

melalui yang lain, ia adalah terbaik jika di kawasan penyimpanan dan


penyimpanan akan akan terletak dalam seksyen yang jauh tapak, dalam kes ini
akan akan disediakan dengan kawalan ke atas keselamatan bahan. Kawasan
rekreasi hendaklah terletak pada jarak maksimum dari tapak pembinaan,
walaupun lokasi semua kawasan dalam kebanyakan kes yang ditentukan oleh
tempat pembinaan di tapak. Pertama sekali, keseluruhan kawasan pembinaan
hendaklah dipagar dan terang, pembina setiap memahami di mana ia berakhir
pemilik harta swasta.
Oleh tapak pembinaan perlu disediakan dengan akses yang mudah, jika
pagar tapak pembinaan menghalang drive, ia adalah lebih baik untuk parse. Jadi,
sebagai contoh, sebuah kereta dengan simen untuk asas akan kehilangan masa
yang berharga pada manuver di tapak. Kawasan penyimpanan mestilah rata,
kering dan pada bukit, pukal bahan, kayu balak dan kayu gergaji mempunyai
tempat perlindungan dari hujan, bahan-bahan yang mahal dan mudah rosak
hendaklah disimpan dalam rumah. Ia adalah lebih baik jika bekalan bahan binaan
akan disediakan untuk kegunaan kumpulan yang terdahulu. Oleh tapak
pembinaan mesti mengambil kuasa elektrik sementara.
Sebelum memulakan kerja, tapak pembinaan perlu dibersihkan daripada
puing, pokok renek dan pokok-pokok. Anggaran tapak pembinaan harus
diselaraskan dengan pelbagai perkhidmatan hendaklah diperolehi daripada
perkhidmatan pemanasan gas, air dan daerah di bangunan itu. Penyesuaian perlu
kerana, di bawah tanah boleh mengambil pelbagai komunikasi dan kabel.
Penjajaran tapak boleh dilakukan secara manual atau untuk memerintahkan
jentolak, penggunaan peralatan khas adalah lebih baik, kerana tanah dipadatkan
lagi. Pada peringkat penyediaan tapak untuk pembinaan, pertimbangkan tempat
penyimpanan puing dan penyingkiran berikutnya. Sebagai tambahan kepada
pembinaan elektrik ke air dalam jumlah yang besar diperlukan, terutamanya jika
simen dicampurkan di lokasi, dan tanah untuk backfilling dan meratakan tapak.
Zon kerja ke kawasan yang bersebelahan, yang mencukupi untuk memastikan
bahawa ia boleh menjadi jengkaut peralatan khusus, kren, jentera dan lain-lain.
2

Jika kerja-kerja pembinaan telah dirancang penggalian atau menggali parit


dalam, kawasan itu harus menjadi pagar lanjut, lebih-lebih lagi jika pembinaan
dijalankan di kawasan itu.
1.2

MENGENALPASTI KEDUDUKAN TAPAK BINA (Penyiasatan Tapak)


Penyiasatan tapak adalah merupakan proses yang sangat penting di dalam
sesuatu pembangunan projek.Ini adalah kerana ia membolehkan pihak yang
terlibat dalam rekabentuk dan pembinaan dapat mengenalpasti perkara sebenar di
tapak dan segala masalah yang mungkin dihadapi agar struktur yang
baik,ekonomi dan selamat dapat dibina.Penyiasatan tapak yang tidak dijalankan
dengan sewajarnya kebiasaannya akan mengakibatkan kerosakkan kepada
struktur seperti keretakkan pada bahagian dinding,lantai,struktur terbenam dan
sebagainya.Ini menyebabkan struktur yang telah siap dibina atau hampir siap
terpaksa dirobohkan dan dibina semula.Ini mengakibatkan kerugian dari segi
kewangan,masa dan tenaga di samping membahayakan keselamatan bangunan
dan orang ramai yang menggunakannya.
Di samping itu juga kesesuaian sesuatu jenis bangunan /projek
pembangunan dengan kedudukan tapak mestilah difikirkan dengan teliti.Ini akan
melibatkan kemudahan awam yang terdapat, penduduk sekitar,faktor sejarah,
keadaan sekeliling dan sebagainya.Ini adalah untuk mengelakkan daripada
sesuatu projek mengalami masalah seperti kesukaran perhubungan,masalah
sosial dan sebagainya. Sebagai contoh, penyiasatan penting bagi membuktikan
kebenaran

dan

mengembangkan

maklumat

yang

ada.Dalam

kerja

pembinaan,bagi kerja pengorekkan,perlulah diketahui tentang lapisan bawah


tanah dan keadaan air di dalam tanah bagi tujuan kesukaran untuk mengeluarkan
bahan korekan,tebing korekan perlu sokongan atau tidak,aras air dalamtanah
perlu direndahkan serta keadaan semulajadi bahan yang dikorek akan berubah
atau tidak.

1.2.1

Objektif/Tujuan Kedudukan Tapak Bina Dikenalpasti


Objektif utama penyiasatan tapak adalah seperti berikut:
a) Kesesuaian (suitability)-menentukan kesesuaian tapak dan keadaan
sekililing dengan kerja yang dicadangkan.
b) Rekabentuk (design)-membolehkan rekabentuk yang sesuai dan
ekonomi

disediakan

termasuk

rekabentuk

kerja

sementara

(temporary work) dan teknik baikpulih tanah (soil improvement).


c) Pembinaan (Construction)-merancang kaedah pembinaan yang
terbaik sekali dan mengenalpasti segala kesulitan dan kelewatan
yang mungkin tejadi disebabkan keadaan tanah dan keadaan
sekeliling.Dalam keadaan-keadaan tertentu,untuk mencari punca
bahan-bahan yang boleh digunakan untuk pembinaan dan memilih
tapak untuk bahan-bahan buangan.
d) Kesan perubahan (effect of changes)-menentukan perubahan yang
mungkin terjadi pada tanah dan kawasan setempat samada terjadi
dengan sendirinya atau disebabkan kerjakerja baru yang dijalankan
disamping menentukan kesan perubahan ini pada kerja-kerja yang
sedang dijalankan dan kerja-kerja berhampiran.
e) Pemilihan

tapak(choice

of

side)-jika

terdapat

tapak

yang

lain,perbandingan kesesuainya di antara satu sama lain hendaklah


dipertimbangkan.
f) Mengumpul maklumat berkenaan tanah dan persekitaran untuk
menentukan kesesuain projek.
g) Kedudukan tapak mengikut orientasi matahari mempengaruhi
pengcahayaan.
4

h) Pemandangan sekeliling mempengaruhi harga pasaran


i) Meninjau kemudahan awam yang terdapat di persekitaran atau
kawasan berdekatan
1.2.2

Contoh Kerja-Kerja Awal Penyediaan Tapak

1. Kerja-kerja pembersihan tapak - kerja ini dilakukan sebelum kerja-kerja pembinaan


dijalankan. Ia merupakan kerja-kerja awalan di dalam pembinaan.

2. Setting

Out

Kedudukan Bangunan. - Kerja ini biasanya dilakukan oleh juruukur bagi


memastikan kedudukan bangunan berada pada kedudukan yang betul.

3.
Kerja
pengorekan pad footing - dibuat untuk membuat tapak bagi
bangunan tersebut.

1.3

KERJA-KERJA MENENTUKAN ARAS FORMASI


Kerja menentukan aras formasi merupakan salah satu proses dalam kerja tanah
yang akan dilakukan dalam kerja-kerja awal penyediaan sesuatu tapak bina.
Kerja tanah bermaksud penyediaan aras pembentukan (formation level) seperti
yang dikehendaki dalam lukisan tapak. Aras pembentukan pula ialah aras yang
dibentuk sama ada dengan memotong atau menambun tapak bagi mendapatkan
bangunan yang dicadangkan. Kerja-kerja tanah ini bergantung sepenuhnya pada
keadaan tapak jika dibandingkan dengan aras pembentukan.
Sekiranya tapak tersebut telah mempunyai aras yang sama seperti aras
pembentukan, maka kerja tanah tidak diperlukan dan sekiranya tapak tersebut
mempunyai aras yang lebih tinggi daripada aras pembentukan, kerja-kerja
memotong tanah diperlukan. Jika aras tapak tersebut lebih rendah daripada aras
pembentukan, kerja penambunan pula perlu dilakukan. Berkemungkinan kaduadua kerja pemotongan dan penambakkan ini diperlukan bagi sesuatu tapak. Bagi
kawasan tapak yang dipotong kebiasaannya sudah padat dan untuk tapak yang
6

ditambun perlu dipadatkan terlebih dahulu. Kerja-kerja tanah ini melibatkan


penggunaan logi atau jentera secara intensif.

Contoh lakaran aras formasi bagi kerja pemotongan dan penambakan

Contoh
lakaran bagi

kerja

pemotongan

dan
penambakan

KESIMPULAN
Sebelum sesebuah pembinaan dilaksanakan terdapat beberapa faktor yang perlu
diambilkira seperti mengenalpasti kedudukan tapak bina supaya keadaan dan kedudukan tapak
adalah bersesuaian dengan binaan yang akan dibuat. Pemilihan tapak yang sesuai juga boleh
mempengaruhi keadaan landskap sekitar binaan tersebut setelah siap kelak. Kerja tinjauan perlu
dibuat untuk memastikan kedudukan tapak bina adalah sama seperti di atas pelan yang telah
dirancang untuk melaksanakan projek dan kerja tinjuan ini juga perlu di lakukan untuk
mengelakkan sebarang gangguan seperti binaan sementara, pokok-pokok dan sebagainya.
Kerja-kerja menentukan aras formasi juga merupakan kerja awal di dalam sesebuah
pembinaan projek. Kerja menentukan aras formasi ini adalah untuk memastikan kawasan tapak
bina itu berada dalam keadaan baik dan sesuai untuk mendirikan binaan yang dirancang. Kerja
menentukan aras formasi ini adalah perlu untuk memastikan perancangan kerja pemotongan dan
penambunan tanah. Setelah tanah diratakan mengikut kesesuaian dari segi kejuruteraan barulah
kerja-kerja awal pembinaan seperti kerja-kerja cerucuk dijalankan. Penyediaan tapak bina yang
baik akan memudahkan kerja-kerja pembinaan yang akan dijalankan berljalan dengan lancar.

RUJUKAN
8

http://documents.tips/documents/unit-5-kerja-tanah.html
Modul Pengurusan Projek Politeknik Malaysia. (Sub Topik Kerja Tanah & Tinjauan

Tapak)
http://pembinaan2011.blogspot.my/ (projek pembinaan)

LAMPIRAN

Kerja-kerja pengukuran tapak bina

Kerja penandaan tapak bina

10