Anda di halaman 1dari 43

SUMBANGAN TOKOH PENDIDIKAN

1. Plato 2. John Dewey 3. Maria Montessori

Free Powerpoint Templates

Page 1

BIL

NAMA AHLI KUMPULAN

NO MATRIK

PROGRAM

1.
2. 3. 4. 5.

NORFADILAH MOHD ZIN


JAMILAH YUSOF ROZANA SULAIMAN NORFAIZAH ISMAIL KARTINA MUHAMAD

212195
212187 212215 212218 212206

B.ED (IT)(HONS)
B.ED (IT)(HONS) B.ED (IT)(HONS) B.ED (IT)(HONS) B.ED (BA)(HONS)

Free Powerpoint Templates

Page 2

PENGENALAN
Pendidikan sememangnya mempunyai impak yang besar ke atas pelbagai peluang kehidupan manusia untuk memperolehi dan mengekalkan kualiti kehidupan. Pendidikan boleh menjelaskan keupayaan seseorang individu dalam mengurus hidup yang berkualiti kerana faktor ekonomi dan sosial bergantung kepada pendidikan yang diterima.

Free Powerpoint Templates

Page 3

Pendidikan berkualiti sangat efektif bagi


menentang kemiskinan, membina demokrasi, dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

Oleh yang demikian, sumbangan dan idea-idea dari tokoh pendidikan seperti Plato,John Dewey dan Maria Mentossori sangat penting untuk dijadikan

sebagai panduan dalam pendidikan.

Free Powerpoint Templates

Page 4

T O K O H P L A T Free Powerpoint Templates O

Page 5

LATARBELAKANG PLATO
Dilahirkan di Athens pada tahun 427 SM dan meninggal
dunia pada tahun 347 SM (80 tahun). Berasal dari keluarga aristokrasi yang turun-temurun memegang politik penting dalam politik Athens. Murid Socrates dan guru kepada Aristotle.

Menubuhkan sekolah sendiri di Athens sebagai akademi


dan digelar universiti pertama di Eropah.
Free Powerpoint Templates Page 6

SUMBANGAN PLATO
Menekankan aspek pendidikan dalam karyanya

seperti Republic, Law, dan Crito.

Republik
Sebuah karya teori falsafah dan politik yang

terpengaruh. Ditulis dalam bentuk dialog sekitar 390 SM.

Free Powerpoint Templates

Page 7

Mahakarya ini adalah berkenaan dengan "falsafah

benda-benda kemanusiaan" ("philosophia peri ta

anthropina") dan merangkumi bidangbidang ontologi, epistemologi, falsafah politik, feminisme,

dan secara amnya, etika, serta etika perubatan serta


ekonomi.

Menurut Plato dalam karya beliau, Republik, NEGARA

yang IDEAL ialah negara yang diperintah oleh ahli


falsafah.

Free Powerpoint Templates

Page 8

Negara Ideal

Free Powerpoint Templates

Page 9

Organisasi Sistem pendidikan


Terbahagi kepada 3 peringkat (rendah, menengah dan tinggi) : 1. PERINGKAT RENDAH Beliau menyarankan agar diajar mata pelajaran bahasa dan kesusasteraan, muzik dan latihan jasmani.

2. PERINGKAT MENENGAH
Kanak-kanak itu haruslah didedahkan dengan pelajaran yang lebih luas lagi yang bersifat ilmu pengetahuan dan

logik.
Mata pelajaran yang dicadangkan ialah Matematik, Geometri, Astronomi, Muzik dan Kesusasteraan.
Free Powerpoint Templates Page 10

3.

PERINGKAT TINGGI
Lanjutan peringkat menengah. Pelajar-pelajarnya diberi latihan mentaakul

(reasoning), mengguna dan menganalisis kebenaran


idea-idea yang diperolehinya. Pada peringkat inilah ahli seni dan falsafah mendapat pendidikan. Matlamat pendidikan di sini ialah untuk melahirkan ahli fikir yang bijak dan berguna kepada masyarakat.

Free Powerpoint Templates

Page 11

Sistem Perguruan

Plato menyarankan agar diwujudkan jawatan guru (pada masa itu tiada jawatan guru khas yang ada hanya ahli falsafah) dan diberi gaji oleh pemerintah.

SARANANNYA INI TIDAK DIENDAHKAN.

Free Powerpoint Templates

Page 12

PENDAPAT PLATO
Kota yang mengamalkan keadilan dapat dicapai hanya dengan pendidikan dan pengetahuan yang sewajarnya. Beliau menekankan tentang penubuhan satu sistem

kerajaan yang akan membuka jalan ke arah kehidupan


yang baik dari segi akhlak dan susila.

Free Powerpoint Templates

Page 13

PENGARUH PEMIKIRAN PLATO


1. Plato ada memberikan sumbangannya dalam mendefinisikan Falsafah Pendidikan. Menurut beliau, Semua proses pelajaran hendaklah diberikan kepada kanak-kanak tidak secara paksaan tetapi perlu bebas belajar mengikut cara mereka sendiri, secara beramai-ramai dan secara bekerjasama

Free Powerpoint Templates

Page 14

2. Banyak karya-karya Plato dijadikan sebagai rujukan sehingga ke hari ini. Sebagai contoh karya beliau ialah

Republik.

3. Plato juga merupakan pengasas kepada mazhab Idealism. Di mana, Idealism meupakan falsafah tertua dalam masyarakat kebudayaan barat.

Free Powerpoint Templates

Page 15

J O H T N O K D O E H W E Free Y Powerpoint Templates

Page 16

LATARBELAKANG JOHN DEWEY


Dilahirkan di Burlington Amerika (20 Oktober 1859)
dan meninggal dunia di New York (1 jun 1952). Mendapat pendidikan di sekolah awam kemudian di Universiti Vermont di Burlington. John Dewey telah didedahkan kepada teori evolusi melalui pengajaran GH Perkins dan Pembelajaran dalam Fisiologi Asas ,teks oleh TH Huxley, iaitu evolusionis Bahasa Inggeris yang terkenal semasa di universiti.
Free Powerpoint Templates Page 17

Tamat pengajian pada 1879, John Dewey telah mengajar di sekolah tinggi selama dua tahun. John Dewey mengembara ke Baltimore untuk

mendaftar sebagai salah seorang pelajar siswazah di Johns

Hopkins University.
Selepas mendapat ijazah kedoktoran pada tahun 1884, John Dewey menerima jawatan untuk mengajar di Universiti Michigan selama sepuluh tahun

Free Powerpoint Templates

Page 18

SUMBANGAN DEWEY
Antara karya Dewey termasuklah:

i.

Psychology (1891)

ii.

Outlines of a Critica Theory of Etics

iii. The Study Of Etics: A Syllabus (1894) iv. My Pedagogic Creed (1897) v. vi. The School and Society (1903) Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality (1903)
Free Powerpoint Templates Page 19

vii. Ethics (1908)

viii. How We Think (1910)


ix. The Influence of Darwin and Other Essays in Contemporary Thought (1910) x. xi. School of Tomorrow(1915) Democraty and Education (1916)

xii. Essays in Experimental Logic(1916) xiii. Recunstruction in Philosophy (1920)

xiv. Human Nature and Conduct(1922)


xv. Experience and Nature (1925)
Free for Certainty (1929) xvi. The QuestPowerpoint Templates Page 20

Dapat disimpulkan daripada tulisan-tulisan Dewey bahawa beliau menaruh minat besar pada bidang logika, metafizik dan teori pengatahuan.

Di bidang pragmatisme Dewey menekankan realiti sosial

daripada kehidupan individual. Hal ini dapat dilihat dalam


karya beliau yang bertemakan: pendidikan, demokrasi, etika, agama, dan seni.

Free Powerpoint Templates

Page 21

PENDAPAT JOHN DEWEY


1. PENGALAMAN DAN PENGARUHNYA PADA CORAK BERFIKIR MANUSIA Konsep kunci dalam falsafah Dewey adalah PENGALAMAN Pengalaman sebagai suatu yang bersifat peribadi dan dinamik. Menurutnya, pemikiran kita bermula daripengalaman-pengalaman dan

menuju pengalaman-pengalaman.
Free Powerpoint Templates

Page 22

2.

MANUSIA DAN LINGKUNGAN SOSIAL Pandangan Dewey tentang manusia bertitik tolak dari konsepnya tentang situasi kehidupan manusia itu sendiri.

Manusia adalah makhluk sosial, sehingga segala perbuatannya sama ada baik atau buruk, akan diberi penilaian oleh masyarakat.

Menurut beliau, perkembangan sesuatu individu turut dipengaruhi oleh masyrakat yang ada di sekitarnya.
Free Powerpoint Templates Page 23

3.

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN Dewey juga menjadi sangat terkenal kerana pandangan-pandanganya tentang falsafah

pendidikan.
Pandangan yang dikemukakan banyak mempengaruhi perkembangan pendidikan modern di Amerika. Ketika ia pertama kali memulai eksperimennya di Universitas Chicago, ia telah mulai mengkritik tentang sisitem pendidikan tradisional yang bersifat determinasi.
Free Powerpoint Templates Page 24

PENGARUH PEMIKIRAN DEWEY


Dewey melahirkan konsep baru tentang pendidikan sosial, beliau menjelaskan bahawa pendidikan memiliki fungsi sosial yang dinyatakan oleh Plato dalam bukunya,

Republic.
Memberikan konsep baru kepada kanak - kanak (child-

centredness).
Projek dan penyelesaian masalah yang berkembang dari

konsep John Dewey mengenai pengalaman telah diterima


sebagai sebahagian Powerpoint Templates dalam teknik pembelajaran di kelas. Free Page 25

M O N M T A E R S I S A O R I
Free Powerpoint Templates Page 26

LATARBELAKANG MARIA MONTESSORI


Dilahirkan pada 31 Ogos 1870 di Chiaravalle (Ancona), Itali Anak kepada pasangan Alessandro Montessori dan Renilde Stoppani. Meninggal dunia pada 6 Mei 1952 di Noordwijk aan Zee . Berbangsa Itali, saintis, pakar perubatan, ahli falsafah, penyokong gerakan kewanitaan (feminist), dan seorang humanis, dan merupakan pendidik kanak-kanak awal yang telah dicalonkan untuk

menerima Hadian Nobel Keamanan.


Free Powerpoint Templates Page 27

Siswazah wanita pertama yang yang menerima ijazah dari Sekolah Perubatan di Universiti Rom. Ahli kepada Klinik Psikiatrik Universiti dan tertarik untuk mengajar orang-orang "terencat akal" dan "tidak mampu belajar (uneducable)" di Rom. Membuka sekolah pertama, di dalam projek perumahan di Rom, pada 6 Januari 1907. Sebelum akhir tahun 1907 Montessori telah mengasaskan 'Casa dei Bambini' atau

Rumah Kanak-kanak yang pertama, di Rom.


Free Powerpoint Templates Page 28

Menghabiskan hidup beliau di Belanda, yang mana menjadi ibu pejabat kepada AMI, atau Association Montessori

Internationale.

Kerja-kerja awal tertumpu kepada hak-hak wanita dan reformasi sosial dan berkembang merangkumi pembaharuan pendekatan menyeluruh keatas pendidikan.

Free Powerpoint Templates

Page 29

SUMBANGAN MONTESSORI
Pengasas kepada Kaedah Pedagogi Baru. Kepentingan terhadap "penyerapan minda," motivasi kanak-kanak yang tiada had untuk mencapai

kecekapan terhadap persekitarannya dan untuk


memperincikan skillnya dan memahami sebaik sahaja ia ditemui di sekitar tempoh sensetif. Persekitaran yang tersedia iaitu persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap.
Free Powerpoint Templates Page 30

Didikan diri Bahan pembelajaran. Tempoh sensitif ialah tempoh yang paling

sesuai untuk kanak-kanak menguasai


sesuatu kemahiran.

Free Powerpoint Templates

Page 31

ALAT BANTU MENGAJAR

Gambar menunjukkan kanak-kanak sedang menyusun bongkah bongkah mengikut saiz bentuk dan warna
Free Powerpoint Templates Page 32

Gambar menunjukkan hasil kreativiti anyaman yang dilakukan oleh kanak-kanak.


Free Powerpoint Templates Page 33

Gambar menunjukkan permainan alat timbang yang dihasilkan mengikutsusunan bentuk dan warna oleh kanak-kanak.

Free Powerpoint Templates

Page 34

Gambar menunjukkan kreativiti penghasilan manik-manik yang dilakukan oleh kanak-kanak.


Free Powerpoint Templates Page 35

Gambar menunjukkan permainan papan nombor mudah alih yang dipelajari serta digunakan oleh kanakkanak di tadika Montessori.
Free Powerpoint Templates Page 36

SUASANA PEMBELAJARAN KANAK-KANAK MENGGUNAKAN BAHAN PENGAJARAN MONTESSORI

Kanak-kanak berkerjasama melakukan aktiviti dengan

menggunakan bahan pengajaran Montessori iaitu bongkah


Free Powerpoint Templates

silinder (Cylinder Block ).

Page 37

Kanak-kanak sedang melakukan aktiviti menggilap pasu bunga

Free Powerpoint Templates

Page 38

PENGARUH PEMIKIRAN MONTESSORI


1. Pengaruh ke atas sistem pendidikan iaitu mewujudnya prasekolah

Tempat yang disediakan untuk kanak-kanak berusia


sekitar usia 4-6 tahun yang mengandungi kurikulum dan kokurikulum yang seimbang untuk menggalakkan

perkembangan kanak-kanak dari segi


i. ii. iii. Mental Fizikal Emosi dan membentuk sahsiah diri mereka.
Free Powerpoint Templates Page 39

2.

Mengikut Montessori, guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanakkanak belajar secara bebas. Oleh itu, wujudnya taman permainan di tadika untuk tujuan kokurikulum yang dijalankan. Dengan ini, kanak-

kanak bukan hanya diterapkan dengan kepentingan


kurikulum yang dijalankan di tadika, malahan kanak-kanak juga akan turut diterapkan dengan

kepentingan memiliki fizikal yang sihat agar dapat


mendorong perkembangan mental dan emosi yang sihat.

Free Powerpoint Templates

Page 40

3.

Disebabkan Montessori menekankan penglibatan ibubapa dalam pembelajaran anak-anak di sekolah, wujudnya PIBG di sekolah-sekolah iaitu Persatuan Ibubapa dan Guru yang membolehkan guru-guru dan

ibubapa berbincang serta saling


mengemukakan cadangan agar pendidikan di sekolah menjadi lebih efektif.

Free Powerpoint Templates

Page 41

4.

Kaedah pengajaran yang menggunakan bahan pengajaran yang berkesan dalam menyampaikan maklumat kepada kanak-kanak juga diterapkan dalam kaedah pengajaran Montessori seperti pensyarah menggunakan nota dalam bentuk power point dan semua pelajar dapat melihatnya menggunakan projector yang terletak dihadapan dewan kuliah.

Free Powerpoint Templates

Page 42

KESIMPULAN
Sama ada secara sedar atau tidak, kita sering terdedah kepada falsafah kita sendiri. Malah, secara tidak sedar juga, kita kadang-kadang menganuti

salah satu dari beberap aliran pemikiran/falsafah yang


telah wujud dalam dunia pada hari ini.

Free Powerpoint Templates

Page 43