Anda di halaman 1dari 2

Tugasan qiraat

Menurut Mohd Yusuf Ahmad, Rasm Uthmani adalah al Quran yang ditulis semula pada zaman Khalifah Uthman bin Affan setelah menerima cadangan dan laporan dari para sahabat dan diantaranya adalah Huzaifah bin Al Yamani. Ia adalah berkenaan persengketaan bacaan saudara-saudara baru yang memeluk Islam di Armenia. Hasilnya, Mushaf Uthamani ini boleh dibaca oleh semua umat Islam dengan Qiraat yang berbeza.

Huraikan hubungan penting antara Ilmu Qiraat dengan Rasm Uthmani dengan terperinci. Kemudian bincangkan dengan mendalam berkenaan kesan kepada Ilmu Qiraat sekiranya penulisan al Quran tidak menepati kaedah penulisan Rasm Uthmani .

pengenalan Pendahuluan ditulis dengan jelas, menarik dan menyatakan tujuan tugasan dengan baik dan jelas

Pengertian dan pengenalan ringkas Imu Qiraat Memberi definisi yang tepat mengenai Ilmu Qiraat dan keterangannya yang jelas dari rujukan sumber yang muktabar yang dinyatakan dalam penulisan

Pengertian dan pengenalan ringkas Rasm Uthmani Memberi definisi yang tepat mengenai Rasm Uthmani dan keterangannya yang jelas dari rujukan sumber yang muktabar yang dinyatakan dalam penulisan

Hubungan Ilmu Qiraat dan Rasm Uthmani Menyatakan TIGA hubungan penting antara ilmu Qiraat dan Rasm Uthmani dengan keterangan dan huraian yang lengkap dengan sumber rujukan

Kesan kepada Ilmu Qiraat Perbincangan yang lengkap dan menarik berkenaan DUA kesan yang berlaku kepada ilmu Qiraat tanpa Rasm Uthmani