Anda di halaman 1dari 2

Borang soal selidik Kajian kepuasan bekerja dikalangan jururawat Dental Surgery Assitant di hospital Kota Kinabalu, Sabah

Sila jawap soalan-soalan berikut pada ruangan yang disediakn mengikut arahan yang diberi dan tandakan bagi jawapan pilihan. Bahagian A: Profail Responden tempat bertugas:__________ Negeri:____ Umur: 25 tahun dan ke bawah 25-30 tahun 31-35 tahun 36-40 tahun Jantina: Lelaki Perempuan Gred jawatan: ________ Tempoh berkhidmat:_____ Tahun Bahagian B: Aspek yang mempengaruhi kepuasan bekerja Bagi kenyataan-kenyataan berikut, sila nyatakan tahap kepuasan anda pada skala 1 hingga 5 dengan tanda di petak yang berkenaan.

41-45 tahun 46-50 tahun 51-55 tahun 56-60 tahun

Bil

Kenyataan

Tahap kepuasan 1 2 3 4 5

Bidang Tugas 1 Kesesuaian tugas dengan minat dan kebolehan 2 Senantiasa bersemangat dan berupaya melaksanakan tugasan yang diberikan 3 Beban kerja yang setimpal dengan kebolehan dan jawatan yang disandang. Penyelia/ketua 1 Arahan penyelia/ketua adalah jelas dan mudah difahami 2 Penyelia/Ketua sentiasa memberi maklum balas dan tunjuk ajar mengenai kerja yang dilakukan 3 Penyelia/ketua mempunyai kemahiran untuk membuat keputusan dengan baik

Pembahagian kerja oleh penyelia/ketua dilakukan secara adil 5 Penyelia/Ketua bersedia menerima cadangan/pendapat orang bawahan dan sentiasa memberi galakan PENINGKATAN KERJAYA (Ulang skala kepuasan di atas) 1 Mempunyai peluang mengikuti program latihan yang sesuai bagi peningkatan prestasi diri 2 penilaian prestasi kerja tahunan (SKT) dan maklumbalas untuk meningkatkan prestasi kerja 3 Peluang untuk melakukan kerja yang berbeza dari semasa ke semasa untuk menonjolkan potensi diri 4 Peluang cerah untuk terus maju dalam perkhidmatan awam 5 PENGHARGAAN/PENGIKTIRAFAN (Ulang skala kepuasan di atas) 1 Penyelia/Ketua memperakui dan menghargai hasil kerja yang baik 2 Dasar kenaikan pangkat yang adil dan berorientasikan kepada kebolehan serta pencapaian hasil kerja 3 Pemberian Insentif dan lain-lain pengiktirafan adalah berdasarkan pencapaian prestasi dan kecermelangan individu PERHUBUNGAN DI TEMPAT KERJA (Ulang skala kepuasan di atas) 1 Mempunyai hubungan yang baik dengan penyelia/ketua 2 Mempunyai hubungan yang baik sesama kakitangan lain 3 Rakan sekerja sentiasa memberi bantuan dan galakan Program-program kekitaan yang dilaksanakan dapat memupuk semangat kerja berpasukan dan mengeratkan hubungan antara kakitangan 1 Ruang bekerja 2 Kemudahan pantri 3 Kemudahan tandas 4 Talian internet / email Jabatan Pergigian 5 Sistem penghawa dingin/air conditioner 6 Kemudahan kenderaan pejabat 7 Perkhidmatan operator/telefon dan Peralatan pejabat (komputer, telefon, pencetak dan mesin fotostat) NYATAKAN TAHAP KEPUASAN BEKERJA ANDA DI JABATAN PERTANIAN SECARA KESELURUHANNYA