Anda di halaman 1dari 2

TUJUAN PENILAIAN KURIKULUM 1.

0 Tujuan Penilaian Kurikulum Secara amnya, tujuan penilaian adalah untuk : y Menentukan kekuatan dan kelemahan murid dalam pelajaran sesuatu kemahiran y y Dapat merancang aktiviti pengayaan dan pemulihan Menentukan kesan pengajaran guru - Dapat merancang strategi yang lebih berkesan y Menentukan pencapaian objektif pelajaran yang ditetapkan - merancang

aktiviti P&P akan datang y y Merekod keputusan penilaian dan Rekod Prestasi & Profil untuk rujukan Menilai keberkesanan pelaksanaan sesuatu program

Menurut Tyler (1949) seperti yang dipetik oleh Vincent Pang (2005) telah menggariskan beberapa tujuan penilaian. Hasil penilaian menurut beliau boleh digunakan untuk melihat dan mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sesuatu kurikulum. Selain itu ia juga boleh membantu untuk menjelaskan objektif, membuat tindakan susulan dan memberi maklumat terhadap kejayaan sesebuah program yang dilaksanakan di sekolah.

Manakala

Saedah

Siraj (2001)

ketika memetik

pendapat

Gay (1985)

menjelaskan, penilaian mempunyai empat tujuan utama, iaitu; y Untuk mengenal pasti keupayaan kurikulum, kelemahan dan kebaikannya serta menentukan punca-punca masalah. y Untuk membuat penambahbaikan dalam aspek-aspek tertentu dalam proses membangunkan kurikulum. y Untuk melihat sejauhmana keberkesanan kurikulum yang sedang digunakan sama ada perlu diteruskan atau perlu diganti dengan kurikulum yang lain. y Untuk melihat sejauhmana pulangan pembiayaan kewangan yang diperuntukkan bagi melaksanakan kurikulum itu, samada memberi manfaat atau sebaliknya.