Anda di halaman 1dari 2

BAB 11

PEMANTAUAN TINGKAH LAKU GOLONGAN PROFESIONAL

• Walaupun profesional dikehendaki bertanggungjawab dalam mengamalkan


profesionnya tatpi bagaiman hendak memastikan setiap profesional mematuhi
segala tanggungjawab yang telah diamanahkan itu
• Tegasnya bagaimana mengelakkan perbuatan salah laku dan pelanggaran norma-
norma profesional daripada berlaku

• Secara umumnya semua profesion mempunyai peraturan yang dikuatkuasakan


sendiri
• Norma-norma tersebut telah dikenalpasti dan dikuatkuasakan oleh profesion
masing-masing
• Ini dilakukan melalui penubhan persatuan pengamal profesional spt MMA, MIA

• Semua profesional mendapat ijazah, tidak secara automatis boleh menjadi


pengamal dalam bidang profesion masing-masing
• Mereka perlu menjadi ahli dalam badn profesional masing-masing untuk
mendapatkan lesen (tauliah) sebelum menjadi pengamal yang diiktiraf

• Matlamat utama memberikan lesen menjadi pengamal profesional adalah untuk


melindungi orang awam daripada perbuatan yang tidak beretika dan tidak
kompeten seseorang profesional
• Isu penguatkuasaan norma-norma profesional dianggap penting bagi memastikan
piawai amalan profesional sentiasa dipatuhi

• Hakikat peguam yang tidak kompeten dalam kes yang dikendalikan, doktor silap
mendiagnosis atau memberi rawatan, jurutera yang membina bangunan yang
runtuh, akauntan yang membuat laporan kewangan yang bercelaru memang
berlaku
• Apabila berlaku perlanggaran norma tau perlakuan tidak beretika klienlah yang
menerima padah

• Hakikat peguam yang tidak kompeten dalam kes yang dikendalikan, doktor silap
mendiagnosis atau memberi rawatan, jurutera yang membina bangunan yang
runtuh, akauntan yang membuat laporan kewangan yang bercelaru memang
berlaku
• Apabila berlaku perlanggaran norma atau perlakuan tidak beretika klienlah yang
menerima padah

• Hakikat peguam yang tidak kompeten dalam kes yang dikendalikan, doktor silap
mendiagnosis atau memberi rawatan, jurutera yang membina bangunan yang
runtuh, akauntan yang membuat laporan kewangan yang bercelaru memang
berlaku
• Apabila berlaku perlanggaran norma atau perlakuan tidak beretika klienlah yang
menerima padah
• Secara tradisinya kebanyakan profesioan menilai perlakuan beretika ahli-ahlinya
dari semasa ke semasa
• Mereka yang melanggar peraturan akan secara tidak formal dikenakan hukuman
(3) dan (5)

• Persoalan pokok ialah samada penguatkuasan dan peraturan sendiri oleh


profrsional boleh diterima dan berkesan
• Kepentingan profesional dan awam tidak selalunya selari
• Contohnya kekurangan profesional spt doktor dijadikan alasan untuk menaikkan
bayaran perkhidmatan yang diberikan
• Akibatnya hanya yang berkemampuan mendapat rawatan kesihatan yang
secukupnya
• Persoalan pokok ialah samada penguatkuasan dan peraturan sendiri oleh
profesional boleh diterima dan berkesan
• Kepentingan profesional dan awam tidak selalunya selari
• Contohnya kekurangan profesional spt doktor dijadikan alasan untuk menaikkan
bayaran perkhidmatan yang diberikan
• Akibatnya hanya yang berkemampuan mendapat rawatan kesihatan yang
secukupnya

• Kepakaran dianggap sebagai satu alasan utama dalam pengiktirafan autonomi


profesional
• Ia diperolehi dan dikuasai melalui proses pendidikan yang lam yang
membolehkan profesional membuat penilaian
• E.g. Menentukan ubat untuk pesakit, kandungan sesuatu kontrak untuk klien atau
menentukan dan mutu keselamatan alatan elektrik dalam sesebuah bangunan
memerlukan kepakaran