Anda di halaman 1dari 12

E

PENGALAMAN
A AKTIVITI
P EXPERIENTIAL

ACTIVITIES
PERANCANG PLANNER
(EAP)
TUAN MUHAMMAD AIMAN B TUAN
SEMBOK
DEFINISI

EAP ini lebih menekankan pembelajaran


secara koperatif iaitu pembelajaran yang
memerlukan murid dari pelbagai
kebolehan bekerjasama dalam kumpulan
kecil untuk mencapai satu matlamat
yang sama (Slavin,1982).
PENGENALAN

SATU KAEDAH PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN YANG MENGGABUNGKAN
PERKONGSIAN IDEA, STRATEGI DAN
PENDEKATAN MULTIPLE INTELLIGENCES
@ KECERDASAN PELBAGAI ( MI)
TUJUAN / KONSEP
KAEDAH EAP
PERKARA PROSEDUR

Pengenalan Warm-up

Pengenalpastian masalah

Penerokaan individu
Kandungan
Kerja kumpulan

Komunikasi

Kesimpulan Rumusan (Debriefing)


BIL PROSEDUR OBJEKTIF

1. Warm-up Membina persekitaran


pembelajaran yang positif.

2. Pengenalpastian masalah Mengenal pasti masalah


Menyoal melalui
pembentangan menggunakan
rangsangan supaya murid
memahami konsep dan
melibatkan diri secara afektif.
Anticipation (menunjuk
emosi)
3. Penerokaan individu Merangsangkan penerokaan
masalah dan membentuk
resolusi serta keputusan
dalam aktiviti berseni yang
ekspresif dan kreatif
4. Kerja kumpulan Memberi pembelajaran berkumpulan dari
segi penerimaan pandangan yang berbeza
terhadap sesuatu.

5. Komunikasi Memperkembangkan kemahiran berfikir


yang penting
Memahami proses pembelajaran individu
dan kecerdasan pelbagai

6. Rumusan Fasilitator berbincang dan merumuskan


tentang :
o Perasaan
o Renungan
o Pemahaman
o Pilihan lain
Komitmen dan tindakan yang diambil
PROSEDUR PELAKSANAAN SEMASA PdP

Analisis kandungan tema.


Pilih topik atau tajuk.
Tentukan hasil pembelajaran.
Menyoal tentang tajuk dan topik.
Rancangan menggunakan EAP.
Persediaan media rangsangan dan bahan
bantu mengajar.
Raptai
Demonstrasi pengajaran di bilik darjah.
Penilaian
KELEBIHAN DAN
KELEMAHAN
KELEBIHAN KELEMAHAN

Murid terlibat secara aktif dalam


PdP

Menggalakkan kemahiran berfikir


aras tinggi.
CONTOH RPH
RUJUKAN
Dr Ismail Bin Said. (2014). Kaedah
Pengajaran Sejarah. Perak: CIPTA
Printing & Publishing (M) Sdn. Bhd.

Choong Lean Keow. (2012). Murid dan Alam


Belajar. Kuala Lumpur: Percetakan
Seasons Sdn. Bhd.

Noriati A. Rashid, Boon Poon Ying & Sharifah Fakhriah


Syed Ahmad. Murid dan Alam Belajar. Shah Alam:
Oxford Fajar Sdn. Bhd.
SEKIAN, TERIMA KASIH!!!!