Anda di halaman 1dari 23

7 : Kejurulatihan Sukan

7.8 Program Latihan

Sukatan Pelajaran
7.8 Program Latihan - 4 Teori & 6 Amali - Perihalan mengenai Fasa Periodisasi dan Pemboleh ubahnya - Perihalan mengenai Kompenen yang mempengaruhi Prestasi - Perihalan pencapaian Kemuncak (Peak) - Merancang dan menjalankan Satu sesi Latihan

Periodisasi Latihan

Pertandingan Angkat Berat

Latihan

Tersusun & Dirancang

Membahagikan pelan latihan kepada beberapa fasa

A.K.A Periodisasi Latihan

Kenapa ?
Memudahkan penyediaan P.L (Sistematik dan Lebih teratur) Mudah meramalkan hasil (Pemantauan dan penilaian mudah dilakukan) Dijadikan garis panduan bagi mencapai kemuncak (Peak) yang betul dan tepat Benefit = Jurulatih dan Atlet

RECALL .
F : Frekuensi I : Intensiti T : Time T : Type

Makro

Periodisasi

Mikro

Meso

Fasa Fasa Latihan


Fasa Persediaan

Fasa Transisi

Fasa Pertandingan

Fasa Persediaan
Fasa yang mempunyai kepentingan yang besar Terbahagi kepada 2 iaitu persediaan umum dan persediaan khusus P.U lebih menekankan pembinaan fizikal, isipadu tinggi(85 100 %) & intensiti sederhana(40 70 %), masa peruntukkan panjang P.K lebih menekankan pengkhususan dalam sesuatu sukan, Isipadu & intensiti berasaskan jenis sukan tersebut.

Fasa Pertandingan
Terbahagi kepada 2 subfasa : 1) Prapertandingan Penekanan khusus kpd komponen fizikal berdasarkan sukan dilatih Untuk meningkatkan atau mengekalkan tahap kecergasan Isipadu dan intensiti berasaskan sukan dilatih Masa peruntukan , 6 8 minggu

2) Pertandingan Menekankan pengekalan kecergasan optimum. Penurunan Isipadu & intensiti diperlukan ketika ini Latihan bebanan boleh dilakukan bagi sukan yang menggunakan sistem anaerobik untuk tujuan pengekalan kuasa Jangkamasa bergantung format pertandingan

Fasa Transisi
Fasa pemulihan selepas pertandingan Masa lebih kurang 6 hingga 10 minggu bergantung kepada format pertandingan Pemulihan fisiologi dan psikologi Rehat Aktif amat digalakan dan biasanya dalam 40 60 peratus kemampuan maksimum Bertujuan untuk menilai prestasi dan mencapai kemuncak lebih tinggi pada masa akan datang

Prestasi dalam Pertandingan


Prestasi dalam pertandingan dipengaruhi oleh perancangan yang sistematik dan saintifik yang dapat membantu atlet bersedia dari aspek Fizikal, Mental, Teknikal dan Taktikal

1. Fizikal meningkatkan potensi atlet serta memperkembangkan keupayaan biomotor atlet ke tahap optimum 2. Teknikal Membantu atlet menguasai dan meningkatkan sesuatu kemahiran 3. Taktikal Perancangan atau strategi penting untuk menentukan kejayaan sesuatu pertandingan 4. Psikologi Menglibatkan penetapan matlamat, pengawalan kebimbangan dan motivasi yang mampu meningkatkan prestasi atlet ketika pertandingan

Pemboleh Ubah Periodisasi

Isipadu

Kemuncak

Intensiti

P.B Periodisasi

Super Compensation

Prestasi

1) Isipadu : Prasyarat Kuantiti aktiviti keseluruhan, Jumlah Masa dan beban 2) Intensiti : Kualitatif kerja, Kelasakan sesuatu latihan 3) Prestasi : Tahap Perlakuan atlet, Intensiti = Prestasi 4) Super Compensation : Pemulihan & Penyesuaian , Selepas beban terhenti 5) Kemuncak : Pencapaian cemerlang prestasi , Proses penyediaan akhir

Pencapaian Kemuncak (Peak)

Fizikal

Psikologi

Peak

Teknikal

Taktikal

Faktor faktor yang memudahkan Pencapaian Kemuncak (Peak)


1. Potensi kerja yang tinggi dan kadar pemulihan yang cepat 2. Koodinasi Neuro Maskular yang hampir sempurna 3. Over Compensation 4. Tiada tambah beban 5. Pemulihan 6. Motivasi, kebangkitan dan Reaksi Psikologikal 7. Kapasiti Kerja Sel Saraf