Anda di halaman 1dari 2

Judul Buku : Apa Ertinya Saya Menganut Islam

Judul Arab : Maza Yakni fi Intima’ lil Islam


Penulis : Dr Fathi Yakan
Penterjemah : Alias Othman
Penerbit : Pustaka Salam Sdn Bhd.
Harga : RM7.50
Bil Mukasurat : 254

Masalah dan isu pelbagai yang melanda umat Islam dewasa ini tidaklah berpunca hanya
kerana serangan musuh Islam dan agenda penindasan antarabangsa ke atas dunia Islam.
Ia juga bukan akibat takdir Allah swt yang mahukan Islam ditindas sedemikian rupa.
Punca utama adalah keadaan umat Islam itu sendiri yang tidak memahami cara hidup
Islam dalam rangka sebenar.

Jadi buku ini ditulis supaya umat Islam sedar akan peri pentingnya mereka mengetahui
apakah ertinya menjadi seorang Islam. Seperti mana anda bekerja sebagai seorang doctor,
anda perlu melakukan tugas selayaknya kerja seorang doctor barulah anda dikira sebagai
seorang doctor yang betul. Jika anda seorang jurutera, anda perlu mengaplikasi ilmu
kejutureraan itu dan barulah anda menjadi seorang jurutera.

Tidak cukup sekiranya seorang itu hanya mengetahui dan lulus di universiti dalam bidang
kedoktoran dan kejuruteraan untuk digelar sebagai doctor dan jurutera. Begitu halnya,
seseorang yang mempunyai nama Islam, mewarisi Islam daripada ibubapa dan
mengetahui ilmu-ilmu Islam, belum lagi menjadi Muslim yang sempurna.

Jadi dengan menghayati dan merenung di dalam buku ini, diharapkan pembaca dapat
menyedari sisi-sisi kehidupan Islam yang telah diabaikan, memperbaiki dan memperkuat
sisi-sisi lemah dan kuat serta menyampaikan kepada umat Islam yang lain.

Buku ini terbahagi kepada dua bahagian:

Bahagian Pertama:
• Mukadimah Bahagian Pertama
• Bab 1: Saya Mestilah Muslim Di Sudut Akidah
• Bab 2: Saya Mestilah Muslim Di Sudut Ibadah
• Bab 3: Saya Mestilah Muslim Dari Sudut Akhlak
• Bab 4: Saya Mestilah Bersifat Seorang Muslim Terhadap Keluarga Saya
• Bab 5: Saya Mestilah Dapat Menguasai Diri
• Bab 6: Saya Wajib Meyakini Bahawa Masa Depan Adalah Untuk Islam

Bahagian Kedua:
• Mukadimah Bahagian Kedua
• Bab 1: Saya Mesti Hidup Untuk Islam
• Bab 2: Saya Mesti Meyakini Bahawa Beramal Untuk Islam Adalah Wajib
• Bab 3: Peranan, Ciri-ciri dan Persediaan Harakah Islamiah
• Bab 4: Saya Mestilah Memahami Cara-cara Beramal Dalam Islam
• Bab 5: Saya Mesti Memahami Sejauh Manakah
• Bab 6: Saya Mesti Memahami Tentang Pemusatan Amal Islami
• Bab 7: Saya Mesti Memahami Syarat-syarat Baiah dan Keanggotaan

Bahagian pertama menjelaskan ertinya Islam kepada seorang individu. Sesungguhnya


penggabungan diri dengan Islam bukanlah semata hobi dan keturunan. Apabila seseorang
menggabungkan diri dengan Islam, maka wujudlah persefahaman, tuntutan dan
tanggungjawab di antara satu sama lain. Islam itu adalah rahmah kepada seluruh alam,
dan itulah jaminan Allah kepada mereka yang menggabungkan diri dengan Islam.
Sehubungan dengan itu, mereka yang menggabungkan diri dengan Islam juga
mempunyai tanggungjawab kerjasama, iaitu menjadi seorang Muslim yang sebenarnya.
Dengan itu, perincian seorang Muslim yang sebenar itu telah diberikan dari segi akidah,
akhlak,Ibadah, keluarga, diri dan meyakini masa depan Islam. Dengan ini sempurnalah
individu itu dari sudut dirinya sendiri.

Namun, Islam itu sendiri bukanlah agama individualistik, tapi rahmatan lil alamin. Syarat
menjadi Muslim yang sempurna ialah menjadi penyebar dan pejuang Islam. Jadi, tidak
cukup bererti seseorang itu hanya duduk diam dengan Islamnya, menjaga akidahnya,
ibadahnya, akhlaknya, keluarganya tanpa bergabung dalam saf perjuangan Islam untuk
menegakkan Islam.

Buku ini menyedarkan pembaca hakikat kehidupan Islam yang sebenar. Pembaca dapat
menggarap dan menjadikan buku ini sebagai panduan. Pembaca dapat menghadam
tulisan ini yang ditulis oleh tokoh yang berpengalaman dan bahasa yang mudah dicerna.

Buku ini sangat bermanfaat kerana segala dalil dan hujah dikuatkan dengan dalil Al-
Quran dan Hadith Sahih. Gaya muhasabah dan kritikan diri sebagai olahan bahasa juga
sangat membantu pembaca untuk berfikir. Buku ini menggunakan kata ganti nama
pertama (saya) bagi menghidupkan ruh pembaca dan mengeratkan hubungan antara
pembaca dan penulis.

Kesimpulannya, buku ini adalah buku yang perlu dihadam oleh semua Muslim sebagai
asas pemahaman. Selayaknya buku ini perlu ada bagi setiap individu Muslim.