Anda di halaman 1dari 1

Contoh Protokol Temu bual

Peserta

Temu Bual

R
1) Adakah kamu yakin untuk
melaksanakan apresiais seni?.

2) Cuba kamu nyatakan, apakah


rupa yang terdapat di dalam
karya kamu?.

3) Cuba kamu nyatakan pula


warna yang terdapat di dalam
karya kamu?.

4) Apakah garisan yang ada di


dalam karya kamu?

5) Adakah kamu faham mengenai


konsep warna, rupa, dan
garisan?.

Refleksi Penyelidik

Anda mungkin juga menyukai