Anda di halaman 1dari 3

Rancangan PerlaksanaanAktiviti

Perkembangan Sahsiah , Sosioemosi & Kerohanian


NamaPendidik
: Noor Lizai Mat Ripin
Minggu
: 3
Hari/ Tarikh
: 13 April 2014
Masa
: 10.00 pagi
Umur anak PERMATA
: 2-3 tahun
Bil. Anak Permata : 3 orang
Pengetahuan sedia ada:
mendapat pengalaman

Suka mencuba sesuatu yang baru dan berminat untuk


yang baru

Tema

: Mari meniup warna

Objektif

:
1) Kanak- kanak boleh merasa keseronokan meniup
bersama-sama rakan dan melihat pergerakan
warna mengikut tiupan
2) Kanak-kanak boleh meniup dengan menggunakan
straw
3) Kanak-kanak boleh menyebut perkataan straw,
tiup warna merah, hijau, kuning.
4) Kanak-kanak boleh membuat corak masing-masing
mengikut kaedah tiupan yang dihasilkan

Bidang pelajaran

:
1. Perkembangan sahsiah sosioemosi & kerohanian
2. Perkembangan fizikal
3. Perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi
awal
4. Perkembangan kretiviti dan estetika

Bahan-bahan

: Apron, alas lantai, warna air merah, kuning dan hijau, straw,
kertas lukisan, air,
bekas warna

Tempat/Ruang

: Bilik aktiviti taska

Langkah-langkah
Mengendalikan aktiviti

:
1)
2)
3)
4)

Alas dilapik dan bahan bahan telah disediakan


Kanak-kanak dibawa ke ruang aktiviti.
Kanak-kanak digalakkan duduk secara bulatan
Pendidik memperkenalkan nama bahan dan
menyebut bersama kanak-kanak.

5) Kanak- kanak digalakkan membancuh sendiri warna


sambil menyebut warna apa itu.
6) Pendidik menunjukkan cara meniup straw dan
meminta kanak-kanak menunjukkan cara meniup
straw.
7) Setiap warna dituangkan sedikit ke atas kertas
lukisan dan kanak-kanak diminta menuipkan warna
tersebut dengan straw.
8) Memberi pujian apabila kanak-kanak dapat
membuatnya dan memuji kecantikan corak yang
dihasilkan.
9) Mengalakkan kanak-kanak membuat aktiviti
bersama rakan-rakan yang lain.
Langkah-langkah
Keselamatan

:
1) Pendidik menyediakan keperluan yang mencukupi
untuk mengelakkan kanak-kanak berebut
peralatan.
2) Memastikan aktiviti yang dijalankan adalah di
tempat yang selamat dan sentiasa dipantau oleh
pendidik.

Kebersihan

:
1) Alas lapik digunakan untuk memastikan tempat
aktiviti tidak kotor dan senang dicuci.
2) Apron digunakan untuk mengelakkan baju kanakkanak kotor.
3) Memastikan kanak-kanak mencuci tangan dengan
bersih selepas aktiviti dijalankan

Langkah kesihatan :
dijalankan.

Memastikan kanak-kanak mencuci tangan selepas aktiviti


dan memasukan ke dalam mulut.

Pembelajaran Kendiri

Kanak-kanak :

Pendidik