Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAKSANAAN AKTIVITI / TASKA

(SLOT PENGAJARAN)

Kelas : TASKA PERMATA KEMAS BANDAR SERI ASTANA D


Umur : 4 Tahun
Tarikh : 24.7. 2017 ( Isnin )
Masa : 10.30 11.00 pagi ( 30 minit )
Bilangan Kanak-Kanak : 8 orang ( 3 L & 5 P )
Tema / Tajuk : Haiwan Liar
Sub Tema : Selamatkan dan Kenali Haiwan Liar
Bidang : Perkembangan Bahasa, Komunikasi dan Literasi Awal
Kesepaduan Bidang : Perkembangan Awal Matematik dan Pemikiran Logik
Hasil Pembelajaran : PBKLA : Boleh menjawab soalan mudah
(Tahap Perkembangan) PAMPL : Boleh memadan dan mengelas objek

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pelajaran kanak-kanak:


1. Boleh menyebut nama haiwan liar seperti zirafah, harimau dan kuda belang dengan sebutan yang betul.
2. Boleh memadankan kulit haiwan atau makanan haiwan liar pada gambar haiwan liar dengan tepat.

Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah melihat haiwan liar melalui video.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT): Mengaplikasi, menganalisis
Penerapan Nilai : Keyakinan diri, berani
Sumber Pembelajaran : Hutan (Hiasan), gambar haiwan liar, 'Papan Lipat Haiwan Liar', gambar kulit haiwan liar, gambar makanan haiwan liar,
pancing
Fokus Kecerdasan Pelbagai : Kecerdasan bahasa, kinestetik-badan
Kosa Kata : Zirafah,kuda belang, harimau, kulit
Amalan Asuhan & Didikan : Menggalakkan hubungan dan interaksi antara pendidik dan kanak-kanak, menggalakkan kanak-kanak
melibatkan diri dalam aktiviti yang dijalankan.

CATATAN
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (Sumber
MASA Pembelajaran,Kesepaduan,
KBAT, Nilai dll.)

Set Induksi Misi Mencari Haiwan Liar Dalam Kanak-kanak diberitahu tentang misi mencari haiwan liar Sumber: Hutan (hiasan)
( 3 minit) Hutan dan peraturan semasa di dalam hutan. gambar haiwan

1
Haiwan liar: Harimau, zirafah, kuda Kanak-kanak dibawa masuk ke hutan. KBAT : Mengaplikasi
belang
Kanak-kanak mendengar bunyi haiwan liar seprti harimau, KP : Kecerdasan bahasa
zirafah dan kuda belang.
Nilai : Keyakinan diri, berani
Kanak-kanak mencari haiwan liar di dalam hutan.

Kanak-kanak bersoal jawab dengan pendidik

1. Soalan: Bunyi apa tu?


Andaian jawapan: Bunyi harimau/zirafah/kuda belang

2. Soalan: Haiwan apa tu?


Andaian jawapan: Harimau/zirafah/kuda belang

3. Soalan: Berapa ekor haiwan yang kamu jumpa?


Andaian jawapan: 3 ekor

2
Perkembangan Mengenali Haiwan Liar Melalui Kanak-kanak diperkenalkan haiwan liar seperti harimau, Sumber : Papan Lipat
P&P 'Papan Lipat Haiwan Liar' girafah dan kuda belang Haiwan Liar gambar haiwan
Langkah 1 liar, gambar kulit haiwan liar,
(9 minit) Haiwan liar: Harimau, zirafah, kuda Kanak-kanak ditunjukkan gambar kulit haiwan liar. gambar makanan haiwan liar
belang
Kanak-kanak bersoal jawab dengan pendidik. KBAT : Mengaplikasi,
Warna kulit haiwan: menganalisis
Harimau: Jingga dan hitam 1. Soalan: Kulit haiwan ini warna apa?
Zirafah: Jingga dan putih Andaian jawapan: Jingga dan hitam/jingga dan putih/hitam KP : Kecerdasan bahasa
Kuda belang: Hitam dan putih dan putih
Nilai: Keyakinan diri
Makanan haiwan liar: Kanak-kanak memadankan haiwan liar dengan kulitnya
Harimau: Daging tersebut dengan melalui 'Papan Lipat Haiwan Liar.
Zirafah: Daun
Kuda belang: Rumput Kanak-kanak diperkenalkan makanan haiwan liar.

Kanak-kanak memadankan gambar makanan dengan


bimbingan pendidik.

Kanak-kanak diminta untuk meneka haiwan liar melalui


mengecam kulit haiwan dan makanannya.

Langkah 2 Permainan Memancing Dan Kanak-kanak ditunjukkan cara untuk bermain permaianan Sumber: Pancing, gambar
(15 minit) Memadan Memancing dan Memadan. haiwan liar,gambar kulit
haiwan liar, gambar
Kanak-kanak memancing kulit/makanan haiwan liar makanan haiwan liar
secara bergilir.
KBAT : Menganalisis
Kanak-kanak diberi peluang untuk menceritakan tentang
gambar yang telah dipancing. KP : Kecerdasan kinestetik-

3
badan dan bahasa
Kanak-kanak perlu memadankan kulit/makanan yang
dipancing pada gambar haiwan liar. Nilai : Keyakinan diri

Kanak-kanak yang berjaya memadankan gambar rajah


kulit/makanan dengan haiwan liar dengan betul diberi
ganjaran.

Kanak-kanak yang masih kurang faham diberi bimbingan


dan penjelasan lanjut daripada pendidik.

Penutup/ Rumusan Daripada Pendidik dan Kanak-kanak diminta untuk meceritakan semula apa yang KBAT : Mengaplikasi
Refleksi Kanak-kanak telah dipelajari di dalam kelas sebentar tadi.
(3 minit) KP : Kecerdasan bahasa
Haiwan liar: Harimau, zirafah dan zebra Soalan:
1. Kamu belajar apa hari ini? Nilai : Keyakinan diri
Warna kulit haiwan: Andaian jawapan: Harimau, zirafah dan kuda belang
Harimau: Jingga dan hitam
Zirafah: Jingga dan putih 2. Harimau/zirafah/kuda belang makan apa?
Kuda belang: Hitam dan putih Andaian jawapan: Daging/daun/rumput

Makanan haiwan liar: 3. Harimau/zirafah/ kuda belang warna apa?


Harimau: Daging Andaian jawapan: Jingga dan hitam/jingga dan putih/hitam
Zirafah: Daun dan putih
Kuda belang: Rumput

Refleksi Guru Pelatih:

Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing :

4
Contoh Pentaksiran Kanak-kanak ( Penilaian berterusan ) :

Nama Kanak-kanak :

Bil Indikator Ya Tidak

1 Boleh menyebut nama haiwan liar seperti zirafah, harimau dan


kuda belang.
2 Boleh memadankan kulit haiwan atau makanan haiwan liar pada
gambar haiwan liar dengan tepat.

Anda mungkin juga menyukai