Anda di halaman 1dari 18

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013

Definisi: Ujian merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mendapat maklumat murid. Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod anecdotal. Tujuan: - menentukan aras kemampuan murid. - merangsang dan memotivasikan murid. - menilai keberkesanan pelaksanaan P&P. - membantu dalam proses dokumentasi dan penyelidikan.

1) Badminton 2) Bola Baling 3) Bola Tampar Badminton Ujian French short-serve Objektif: untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat. Peralatan: Raket badminton, bulu tangkis, tali yang direntang di atas net dan ukuran yang dibuat di atas lantai gelanggang. Prosedur ujian: i. Tali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring / net. Ukuran dibuat di tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek. Ini dapat kita lihat dalam rajah di bawah. ii. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan mendarat di kawasan yang ditandakan. Tiada markah diberi sekiranya bulu tangkis tidak melintasi antara tali dan net atau mendarat di luar kawasan yang ditandakan. 5 percubaan diberi dan jumlah skor yang terkumpul akan direkodkan. iii. Jika servis terkena tali, peserta boleh membuat servis semula tanpa dikira.

Page | 1

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013

Rajah : Tali direntangkan dan ukuran dibuat Arahan: Tandakan () dalam tempat kosong. Borang Skor Permakahan (Ujian French short-serve) Bil Indikator Prestasi P1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kedudukan bersedia, kaki dibuka seluas bahu. Berdiri di belakang garis depan dan hampir dengan garis tengah kawasan sendiri. Kaki dominan berada di belakang di mana kedua-dua kaki sudut 45 ke garis dengan bahu kiri ke depan jaring. Pegang bulu tangkis pada tangan kiri dan lepaskan secara menjunam. Arah raket pada bulu tangkis dan pukul dengan tolakan ke depan. Pastikan kepala raket menghala ke bawah Mata pandang sasaran. Arahkan servis ke kawasan depan petak lawan. Raket diayun kebawah dan kehadapan sambil bulu tangkis dilepaskan serentak semasa raket dihayun kehadapan. Pastikan bulu tangkis disentuh di bawah aras pinggang. Kedudukan bersedia di bahagian tengah kawasan sendiri untuk menerima serangan lawan (follow through) JUMLAH Markah Perlakuan P2 P3 P4 P5

10

/10

/10

/10

/10

/10

Page | 2

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Ujian Servis Tinggi Objektif: untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat. Peralatan: Raket badminton(1), bulu tangkis(1), pita pelekat(1), fail klip(1) dan borang pemerhatian. Prosedur ujian: i. ii. iii. Calon mula melakukan ujian servis tinggi apabila sudah bersedia. Calon diberikan tiga kali percubaan. Markah akan dicatat dalam boring permarkahan.

Arahan: Tandakan () dalam tempat kosong. BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN SERVIS TINGGI) Markah Perlakuan Bil 1 Indikator Prestasi Kedudukan sedia dan hayun raket ke belakang.Berat badan dipindahkan ke kaki belakang. Bahu resesif (kiri atau kanan) menghadap ke arah servis. Hayun tangan bersama raket untuk memukul bulu tangkis yang dilepaskan dengan kepalanya ke bawah. Kontak bulu tangkis di bawah pinggang. Berat badan dipindahkan ke kaki hadapan. Kedudukan kaki adalah sama seperti dalam servis rendah. Pastikan bulu tangkis melepasi gelanggang dan aturkan pertahanan. Ikut lajak,raket terus dihayun melepasi aras bahu tangan bebas. Bersedia untuk tindakan seterusnya. Jumlah P1 P2 P3

2 3 4 5 6 7 8

/10

/10

/10

Page | 3

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran Forehand Clear Objektif: untuk menguji kemahiran forehand clear Peralatan: Bulu tangkis, raket, pita pelekat Prosedur Ujian: i. Peserta akan diberikan dua kali percubaan. ii. Peserta yang akan diuji akan berada di sebelah gelanggang, manakala bulu tangkis akan dihantar dari gelanggang yang bertentangan. iii. Peserta akan berdiri di belakang gelanggang yang ditandakan X dan bersedia menerima bulu tangkis daripada pengumpan. iv. Pengumpan akan menghantar bulu tangkis ke arah peserta. v. Peserta akan melakukan kemahiran pukulan forehand clear dengan teknik yang betul. vi. Markah akan diambil berdasarkan bulutangkis yang jatuh di kawasan(zon) yang telah ditanda. Rujuk Gambarajah 1. vii. Markah yang tertinggi dalam mana-mana percubaan akan diambil kira sebagai markah akhir. viii. Markah keseluruhan adalah hasil daripada markah dalam zon(bahagian) yang ditentukan dan markah perlakuan.

Page | 4

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013

Gambar Rajah Zon Pemarkahan

1
X

Page | 5

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Indikator Pemarkahan Teknik Perlakuan (Pukulan Forehand Clear) BIL TEKNIK PERLAKUAN 1 Postur Tubuh Badan dan Pergerakan kaki Kaki dibuka seluas bahu dan postur badan berada dalam keadaan sedia. Raket dipegang dalam keadaan posisi bersedia. Mata melihat pergerakan bulu tangkis. Kaki dominan di bawa ke belakang semasa melakukan pukulan. 2 Ayunan Raket Raket dibawa ke belakang dan ke bawah di antara tulang belikat. Siku dibengkokkan dan menghala ke luar. Kontek buli tangkis di atas dan di hadapan kepala. 3 Ikut Lajak dan Pemulihan Raket dan badan di bawa ke hadapan. Kaki dominan dibawa ke hadapan. Tangan mengikut lajak ke bahagian bawah selepas melakukan pukulan. Kembali ke posisi bersedia dengan cepat. SKOR PEMARKAHAN

CEMERLANG 8-10 INDIKATOR

MEMUASKAN 4-7 INDIKATOR

LEMAH 1-3 INDIKATOR

Borang Skor Pemarkahan Kemahiran Pukulan Forehand Clear ZON PERLAKUAN 1 2 3 4 TEKNIK PERLAKUAN MARKAH KESELURUHAN JUMLAH / KEPUTUSAN UJIAN PERCUBAAN 1 PERCUBAAN 2

Page | 6

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran Pukulan Kilas Objektif: menguji pukulan kilas Peralatan: 10 biji bola bulu tangkis, raket, kapur tulis dan pita pelekat. Prosedur ujian: i. Peserta akan membuat pukulan deras kilas 10 perlakuan. ii. P sebagai pembantu mengumpan bola ke arah K1. iii. Hanya 5 percubaan diberikan kepada peserta. iv. Skor pencapaian berdasarkan petak skor yang disediakan. INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Ketika menghayun raket ke belakang, bahu kanan (tangan raket) diarahkan ke jaring. Siku menunjukkan ke arah bulu tangkis. -Kaki resif ke hadapan menyilang. Berat badan dipindahkan ke kaki belakang. -Hayun raket ke hadapan dan pukul bulu tangkis dengan tangan raket lurus. Badan mengilas dan menghadap arah jaring sambil memindah berat badan ke kaki hadapan. -Bersedia semula untuk tindakan seterusnya. -Ketika menghayun raket ke belakang, bahu kanan. (Tangan raket) tidak diarahkan ke jaring. Siku menunjukkan ke arah bulu tangkis. -Kaki resif ke hadapan menyilang. Berat badan dipindahkan ke kaki belakang. -Hayun raket ke hadapan dan pukul bulu tangkis dengan tangan raket lurus. Badan tidak mengilas dan menghadap arah jaring dan tidak memindahkan berat badan ke kaki hadapan. -Bersedia semula untuk tindakan seterusnya. -Ketika menghayun raket ke belakang, bahu kanan (tangan raket) tidak diarahkan ke jaring. Siku menunjukkan ke arah bulu tangkis. -Kaki resif ke hadapan menyilang. Berat badan tidak dipindahkan ke kaki belakang. -Hayun raket ke hadapan dan pukul bulu tangkis dengan tangan raket lurus. Badan tidak mengilas dan menghadap arah jaring dan tidak memindahkan berat badan ke kaki hadapan. -Bulu tangkis tidak melepasi gelanggang.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

PUKULAN KILAS

Bil 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Prestasi P1 Bahu (tangan raket) diarahkan ke jaring Siku ditunjukkan ke arah bulu tangkis. Kaki resif ke hadapan menyilang. Berat badan dipindahkan ke kaki belakang. Hayun raket ke hadapan dan pukul bulu tangkis dengan tangan raket lurus. Badan mengilas dan menghadap arah jaring sambil memindah berat badan ke kaki hadapan. Bersedia untuk tindakan seterusnya. Jumlah

Markah Perlakuan P2 P3 P4 P5

/10

/10

/10

/10 Page | 7

/10

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran Pukulan Smesy Objektif: Menguji pukulan smesy Peralatan: 10 biji bulu tangkis, raket (dibawa oleh peserta), pita pelekat Prosedur Ujian: i. Peserta akan membuat rejaman, 10 perlakuan sahaja. ii. Renjaman jenis melompat kedua-dua belah kaki. iii. Penguji mengumpan bulu tangkis untuk diberi kepada peserta di gelanggang sebelah. iv. Skor pencapaian berdasarkan petak skor. v. 5 perlakuan peserta di X dan 5 perlakuan peserta di X1.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

PUKULAN SMESY

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Raket dihayun ke -Raket tidak dihayun -Raket tidak dihayun belakang sepenuhnya. ke belakang ke belakang -Melompat dengan sepenuhnya. sepenuhnya. kedua-dua belah kaki -Melompat dengan -Melompat dengan untuk mendapatkan bulu sebelah kaki untuk sebelah kaki untuk tangkis. mendapatkan bulu mendapatkan bulu -Kontek bulu tangkis di tangkis. tangkis. paras tertinggi dan -Kontek bulu tangkis -Kontek bulu tangkis tumpukan daya memukul di paras tertinggi dan tidak di paras tertinggi yang maksimum agar tumpukan daya untuk dapatkan daya bulu tangkis jatuh memukul yang memukul yang menjunam. maksimum agar bulu maksimum agar bulu -Mendarat dengan tangkis jatuh tangkis jatuh kedua-dua belah kaki menjunam. menjunam. dan bersedia untuk -Mendarat dengan -Mendarat dengan tindakan seterusnya. kedua-dua belah kaki sebelah kaki dan bulu dan bersedia untuk tangkis tidak melepasi tindakan seterusnya. gelanggang.

Bil 1 2 3 4

Indikator Prestasi P1 Raket dihayun ke belakang sepenuhnya. Melompat kedua-dua belah kaki untuk mendapatkan bulu tangkis. Kontek bulu tangkis di paras tertinggi dan tumpukan daya memukul yang maksimum. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki dan bersedia untuk tindakan seterusnya. Jumlah

Markah Perlakuan P2 P3 P4 P5

/10

/10

/10

/10

/10

Page | 8

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Bola Baling Kemahiran Hantaran Bahu Objektif: Menguji kemahiran hantaran bahu Peralatan: 1 bola baling, 2 skitel dan wisel. Prosedur Ujian: i. Berdiri menghadap pasangan pada jarak 10 meter. ii. Wisel dibunyikan, peserta membuat hantaran bahu kepada rakannya secara silih berganti. iii. Buat 10 ulangan. INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Pegang bola dengan -Pegang bola dengan -Pegang bola dengan sebelah tangan pada kurang dari paras sebelah tangan paras bahu. bahu. kurang dari paras -Sebelah kaki di -Sebelah kaki di bahu. hadapan; bahu tangan hadapan; bahu -Sebelah kaki di bebas menghala ke tangan bebas hadapan; bahu sasaran. menghala ke sasaran. tangan bebas -Bawa bola ke belakang -Bawa bola ke menghala ke sasaran. dan tolak bola ke belakang dan tolak -Bawa bola ke sasaran dengan siku bola ke sasaran belakang dan tolak bergerak terlebih dahulu. dengan dengan siku bola ke sasaran -Luruskan bahu dan jari tidak digerakkan dengan siku tidak ke depan / ke arah terlebih dahulu. digerakkan terlebih sasaran. -Luruskan bahu dan dahulu. -Kaki mengikut lajak. jari ke depah / ke -Arah bahu dan jari arah sasaran. tidak ke depan / ke -Kaki mengikut lajak. arah sasaran. -Kaki tidak emngikut lajak. BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN KEMAHIRAN HANTARAN BAHU) Bil 1 2 3 4 5 Indikator Prestasi Pegang bola dengan sebelah tangan pada paras bahu. Sebelah kaki di hadapan; bahu tangan bebas menghala ke sasaran. Bawa bola ke belakang dan tolak bola ke sasaran dengan siku bergerak terlebih dahulu. Luruskan bahu dan jari ke depan / ke arah sasaran. Kaki mengikut lajak. Jumlah /10 Page | 9 Markah Perlakuan

KEMAHIRAN YANG DIUJI

HANTARAN BAHU

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Menyambut bola tinggi dengan dua tangan Objektif: menguji kemahiran menyambut bola ynag sampai pada paras bahu kepala. Peralatan: 5 bola baling, 5 skitel dan wisel. Prosedur Ujian: i. Peserta berdiri 10 meter di hadapan 5 pembaling. ii. Bila wisel dibunyikan, pembaling 1 menghantar bola paras bahu kepala kepada mereka. iii. Peserta menerima bola dengan kedua belah tangan dan menghantar semula bola kepada pembaling 1. iv. Serentak itu pembaling 2 menghantar bola kepada peserta. v. Teruskan hingga selesai menerima 5 hantaran.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

MENYAMBUT BOLA TINGGI DENGAN DUA TANGAN

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Berdiri dengan kaki -Berdiri dengan kaki tidak -Berdiri dengan kaki tidak dibuka seluas bahu. dibuka. dibuka seluas bahu. -Hulurkan kedua-dua -Hulurkan kedua-dua -Hulurkan kedua-dua tangan lurus ke hadapan; tangan lurus ke hadapan; tangan lurus ke hadapan; jari-jari dibuka. jari-jari tidak dibuka. jari-jari tidak dibuka. -Kaki mengikut lajak. -Kaki mengikut lajak. -Kaki tidak mengikut lajak.

BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN KEMAHIRAN MENYAMBUT BOLA TINGGI DENGAN DUA TANGAN) Bil 1 2 3 Indikator Prestasi Berdiri dengan kaki dibuka seluas bahu. Hulurkan kedua-dua tangan lurus ke hadapan; jari-jari dibuka. Kaki ikut lajak. Jumlah Markah Perlakuan

/10

Page | 10

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran mengelecek bola Objektif: menguji kemahiran mengelecek bola melalui halangan. Peralatan: 1 biji bola baling, 5 skitel dan wisel Prosedur Ujian: i. Sediakan alatan ujian seperti dalam rajah. ii. Bila wisel dibunyikan peserta mengelecek bola menuju ke skital 1, 2, 3, 4 dan 5. iii. Sampai di skital 5, tangkap bola dengan dua tangan dan hantar kepada penerima.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

MENGELECEK BOLA

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Kawal bola dengan sebelah -Tidak dapat mengawal -Tidak dapat mengawal tangan. kawal bola dengan bola dengan sebelah -Bebas menggunakan tangan sebelah tangan. tangan. kanan atau kiri. -Bebas menggunakan -Bebas menggunakan -Gunakan jari untuk menolak tangan kanan atau kiri. tangan kanan atau kiri. / mengawal bola. -Gunakan jari untuk -Gunakan jari untuk -Bengkokkan tangan semasa menolak / mengawal menolak / mengawal melantun. bola. bola. -Lantun pada paras yang -Tidak dapat mengawal -Tangan tidak mudah dikawal. paras lantunan bola. dibengkokkan semasa -Bola berada di depan sisi. -Bola tidak berada di melantun. depan sisi. -Tidak dapat mengawal paras lantunan bola. -Bola tidak berada di depan sisi.

BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN KEMAHIRAN MENGELECEK BOLA) Bil 1 2 3 4 5 6 Indikator Prestasi Kawal bola dengan sebelah tangan. Bebas menggunakan tangan kanan atau kiri. Gunakan jari untuk menolak / mengawal bola. Bengkokkan tangan semasa melantun . Lantun pada paras yang mudah dikawal. Bola berada di depan sisi. Jumlah Markah Perlakuan

/10

Page | 11

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran Menjaring-jaring Lompat Objektif: menguji kemahiran dari aras bahu. Peralatan: 1 biji bola baling, 5 skitel dan gelung Prosedur Ujian: i. Susun skitel dan susunan kedudukan antara gelung. ii. Bila wisel dibunyikan peserta mengelecek bola ke skitel 1, melonjak dan terus menjaringkan gol. INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Berlari daripada garisan -Berlari daripada garisan -Berlari daripada balingan percuma menuju balingan percuma garisan balingan kawasan gol. menuju kawasan gol. percuma tidakmenuju -Lonjak dengan sebelah kaki; -Lonjak dengan dua kawasan gol. hayun tangan yang belah kaki; hayun tangan -Lonjak dengan dua memegang bola ke belakang yang memegang bola ke belah kaki; hayun dan rejam bola ke dalam gol. belakang dan rejam bola tangan yang memegang -Kaki dan tangan mengikut ke dalam gol. bola ke belakang dan lajak. -Kaki dan tangan tidak rejam bola ke dalam mengikut lajak. gol. -Kaki dan tangan tidak mengikut lajak.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

MENJARINGJARINGAN MELOMPAT

BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN KEMAHIRAN MENJARING-JARING LOMPAT) Bil 1 2 3 Indikator Prestasi Berlari daripada garisan balingan percuma menuju kawasan gol. Lonjak dengan sebelah kaki; hayun tangan yang memegang bola ke belakang dan rejam bola ke dalam gol. Kaki dan tangan mengikut lajak. Jumlah Markah Perlakuan

/10

Page | 12

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran Menjaga Gol Objektif: untuk menguji kemahiran penjaga gol menjaga gol. Peralatan: Bola baling, gold an wisel Prosedur Ujian: i. 2 barisan di garisan 9 meter. ii. Menjaring rendah secara berturut-turut. iii. Menjaring tinggi secara berturut-turut. iv. Skor pemarkahan telah disediakan.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

MENJAGA GOL

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Bersedia. -Kurang bersedia. - Tidak bersedia. -Kaki dibuka seluas bahu dan Kaki tiada dibuka seluas -Kaki tidak dibuka lutut dibengkokkan. bahu dan lutut kurang seluas bahu dan lutut -Tangan diluruskan keatas dibengkokkan. tidak dibengkokkan. kepala. -Tangan kurang -Tangan tidak -Menghalang bola rendah diluruskan ke atas diluruskan ke atas dengan menggunakan kepala. kepala. sebelah kaki dan tangan. -Kurang menghalang -Tidak menghalang bola -Mengahalang bola tinggi bola rendah dengan rendah dengan dengan kedua-dua belah menggunakan sebelah menggunakan sebelah tangan. kaki dan tangan. kaki dan tangan. -Kurang mengahalang -Tidak mengahalang bola tinggi dengan bola tinggi dengan kedua-dua belah tangan. kedua-dua belah tangan.

BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN KEMAHIRAN MENJAGA GOL) Bil 1 2 3 4 5 Bersedia. Kaki dibuka seluas dengan bahu dan lutut dibengkokkan. Tangan diluruskan keatas kepala. Menghalang bola rendah dengan menggunakan sebelah kaki dan tangan. Menghalang bola tinggi dengan kedua-dua belah tangan. Jumlah Indikator Prestasi Markah Perlakuan

/10

Page | 13

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


BOLA TAMPAR Kemahiran menyangga bola Objektif: menguji kemahiran menyangga bola. Peralatan: 10 biji bola tampar, 10 skitel Prosedur Ujian: i. Apabila wisel dibunyikan, peserta mula melakukan ujian. ii. Hanya 5 percubaan diberikan. iii. Gunakan skor yang telah disediakan. INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Bersedia dengan -Kedudukan badan kurang -Kedudukan badan tidak merendahkan badan, direndahkan dan sebelah direndahkan dan sebelah sebelah kaki di hadapan. kaki tidak berada di kaki tidak berada di -Mata memandang ke arah hadapan. hadapan. bola. -Kurang memfokuskan -Tidak memfokuskan -Luruskan kedua-dua belah pandangan ke arah bola. pandangan ke arah bola. tangan. -Kedua-dua belah tangan -Kedua-dua belah tangan -Kontak bola di bahagian kurang diluruskan. tidak diluruskan. lengan bawah. -Kontek bola tidak di -Kontek bola tidak di -Luruskan lutut apabila bahagian lengan bawah. bahagian lengan bawah. menyangga. -Kurang meluruskan lutut Tidak meluruskan lutut -Sangga dengan ketinggian apabila menyangga. apabila menyangga. 2m di atas kepala. -Sangga dengan ketinggian -Takat ketinggian tidak -Dapat mengawal bola 2m di atas kepala. sampai 2m di atas kepala. dalam petak ukuran 2m x -Kurang dapat mengawal -Tidak dapat mengawal 2m dengan baik. bola dalam petak ukuran bola dalam petak ukuran -Dapat melakukan 4-5 2m x 2m. 2m x 2m. percubaan yang diberi -Dapat melakukan 3-4 -Hanya dapat melakukan dengan teknik yang betul percubaan yang diberi 1-2 percubaan yang diberi dan tepat. dengan teknik yang betul dengan teknik yang betul dan tepat. dan tepat. BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN KEMAHIRAN MENYANGGA BOLA) Bil 1 2 3 4 5 6 7 Indikator Prestasi Bersedia dengan merendahkan badan, sebelah kaki di hadapan. Mata memandang ke arah bola. Luruskan kedua-dua belah tangan. Kontak bola di bahagian lengan bawah. Luruskan lutut apabila menyangga. Sangga dengan ketinggian 2m di atas kepala. Kawal bola dalam petak ukuran 2m x 2m. Jumlah Markah Perlakuan

KEMAHIRAN YANG DIUJI

MENYANGGA BOLA

/10 Page | 14

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran Servis Objektif: menguji kemahiran servis Peralatan: Bola tampar dan wisel Prosedur Ujian: i. Wisel dibunyikan dan peserta mula membuat servis. ii. 5 percubaan diberikan kepada peserta. iii. Skor tidak diberikan jika bola tidak melepasi jaring dan tidak memasuki gelanggang.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

SERVIS BOLA

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Rendah dan condongan -Kurang merendah dan -Tidak merendah dan badan ke depan, sebelah mencondongkan badan mencondongkan badan ke kaki di hadapan. ke depan, sebelah kaki depan, sebelah kaki tidak -Tangan hayun dari tidak di hadapan. di hadapan. belakang. -Tangan kurang dihayun -Tangan tidak dihayun dari -Bola dilambungkan sebelum dari belakang. belakang. dipukul. -Bola tidak dilambungkan -Bola tidak dilambungkan -Pandang bola. sebelum dipukul. sebelum dipukul. -Tangan ikut lajak (pindah -Mata kurang fokus ke -Mata tidak fokus ke arah berat badan) dan tuju ke arah bola. bola. sasaran. -Kurang ikut lajak -Tidak ikut lajak (pindah -Dapat melakukan 4-5 (pindah berat badan) dan berat badan) dan tidak tuju percubaan yang diberi tidak tuju ke sasaran. ke sasaran. dengan teknik yang betul -Dapat melakukan 3-4 -Hanya dapat melakukan dan tepat. percubaan yang diberi 1-2 percubaan yang diberi dengan teknik yang betul dengan teknik yang betul dan tepat. dan tepat. BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN KEMAHIRAN SERVIS BOLA)

Bil 1 2 3 4 5

Indikator Prestasi Rendah dan condongan badan ke depan, sebelah kaki di hadapan. Tangan hayun dari belakang. Bola dilambungkan sebelum dipukul. Pandang bola. Tangan ikut lajak (pindah berat badan) dan tuju ke sasaran. Jumlah

Markah Perlakuan

/10

Page | 15

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran Merejam Objektif: menguji merejam bola Peralatan: Bola tampar dan wisel Prosedur Ujian: i. Wisel dibunyikan dan peserta akan mula melakukan renjaman. ii. 5 percubaan diberi. iii. Skor tidak diberikan jika bola tidak melepasi jaring / tidak memasuki gelanggang.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

MEREJAM BOLA

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Bersedia. - Kurang bersedia. - Tidak bersedia. -Berlari dan melonjak -Berlari dan tidak -Berlari tetapi tidak menggunakan kedua belah melonjak menggunakan melonjak menggunakan kaki. kedua belah kaki. kedua belah kaki. -Hayun tangan, lentik badan, -Kemahiran hayunan -Tiada kesinambungan mata pandang bola untuk tangan, lentik badan, kemahiran hayunan merejam (bola dilambung mata pandang bola untuk tangan, lentik badan, mata oleh feeder). merejam (bola dilambung pandang bola untuk -Hayun tangan ikut lajak. oleh feeder) tersekat. merejam (bola dilambung -Dapat melakukan 4-5 -Hayun tangan ada tetapi oleh feeder). percubaan yang diberi kurang ikut lajak. -Hayun tangan ada tetapi dengan teknik yangbetul dan -Dapat melakukan 3-4 tidak ikut lajak. tepat. percubaan yang diberi -Dapat melakukan 2-3 dengan teknik yangbetul percubaan yang diberi dan tepat. dengan teknik yangbetul dan tepat.

BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN KEMAHIRAN MEREJAM BOLA) Bil 1 2 3 4 Bersedia. Berlari dan melonjak menggunakan kedua belah kaki. Hayun tangan, lentik badan, mata pandang bola untuk merejam (bola dilambung oleh feeder ) Hayun tangan ikut lajak. Jumlah Indikator Prestasi Markah Perlakuan

/10

Page | 16

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran Mengumpan Objektif: menguji kemahiran mengumoan bola. Peralatan: bola tampar dan wisel Prosedur Ujian: i. WIsel dibunyikan dan peserta mula membuat perlakuan. ii. 5 percubaan diberikan. iii. Skor berpandukan teknik yang difokuskan. INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Bersedia. - Kurang bersedia. - Tidak bersedia. -Rendahkan badan, lutut -Kurang merendahkan -Tidak merendahkan dibengkokkan, jari dibuka, badan, lutut badan, lutut dibengkokkan, siku dibengkokkan atas dibengkokkan, jari jari dibuka, siku hadapan dahi, kedudukan dibuka, siku dibengkokkan atas kedua-dua lengan dibengkokkan atas hadapan dahi, kedudukan membentuk segi tiga. hadapan dahi, kedua-dua lengan tiada -Kaki diluruskan ikut lajak. kedudukan kedua-dua membentuk segi tiga. -Selepas kontek dengan lengan tiada membentuk -Kaki tidak diluruskan ikut bola, tangan diluruskan ikut segi tiga. lajak. lajak. -Kaki kurang diluruskan -Selepas kontek dengan -Dapat melakukan 4-5 ikut lajak. bola, tangan tidak percubaan yang diberi -Selepas kontek dengan diluruskan ikut lajak. dengan teknik yang betul bola, tangan kurang -Dapat melakukan 2-3 dan tepat. diluruskan ikut lajak. percubaan yang diberi -Dapat melakukan 3-4 dengan teknik yang betul percubaan yang diberi dan tepat. dengan teknik yang betul dan tepat.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

MENGUMPAN BOLA

BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN KEMAHIRAN MENGUMPAN BOLA) Bil 1 2 Bersedia. Rendahkan badan, lutut dibengkokkan, jari dibuka, siku dibengkokkan atas hadapan dahi, kedudukan kedua-dua lengan membentuk segi tiga. Kaki diluruskan ikut lajak. Selepas kontek dengan bola, tangan diluruskan ikut lajak. Jumlah Indikator Prestasi Markah Perlakuan

3 4

/10

Page | 17

SPESIFIKASI UJIAN KEMAHIRAN 2013


Kemahiran Menghadang Bola Objektif: untuk menguji kemahiran menghdang bola Peralatan: bola tampar dan wisel Prosedur Ujian: i. Wisel dibunyikan dan peserta akan mula membuat perlakuan. ii. 5 percubaab akan diberikan kepada peserta. iii. Gunakan skor yang disediakan. INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN CEMERLANG SEDERHANA LEMAH (8-10 MARKAH) (4-7 MARKAH) (1-3 MARKAH) -Bersedia. - Kurang bersedia. - Tidak bersedia. -Rendahkan badan, lutut -Kurang merendahkan -Tidak merendahkan dibengkokkan, jari dibuka, badan, lutut badan, lutut dibengkokkan, siku diluruskan. dibengkokkan, jari jari dibuka, siku tidak -Kaki diluruskan dan dibuka, siku kurang diluruskan. melompat dengan mengikut diluruskan. -Kaki tidak diluruskan dan lajak. -Kaki kurang diluruskan melompat ikut lajak. -Selepas kontek dengan dan melompat dengan -Selepas kontek dengan bola, tangan diluruskan tiada ikut lajak. bola, tangan tidak dengan mengikut lajak dan -Selepas kontek dengan diluruskan dan menurunkan badan dengan bola, tangan kurang membengkokkan lutut ikut membengkokkan lutut. diluruskan ikut lajak dan lajak. -Dapat melakukan 4-5 kurang membengkokkan -Dapat melakukan 2-3 percubaan yang diberi lutut. percubaan yang diberi dengan teknik yang betul -Dapat melakukan 3-4 dengan teknik yang betul dan tepat. percubaan yang diberi dan tepat. dengan teknik yang betul dan tepat.

KEMAHIRAN YANG DIUJI

MENGHADANG BOLA

BORANG SKOR PERMARKAHAN (UJIAN MENGHADANG BOLA) Bil 1 2 3 4 Bersedia. Rendahkan badan, lutut dibengkokkan, jari dibuka, siku diluruskan. Kaki diluruskan dan melompat ikut lajak. Selepas kontek dengan bola, tangan diluruskan ikut lajak dan menurunkan badan dengan membengkokkan lutut. Jumlah Indikator Prestasi Markah Perlakuan

/10

Page | 18