Anda di halaman 1dari 9

FACULTY OF APPLIED SOCIAL SCIENCES (FASS)

SEPTEMBER 2018

SBFS1103

THINKING SKILLS AND PROBLEM SOLVING

NAMA : SAKIM BIN TAING


NO. MATRIKULASI : 550329125201001
NO. KAD PENGENALAN : 550329125201
NO. TELEFON : 0168219779
E-MEL : sakim55@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN : TAWAU LEARNING CENTER


SBF1103
Thinking Skills And Problem Solving

1. PENYATAAN MASALAH

Saya adalah seorang ibu tunggal dengan mempunyai tiga orang anak yang masih
kecil dan baru sahaja kehilangan pasangan yang meninggal dunia akibat kemalangan
jalan raya. Di tempat kerja, terdapat khabar angin yang mengatakan syarikat ini
sedang mengecil dan beberapa pekerja perlu meletak jawatan tidak lama lagi. Bagi
mengesahkan khabar angin tersebut, saya bertanya isu ini kepada beberapa rakan
sekerja yang lain. Menurut Shidi dan Janet, isu ini benar kerana syarikat ini
mempunyai banyak hutang pada ketika ini. Walau bagaimanapun, Zana, Ramli dan
Jamil pula mengatakan berita ini hanyalah khabar angin dan syarikat ini masih dalam
keadaan baik. Saya bimbang dan tidak tahu sama ada untuk menunggu atau memohon
pekerjaan di tempat lain.

1
SBF1103
Thinking Skills And Problem Solving
2. ENAM LANGKAH PENYELESAIAN MASALAH OLEH HAYES (1981)

Pengertian masalah secara umum adalah soalan yang dibangkitkan untuk


pertanyaan, pertimbangan, atau penyelesaian. Menurut Dorothy Craig (2009),
masalah merupakan situasi atau kondisi yang akan datang dan tidak diharapkan.
Hayes (1981) mendefinisikan masalah sebagai adanya jarak atau gap antara kenyataan
yang ada dan tujuan yang ingin dicapai, di sisi lain kita belum tahu atau tidak mudah
melaksanakan cara menjembatani gap itu untuk mencapai tujuan.

Hayes (1981) juga telah mengenalkan enam langkah penyelesaian masalah iaitu,
mengenal pasti masalah, mewakili masalah, merancang penyelesaian, menjalankan
perancangan, menilai penyelesaian dan mengukuhkannya.

i. Mengenal Pasti Masalah

- Pilih masalah yang akan dianalisis

- Jelas mendefinisikan masalah itu dan tentukan kenyataan masalah yang tepat

- Tetapkan matlamat yang boleh diukur untuk usaha menyelesaikan masalah

- Mewujudkan proses untuk menyelaraskan dan memperoleh kelulusan kepimpinan

2
SBF1103
Thinking Skills And Problem Solving
ii. Mewakili Masalah

- Kenal pasti proses yang mempengaruhi masalah dan pilih satu

- Senaraikan langkah-langkah dalam proses seperti yang ada sekarang

- Peta Proses

- Mengesahkan peta proses tersebut

- Kenal pasti punca masalah yang berpotensi

- Kumpulkan dan analisa data yang berkaitan dengan masalah

- Sahkan atau semak kenyataan pernyataan asal

- Kenal pasti punca punca masalah

- Kumpulkan data tambahan jika diperlukan untuk mengesahkan penyebab root

iii. Merancang Penyelesaian

- Menetapkan kriteria untuk memilih penyelesaian

- Menjana penyelesaian yang berpotensi yang akan menangani punca masalah

- Pilih penyelesaian

- Dapatkan kelulusan dan penyokong penyelesaian yang dipilih

- Rancang penyelesaiannya

iv. Menjalankan Perancangan

- Melaksanakan penyelesaian yang dipilih berdasarkan percubaan atau perintis

- Sekiranya Proses Penyelesaian Masalah sedang digunakan bersambung dengan


Proses Penambahbaikan Berterusan, kembali ke Langkah 6 Proses Peningkatan
Berterusan

3
SBF1103
Thinking Skills And Problem Solving
- Jika Proses Penyelesaian Masalah sedang digunakan sebagai mandiri, teruskan
Langkah 5

v. Menilai Penyelesaian

- Kumpulkan data mengenai penyelesaiannya

- Menganalisis data mengenai penyelesaiannya

- Mencapai keputusan yang dikehendaki? Jika ya, pergi ke Langkah 6. Jika tidak,
kembali ke Langkah 1.

vi. Mengukuhkannya

- Kenal pasti perubahan sistematik dan keperluan latihan untuk pelaksanaan penuh

- Mengamalkan penyelesaiannya

- Rancang pemantauan penyelesaian secara berterusan

- Terus mencari penambahbaikan tambahan untuk memperbaiki penyelesaiannya

- Cari peluang penambahbaikan yang lain

4
SBF1103
Thinking Skills And Problem Solving
3. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

Strategi penyelesaian masalah ialah proses kerja melalui butiran masalah untuk
mencapai penyelesaian. Penyelesaian masalah termasuk operasi matematik atau
sistematik dan boleh mengukur kemahiran berfikir kritis individu. Menurut Aldwin &
Revenson (1987), strategi penyelesaian masalah merupakan suatu cara atau langkah
yang dilakukan oleh individu untuk mengatasi dan mengendalikan situasi atau
masalah yang dialami dan dipandang sebagai hambatan, tantangan, yang bersifat
menyakitkan, serta merupakan ancaman yang bersifat merugikan.

Antara strategi penyelesaian masalah yang boleh digunakan ialah Gambar Rajah
Sebab dan Kesan. Apabila mempunyai masalah yang serius, penting untuk meneroka
semua perkara yang boleh menyebabkannya, sebelum mula berfikir mengenai
penyelesaian. Dengan cara itu, dapat menyelesaikan masalah sepenuhnya, kali
pertama, bukan sekadar menangani sebahagian daripadanya dan masalahnya berjalan
terus dan seterusnya.

Analisis Sebab dan Kesan memberikan cara yang berguna untuk melakukan ini.
Teknik berasaskan gambarajah ini, yang menggabungkan Brainstorming dengan jenis
Peta Minda, mendorong untuk mempertimbangkan semua kemungkinan penyebab
masalah, dan bukan hanya yang paling jelas.

Analisis Penyebab dan Kesan telah dibuat oleh profesor Kaoru Ishikawa, perintis
pengurusan kualiti, pada tahun 1960-an. Teknik itu kemudian diterbitkan dalam buku
tahun 1990, "Pengenalan kepada Kawalan Kualiti." Gambar rajah yang dibuat
dikenali sebagai Diagram Ishikawa atau Diagram Ikan Ikan (kerana rajah lengkap
boleh kelihatan seperti tulang ikan).

Walaupun ia pada asalnya dibangunkan sebagai alat kawalan kualiti, juga boleh
menggunakan teknik ini dengan cara lain. Sebagai contoh, boleh menggunakannya
untuk:

- Temui punca utama masalah.

- Buka kesesakan dalam proses anda.

- Kenal pasti di mana dan mengapa proses tidak berfungsi.

5
SBF1103
Thinking Skills And Problem Solving

Mempunyai
Sumber pendapatan tiga orang
sara hidup daripada Seorang anak yang
bekerja di syarikat ibu tunggal masih kecil

Menunggu atau
memohon pekerjaan
di tempat lain

Khabar angin Beberapa Khabar angin


syarikat pekerja akan syarikat masih
banyak diberhentikan dalam keadaan
hutang yang baik

6
SBF1103
Thinking Skills And Problem Solving
4. KEPUTUSAN

Dalam erti kata yang paling mudah, membuat keputusan adalah tindakan memilih
antara dua atau lebih kursus tindakan. Proses pemikiran memilih pilihan logik
daripada pilihan yang ada. Apabila cuba membuat keputusan yang baik, seseorang
mesti menimbang positif dan negatif setiap pilihan, dan mempertimbangkan semua
alternatif. Untuk membuat keputusan yang berkesan, seseorang mesti dapat
meramalkan hasil setiap opsyen juga, dan berdasarkan semua perkara ini, tentukan
pilihan mana yang terbaik untuk keadaan tersebut.

Keputusan bagi penyataan masalah ini ialah saya memilih untuk meneruskan
pekerjaan di sini kerana mempunyai tanggungjawab yang besar seperti menyara hidup
saya dan juga tiga orang anak saya yang masih kecil dan juga bersekolah. Selain itu,
saya juga memilih untuk meneruskan kerana khabar angin yang disebarkan ternyata
tidak benar.

7
SBF1103
Thinking Skills And Problem Solving
RUJUKAN

John R. Hayes (1981), The Complete Problem Solver, Franklin Institute Press, the
University of Michigan.

Dorothy Valcarcel Craig (2009), Action Research Essentials, Jossey-Bass.

Aldwin, C. M., & Revenson, T. A. (1987). Does coping help? A reexamination of the
relation between coping and mental health. Journal of Personality and Social
Psychology, 53(2), 337-348.

Kaoru Ishikawa (1960), Introduction to Quality Control, Productivity Press; 1 edition.