Anda di halaman 1dari 7

BAHAGIAN/ AKTIVITI BUTIRAN MENGAJAR / KETERANGAN PENGELOLAAN AKTIVITI CATATAN/

MASA ALATAN

Permulaan 1. Set Induksi  Murid menonton tayangan video


 Video
0800-0805 menahan dan menolak bola hoki.  Model
permainan
(5 minit)  Mengutarakan soalan sama ada murid
hoki
memahami tayangan video hoki  Lcd
tersebut atau tidak.  Komputer

 Guru membuat perbincangan


bersama-sama murid tentang
permainan hoki.

2. Memanaskan Badan  Berlari menolak bola tennis secara  Skittel

bebas dalam kawasan (20 X 20m)  Wisel

20 meter
- Setiap murid harus berlari sambil  Kayu hoki

bermain hoki secara berpasangan  Bola tennis

menggunakan kayu hoki dan bola


tennis dalam kawasan yang
20 meter
ditetapkan.  Semua murid dikehendaki
- Perlakuan diberhentikan setelah melakukan pergerakan dinamik
wisel dibunyikan. dalam kawasan yang ditetapkan
dengan gaya bebas.
 Melakukan regangan otot dengan MMM  Skittel
M M
menggunakan kayu hoki.  Wisel
M M
- Pegang kayu hoki menggunakan M M  Kayu hoki
kedua-dua belah tangan dan tolak M M  Bola tennis
M M
ke atas, kiri, kanan, hadapan dan G
belakang.
- Mengerakkan dan mengawal bola  Kedudukan guru (G) dan murid (M)
hoki ke kiri dan kanan dengan semasa regangan
menggunakan kayu hoki.
- Cangkungkan kaki dan tolak kayu
hoki ke atas, kiri, kanan, hadapan
dan belakang.

Perkembangan 1. Menerangkan keperluan  Guru menerangkan kedudukan dan  Skittel


0805-0815 kemahiran menolak dan teknik yang betul untuk melakukan MMM  Wisel
M M
( 10 minit ) menerima bola kemahiran menolak dan menerima. M M  Kayu hoki
I. Tanpa menggunakan bola M M  Bola
M M
II. Menggunakan bola kertas Kertas
M M
III. Menggunakan bola hoki  Bola Hoki
G M

 Guru menunjukkan demonstrasi


kepada murid.
2. Ansur maju  Latih tubi kedudukan dan teknik
yang betul untuk menolak dan
menerima.
I. Tanpa menggunakan bola
II. Menggunakan bola kertas

 Kedudukan murid bagi aktiviti


menolak bola hoki tanpa bola hoki
 Ansur maju daripada latihan
kemahiran di atas.
- Tambah kelajuan dan hantaran
- Tambah jarak antara pelajar

X Y
3. Latihan kemahiran  Menahan bola  Skittel
(Menggunakan bola hoki) - Setiap pemain dikehendaki  Kayu hoki
-------------------------------------
menolak bola hoki menggunakan  Bola kertas
kayu hoki tanpa menggunakan
-------------------------------------
bola secara individu.
- Ulang aktiviti di atas dengan
-------------------------------------
melakukan perlakuan yang sama
5 meter
dengan menggunakan bola tetapi - Murid dibahagikan kepada 2
secara berpasangan. kumpulan dalam kawasan yang
- Jarak antara pasangan (X dan Y) ditentukan.
ialah 5 meter. - Kumpulan X membuat hantaran
- Terdapat 4 fasa dalam aktiviti kepada kumpulan Y dalam jarak
menolak bola iaitu : 5meter hingga 10 meter.
I) Fasa dirian - Kumpulan Y pula akan membuat
- Buka kaki dalam keadaan selesa. latihan yang sama
- Letakkan permukaan rata kayu
hoki di belakang bola  Latihan kemahiran di atas akan
- Bengkokkan lutut beransur tinggi dengan :
- Mata mengahadap arah tolakan - Tambah kelajuan hantaran
II) Fasa Pegangan - Tambah jarak antara pelajar
- Pegang kayu hoki dengan
genggaman terbuka
- Tangan kanan memegang
bahagian tengah kayu hoki
manakal tangan kiri memegang
hujung kayu hoki.
III) Fasa Tolakan
- Bahu menghadap sasaran.
- Siku dikunci, kilaskan badan dan
tolak bola.
IV) Fasa ikut lajak
- Ikut pergerakan kayu hoki
- Kembali ke kedudukan asal

 Menahan Bola
- Mata sentiasa memandang bola
yang datang.
- Pegang kayu dengan tangan kiri
sementara tangan kanan di
tengah kayu bagi membantu
pergerakan tangan kiri.
- Muka kayu mengghadap ke arah
bola yang datang.

 Skittel
Kemuncak 1. Latihan permainan sebenar  Hockey mini games  Kumpulan Kecil (13 lawan 13 orang)
 Wisel
0815-0826 - Perlawanan melibatkan dua  Organisasi
( 11 minit ) pasukan.  Kayu hoki
- 2 pasukan, 13 orang pemain satu
- Guru mempamerkan model plan kumpulan  Bola hoki

padang permainan yang dihasikan - 1 bola  Model plan

oleh guru tersebut. - Grid 20 x 20 meter


- Pemain hanya dibenarkan  Prosedur
menggunakan kemahiran menolak - Pasukan yang membawa bola
dan menahan sahaja. cuba melepasi lawan dengan
- Pemenang dikira berdasarkan menggunakan hantaran secara
jumlah jaringan. Jaringan dikira tolakan dalam jarak yang dekat
apabila bola melepasi dan masuk untuk melepasi halangan dan
diantara dua marker. menjaringkan gol pihak lawan.
- Pasukan bertahan cuba
menghalang dengan melakukan
tolakan atau menahan bola yang
ditolak dari pihak lawan dan
membuat serangan balas.
- Pasukan yang menjaringkan gol
dikira pemenang.
- Bola yang terkena kaki dikira
“fault” dan automatik bertukar
bola pada pasukan lawan.
- Masa bermain ialah 11 minit
- Rehat pada minit ke 5 (1 minit)

Penutup 1. Menyejukkan badan secara  Murid berlari setempat - Bebas dalam kawasan yang - Mematuhi
0826-0830 PNF  Murid diarah untuk melakukan ditetapkan. arahan
( 4 minit ) penyejukan badan secara - Pelajar membuat regangan leher, - Menyimpan
berpasangan (PNF). tangan, pinggan dan kaki statik. peralatan di
 Tarik dan hembus nafas. tempat
yang asal.
2. Memberikan soalan berkaitan  Guru akan mengajukan beberapa - Refleksi kepada pelajar tentang
kemahiran yang telah dipelajari soalan mudah seperti: objektif kemahiran tolakan dan
- Adakah anda semua berasa menahan bola dalam permainan
seronok bermain hoki pada hoki.
hari ini?
- Anda semua berasa letih
bermain hoki?
- Apakah nama kemahiran - Kemahiran
yang diajar oleh cikgu menolak
sebentar tadi? - Kemahiran
 Murid perlu menjawab soalan guru menahan
tentang jenis kemahiran yang
dipelajari dalam sesi P&P ini.

3. Rumusan  Kesimpulannya

- Guru merumus jawapan daripada


murid dengan isi-isi pembelajaran