Anda di halaman 1dari 14

BAHAGIAN A

( 20 markah )

Jawab semua soalan pada bahagian ini dan tuliskan jawapan di ruang jawapan yang disediakan.

1. Nyatakan definisi yang betul bagi masalah inventif.

A. Masalah yang mempunyai kesan sampingan


B. Masalah yang sukar untuk diselesaikan
C. Masalah yang berkait dengan aspek kehidupan
D. Masalah yang memerlukan penambahbaikkan

2. Penerangan manakah yang benar tentang fasa keempat penyelesaian masalah inventif?

A. Masalah yang dikesan melalui proses kerja


B. Memperkenalkan kaedah pemisahan masa dan ruang
C. Memodelkan masalah menggunakan percanggahan fizikal
D. Setiap kaedah pemisahan akan dibekalkan dengan tujuh prinsip inventif

3. Manakah gambar berikut berkenaan dengan prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa ?

4. Apakah lukisan yang menerangkan sistem fungsi komponen?

A. Lukisan model fungsi


B. Lukisan fungsi produk
C. Lukisan analisis sistem
D. Lukisan sistem komponen

2
5. Rajah di bawah menunjukkan sejenis kaedah pembuatan produk. Apakah kaedah tersebut ?

A. Acuan
B. Pemesinan
C. Sambungan
D. Pembentukan

Suatu kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik di
mana cas elektrik berada pada permukaan atau di tempat cas itu terhasil.

6. Pernyataan di atas adalah mengenai

A. Model statik
B. Model berfungsi
C. Konsep electrostatic
D. Konsep electroplating

7. Antara berikut yang manakah benar tentang proses pembuatan produk ?

A. Proses pembuatan produk yang mengambil kira kemahiran individu dan kos yang
dikeluarkan
B. Perbandingan antara produk yang dihasilkan menggunakan kaedah konvensional dan
kaedah moden
C. Pembuatan produk yang menepati cita rasa dan keperluan pengguna
D. Kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang diubah untuk
menghasilkan produk siap

8. Manakah yang berikut merupakan etika dalam reka bentuk ?

A. Kreativiti
B. Keselesaan
C. Mesra alam sekitar
D. Kecenderungan inovasi

3
9. Berikut yang manakah pernyataan yang salah berkaitan kontras?

Saiz Panjang – pendek

Ruang Luas – sempit

Tekstur Kasar – nipis

Warna Terang – gelap

10. Rupa adalah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Yang manakah
benar tentang rupa organik ?

A B C D

Arahan: HITAMKAN jawapan bahagian A di petak di bawah.

1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D

4
BAHAGIAN B
( 60 markah )

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

11 Kenal pasti definisi reka bentuk, teknologi, dan reka bentuk dan teknologi yang betul dengan
menulis jawapan pada petak yang disediakan.

Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara


terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan
reka bentuk dan
matematik teknologi
Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk
menghasilkan sesuatu produk yang beri impak kepada kehidupan reka bentuk
Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan
sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem teknologi

(3 markah)

12 Padankan elemen reka bentuk berikut dengan penerangan yang betul.

Eleman reka bentuk Penerangan


a. Bentuk

Teknik yang memberi kesan atau impak


 terhadap orang yang melihat sesuatu
permukaan objek

b. Garisan

Objek yang mempunyai ruang, isi padu, danmempunyai lebih dari satu permukaan

c. Tekstur

Satu sambungan siri titik yang mempunyaiukuran panjang dan jarak

(3 markah)

5
13 Rajah berikut menunjukkan sejenis produk reka bentuk.

Maklumat berikut menunjukkan prinsip reka bentuk

Pengulangan Kesatuan Keringkasan Keseimbangan

Berdasarkan rajah di atas, pilih tiga prinsip reka bentuk berdasarkan maklumat yang diberi dengan
menulis jawapan pada ruang yang disediakan.

a. Pengulangan

b. Kesatuan

c. Keseimbangan
(3 markah)

14 Tuliskan teknik pembinaan objek mengikut rajah yang betul di petak yang disediakan.

Pembenaman
Pembuangan
Penyatuan
Peleraian

Penyatuan Pembuangan Pembenaman Peleraian

(4 markah)

6
15 Berdasarkan gambar dan penerangan pada rajah berikut, nyatakan kriteria reka bentuk yang
ditunjukkan.

Gambar Penerangan Kriteria reka bentuk yang baik

ergonomik
a. Suatu ciri keselesaan yang ada
pada sesuatu produk yang
menjadi pilihan manusia

kreativiti
b. Melibatkan idea baharu dalam
menghasilkan produk reka
bentuk

(2 markah)

16 Maklumat berikut berkaitan dengan kepentingan reka bentuk dan teknologi. Kenalpasti tiga
kepentingan reka bentuk dan teknologi yang betul dengan menanda (√) pada petak yang
disediakan.

Memupuk nilai invensi, inovasi, dan kreatif √

Menghasilkan reka bentuk yang serba boleh dan kaya dengan idea

Memenuhi kehendak individu dan masyarakat √

Membuka laluan kerjaya dan pekerjaan √

Melindungi dan memelihara etika sosial

(3 markah)

17 Rajah berikut menunjukkan produk yang mengaplikasikan prinsip invensi dan inovasi reka bentuk.

7
A B C

Kenal pasti bidang reka bentuk mengikut gambar yang diberikan dengan menulis A, B, atau C
dalam petak yang disediakan.

Pendidikan B
Kesihatan C
Pembuatan A
(3 markah)

18 Maklumat berikut adalah dua jenis masalah.

A Masalah inventif

B Masalah bukan inventif

Padankan jenis masalah di atas dengan pernyataan yang berikut dengan menulis A atau B pada
petak yang disediakan.

Haziq memasang bakul khas pada motosikalnya supaya mudah untuk mengangkut
buah-buahan dari kebunnya tetapi menyebabkan ruang tempat duduk menjadi A
terhad.

Setelah memasang jeriji pada semua tingkap, kini rumah Hazirah semakin selamat. B

En Ivan menampal kertas warna di tingkap cermin untuk menghalang cahaya A


matahari namun ianya menyebabkan bilik menjadi gelap

(3 markah)

19 Tuliskan jawapan yang paling sesuai mengenai hubung kait beberapa produk, fungsi, dan objek
pada ruang yang disediakan.

8
PRODUK FUNGSI OBJEK

Klip MEMEGANG Kertas

CAWAN memegang Air kopi

Kapal terbang mengangkut MANUSIA/ ORANG

(3 markah)

20 Tentukan kaedah penyelesaian masalah inventif sama ada pemisahan masa atau pemisahan
ruang bagi situasi berikut dengan menulis jawapan pada ruang yang disediakan.

Situasi Ruang jawapan

Khemah perlu dibuka semasa digunakan dan ditutup ketika


hendak disimpan pemisahan masa

Monopod perlu panjang semasa ingin digunakan untuk


bergambar dan perlu pendek untuk memudahkan pemisahan masa
penyimpanan
Mangkuk sup yang diguna untuk mengisi masakan berkuah
perlu sejuk untuk diangkat untuk dihidangkan semasa pemisahan ruang
masakan masih panas

(3 markah)

21 Berikut adalah beberapa prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang.

Pembahagian Penyarangan Pengantara Pengekstrakan

Padankan prinsip inventif di atas dengan contoh situasi yang betul di petak yang disediakan.

Situasi Ruang jawapan


Penyarangan
Antena radio yang boleh dipanjangkan dan dipendekkan

Penggunaan sarung tangan ketuhar semasa memegang bekas yang Pengantara


panas

Pemisahan unit pendingin hawa di dalam dan di luar bangunan supaya Pengekstrakan
bunyi bising dan haba panas dapat diasingkan

(3 markah)

22 Tandakan tiga (√) bagi gambar yang menunjukkan teknologi pembuatan produk kaedah
konvensional pada ruang di bawah.

9
√ √ √

(3 markah)

23 Rajah berikut merupakan carta alir dalam proses pembuatan produk. Lengkapkan rajah tersebut.

Perancangan

a. KAJI SELIDIK

Lakaran/ lukisan

model
b. MOCK-UP

Penilaian/ pengujian

c. PEMBINAAN PRODUK

(3 markah)

24 Berikut adalah perbezaan yang dapat dilihat dalam proses pembuatan sesuatu produk. Tuliskan
sama ada perbezaan kaedah konvensional atau kaedah moden di ruang yang disediakan.

10
Aspek Perbezaan Kaedah

Masa Produk dapat disiapkan dengan cepat moden

Kos Kos pembuatan yang tinggi konvensional

Tenaga kerja Memerlukan pengendali mesin yang mahir moden

(3 markah)

25 Pernyataan berikut adalah mengenai kepentingan melakukan analisis ke atas lakaran model 3D
sesuatu produk. Kenal pasti kepentingan yang betul dengan menulis Ya atau Tidak pada ruang
yang disediakan.

Menjamin keberkesanan dan kefungsian sesuatu produk yang dihasilkan Ya


Mencari kecacatan agar penambahbaikan dapat dilakukan Ya
Menambah nilai estetik pada produk yang ingin dihasilkan Tidak
(3 markah)

26 Padankan kaedah pembuatan dengan huraian yang tepat dengan menulis A, B, C, atau D dalam
ruang yang disediakan.

Acuan A
Tuangan B
Pemesinan C
Pembentukan D

Proses mengubah bentuk sesuatu bahan menjadi bentuk lain yang boleh digunakan D

Rongga yang terdapat pada acuan menyerupai bentuk produk sebenar. Bahan
dimasukkan ke dalam acuan melalui tuangan dan dibiarkan mengeras. A
Proses membentuk sesuatu produk atau sebahagian melalui proses peleburan dan
menuangnya di dalam acuan yang telah disediakan B

(3 markah)

27 Berikut adalah proses menghasilkan acuan menggunakan plaster of paris. Susunkan langkah
mengikut urutan dengan menulis nombor 4, 5, dan 6 pada petak disediakan. Langkah 1, 2, dan 3
telah diberi.

11
a) Biarkan sehingga kering dan ulang langkah satu hingga langkah tiga 4

b) Sediakan plaster of paris, campurkan dengan air sehingga menjadi pes 1


c) Celupkan separuh bahagian model awal 3D ke bahagian dalam pes
plaster of paris 3
d) Letakkan di dalam bekas dan sapukan lapisan minyak pada model awal
3D 2

e) Tanggalkan model awal 3D dengan berhati-hati 5

f) Bersihkan acuan yang terbentuk 6

(3 markah)
28 Nyatakan tiga bahan lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan acuan selain plaster of paris.

a. PASIR, TANAH LIAT, BOTOL,

b. KULIT KERANG, KAYU

c. ZINK, SIMEN
(3 markah)

29 Tuliskan betul bagi kaedah kemasan dan bahan binaannya yang betul dan salah pada padanan
yang salah pada ruang yang disediakan.

Kaedah kemasan Bahan binaan Bahan kemasan Ruang jawapan

Pelekat Keluli, MDF Pelekat


salah
Sapu Kayu, keluli, MDF Cat licau, syelek
salah
Sembur Kayu, keluli, plastik Cat, lekar
betul

(3 markah)

30 Setiap model atau produk yang dihasilkan perlu ditambah baik dari semasa ke semasa. Tandakan
(√) bagi tujuan membuat penambahbaikan yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

12
Menambahkan keuntungan terhadap jualan produk X

Menghasilkan produk yang berdaya saing dan mempunyai nilai pasaran yang tinggi √

Produk yang dihasilkan lebih baik dari segi fungsi, reka bentuk, kualiti dan estetik √

(3 markah)

BAHAGIAN C
( 20 markah )
Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

31 Rajah berikut menunjukkan sebuah reka bentuk yang bermasalah. Rak tuala ini selalu senget dan
tumbang semasa digunakan.

Palang rak tuala

Palang rak tuala

skru Kaki rak tuala

a. Berdasarkan komponen-komponen di atas, lengkapkan lukisan model fungsi.

memegang memegang memegang


lantai
i. Kaki rak tuala ii. Palang rak tuala iii.Tuala

memegang memegang

skru

(3 markah)

31 b. Apakah percanggahan fizikal bagi rajah rak tuala di atas ?

13
Berat lawan ringan/ tinggi lawan rendah
(2 markah)

c. Apakah jenis kaedah pemisahan yang dipilih ?

Kaedah pemisahan ruang


(1 markah)

d. Berdasarkan situasi di atas, lakarkan perubahan reka bentuk bagi rak tuala untuk mengatasi
masalah yang dinyatakan.

Cadangan reke bentuk:

Cadangan markah:
Lakaran betul 3 D – 2 markah
Lakaran berlabel /bermaklumat – 1 markah
Lakaran kemas – 1 markah

(4 markah)

32 Rajah di bawah menunjukkan penghasilan sebuah model 3D.

Berdasarkan rajah tersebut,


a. Nyatakan kaedah pembuatan yang digunakan untuk menghasilkan model 3D itu.

Kaedah pembuatan moden


(1 markah)

b. Namakan alatan yang digunakan untuk menghasilkan model itu.

Pen 3D
14
(1 markah)

c. Huraikan langkah pemasangan pen 3D. Rujuk buku teks muka surat 35

i. Sambungkan pen 3D kepada sumber


kuasa

ii. Pilih bahan mencetak

iii. Penaskan elemen pemanas pada pen


3D

iv. Masukkan bahan mencetak pada pen

v. Uji bahan mencetak dengan menekan


butang penyalur bahan mencetak

(5 markah)

d. Kemasan pada model 3D dapat melindungi permukaan produk daripada calar dan karat.
Gambar rajah di bawah menunjukkan kemasan melalui kaedah electroplating. Labelkan
peralatan dan bahan yang digunakan.

i. Wayar dan klip buaya


i ii

ii. Cecair elektrolit

iii
iii. Kepingan bar tembaga

(3 markah)

15

Anda mungkin juga menyukai