Anda di halaman 1dari 39

Pergerakan dalam

DRAMA
BMMB3083 DRAMA DALAM
PENDIDIKAN
NAMA PENSYARAH :
DR. AZMAN BIN RAHMAD

NAMA PELAJAR :
INTAN NASIHA BINTI MAMAT
FARHANA BINTI MUSTAFA
NURUL HIDAYAH BINTI TUAH
Pergerakan
melibatkan tubuh
badan, kepala, otot Melibatkan motor
dan sebagainya kasar dan motor
yang menjadi halus.
instrument dalam
lakonan.
Pergerakan juga Pergerakan bukanlah
merupakan bisnes sesuatu yang dipaksa
dalam lakonan untuk pelakon tetapi ia
supaya pelakon adalah syarat di dalam
tidak kelihatan kaku drama dan juga ruang
lakon iaitu semasa di
dan bosan di atas atas pentas.
pentas.
Pelakon perlu tahu tingkah laku
psikolgi dan fizikalnya. Hal ini
kerana tingkah laki dan fizikal
seseorang tertakluk kepada
pengaruh luaran persekitarannya
dan sesuatu aksi itu menjelaskan
apa yang dilakukan oleh
seseorang karektor itu di dalam
Jenis Pergerakan dalam
Drama
Pergeraka
n
Peniruan

Pergeraka
n Kreatif
Pergerakan Peniruan

Tiru gaya Tiru gaya


haiwan manusia

Tiru gaya
alam
sekitar
Pergerakan Kreatif

Satu bentuk aktiviti Hal ini kerana jarak dan


yang menggabungkan Penggunaan tubuh ruang pentas serta
gerakan-gerakan fizikal sebagai instrument kedudukan pelakon
anggota badan secara lakonan menjadi dengan penonton yang
menyeluruh dan kreatif kepentingan utama jauh adalah memastikan
yang akan segala bentuk lakonan
dalam lakonan di harus ditransformasikan
dipersembahkan atas pentas melalui tubuh badan
kepada orang ramai
Antara kemahiran-kemahiran
kinestetik yang diperkenalkan
oleh pensyarah adalah Aktiviti pergerakan kreatif
melalui analisis pergerakan menggabungkan elemen-
laban yang merangkumi elemen pergerakan seperti
empat elemen utama dalam tubuh badan, ruang, masa
iaitu ruang, aksi badan, kualiti dan daya.
pergerakan serta hubungan
dalam watak yang dipegang
oleh seseorang individu.

VIDEO
Elemen
Elemen
tubuh
ruang
badan

Elemen Elemen
masa daya
SETERUSNYA
Merangkumi bahagian luaran
tubuh seperti kepala, bahu,
kaki dan tangan. Kanak-
kanak boleh menggunakan Contoh gerak geri pusing
imaginasi dan keativiti kepala, turun naik bahu,
masing-masing untuk berjalan dan melambai
mereka cipta gerak geri tangan
dengan menggunakan
elemen tubuh badan

Daripada gerak geri yang


Penggunaan tubuh badan
dihasilkan, kanak-kanak
adalah melatih kanak-kanak
boleh meneka maksud
menjelajahi ruang
gerakan menilai estetika
persembahan secara kreatif.
yang ada pada gerakan

KEMBAL
Ruang am dalam pergerakan
kreatif untuk kanak-kanak
Merangkumi ruang diri, aras merujuk kepada ruang
dan arah pentas, padang atau bilik
untuk melakukan aktiviti
pergerakan.

Ruang diri dalam pergerakan


kreatif merujuk kepada ruang Ras dalam pergerakan kreatif
yang digunakan oleh kanak- merangkumi aras rendah,
kanak untuk melakukan sederhana dan tinggi
aktiviti pergerakan

Proses pergerakan kreatif


yang menggunakan elemen
ruang dapat melatih
Arah dalam pergerakan imaginasi dan kreativiti
kreatif merangkumi arah ke kanak-kanak terhadap
depan, ke belakang, ke sisi, elemen ruang dalam
ke bawah dan ke atas. pergerakan dan mencipta
gambaran mental dan
mengamati dunia visual
secara kreatif.
KEMBALI
Pergerakan kreatif marangkumi tempo, rentak, pola beritma,
aksen dan jangka masa.
Tempo merujuk kepada kalajuan muzik atau pergerakan yang
perlahan atau cepat; rentak merujuk kepada ukuran masa
tanpa mengira masa dalam pergerakan kreatif; pola ritma
merujuk kepada kronologi pergerakan atau bunyi dalam jangka
masa yang berubah; aksen merujuk kepada suatu pergerakan
yang lebih kuat daripada pergerakan sebelum atau
selepasnya manakala jangka masa merujuk kepada pendek
atau panjang setiap rentak pergerakan.
Pengiraan rentak dan tempo dalam pergerakan kreatif kanak-
kanak dapat mempertingkatkan kecerdasan logikal kanak-
kanak. Kanak-kanak dapat memahami kiraan rentak dan
tempo dan seterusnya dapat membilang nombor dengan betul.

KEMBALI
Elemen daya atau tenaga dalam pergerakan kreatif
merangkumi pergerakan perkusif, pergerakan pendular,
pergerakan staccato, pergerakan bergetar, pergerak
meruntuh dan pergerakan kawal-lambat.
Pergerakan perkusif dalam pergerakan kreatif merujuk
kepada pergerakan yang bertenaga kuat dilepaskan dalam
satu tempoh yang singkat; pergerakan pendular dalam
pergerakan kreatif merujuk kepada pergerakan secara
berayun;
Pergerakan staccato merujuk kepada pergerakan yang
bersifat terputus-putus, cepat dan ringan; pergerakan
bergetar dalam pergerakan kreatif merujuk kepada
pergerakan yang menggigil; pergerakan meruntuh dalam
pergerakan kreatif merujuk kepada pergerakan yang lemah
dan tidak bertenaga
Pergerakan kawal-lambat merujuk kepada pergerakan yang
dikekalkan dalam tempo yang panjang dalam aktiviti
pergerakan kreatif.
KEMBALI
Pergerakan Laban

Aksi
Ruang
badan
Kualiti
Hubunga
pergerak
n
an
SETERUSNYA
Ruang ialah kawasan Ruang diri ialah ruang
yang digunakan setempat yang
semasa melakukan mengelilingi individu
pergerakan. Ia sejauh mana yang
terbahagi kepada dua boleh dicapai oleh
iaitu ruang diri dan bahagian tubuh
ruang am. badan.
Dalam melakukan
Ruang am ialah
sesuatu pergerakan,
kawasan yang
perubahan ruang
digunakan secara
akan berlaku dari satu
keseluruhan semasa
titik permulaan
melakukan
kepada satu titik yang
pergerakan.
lain
KEMBALI
Badan dibahagikan kepada dua
bahagian iaitu keseluruhan tubuh Aksi badan adalah penting kerana jika
badan yang mana pergerakan yang tiada pergerakan daripada tubuh
dilakukan adalah secara bebas atau badan maka ia bukanlah aksi badan.
terkawal dan bahagian tubuh badan di Bagi melakukan sesuatu terjemahan
mana penggunaan bahagian tubuh daripada tubuh badan maka
badan seperti bahu, siku, pergelangan pergerakan daripada tubuh harus
tangan, kaki dan lain-lain untuk dilakukan. Bagi bergerak dengan lebih
melakukan sesuatu pergerakan serta kreatif, penari ataupun pelakon
menggunakan bahagian anggota perlulah bergerak daripada yang
badan untuk membentuk sesuatu sebenar ataupun luar biasa.
objek.

KEMBALI
Kelajuan sesuatu
Memberi tumpuan kepada Pergerakan secara serta
pergerakan ditentukan
cara tubuh badan merta ialah sewaktu
dengan keadaan ruang
bergerak dan pengawalan sebagai seorang peninju
yang ada seperti ruang
gerakan sama ada secara menggerakkan tangan
diri, ruang am dan ruang
serta merta atau kawal dengan pantas untuk
yang dilengkapi dengan
lambat. menumbuk.
alat-alat.

Aspek beban merupakan


kualiti pergerakan seperti a) Halus-ringan - Lakuan
kuat, lembut, ringan dan pergerakan yang lembut,
Sementara pergerakan
tenang. Kualiti pergerakan halus dan sensitif
kawal lambat ialah
ini dapat dihasilkan menggunakan kekuatan
membayangkan cara
dengan cara mengawal otot yang ringan semasa
burung terbang tinggi.
kekuatan dan keupayan bergerak bebas dan
otot semasa melakukan setempat.
pergerakan.

b) Berat-kuat - Lakuan
pergerakan yang tegas,
kuat, bertenaga dan
pantas. Memerlukan
tenaga dan menggunakan
otot-otot yang kuat.

KEMBALI
Dalam melakukan sesuatu
pergerakan, penari atau pelakon
perlu mengetahui hubungannya
dengan watak-watak lain supaya
mesej persembahan dapat
disampaikan kepada penonton.
Hubungan dalam pergerakan tersebut
mungkin secara individu, dua
ataupun lebih daripada dua watak
yang lain seperti bergerak serentak,
canon, diketuai oleh individu dan
diikuti oleh watak yang lain dan
sebagainya.
KEMBALI
Pergerakan Lokomotor

Pergerakan yang
Pergerakan yang
menyebabkan
dilakukan oleh
keseluruhan tubuh
seseorang yang
badan berubah Contoh : meniru
menyebabkan dia
kedudukan seperti pergerakan keretaapi.
berubah kedudukan
berjalan dan berlari
atau kekal di tempat
disebut bergerak dan
tersebut.
beredar.
Pergerakan yang Contoh,berjalan,
dilakukan oleh berlari, melompat,
Dasar yang menyokong
seseorang yang melompat ketingting,
pelaku berubah
menyebabkan dia lari sisi, skip,
kedudukan mengikut
berubah kedudukan merangkak, guling
pergerakan
atau kekal di tempat hadapan, guling balak,
tersebut guling sisi dan galop.
Contoh Contoh Pergerakan
Lokomotor

Melomp Lompat Lompat


at Skip Galop

Melantu Melungs
n ur

SETERUSNYA
Ketika melompat berat
badan berada diatas
kedua-dua belah kaki.
Cara melompat ialah
dengan melonjakkan kaki
daripada lantai dan
mendarat kedua-dua
belah kaki dengan
serentak. KEMBALI
Langkah satu kaki ke
depan, kemudian
ketingting menggunakan
Gabungan antara aktiviti kaki yang sama.
berjalan dan melompat Seterusnya langkah kaki
ketingting sebelah lagi ke depan
dan ketingting
menggunakan kaki yang
sama.

Corak pergerakannya
ialah dengan
memindahkan berat
badan di atas kaki secara
berselang seli.

KEMBALI
Lompat gallop
merupakan
pergerakan ke
depan dengan
menggunakan satu
kaki mendahului
pergerakan secara
cepat. KEMBALI
Pergerakan melantun ini
berlaku apabila badan
bergerak ke atas dan ke
bawah atau badan bergerak
ke depan dan ke belakang
secara beritama pantas dan
di lakukan secara
berterusan. Sebagai contoh
permainan bola tampar
KEMBALI
Pergerakan melungsur adalah
dengan melangkah
menggunakan satu kaki dan
diikuti dengan sebelah kaki
lagi. Berat badan dipindahkan
dari kaki depan dan ditutup
dengan kaki belakang. Kaki
yang sama akan sentiasa
dijadikan kaki yang
mendahului pergerakan.
KEMBALI
Pergerakan Bukan
Lokomotor
Pergerakan yang tidak mengubah
kedudukan disebut bergerak tanpa beredar
lebih tertumpu kepada pergerakan
bahagian tubuh badan pada sendi buka-
tutup dan pusing putar. Sebagai contoh,
melambung, membaling, menggolek
(menggunakan bola) dan menampar alatan
kecil atau besar (menggunakan kompang).
keupayaan untuk menggerakkan bahagian
tubuh badan tanpa beralih tempat.
lebih tertumpu kepada pergerakan bahagian tubuh
badan pada sendi buka-tutup dan pusing putar.
tidak mengubah dasar menyokong pelaku
pergerakan. Sebagai contah, melambung,
membaling, menggolek (menggunakan bola) dan
menampar alatan kecil atau besar (menggunakan
kompang).
mengilas badan, memusing, meregang,menunduk,
menghayun, mengangkat, menolak, manarik,
menjatuh, mengongcang, melantun, membuai
badan, dan lain-lain lagi.
Bagi meningkatkan potensi kreativiti
murid dalam melakukan pergerakan
khasnya menginterpretasi idea,
perasaan serta tanggapan deria yang
dilahirkan secara simbolik,
pendekatan pergerakan kreatif
digunakan.
Contoh-contoh Pergerakan Bukan
Lokomotor
Menghayu Membengk
Memusing Mendekam
n ok

Menyokon Membengk
Meregang Mengilas
g ok

Menolak
Memusing dan Rebah Bangkit
Menarik

Melantun

VIDEO
Menghayun ialah satu pergerakan
bulat atau separuh bulat
mengelilingi satu titik tengah
yang tetap. Menghayun adalah
pergerakan lentikan pergi dan
balik semula yang
dilakukandengan tubuh badan,
tangan atau kaki. Selain itu,
menghayunkan juga boleh
menggunakan tangan dan kaki ke
kiri dan ke kanan ataupun dari
depan ke belakang.KEMBALI
Membongkokkan
badan ke bawah
dan secara
perlahan-lahan
menegakkan
badan.KEMBALI
Memusingkan tangan bermula
dari depan ataupun dari
belakang. Pelajar yang dalam
keadaan duduk dan
memusingkan badan mengikut
pergerakan arah jam ataupun
sebaliknya. Pelajar
memusingkan badan pada aras
pinggang bermula dari arah kiri
ataupun dari arah kanan.
KEMBALI
Terdapat tiga jenis
dekam iaitu dekam
dengan satu kaki lurus
ke hadapan. Lompat
dekam setempat dan
dekam dengan tangan
menyentuh lantai.
KEMBALI
Dalam pergerkan bukan lokomotor
menyokong adalah penting kerana
adanya kestabilan. Terdapat
beberapa teknik menyokong iaitu
antaranya ialah sokongan kaki,
sokongan sisi, sokongan dua lutut,
sokongan pada lantai, sokongan pada
kerusi, sokongan satu lutut, sokongan
dua tangan satu kaki, sokongan
belakang, sokongan satu tangan satu
kaki, sokongan dengan rakan seperti
aktiviti kereta sorong dan sebagainya.
KEMBALI
Pergerakan ini membawa bahagian-
bahagian badan rapat antara satu
sama lain. Kapasiti bahagian badan
yang boleh bengkok bergantung
kepada strukrtur sendi terlibat. Sendi
engsel membenarkan bahagian
badan dibongkok ke hadapan dan ke
belakang sahaja. Jenis sendi ini
terdapat di jari tangan, kaki, siku dan
lutut. Manakala sendi bola dan soket
terdapat di pinggul dan sendi yang
menghubungkan lengan atas dan
bahu. KEMBALI
Meregang adalah ekstensi atau
hiperektensi bahagian-bahagian
badan. Ekstensi bermaksud
pengembalian bahagian badan ke
kedudukan rentang selepas ia
difleksibel atau dilipat. Hiperektensi
pula ialah renyangan melebihi 1800.

KEMBALI
Mengilas berlaku apabila bahagian atas
badan berpusing dan bahagian bawah hanya
berada di satu tempat sahaja. Sementara itu,
pusingan berlaku apabila seluruh badan
berputar dia ats suatu tapak. Selain itu,
mengilas adalah pusingan badan atau
bahagian badan mengelilingi paksi panjang
tanpa menheraakn dasar menyokong.
Mengilas hanya boleh berlaku da;am arah
bulatan sahaj. Sebagai contoh, badan boleh
dikilas pada paksi panjang.
KEMBALI
Memusing adalah pergerakan
memusingkan bahagian badan.
Apabila seluruh badan berpusing,
dasar menyokong berubah tempat

KEMBALI
Menolak ialah menurunkan kuasa
badan ke atas kuasa rintangan.
Menolak menjauhkan objek dari
badan atau menjauhkan badan dari
objek. Pergerakan ini dilakukan
dengan menggunakan tangan dan
lengan, tapak dak kaki, bahu, dan
pinggul. Manakala menarik adalah
mendekatkan atau merapatkan objek
kepada badan. Biasanya pergerakan
KEMBALI
Badan bergerak dari aras tinggi ke
rendah. Boleh dilakukan sama ada
pergerakan cepat dan perlahan.
Rebah yang berlaku secara tiba-tiba
jika tenaga menokong badan
dilepaskan dengan cepat. Sebaliknya
jika rebah keseluruhan terjadi apabila
pergerakan ke bawah berlaku secara
berterusan sehingga dasar
menyokong baru didapati. KEMBALI
Bangkit seharusnya mempunyai
imbangan, sokongan yang stabil dan
tenaga yang cukup untuk mengatasi
tarikan pusat bumi.

KEMBALI
Melantun berlaku apabila badan bergerak ke atas dan
ke bawah, atau ke belakang dan ke depan secara
beritma pantas dan berterusan.
Sebagai contoh, pergerakan berikut adalah kombinasi
pergerakan-pergerakan di atas antaranya Merangkak
dan membongkok dan berjalan.
Membaling dan menghayun dengan tangan
dibengkokkan dengan satu atau lebih langkah berjalan
atau berlari.
Mendekam dan rebah serta membongkok, menolak dan
menyokong.
Menguak dan menolak serta menarik ke kiri dan kanan.

KEMBALI

Anda mungkin juga menyukai