Anda di halaman 1dari 21

Konsep asas nilai

• Definisi nilai
• Fungsi nilai
• Jenis-jenis nilai
Definisi Nilai
• Nilai merupakan standard dan prinsip kita
dalam mempertimbangkan harga sesuatu
benda.
• Nilai merupakan kriteria bagi kita
mempertimbangkan sesuatu benda
(manusia, objek, idea, tingkah laku dan
situasi) sebagai baik, berfaedah, diingini,
atau sebaliknya iaitu buruk, tidak
berfaedah, dibenci atau di antara kedua
pola ini, iaitu sederhana. (Koo K.P, 1990:
ms 70)
Fungsi-fungsi nilai
1.Sebagai piawai pengukur elemen
2. Sebagai peraturan yang
ditetapkan
3.Sebagai standard yang konsisten
4.Sebagai panduan/rujukan
penyelesaian konflik
Jenis-jenis Nilai
1. Ekstrinsik/Intrumental – nilai yang dikehendaki atau
patut dimiliki sebagai alat mencapai matlamat
2. Instrinsik – nilai sebagai sesuatu yang muktamad (
dalaman )
3. Subjektif – nilai yang tidak diingini pelaku (dari segi
persepsi )
4. Objektif – nilai yang bebas daripada keutamaan
pelaku ( tak berubah )
5. Relatif- nilai yang berubah mengikut kehendak
masyarakat/masa/tempat/budaya
6. Mutlak/Absolute- nilai yang tidak bergantung
kepada perubahan masa,budaya, dan tempat kerana
sifatnya yang mutlak
Nilai Instrumental (Ekstrinsik) Nilai Intrinsik
Kualiti yang diterima atau ditolak Kualiti yang diterima atau ditolak
sebagai alat mencapai sesuatu semata-mata kerana ia baik atau
matlamat. buruk tanpa mengambil kira
Bergantung pada nilai lain untuk kesannya.
mencapai sesuatu matlamat. Tidak bergantung pada nilai lain
Nilai peringkat kedua, misalnya untuk mencapai sesuatu matlamat.
berani, rajin dan hormat Nilai tersebut sendiri sebagai
menghormati. matlamat akhir.
Contoh: Nilai peringkat pertama, misalnya
Dia berpura-pura rajin di depan baik hati, kasih saying, keadilan.
ibunya untuk mengambil hati ibunya. Contoh: Hakim menjatuhkan
Nilai di atas (mengambil hati) hukuman 20 tahun penjara kepada
bergantung kepada nilai lain (rajin) perogol setimpal dengan jenayah
untuk mencapai matlamatnya. yang dilakukan.
Nilai-nilai di atas pula tidak
bergantung dengan nilai lain untuk
mencapai matlamat.
NILAI SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
Nilai Subjektif Nilai Ojbektif

 Kualiti yang diterima atau  Kualiti yang bernilai atau


ditolak oleh seseorang sebaliknya yang bebas
yang memberikan daripada pilihan peribadi.
pandangan  Diterima atau ditolak
 Diterima atau ditolak berdasarkan satu set
mengikut pandangan kriteria yang dipersetujui
seseorang individu. oleh semua atau
kebanyakan orang.
Nilai Relatif Nilai Mutlak (Absolute)

 Nilai yang diterima atau  Nilai yang kebaikan tidak


ditolak oleh peraturan terikat kepada sesuatu
sesuatu masyarakat kebiasaan sesebuah
untuk mencapai sesuatu masyarakat.
matlamat masyarakat.  Diterima umum dan telah
 Nilai relatif ialah arbitrari diuji atau terbukti sebagai
(tidak tertentu), tidak baik atau buruk.
sempurna dan berbeza-  Kekal sepanjang masa dan
beza antara masyarakat di semua tempat serta
yang berlainan. hampir semua situasi
 Boleh berubah mengikut norma masyarakat.
masa.
NILAI INSTRUMENTAL/NILAI EKSTRINSIK – nilai instrumental perlu
dirancang untuk mendapatkan hasilnya. Nilai ini merujuk kepada sesuatu kualiti
sama ada yang dikehendaki atau tidak sebagai alat untuk mencapai matlamat
atau nilai lain. Nilai ini perlu bergantung kepada nilai lain untuk mencapai
matlamat.
NILAI CONTOH AMALAN

Kerajinan Seseorang itu perlu mempunyai nilai rajin untuk


mencapai kejayaan dalam kehidupan

Kegigihan/yakin Datuk Azhar Mansur belayar secara solo mengelilingi


dunia selama 190 hari untuk membuktikan bahawa
rakyat Malaysia mampu mencipta rekod dunia.
Keikhlasan Kita harus ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab di
dunia ini. Berkat daripada sifat ikhlas, kita akan
memperoleh ketenangan dan kepuasan kendiri.
Akur akan undang- Seorang hakim menjatuhkan hukuman
undang
NILAI MUTAKHIR/NILAI INSTRINSIK-Nilai ini diterima atau ditolak semata-
mata kerana nilai itu baik atau buruk tanpa mengambil kira kesannya. Nilai-nilai
ini tidak bergantung kepada nilai lain untuk mencapai matlamat yang diidamkan

NILAI CONTOH AMALAN

Kasih sayang Hui Nie amat menyayangi ibu bapanya. Hui Nie sanggup
berkorban apa sahaja demi kesenangan ibu bapanya. Hui
Nie tidak pernah mengharapkan harta warisan atau
sebagainya kerana beliau berpendapat bahawa seseorang
anak berkewajipan menjalankan tanggungjawab terhadap
ibu bapa
Baik hati Suzie berkawan baik dengan Mala. Dia sanggup bersusah
payah jika Mala menghadapi sebarang kesusahan.
Walaubagaimanapun suzie tak pernah berniat
mempergunakan kawannya untuk kepentngan dirinya.
NILAI OBJEKTIF- kualiti yang bernilai atau sebaliknya dan bebas daripada
pilihan peribadi

ISU HURAIAN

Peperangan Peperangan adalah ibarat menang jadi arang kalah jadi


abu

Sifat tamak Orang tamak selalu rugi. Belum pernah ada bukti orang
yang tamak beruntung

Ceti haram Kegiatan ceti haram perlu dihapuskan kerana ancaman


(Along) daripada kegiatan ini amat berbahaya kepada si piutang
dan masyarakat umumnya.
NILAI SUBJEKTIF- nilai yang diingini atau ditolak oleh seseorang mengikut
penilaian/pandangan individu tersebut

ISU HURAIAN

Tikam Loteri En Tham selalu membeli tiket loteri. Dia berpendapat


bahawa dia boleh menjadi kaya jika bernasib baik
memenangi loteri tersebut. Walaupun amalan itu
membazir tetapi dia percaya satu hari nanti dia tetap akan
memenanginya.
Melepak Rama seorang remaja yang baik. Walaubagaimanapun
apabila dia penat belajar, dia selalu melepak di pusat beli
belah berhampiran rumahnya. Dia berpendapat bahawa
melepak tidak salah kerana dia melepaskan tekanan.
NILAI MUTLAK/NILAI ABSOLUTE- nilai yang tidak bergantung kepada
perubahan masa,budaya, dan tempat kerana sifatnya yang mutlak

ISU HURAIAN

Pelacuran Pelacuran adalah antara industri yang tertua di dunia.


Tanggapan masyarakat dari dulu hingga sekarang ialah
pelacuran itu isu sosial yang keji.

Menghormati Anak dituntut untuk menghormati ibu bapa kerana tanpa


ibu bapa mereka siapalah kita. Anak yang tidak menghormati ibu
bapa dianggap sebagai anak derhaka.

Perkahwinan Perkahwinan yang sah akan melahirkan anak-anak yang


dapat melengkapkan kehidupan berkeluarga yang bahagia
NILAI RELATIF- nilai yang berubah mengikut kehendak
masyarakat/masa/tempat/budaya

ISU HURAIAN

Main mercun Bermain mercun merupakan sebahagian daripada


amalan penting dalam sambutan Tahun Baru Cina.
Walau bagaimanapun masyarakat cina mula menerima
pengharaman bermain mercun yang dikuatkuasakan
oleh kerajaan sebagai tindakan rasional pada masa kini
Penggunaan Penggunaan Bahasa Inggeris di papan tanda pada
Bahasa Inggeris suatu ketika dahulu dianggap sebagai tidak patriotik.
Tanggapan sedemikian berubah apabila kerajaan
memartabatkan bahasa inggeris dalam sistem
persekolahan hari ini.
Ibu tunggal Banyak wanita kelas menengah yang bekerja di
Singapura tidak mahu berkahwin. Mereka mengambil
anak angkat dan membesarkannya tanpa insan yang
bernama lelaki.
sekian
NILAI DALAM MASYARAKAT
Dorothy Emmet (1966) menyatakan bahawa nilai moral
bukan sesuatu yang wujud tersendiri dan terperinci
dalam satu kekosongan. Pada tahun 1979, beliau
mengatakan bahawa manusia bergantung atas
beberapa peraturan, adat, kebiasaan masyarakat dan
agama yang menolong mereka dengan lebih mudah
membuat jangkaan tentang cara tingkahlaku orang lain.
James Hemming(1980) menyatakan bahawa peraturan-
peraturan masyarakat mestilah dilihat sebagai fakta-
fakta kehidupan sosial, sebagai prinsip-prinsip yang
perlu dalam pergaulan dan kelakuan terhadap orang lain
dan perhubungan antara manusia.
(Koo, K.P. & Tang C.Y, 1990)
PERUBAHAN NILAI DALAM
MASYARAKAT
• Rokeah (1973) + Perubahan nilai berlaku
jika terdapat perubahan pada konsep yang
menjadi tampuk atau pusat sistem
kepercayaan individu.
»Sikap
»Sistem nilai tingkahlaku
»Kepercayaan
PERUBAHAN NILAI BERLAKU:
• Akibat perkembangan pengetahuan dan
perubahan maklumat.
• Melalui perubahan ideologi dan politik sama ada
secara propaganda, indoktrinasi, pelaziman atau
pun penyiaran.
• Akibat kebosanan dan salah anggapan,
hipokrasi, kebebasan bersuara, sistem birokrasi.
• Perubahan persekitaran sistem/aktiviti
masyarakat : sosial, ekonomi, demografi dan
teknologi.
NILAI MASYARAKAT MALAYSIA
• Masyarakat Melayu ,Cina dan Indi

–zaman kesultanan Melayu


–Zaman Penjajahan
–Zaman selepas perang Dunia
–Zaman kemerdekaan
–Zaman abad 21 /globalisasi
• sekian

Anda mungkin juga menyukai