Anda di halaman 1dari 11

KEMAHIRAN MENYOAL

KEMAHIRAN MENYOAL
Menggunakan kemahiran menyoal

untuk memperoleh maklumatmaklumat yang diperlukan.


Tindak balas individu ataupun
kelompok
Membina hubungan sosialisasi
pendidikan yang harmonis
Cara paling mudah untuk mendapat
maklumat dengan cepat dan tepat

MANFAAT MENYOAL
Meningkatkan motivasi dengan menggerak

minda murid
Menilai pemahaman pelajar
Membimbing pelajar
Merantas pembelajaran dan dapat menghasilkan
pembelajaran yang baik dan menarik
Menggalakkan mutu pemikiran yang tinggi
Mengekalkan perhatian murid
Mengeratkan interakse dan hubungan sosial
Mendapat pengetahuan baru

Prinsip Kemahiran
Menyoal
Merancang soalan
Keobjektifan dan kesesuainan soalan
Tahap kecerdasan soalan
Membina aktiviti berfikir
Keberhasilan soalan

Aras Soalan
Pengetahuan
2. Kefahaman
3. Aplikasi
4. Analisis
5. Sintesis
6. Penilaian.

11.

PENYEDIAAN SOALAN SECARA


KRITIS
APA
KENAPA

SIAPA

BAGAIMANA

BILA
DI MANA

Sasaran Soalan
MENYOAL
GURU

MENYOAL
RAKAN

Kumpulan
sasaran

MENYOAL
RESPONDEN

MENYOAL
BAHAN

Menyoal Guru
Dengan ikhlas
Dalam situasi formal sewaktu P&P
Dalam situasi x formal dengan medium

Internet
KENAPA PERLU MENYOAL GURU?
@ kurang faham, kurang jelas
@ mahukan maklumat tambahan
@ mahukan kepastian
@ mahukan penglibatan berterusan

MENYOAL BAHAN BUKAN GURU


Pembelajaran hidup berlaku apabila wujud

komunikasi 2 hala antara pembaca dgn bahan


dibaca
Penyoalan kpd BBG Seumpama suatu BEDAH
SIASAT BUKU
Pelajar dapat bermonolog tentang SEJAUH
MANAKAH sesuatu faktor mempengaruhi
suatu keadaan
Pelajar dapat MENCARI PERBEZAAN tentang
pengetahuan sedia ada dan baru
Dapat KENAL PASTI TARIKH Dengan kejadian
sesuatu peristiwa lepas

MENYOAL RESPONDEN
Bermaksud seseorang / sekumpulan orang

yg dipilih memberikan maklumat terhadap


soal selidik
Satu set soalan akan disediakan Oleh
penyelidik
Pelajar perlu menyediakan soalan yg
mungkin digunakan dlm sesi temu bual
Soalan penyediaan perlu jelas dr segi:
@ BAHASA & PILIHAN JAWAPAN

Jenis soalan Penyelidikan


soal selidik bentuk tertutup
soal selidik bentuk gabungan

tertup-terbuka
soal selidik bentuk terbuka

Anda mungkin juga menyukai