Anda di halaman 1dari 6

MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI STPM

PENGAJIAN AM PENGGAL 3 2016

No 16 Penggal 3 STPM 2013


Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, berikan ulasan anda tentang nilai eksport Malaysia
mengikut negara ASEAN dan barangan terpilih pada tahun 2010.
Malaysia : Nilai Eksport Mengikut Negara ASEAN dan Barangan Terpilih
Pada Tahun 2010
Nilai Eksport (RM000)
Negara ASEAN Jumlah (RM000)
Sayur-sayuran Buah-buahan
Singapura 380 506.1 227 092.3 607 598.4
Indonesia 58 982.1 36 994.0 95 976.1
Thailand 28 264.3 48 668.8 76 933.1
Vietnam 10 932.0 2 676.3 13 608.3
Brunei Darussalam 5 811.6 19 514.6 25 326.2
Filipina 1 114.7 1 794.5 2 909.2
Kemboja 1 694.4 1 664.8 3 359.2
Myanmar 15801 150.4 308.5
Jumlah 487 463.3 338 555.7 826 019.0
(Disesuaikan daripada Perangkaan Agromakanan 2011,
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia, 2011)

No 17 Penggal 3 STPM 2013


Berdasarkan jadual di bawah, huraikan kadar inflasi di negara-negara Asia terpilih dari tahun 2006
hingga tahun 2009 dan kesan inflasi yang dihadapi oleh sesebuah negara.
Malaysia : Kadar Inflasi di Negara-negara Asia Terpilih dari
Tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009
Kadar Inflasi (%)
Negara
Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009
Chuna 1.5 4.8 5.9 -0.7
Indonesia 13.1 6.3 9.8 4.8
Malaysia 3.6 2.0 5.4 0.6
Thailand 4.6 2.2 5.5 -0.9
Singapura 1.0 2.1 6.6 0.6
(Disesuaikan daripada
Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2010)

1
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI STPM
PENGAJIAN AM PENGGAL 3 2016

No 16 Penggal 3 (Ulangan) STPM 2013


Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan aliran dagangan Malaysia dengan negara-
negara terpilih pada bulan Januari hingga Ogos 2010 Terangkan langkah-langkah yang perlu diambil
oleh Malaysia untuk meningkatkan eksportnya.
Malaysia : Aliran Dagangan dengan Negara-negara Terpilih pada
Bulan Januari hingga Ogos Tahun 2010
Negara Esport ke (USD Billion) Import Dari (USD Billion)
Amerika Syarikat 1044.2 1333.0
Kawasan EURO 2250.6 2204.3
Jepun 491.8 444.2
China 990.0 885.8
Singapura 226.0 202.5
Jumlah 5002. 5069.8
(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2010/2011,
Kementerian Kewangan Malaysia)
No 17 Penggal 3 (Ulangan) STPM 2013
Berdasarkan maklumat dalam jasual di bawah, huraikan pola ketibaan kapal di pelabuhan terpilih di
Malaysia bagi tahun 2007 dan tahun 2008. Terangkan langkah-langkah yang boleh diambil oleh
negara bagi memastikan jumlah kapal yang berlabuh meningkat.
Tahun
Bil Pelabuhan
2007 (buah) 2008 (buah)
1 Klang 8811 7701
2 Pulau Pinang 1715 2538
3 Tanjung Pelepas 2478 2332
4 Pasir Gudang 8874 9597
5 Kuching 1514 1319
6 Labuan 1081 1137
(Disesuaikan daripada Buku Tahunan Perangkaan Malaysia 2008,
Jabatan Perangkaan Malaysia)

2
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI STPM
PENGAJIAN AM PENGGAL 3 2016

No 16 Penggal 3 STPM 2014


Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan sumbangan Malaysia terhadap pengeluaran
minyak sawit dunia dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi
pemgeluaran minyak sawit Malaysia.
MALAYSIA : PENGELUARAN MINYAK SAWIT DUNIA DARI TAHUN
2000 HINGGA TAHUN 2010
Tahun 2000 Tahun 2005 Tahun 2010
Negara
(000 tan) (000 tan) (000 tan)
Indonesia 7 050 14 100 22 100
Malaysia 10 842 14 962 16 994
Thailand 525 700 1 380
Nigeria 740 800 885
Papua New Guinea 336 310 500
Brazil 108 161 250
Columbia 524 673 753
Lain-lain 1 742 2 246 2 996
Jumlah 21 867 33 952 45 858
(Disesuaikan daripada Statistics on Commodities 2011,
Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi,
Putrajaya, Malaysia)
No 17 Penggal 3 STPM 2014
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan aliran masuk Pelaburan Langsung Asing
(FDI) ke negara terpilih antara tahun 2007 dengan tahun 2008, dan huraikan bagaimana sesebuah
negara dapat meningkatkan FDI ke negara tersebut.
ALIRAN MASUK PELABURAN LANGSUNG ASING (FDI) KE NEGARA
TERPILIH ANTARA TAHUN 2007 DENGAN TAHUN 2008
Tahun
Negara
2007 2008 % Perubahan
Kesatuan Eropah 899.6 518.3 -42.4
Amerika Syarikat 271.2 316.1 16.6
India 25.1 41.6 65.7
Jepun 22.5 24.4 8.4
Singapura 31.6 22.7 -28.2
Thailand 11.2 10.1 -9.8
Indonesia 6.9 7.9 14.5
Vietnam 6.7 8.1 20.9
Malaysia 8.4 8.1 -3.6
(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2009/2010,
Kementerian Kewangan Malaysia)

3
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI STPM
PENGAJIAN AM PENGGAL 3 2016

No 16 Penggal 3 (Ulangan) STPM 2014


Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, bandingkan eksport Malaysia antara bulan Januari
hingga Julai tahun 2011 dan tahun 2012. Huraikan faktor politik yang mempengaruhi trend eskport
Malaysia.
Bulan Januari hingga Bulan Januari hingga
Bil Negara Julai Tahun 2011 Julai Tahun 2012
(RM juta) (RM juta)
1 ASEAN 98 828 109 752
2 Timur Laut Asia 141 531 144 804
3 Asia Selatan 25 250 24 084
4 Amerika Syarikat 33 075 35 166
5 Kesatuan Eropah 41 338 36 717
6 Asia Barat 14 771 14 314
7 Afrika 10 387 9 884
8 Negara-negara Lain 31 168 34 608
Jumlah 396 348 409 329
(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2012/2013,
Kementerian Kewangan Malaysia)
No 17 Penggal 3 (Ulangan) STPM 2014
Berdasarkan maklumat dalam carta di bawah, huraikan perubahan jumlah nilai pelaburan asing dari
negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010 dan kemukakan faedah yang diperoleh
Malaysia.
MALAYSIA : KEMASUKAN PELABURAN ASING DARI NEGARA TERPILIH
PADA TAHUN 2009 DAN TAHUN 2010

China China
3.1% Singapura 4.0%
13.7%
Amerika
Syarikat Taiwan
Singapura
45.0% 8.0%
38.2%

Amerika
Syarikat
Taiwan 74.3%
13.7%

2009 : RM5 215.8 juta 2010 : RM15 790.7 juta

(Disesuaikan daripada Laporan Ekonomi 2010/2011,


Kementerian Kewangan Malaysia)

4
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI STPM
PENGAJIAN AM PENGGAL 3 2016

No 16 Penggal 3 STPM 2015


Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan perubahan pola tangkapan rakyat Malaysia
mengikut jantina di luar negara berkaitan dengan kes pengedaran dadah bagi tahun 2011 dan tahun
2012. Berikan faktor-faktor berlakunya jenayah tersebut.
TANGKAPAN RAKYAT MALAYSIA MENGIKUT JANTINA DI LUAR
NEGARA BERKAITAN DENGAN KES PENGEDARAN DADAH BAGI
TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012
Tahun 2011 Tahun 2012
Negara Lelaki Perempuan Lelaki Perempuan
(orang) (orang) (orang) (orang)
Brunei 10 1 3 0
China 7 15 5 3
Indonesia 40 9 20 1
New Zealand 9 2 0 0
Singapura 18 3 50 0
Thailand 17 1 30 7
Negara-negara
4 7 6 1
Lain
Jumlah 105 38 114 12
(Disesuaikan daripada Utusan Malaysia,
10 November 2012)
No 17 Penggal 3 STPM 2015
Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan jumlah pengguna internet daripada jumlah
penduduk di negara-negara ASEAN terpilih pada tahun 2012. Huraikan juga masalah yang dihadapi
oleh Malaysia dalam memajukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
BILANGAN PENGGUNA INTERNET BAGI SETIAP SERATUS ORANG PENDUDUK
DI NEGARA-NEGARA ASEAN TERPILIH PADA TAHUN 2012
Bilangan Pengguna Internet bagi
Negara Jumlah Penduduk (ribu orang)
Setiap Satu Ratus Penduduk
Malaysia 65.8 29 239.9
Myanmar 1.1 52 797.3
Thailand 26.5 66 785.0
Vietnam 39.5 90 795.8

(Disesuaikan daripada http://www.unicef.org/statistics/index_countrystat.htm/


yang dicapai pada 13 Mei 2014)

5
MODUL ALIH BENTUK KOMUNIKASI STPM
PENGAJIAN AM PENGGAL 3 2016

NO 16 PENGGAL 3 (ULANGAN) STPM 2015


Berdasarkan maklumat dalam jadual di bawah, huraikan pola kedatangan pelancong ke rantau
ASEAN mengikut destinasi pilihan dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Jelaskan bagaimana Malaysia
boleh meningkatkan kedatangan pelancong ke negara ini.
ASEAN : KEDATANGAN PELANCONG MENGIKUT DESTINASI PILIHAN
DARI TAHUN 2009 HINGGA TAHUN 2012
Tahun 2009 2010 2011 2012 Jumlah
Destinasi (000 orang) (000 orang) (000 orang) (000 orang) (000 orang)
Brunei
157.5 214.3 242.1 209.1 823.0
Darussalam
Indonesia 6 323.7 7 002.9 7 649.7 8 044.5 29 020.8
Malaysia 23 646.2 24 577.2 24 714.3 25 032.7 97 970.4
Filipina 3 017.1 3 520.5 3 917.5 4 272.8 14 727.9
Singapura 9 681.3 11 638.7 13 171.3 14 491.2 48 982.5
Thailand 14 149.8 15 936.4 19 098.3 22 353.9 71 538.4
Jumlah 56 975.6 62 890.0 68 793.2 74 404.2 263 063.0
(Disesuaikan daripada : www.asean.org)
No 17 Penggal 3 (Ulangan) STPM 2015
Berdasarkan maklumat dalam graf di bawah, bandingkan kedudukan harga barangan makanan asas
antara Malaysia dengan negara serantau berasaskan kadar tukaran wang pada 3 Mei 2011.
Mengapakah terdapat harga barangan makanan asas tertentu yang lebih rendah di Malaysia?
MALAYSIA : HARGA BARANGAN MAKANAN ASAS NEGARA SERANTAU
BERASASKAN KADAR TUKARAN PADA 3 MEI 2011

Harga Barangan
(RM/kg)
45
40
40

35

30

25 21.78
20
15.95 15.6
15 12
8.3 9.03
10 6.5
2.8 3.5 2.7
5 1.8 1.35 2.1 2.05 2.67
0
Malaysia Singapura Thailand Indonesia

Ayam Daging Tempatan Beras Tepung Gandum

(Sumber : Disesuaikan daripada Zulkifli Jalil,


Harga Barang di Malaysia Masih Rendah,
Utusan Malaysia, 3 Mei 2011)