Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

SENI VISUAL
LUKISAN
TINGKATAN ENAM

MINGGU BIDANG/TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN


a. melukis dengan 1. Pelajar melukis objek-
penekanan kepada objek alam semulajadi
sifat garisan; kasar, dan alam benda yang
lembut, tebal, nipis, dapat menunjukkan
beralun dan lain-lain. nilai garisan. Cth.
GARISAN b. Menghubungkait di ranting kayu, daun,
antara jenis garisan kotak dll.
dan sifat objek. Cth. 2. kritikan seni terhadap
garisan lembut dan hasil kerja.
bealun unt daun.

a. mengaplikasi teknik 1. Peajar mewarnakan


mewarna dalam lukisan
lukisan. 2. ’rendering’
WARNA menggunakan
pensil/charcoal di atas
lukisan bewarna.

a. melukis dengan 1. Pelajar melukis


aplikasi rupa positif berdasarkan ’setting’
dan rupa negatif di yang disediakan.
dalam lukisan. 2. mewarnakan objek
RUPA dengan menunjukkan
kesan rupa positif dan
negatif yang seimbang
dalam lukisan.

a. Melukis dengan 1. Pelajar menggunting


aplikasi jalinan dalam corak pada kertas
lukisan pembalut hadiah untuk
b. mengaplikasi teknik diguna di dalam
kolaj dalam lukisan. lukisan.
2. aplikasi teknik
JALINAN rendering pada corak
menggunakan warna
pensil, charcoal bg
mendapatkan kesan
kesatuan dalam
lukisan.

a. melukis dengan 1. Meniru semla lukisan


penekanan kepada yang diberi
kesan cahaya dan 2. memberi penekanan
BENTUK
bayang bagi kepada elemen bentuk
menimbulkan ilusi
bentuk
a. Aplikasi ruang dalam 1. Melukis objek alam
lukisan benda; susunan
RUANG b. Aplikasi perspektif 1 berbagai saiz kotak
dan 2 titik lenyap dengan mengapliksi
perspektif 2 titik
lenyap.
a. aplikasi prinsip 1. menjelaskan prinsip
harmoni dalam lukisan harmoni dalam
alam benda lukisan .
HARMONI 2. melukis lukisan alam
benda yang
berharmoni dari segi
warna.
a. aplikasi prinsip 3. melukis lukisan alam
kontra dalam lukisan benda yang berkontra
b. menjelaskan jenis jenis bahan . Cth
KONTRA
bahan dengan kualiti keras dan lembut.
garisan dan teknik
rendering.
a. aplikasi prinsip
IMBANGAN dalam 1. melukis lukisan alam
lukisan alam benda benda yang
IMBANGAN
berimbangan dari
segi ruang dan
rekaletak.
a. aplikasi prinsip 1. melukis lukisan alam
PENEGASAN dalam benda dengan
lukisan memberi penekanan
PENEGASAN b. menjelaskan kepada perincian corak
perincian hal benda dan kapsyen.
seperti corak atau
kapsyen.
a. aplikasi prinsip IRAMA 1. Pelajar melukis dengan
DAN PERGERAKAN dapat menunjukkan
IRAMA DAN dalam lukisan alunan objek
PERGERAKAN berasaskan kain/fabrik.

aplikasi prinsip
KEPELBAGAIAN dalam
KEPELBAGAIAN lukisan

aplikasi prinsip IRAMA


DAN PERGERAKAN dalam
KESATUAN lukisan
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
SENI VISUAL
PROJEK PENGHASILAN KARYA
TINGKATAN ENAM

MINGGU BIDANG/TAJUK OBJEKTIF AKTIVITI CATATAN


a. mengenalpasti soalan 4. Guru edarkan soalan
PENGENALAN 5. Penerangan dan
perbincanagn
kehendak setiap
soalan.
a. Membuat keputusan 1. Perbincangan tajuk-
PEMILIHAN TAJUK soalan yang dipilih tajuk pilihan pelajar
dan menetapkan dan contoh.
tajuk kajian. 2. membuat carta Gannt
b. Membuat carta bagi menentukan
gannt/jadual kerja gerak kerja dilaksana.

a. membuat hipotesis 1. Pelajar ke


HIPOTESIS berkaitan tajuk perpustakaan bagi
b. mengumpul mendapatkan
maklumat bahan /maklumat.
2. Pelajar ke makmal
komputer bagi
mengumpul maklumat
dan gambar-gambar.
3. Pelajar mengambil
gambar-gambar
berkaitan tajuk di luar
kawasan sekolah

a. Menghasilkan 1. Pelajar membuat 20


THUMBNAIL lakaran-lakaran kecl lakaran kecil berkaitan
SKETCHES berdasarkan bahan tajuk.
dan maklumat yang
dikumpul.

a. menghasilkan 5 1. memilih 5 daripada


PERKEMBANGAN lukisan lakaran dan
IDEA menghasilkan 5
lukisan

a. menghasilkan olahan 1. membuat olahan motif


OLAHAN MOTIF motif untuk 2 lukisan yang
dipilih atau
2. menambah 10 lukisan
a. menghasilkan 4 1. menyusun atur
KAJIAN kajian komposisi rekaletak motif
KOMPOSISI dengan 4 komposisi
berbeza.
a. menghasilkan 4 1. mewarnakan lukisan
KAJIAN WARNA dengan 4 warna
kajian warna berbeza
a. menghasilkan 5 1. bereksperimen dengan
KAJIAN TEKNIK kajian media dan bahan dan teknik
teknik mewarna
a. menyediakan kanvas 1. frame kayu ditempah
PENGHASILAN berdasarkan saiz yang
KARYA telah ditetapkan
2. meregang kain blacu
3. menyapu cat
emulsiaon
1. membuat lakaran dan
PENGHASILAN a. ’under painting’ lukisan
KARYA

PENGHASILAN a. proses mewarna 1. mewarna catan.


KARYA

1. membuat kemasan
PENGHASILAN a. kemasan kerja pada hasil catan
KARYA 2. memasang frame
kayu

CARTA GANNT PROJEK PENGHASILAN KARYA


FE
BIL TAJUK JAN MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP
B

1. PENGENALAN /
a. mengetahui soalan

2. PEMILIHAN TAJUK
/
a. membuat keputusan
pilihan soalan

3. HIPOTESIS
a. membina tanggapan
/ / / /
b. mengumpul
maklumat
c. mengumpul gambar

4. THUMBNAIL SKETCHES
/
a. lakaran awal - 20

5. PERKEMBANGAN IDEA
a. kajian 5 lukisan
terperinci setiap / /
sudut dan sudut
menarik
b. memperincikan
jalinan dan bentuk

6. OLAHAN MOTIF
a. penggayaan hal
benda melalui
penambahan dan /
pengurangan olahan
b. melukis hal benda
dengan bilangan
lebih dari 5 lukisan.

7. KAJIAN KOMPOSISI /

/ /
8. KAJIAN WARNA
/
9. KAJIAN TEKNIK

10. PENGHASILAN KARYA / / /

/
11. KEMASAN AKHIR

12. PAMERAN /

/
13. PENGHANTARAN KE JPNS