Anda di halaman 1dari 2

MATA PELAJARAN

PENGISIAN DITAWARKAN
PROSES PEMBELAJARAN
PENGAJIAN AM
KURIKULUM BAHASA MELAYU
SEJARAH
KULIAH
EKONOMI
TUTORIAL PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERJA KURSUS PERAKAUNAN
PROGRAM KECEMERLANGAN SAINS SUKAN
AKADEMIK SENI VISUAL
FIZIK
KIMIA
KOKURIKULUM MATEMATIK T
KARNIVAL SUKAN DAN PERMAINAN MUET
PERKHEMAHAN BADAN
BERUNIFORM
MENUJU KECEMERLANGAN BERSAMA
KARNIVAL TINGKATAN ENAM TENAGA PENGAJAR YANG BERKETERAMPILAN
PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT DAN BERPENGALAMAN

LAWATAN SAMBIL BELAJAR


PUSAT TINGKATAN ENAM KUALA PILAH
DAN AKTIVITI LAIN KELAB DAN
PERSATUAN SMK TUANKU MUHAMMAD
Tel:
PUSAT TINGKATAN ENAM
KUALA PILAH

Latar Belakang Penubuhan Tempoh Pembelajaran


Terdiri daripada 3 semester;
Pusat Tingkatan Enam Kuala Pilah mula
beroperasi pada 2 haribulan Januari 2014 hasil
Semester 1
gabungan 3 buah sekolah yang mempunyai
kelas Tingkatan Enam iaitu SMK Tuanku Mu- Pembelajaran ( Jun—November )
hammad, Sekolah Sains Sukan Za’ba dan SMK Peperiksaan STPM Penggal 1
Dato’ Abdul Samad. Pusat Tingkatan Enam (November)
Kuala Pilah mempunyai 12 buah kelas dan Semester 2
tenaga pengajar seramai 30 orang dengan Pembelajaran ( Januari—Mei )
beberapa pakej mata pelajaran .
Peperiksaan STPM Penggal 2 ( Mei )
Kelebihan Tingkatan Enam Semester 3
Pembelajaran ( Jun—November )
Diiktiraf oleh University of Cambridge. Sijil
setaraf dengan A-Level dan diterima oleh uni- Peperiksaan STPM Penggal 3 ( November )
versiti serata dunia.
Menghasilkan pelajar yang lebih matang Yuran Pengajian
kerana pendedahan sukatan pelajaran yang Tiada yuran pengajian dikenakan kecuali
lebih komprehensif.
yuran PIBG seperti yang dipersetujui dalam
Menghasilkan pelajar yang lebih berdikari. mesyuarat agung PIBG.
Merupakan permulaan yang baik sebelum
menjejakkan kaki ke universiti. Bantuan Kewangan
Suasana PdP yang lebih kondusif dan selesa. Pelajar yang layak akan
ditawarkan biasiswa
Tidak terikat dengan uniform sekolah.
Penyertaan aktiviti kokurikulum yang lebih
Kemudahan Asrama
meluas peringkat PPD, negeri dan kebangsaan.
Kemudahan asrama disediakan untuk pelajar
Yuran pembelajaran jauh lebih murah yang tinggal jauh dari sekolah.
Sijil STPM laku dan boleh dijadikan medium
untuk mencari pekerjaan.