Anda di halaman 1dari 2

MATA PELAJARAN

PENGISIAN DITAWARKAN
PROSES PEMBELAJARAN
PENGAJIAN AM
KURIKULUM BAHASA MELAYU
SEJARAH
KULIAH
EKONOMI
TUTORIAL PENGAJIAN PERNIAGAAN
KERJA KURSUS PERAKAUNAN
PROGRAM KECEMERLANGAN SAINS SUKAN
AKADEMIK SENI VISUAL
FIZIK
KIMIA
KOKURIKULUM MATEMATIK T
KARNIVAL SUKAN DAN PERMAINAN MUET
PERKHEMAHAN BADAN
BERUNIFORM
MENUJU KECEMERLANGAN BERSAMA
KARNIVAL TINGKATAN ENAM TENAGA PENGAJAR YANG BERKEMAHIRAN
PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT DAN BERPENGALAMAN

LAWATAN SAMBIL BELAJAR


PUSAT TINGKATAN ENAM KUALA PILAH
DAN LAIN-LAIN AKTIVITI KELAB
DAN PERSATUAN SMK TUANKU MUHAMMAD
Tel:
PUSAT TINGKATAN ENAM
KUALA PILAH

Latar Belakang Penubuhan Tempoh Pembelajaran


Terdiri daripada 3 semester;
Hasil penggabungan tingkatan enam da-
ripada 3 buah sekolah di daerah Kuala Pilah
Semester 1
(SMK Tuanku Muhammad, Sek. Sukan NS SMK
Za’ba & SMK Dato’ Abdul Samad), Pusat Ting- Pembelajaran ( Jun—November )
katan Enam Kuala Pilah mula beroperasi pada Peperiksaan STPM Penggal 1
2 haribulan Januari 2014. (November)
Semester 2
Dengan jumlah tenaga pengajar seramai 29
orang, proses pengajaran dan pembelajaran Pembelajaran ( Januari—Mei )
telah berjalan secara berpusat dengan lebih Peperiksaan STPM Penggal 2 ( Mei )
sistematik dan berkesan. Semester 3
Pembelajaran ( Jun—November )
Kini terdapat 12 ``buah kelas PPU1 dan PPU2
Peperiksaan STPM Penggal 3 ( November )
yang menampung seramai 180 orang pelajar
prauniversiti yang mengikuti pelbagai pakej
mata pelajaran. Yuran Pengajian
Tiada yuran pengajian dikenakan kecuali
Waktu Pembelajaran
yuran PIBG seperti yang dipersetujui dalam
7.30 pagi hingga 3.00 petang mesyuarat agung PIBG.

Pakaian
Bantuan Kewangan
Pelajar prauniversiti tidak lagi memakai uni- Pelajar yang layak akan
form sekolah. Pakaian pelajar adalah pakaian ditawarkan biasiswa
formal yang kemas dan sopan.

Prasarana Kemudahan Asrama


Disediakan untuk pelajar yang tinggal jauh
Bilik kelas dan dewan kuliah adalah selesa dan dari pusat pengajian.
mencukupi. Lain-lain prasarana seperti Pusat
Sumber dan surau disediakan untuk kemu-
dahan guru dan pelajar.