Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN SESI KAUNSELING KELOMPOK

NAMA KLIEN:
1.
2.
3.
4.

Zubir Ali
Jasmin Lee
Zunaidah Amin
Azmin Adnan

Sesi Ke

Tarikh

: 01. 02.2015

Masa mula

8.30 pg

Masa tamat

: 10.30 pg

Jam diperolehi

2 jam

Tempat sesi

: Bilik Kaunseling

Jenis Kaunseling

Kelompok

No. Rujukan

: SMK X/KK/010/001(1)

Latar belakang klien:


Kelompok ini terdiri daripada Pelajar Tingkatan enam.Sains. Mereka terdiri daripada 4
orang ahli. Berpakaian kemas sebagai seorang pelajar . Nampak agak muram dan
kurang bermaya. Mata redup seolah-olah kurang tidur dan tak cukup rehat.
Isu yang dinyatakan:
Ahli kelopok menyatakan :
1. Tidak cukup rehat dan terlalu letih.Sehingga kadang-kadang tak rasa rehat
seperti di sekolah .Stress dengan tugasan yang terlalu banyak dan bertimpatimpa. Seolah-olah tidak cukup masa. 24 jam tidak mencukupi.Guru-guru
tidak berhati perut , tidak prihatin dan tidak memahami mereka.
2. Mereka berasa tersilap memilih untuk memasuki Tingkatan 6 .
Isu sebenar:
Tidak dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran kursus kerana persekiran kursus
adalah berbeza dari belajar disekolah dulu . Persepsi dan konsep kendiri yang negatif
memberi kesan kepada pemikiran , perasaan dan tingkahlaku klien.
Matlamat kaunseling:
Memperbetulkan persepsi terhadap persekitaran dan konsep kendiri terhadap situasi
Tingkatan 6 di SMK X.

LAPORAN SESI KAUNSELING KELOMPOK


Proses Kaunseling
1.
2.
3.
4.
5.

FASA PENGENALAN/ORIENTASI
FASA KONFLIK/KONFRONTASI
FASA BERSEPADU/INTEGRASI
FASA KEJAYAAN/HASIL
FASA PENAMATAN

Permulaan :

Membina hubungan dengan memperkenalkan latar belakang klien berkaitan akademik


dan tujuan memlilih Ting. 6 di SMK X..
Penerokaan:
Ahli kelompok berkongsi perasaan dan pengalaman kendiri masing-masing, melalui
luahan perasaan dan pengalaman bersama rakan . Rakan-rakan memberi respon yang
baik. Hampir keseluruhan mempunyai masalah yang serupa.
Perkembangan :
Kesan daripada penerokaan kendiri , ahli dapat memahami rakan mereka. Mereka
dapat berkongsi pengalaman dan perasaan sepanjang sesi dijalankan seterusnya
membantu mereka membetulkan tanggapan dan persepsi terhadap situasi. Sesi
luahan rasa dan pengalaman di sepanjang sesi menjadikan klien dapat celik akal
bahawa situasi kursus di Ting. 6 adalah berbeza dari SPM. Klien bersetuju untuk
mengubah persepsi diri dan seterusnya menumpukan perbincangan kepada mengurus
masa dengan berkesan.
Penamatan:
Di akhir sesi , ahli kelompok merasa selesa dan akan mencuba tindakan yang telah
dipersetujui bersama.
Teori yang boleh diaplikasikan:
Teori Pemusatan Klien Rodgers
Melebarkan ruang kogruen antara KENDIRI dengan PERSEKITARAN agar ahli lebih
yakin dan selesa dengan persekitaran
Kendiri

Persekitaran

LAPORAN SESI KAUNSELING KELOMPOK


Refleksi:
Pada sesi ini saya berasa teruja kerana klien mempunyai pengetahuan berkaiatan teori
kauseling. Tahu punca masalah dan langkah penyelesaian. Tugas GBK semakin mudah
dan tidak mencabar.
Penilaian:
Ahli-ahli kelompok aktif berbincang dan memberikan komitment dengan peranan
mereka sebagi ahli kelompok. Ahli kelompok lebih mudah memahami permasalah an
yang dihadapi bila dikaitkan dengan teori yang pernah mereka pelajari. Tugas kaunselor
menjadi lebih mudah. Klien cepat mendapat celik akal.
Janji Temu Akan Datang (jika perlu):

Penamatan sesi kaunseling


Klien menolak
Tiada perubahan

Isu/masalah
berjaya
diselesaikan
Kehendak klien

Perubahan
signifikan
Dirujuk

Tarikh penamatan: ______________________


Bilangan sesi kaunseling yang telah dijalankan: _____________________

Catatan/ Tindakan Kaunselor:


______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

______________________

____________________________

(Tandatangan Guru Pelatih)

(TT Pensyarah / Guru Pembimbing)

Nama :

Nama:
Cop:

Tarikh:

Tarikh:

LAPORAN SESI KAUNSELING KELOMPOK