Anda di halaman 1dari 7

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 6

Tarikh : 15 Oktober 2010 (Jumaat)


Masa : 0810-0840
Tempat : Gelanggang Sekolah
Tahun(Kelas) : 6 Cerdas
Bilangan Murid: 14 Orang (9 Lelaki & 5 Perempuan)
Tunjang Pembelajaran: 1. Kecergasan
Tajuk : 1. Kecergasan fizikal
Sub-tajuk : 1.2 Kelenturan
Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat:
Psikomotor : i. Melakukan aktiviti kelenturan sebanyak 8 kali daripada 10 percubaan.

Kognitif : i. Menyatakan bahagian otot yang digunakan semasa melakukan aktiviti kelenturan.

Afektif: i. Melakukan aktiviti dengan seronok , yakin dan riang beraktiviti.

Kemahiran Berfikir: Membanding beza, menjana idea dan menganalisis.


Pengalaman sedia ada: Murid biasa melakukan pergerakan yang melibatkan bahagian sendi pada tubuh badan.
Penerapan nilai : Dedikasi, Kerjasama , Hormat dan Berhemah tinggi
Penggabungjalinan: Sains

BSPP : Skital (4),

Sumber Rujukan : Kaedah Mengajar Pendidikan Jasmani: Dril Permainan Kecil, Ready to Use: P.E Activities.
2
BAHAGIAN AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/
/MASA FOKUS P&P CATATAN

Permulaan 1. Regangan Dinamik 1. Berlari mengelilingi skital Semasa Regangan Skitel


( 5 minit ) sebanyak 5 kali.

2. Membuat bulatan dan melakukan


aktiviti senaman.

3. Mulakan daripada atas hingga ke


bawah.

G
X X
X X
X X
X X
X X X X X

Petunjuk:
X = murid
G = guru
3

BAHAGIAN AKTIVITI BUTIR MENGAJAR/ ORGANISASI ALATAN/


/MASA FOKUS P&P CATATAN

Perkembangan 1.0 Pengenalan isi Guru akan menerangkan konsep Semasa Demonstrasi
( 13 minit ) pelajaran. koordinasi dan membuat demonstrasi
kepada murid mengenai pergerakan G Nilai:
asas bukan lokomotor. X X Kerjasama
1. 2 Kelenturan X X
Dedikasi,
- Kelenturan bermaksud keupayaan X X
meregang otot beserta kebebasan X X
sendi bergerak dengan X X X X X
sepenuhnya.
Petunjuk:
1.2. Guru membuat demonstrasi G = Guru
- Melenturkan badan. X = Murid
1.2 Demonstrasi

2.0 Latihan kelas(latih tubi) 2.0 Murid melakukan aktiviti secara Semasa Latihan
individu

2.1.Kelenturan 2.1. Individu X X X X


(mengilas badan ke - Murid akan membuka kaki seluas-
kiri dan ke kanan.) seluas yang boleh. X X X X
- Murid akan menjangkau jari kaki.
- Murid akan menukar arah dari kaki G
sebelah kanan kepada sebelah kiri.
2.2 Berpasangan Petunjuk:
- Murid akan melakukan PNF X = murid
berdasarkan demonstrasi dan G = guru
bimbingan guru.
- Seorang murid akan duduk melunjur
dengan kaki diluruskan dan tangan
menjangkau hujung jari kaki.
- Pasangan murid tadi akan menekan
belakang pasangannya sambil
pasangannya melawan balik tekanan
tersebut.
- Murid akan cuba melunjur semula
4
sehingga dapat menjangkau hujung
jari kaki.

Kemuncak 3.0. Permainan kecil 3.1. Lari sambil memikul guni beras Lari sambil memikul guni beras Skital
(7 minit) Bersyarat. 1. Murid dibahagikan kepada
beberapa kumpulan. Nilai:
3.1. Lari sambil memikul 2. Setiap ahli kumpulan akan X X X X X X Kerjasama
guni beras. dibahagikan secara X X X X X X Dedikasi
berpasangan. Garisan permulaan/ penamat
3. Setiap pasangan akan memikul
pasangan masing-masing pada
belakang badan mereka.
4. Setiap pasangan akan berlari ke
hadapan sambil memikul
pasangan masing-masing.
5. Setelah berada di zon
pertukaran, setiap pasangan
perlu bertukar peranan.
6. Kumpulan yang berjaya
menghabiskan aktiviti akan dikira
sebagai pemenang.
Petunjuk:
X = murid
G = guru
=arah pergerakan
= skital
5

Penutup 4.0. Menyejukkan badan 4.0 Menyejukkan badan Berselerak di ruang / kawasan Nilai:
( 5 minit ) yang dihadkan. Disiplin
4.1. Joging perlahan - berlari anak. Berhemah tinggi

4.2. Aktiviti kelonggaran -melakukan aktiviti regangan dari


bawah ke atas kepala.
4.3. Pengukuhan. X X
a) Pengukuhan kognitif - memberi contoh-contoh aktiviti lain G
yang melibatkan kelenturan. X X
-meminta murid menyatakan X X XXXX
bahagian otot semasa melakukan
aktiviti kelenturan. G = Guru
X= Murid
b) Pengukuhan sosial. -Kerjasama di antara murid-murid.
-Guru memberi pujian terhadap murid
yang bekerjasama dan berdisiplin
semasa melakukan aktiviti.
6
CATATAN SEMAKAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Bil. KOMEN/CATATAN SEMAKAN OLEH

1.
____________________________________
( )

Guru Pembimbing

Tarikh: ____________________________

2.

____________________________________
( )

Guru Besar

Tarikh: ____________________________

3.

_____________________________
( )

Pensyarah Pembimbing

Tarikh: ____________________________
7

BORANG CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


ISU / PERKARA BUKTI / ANALISIS / PENJELASAN CADANGAN TINDAKAN SUSULAN
YANG DIBERI (PENCEGAHAN / PENAMBAHBAIKAN)

KEKUATAN /
KELEBIHAN

KELEMAHAN /
KEKURANGAN

Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan : Tandatangan :
Nama : Tarikh: Nama : Tarikh: