Anda di halaman 1dari 46

Program Mentor-Mentee Dalam Kejururawatan

Kandungan
1.

2.
3. 4. 5. 6.

7.

Definasi Tujuan program mentoring Kebaikan/kelebihan Prinsip program mentoring Peranan mentor Kualiti mentor Tugas dan tanggungjawab mentor / mentee

1. DEFINASI

M
E N

Mentor
Experience Non Judgemental

T
0 R

Team player
Open minded Role model

DEFINASI

MENTORING

Perhubungan profesional yang sukarela antara mentor dan mentee. Seorang individu yang berpengalaman menjadi role model, membimbing, sahabat atau guru kepada seseorang yang kurang berpengalaman Tujuan dan ekspektasi yang telah dipersetujui bersama Berorientasi klinikal dan memberi penumpuan kepada kerjaya

DEFINASI

MENTOR Mentor ialah seorang (Jawatan yang sama) yang boleh membantu jururawat baru dilantik dengan memberi sokongan, nasihat, maklum balas, semasa proses mentorship

Membantu jururawat baru dengan memberi bimbingan/tunjukajar, sokongan dan memberi maklumbalas terhadap pencapaian (performance) di tempat amalan membina kebolehan yang bersesuaian

Siapa Mentee????

DEFINASI

MENTEE

Seseorang yang memerlukan bimbingan / bantuan didalam perhubungan mentoring yang profesional
Jururawat yang baru tamat latihan dari institusi tempatan Jururawat yang mendapat latihan dari luar negara dan baru dilantik Jururawat yang baru bertugas dari hospital/ disiplin/ daerah/klinik yang berbezadari tempat bertugas lama. Jururawat dari luar negara yang baru diambil untuk bekerja (foreign nurses)

SIAPA DIA MENTEE???


SIAPA YANG HARUS MENJADI SEORANG MENTOR?

Siapa???

Mempunyai pengetahuan yang luas dalam kejururawatan Cekap dan kompeten dalam bidang klinikal Berminat untuk mendidik Bersedia untuk menerima peranan mentor Telah menghadiri latihan mentorship Penilaian prestasi kerja yang memuaskan

2.TUJUAN PROGRAM MENTORING

Tujuan
Untuk

memudahkan mentee semasa peralihan untuk menjadi jururawat yang mahir dan berfungsi dengan berkesan sebagai anggota healthcare team meningkatkan kemahiran konsepsual, teknikal dan kemahiran perhubungan sesama insan semasa menjalankan tugas.

Untuk

Tujuan
Untuk

menentukan amalan kejururawatan yang selamat, berkesan dan berkualiti mengikut kod etika Kejururawatan
menggalakkan mentee didalam kemajuan kendiri dan profesion

Untuk

3.KEBAIKAN DAN KELEBIHAN

FAEDAH-FAEDAH MENTORING
Kepada MENTOR

Meningkatkan harga diri dan kepuasan bekerja Membina kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemajuan kendiri dan profesion Mendapat pengiktirafan dari organisasi

KEBAIKAN MENTORING
Kepada Mentee
Diberi bimbingan dalam menjalankan tugas sebagai jururawat amalan Membina harga diri dan keyakinan Meningkatkan kemahiran interpersonal Mempunyai orang sokongan untuk dirujuk Meningkatkan pembelajaran berterusan Memudahkan penyesuaian diri kedalam organisasi

4.PRINSIP PROGRAM MENTORING

PRINSIP-PRINSIP MENTORING
Matlamat

dan ekspektasi yang dipersetujui Boleh dicontohi Berasaskan kepercayaan bersama Memberi pengetahuan, pengalaman dan kepakaran Memberi sokongan moral Komunikasi berkesan Pendekatan Kerja secara berpasukan

5.PERANAN MENTOR

PERANAN MENTOR
Membantu

praktikal Menyelia mentee di dalam menjalankan tugas Memberi motivasi kepada mentee untuk membina harga diri Memberi sokongan kepada mentee Bertindak sebagai role model Menjalankan penilaian terhadap mentee

meletakkan teori ke dalam

6.KUALITI MENTOR

MENTOR YANG BERKESAN


Kualiti-kualiti termasuk : Keinginan untuk membantu dan mengajar Berpengetahuan dan berkemahiran Mempunyai sikap suka belajar yang berterusan Boleh dipercayai Mempunyai kesedaran emosi yang tinggi Pandai menyimpan rahsia Kesungguhan dalam menjalankan tugas

7.TANGGUNGJAWAB MENTOR/MENTEE

PERANAN & TANGGUNJAWAB MENTOR


PENDIDIK:
Menjawab

soalan mentee berhubung dengan program mentoring. Berbincang bagi melaksanakan tugasan Memberi maklumbalas pencapaian mentee Membantu dalam perancangan objektif pembelajaran Melatih mentee dalam kemahiran praktikal Membantu mentee menilai pencapian nya

PERANAN & TANGGUNJAWAB MENTOR


PENYOKONG:
Mengatur

untuk latihan pratikal/prosedur yang akan dijalanakan Membantu bagi kemudahan lain eg Perpustakaan Membahagikan tugas mentee mempunyai tugasan yang lebih.

PERANAN & TANGGUNJAWAB MENTOR


KAWAN:
Memberi

sokongan moral Bersedia bila diperlukan,mendengar dan memberi nasihat Menunjukan jika mentee membuat kesilapan Menerangkan cara mengatasi kesilapan

PERANAN & TANGGUNJAWAB MENTOR


FASILITATOR:
Membangunkan

yang berkesan

hubungan kerja

Membina

hubungan berdasarkan kepada kepercayaan,kejujuran dan hormat menghormati

PERANAN & TANGGUNJAWAB MENTEE


Membuat

komitmen kepada program mentorship (Tandatangan kontrak pembelajaran ) Menghadiri orientasi, aktiviti mengajar dan belajar dan mesyuarat seperti dijadualkan Berjumpa dengan mentor sekurang-kurang nya 10 jam seminggu Melengkapkan dokumentasi yang diperlukan

PERANAN & TANGGUNJAWAB MENTEE


Mengambil

bahagian di dalam program penilaian dan janjitemu seperti dikehendakki oleh program mentoring Bertanggungjawab keatas aktiviti dan kemajuan pembelajaran sendiri Mentee adalah ahli pasukan yang bertugas, Bertanggungjawab keatas Nursing Malpractice

Sekian Terima Kasih

8.PROSES MENTORING

PROSES MENTORING
Jalinan perhubungan

Kenalpasti keperluan mentee

Menilai persekitaran amalan pembelajaran

Menetapkan objektif khusus

PROSES MENTORING
Merancang aktiviti Mengajar dan belajar Membimbing dan membantu mentee
Menjalankan pengawasan dan penilaian yang berterusan

Memberi maklumbalas

1.Mengenali antara satu sama lain(suaikenal)

Memahami gambaran keseluruhan program mentorship tujuan matlamat Menyediakan perjanjian kontrak.

2. Orientasi Unit / Wad,anggota & anggota kesihatan


-

Keadaan fizikal wad / unit/klinik Kerja harian,polisi. Prosedur Peralatan Inventori.

3.Peranan dan Tanggungjawab.


Senarai tugas. profesional standard. Code of profesional conduct Etika kejururawatan -10 S Komunikasi berkesan

4.Pengendalian Pesakit
Penjagaan pesakit Perawatan asas dan jagaan khas (specialized care) Pendidikan pesakit Nursing care plan Laporan

5.Continuous Professional Development

Hala tuju Profesion kejururawatan Career path-way CME CNE

6.Penilaian
Penilaian Mentee. Buku log Penilaian diri sendiri. Maklumbalas Laporan Anecdotal. Laporan tahunan.

Kesimpulan

Setiap jururawat mempunyai tanggungjawab untuk menjadi mentor kepada jururawat baru didalam profesion kejururawatan kita. Adakah kita merasa suka dan ingin menjadi seorang Mentor?

TERIMA KASIH

Sekian Terima Kasih