Anda di halaman 1dari 44

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA

C 2007 / UNIT 5 / 1

GAMBARAJAH DAYA RICIH & MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA

OBJEKTIF AM : Mempelajari dan memahami daya ricih dan momen lentur bagi rasuk boleh tentu statik yang melibatkan beban tumpu, beban teragih seragam dan momen. OBJEKTIF KHUSUS: Di akhir pelajaran pelajar diharap dapat : Mengira daya ricih dan momen lentur rasuk julur dan juntai Melakar gambarajah daya ricih dan momen lentur rasuk julur dan rasuk juntai Menentukan daya ricih maksima, momen maksima dan titik kontra lentur Melakar bentuk pesongan pada rasuk

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 2

INPUT 5A

Unit 5 adalah sambungan dari unit 4 iaitu melakarkan GDR dan GML Baiklah sekarang cuba pelajar amati contoh seterusnya. RasukJulur Dengan Beban Titik Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rasuk dalam rajah 5.1 di bawah: 20 kN 10 kN

A 2m

B 3m Rajah 5.1

Tips melukis GDR dan GML untuk rasuk julur Nilai tindakbalas dan momen perlu ditentukan terlebih dahulu. Nilai daya ricih ditentukan dengan meninjau daya dari kiri ke kanan rasuk. Nilai momen lentur ditentukan dengan meninjau dari hujung bebas.

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 3

Penyelesaian. 20 kN Ax A MA Ay 2m 30
+ve

10 kN

1. Tindakbalas pada penatang Ax = 0 MA = 90 kNm Ay = 30 kN

3m 30 10

2. Nilai daya ricih (kN) FA = 30 FB = 30 20 =10 FC = 10 10 = 0

10

90

Gambarajah daya ricih (kN) 3.

Nnilai momen lentur (kNm) MC = 0 MB = 10 (3) = 30 MA = 10 (5) 20 (2) = 90 MA = 90 90 = 0


Momen di titik A (MA) nilai negatif kerana ia bertindak lawan arah jam.

30
+ve

Gambarajah momen Lentur (KNm)

Rajah 5.2

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 4

5.2

RASUK JULUR DENGAN BEBAN TERAGIH SERAGAM 35 kN/m

5m Rajah 5.3

1m

Bedasarkan rajah 5.3 tentukan : a. b. c. d. Daya tindakbalas pada penyokong hujung terikat. Nilai daya ricih dan gambarajah daya ricih. Nilai momen lentur dan gambarajah momen lentur Nilai momen maksima.

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 5

Penyelesaian. 35x 5 = 175 Tindakbalas pada penatang Cy A 5m B Cy 1m MC Cx = 0 Cy = 35 x 5 = 175 kN Mc = 612.5 kNm

Tentukan nilai daya ricih (kN) FA = 0 FB = -175 FC = -175 + 175 = 0 -175

-ve

- 175 Gambarajah daya ricih

Menentukan nilai momen lentur (kNm) MA = 0 MB = -175 (


-ve

MC

5 ) = - 437.5 2 5 = -175 ( + 1) = - 612.5 2

-437.5 -612.5 Gambarajah momen lentur

MC = - 612.5 + 612.5 = 0

Momen maksima 612.5 kNm iaitu terletak dihujung bebas rasuk

Rajah 5.4

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 6

5.3

RASUK JULUR DENGAN GABUNGAN BEBAN Rajah 5.5 menunjukkan rasuk julur yang dibebani dengan beban teragih seragam dan momen.Tentukan : a. b. c. Daya tindakbalas pada penyokong hujung terikat. Nilai daya ricih dan gambarajah daya ricih. Nilai momen lentur dan gambarajah momen lentur

25kN/m

15 kNm

A 5m

B 3m

Rajah 5.5

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 7

25kN/m

15 kNm

MC Cx

Tindakbalas pada penatang Cx = 0 Cy = 25 x 8 = 200 kN MA = 15 + 25 (8) (4) = 815 kNm

A 5m

Cy 3m

Nilai daya ricih (kN)


-ve -125

FA = 0 FB =- 25 (5)= - 125 FC =-125 25(3) = -200 FC = -200 + 200 = 0

- 200 Gambarajah daya ricih Menentukan nilai momen lentur (kNm) MA = 0 -62.5 -77.5 -815 Gambarajah momen lentur
-ve

5 ) = - 62.5 2 5 MB = -25 (5) ( ) - 15 2 = - 77.5 8 MA = -25 (8) ( ) - 15 2 = - 815 MA= - 815 + 815 = 0 MB = -25 (5)(

Rajah 5.6

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 8

AKTIVITI 5A

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA UJI KEFAHAMAN ANDA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. 5.1 Lengkapkan rajah 5.7di bawah dengan melakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur P Rasuk Julur

Gambarajah daya ricih

Gambarajah momen lentur

Rajah 5.7

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 9

5.2 i.

Lakarkan gambarajah daya ricih dan momen lentur bagi rasuk julur dalam rajah 5.8 di bawah. P1 P2

ii.

iii. W kN/m

Rajah 5.8

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 10

5.3

Rajah 5.9 hingga 5.11 menunjukkan rasuk julur yang dibebani dengan pelbagai bentuk beban.Tentukan : a. b. c. Daya tindakbalas pada penyokong hujung terikat. Nilai daya ricih dan gambarajah daya ricih. Nilai momen lentur dan gambarajah momen lentur

i. 20 kN/m

A 3m

B 4m

Rajah 5.9 ii. 10 kN/m 15 kN/m

A 3m

B 4m

Rajah 5.10 iii. 5 kN/m

A 2m

10 kNm B 3m Rajah 5.11

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 11

MAKLUMBALAS AKTIVITI 5A

5.1 Rasuk GDR GML

P +ve -ve

Rajah 5.12 5.2 i. Rasuk P1 P2


+ve -ve

GDR

GML

Rajah 5.13

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 12

ii. Rasuk P GDR GML

-ve

-ve

Rajah 5.14

iii. Rasuk W
+ve -ve

GDR

GML

Rajah 5.15

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 13

5.3 i. 20 kN/m

A 3m

B 4m

80
+ve

Gambarajah Daya Ricih

-ve

Gambarajah Momen Lentur 160

400

Rajah 5.16

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 14

ii. 10 kN/m 15 kN/m

A 3m

B 4m

-ve 30 90

Gambarajah Daya Ricih

-ve 30

Gambarajah Momen Lentur

285

Rajah 5.17

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 15

iii. 5 kN/m

10 kNm A B C

2m

3m

-ve

Gambarajah Daya Ricih

10

10

10

-ve

Gambarajah Momen Lentur

20

20

Rajah 5.18

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 16

INPUT 5B

5.4

RASUK JUNTAI DENGAN BEBAN TITIK Daripada rajah 5.19 lakarkan gambarajah momen lentur dan daya ricih,

10 kN

15 kN

C 2m

A 3m

B 2m

Rajah 5.19

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 17

Penyelesaian

10 kN

15 kN

Daya tindakbalas
C 2m A 3m D 2m B

AX = 0 kN AY = 20 kN BY = 5 kN

10
+ve -ve

10
-ve

Nilai Daya Ricih (kN) FC = -10 FCA = -10 FA = -10 + 20 = 10 FD = 10 15 = -5 FDB = -5 FB = -5 +5 = 0

-5 -10 -10 Gambarajah daya ricih (kN)

-5

Nilai Momen Lentur (kNm) 10


+ve -ve

MC = 0 MA =-10 (2) = -20 MD = -10 (5) + 20 (3) = 10 MB = -10 (7) + 20 (5) - 15 (2) = 0

-20 Gambarajah momen lentur (kNm)

Rajah 5.20

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 18

5.5

RASUK JUNTAI DENGAN GABUNGAN BEBAN Daripada rajah 5.21 di bawah lakarkan gambarajah momen lentur dan daya ricih,
20 kN 15 kNm 30

A 2m

C 3m

B 2m

Rajah 5.21

Analisis Soalan di atas terdapat daya pada arah ufuk kerana terdapat daya sending 20 kN dengan kecerunan 30. Oleh itu daya-daya ufuk dan pugak perlu di tentukan terlebih dahulu.

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 19

Penyelesaian 20 kN 15 kNm Ax 30
20 kos 30= 17.32 kN

Ay 2m

B 3m

Cy 2m

20 sin 30 = 10 kN 20 kN

Daya tindakbalas Ax = 17.32 kN Ay = 9 kN Cy = 1 kN Nilai Daya Ricih (kN)


-ve -1 -1

9 +ve

Gambarajah Daya Ricih (kN0

18 +ve 15

FA = 9 FAB = 9 FB = 9 10 = -1 FBC = -1 FC = -1 +1 =0 FCD = 0 FD = 0 Nilai Momen Lentur (kNm)

Gambarajah Momen Lentur (kNm)

Rajah 5.22

MA = 0 MB = 9 (2) = 18 MC = 9 (5) 10 (3) = 15 MD = 9 (7) 10 (5) + 1 (2) = 15 MD = 15- 15 = 0

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 20

5.6

RASUK JUNTAI DENGAN BEBAN TERAGIH SERAGAM Rajah 5.23 menunjukkan rasuk juntai yang dikenakan beban teragih seragam. a. Tentukan nilai daya ricih dan momen lentur serta lakarkan kedua-dua gambarajah tersebut. b. Tentukan momen lentur dititik D 20kN/m

C 2m

A 4m

D 2m

Rajah 5.23

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 21

Penyelesaian 20kN/m

C 2m

A 4m

D 2m

B Daya tindakbalas Ax = 0 kN Ay = 46.67 kN By = -6.67 kN

+ve

-6.67

-6.67

Nilai Daya Ricih (kN) FC = 0 FA = -20(2) =-40 FA = 40+ 46.67 = - 6.67 FAD = - 6.67 FDB = -6.67 FB =-6.67 + 6.67 =0

-40 Gambarajah daya ricih 40


+ve

Nilai Momen Lentur (kNm)


-ve

13.32 Gambarajah momen lentur


Rajah 5.24

MC = 0 MA = -20 (2) (1) = 40 MD = -20 (2) 5 + 46.67 (4) = -13.32 MB = -20 (2) 7 + 46.67 (6) = 0

Momen di titik D = -13.32 kNm

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 22

AKTIVITI 5B

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA UJI KEFAHAMAN ANDA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA. 5.4 Berdasarkan rajah 5.25 hingga 5.28 selesaikan masalah di bawah : a. Tentukan tindakbalas pada penatang b. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting c. Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai penting. d. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya. i.
20 kN 40 kN

60

A 2m 2m

B 2m

Rajah 5.25

ii.
10 kNm 40 kN 30 60 15 kN

A 2m 2m 2m

B 2m

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 23

Rajah 5.26

iii.
20 kN 15 kNm 10 kNm

4m

1m

1m

4m

Rajah 5.27

iv. 20kN/m

A
2m 4m

Rajah 5.28

- SELAMAT MENCUBA -

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 24

MAKLUMBALAS AKTIVITI 5B

5.4 i.
20 kN 40 kN

60

A 2m 2m 34.64

B 2m +ve 34.64

-ve -7.32 -27.32 -27.32

-14.64

-ve

-69.28

Rajah 5.29

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 25

ii.

10 kNm

40 kN 30 60

15 kN

A 2m 3.75 +ve -ve -16.25 . 10 +ve 17.32 2m 2m

B 2m 7.5 +ve Gambarajah Daya Ricih

Gambarajah Momen lentur -ve -15

Rajah 5.30

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 26

iii.
20 kN 15 kNm 10 kNm

4m

1m

1m

4m

Gambarajah Daya Ricih -ve -0.83 -20.83 10.83

-20.83 11.65

Gambarajah Momen Lentur

-3.32 -10 Rajah 5.31

iv. 20kN/m

A
2m 4m Rajah 5.32

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 27

Untuk soalan ini, pelajar boleh berbincang dengan rakan untuk mendapatkan jawapannya. .

INPUT 5C

5.7

Rasuk terletak mudah dengan gabungan beban.

Berdasarkan rajah 5.33 sila jawab soalan di bawah : a. b. penting c. d. penting. e. Tentukan tindakbalas pada penatang Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai Nilai daya ricih maksima. Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya. 10 kN 20 kN/m

A 2m

B 2m
Rajah 5.33

Analisis Soalan di atas memerlukan pelajar menentukan nilai momen lentur maksima dan kedudukannya. Masih ingat lagi momen maksima, momen maksima terletak pada garisan daya ricih yang memotong garisan paksi x = 0. Oleh itu pelajar perlu menentukan kedudukan tersebut terlebih dahulu sebelum mengira momen lentur maksima.

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 28

Penyelesaian 10 kN 20 kN/m Daya tindakbalas Ax Cy Ay A 35


+ve

AX = 0 AY = 35 kN CY = 15 kN

2m B

2 C Nilai Daya ricih (kN) FA FB FB FC = 35 = 35 20 (2) = - 5 = -5 10 = - 15 = 15 + 15 = 0

-ve

-5 -15
Gambarajah Daya Ricih (kN)

-15

Momen Lentur (kNm) MA = 0 2 ) 2

Momen Maksima

MB = 35 (2) 20 (2) ( 30
+ve

= 30 MC = 35 (4) 20 (2) 2 ( + 2) 10(2) 2 =0

Gambarajah Momen Lentur (kNm) Rajah 5.34 Tips..... Dalam contoh di atas bentuk lengkungan dari titik A ke B ditentukan dengan melihat gambarajah daya ricih. Momen maksima berlaku apabila titik garisan daya ricih memotong garisan asalan x = 0 pada gambarajah daya ricih. Oleh yang demikian momen maksima tidak berlaku pada titik B (30 kNm) tetapi pada titikyang dirujuk dar gambarajah daya ricih.

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 29

Menentukan daya ricih maksima Tinjau gambarah daya ricih dan nilai daya ricih maksima ialah 35 kN dan ia bertindak pada titik A Menentukan kedudukan momen maksima. Untuk menentukan nilai momen maksima kedudukan momen maksima tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu. Lihat kembali gambarajah daya ricih, pada titik A dan B (rujuk rajah 5.35) 35

2- x
A B

x 2m
Rajah 5.35

-5

Dengan menggunakan kaedah segititiga sebentuk tentukan nilai x. Pelajar tentu masih ingat kaedah bukan ? Ok sekarang ikuti pengiraan kaedah segitiga sebentuk ini. x 2x = 35 5 Abaikan nilai negatif daya ricih dan darab silang persamaan ini. 5x = 35 (2-x) 5x = 70 35x

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 30

40 x = 70 x = 1.75 m Momen maksima bertindak 1.75 m dari titik A Menentukan nilai momen maksima. Lihat kembali rajah 5.33 rasuk dan buat keratan 1.75 m dari titik A iaitu kedudukan di mana berlakunya momen maksima. Lukis gambarajah keratan rasuk dan namakan titik keratan, sebagai contoh P seperti rajah 5.36 20 kN/m A 1.75 m 35 kN
Rajah 5.36

MP = 35 (1.75) 20 (1.75)( MP = 30.63 kNm

1.75 ) 2

Nilai Momen maksima 30.63 kN/mm dan kedudukannya 1.75m dari penatang A. 5.8 RASUK TERJUNTAI DENGAN GABUNGAN BEBAN Rasuk juntai dalam rajah 5.37 dikenakan beban teraggih seragam dan beban titik. Tentukan: a. b. c. d. Tindakbalas pada penatang. Gambarajah daya ricih dan momen lentur . Kedudukan dan nilai momen maksima . Kedudukan titik kontra lentur. 15 kN 25 kN/m

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 31

A 2m

B 2m

D 2m

E 2m

Rajah 5.37

Penyelesaian 15 kN 25 kN/m BX A 2m 55 5 2m BY C 2m D 2m EY Nilai Daya ricih (kN)


Titik kontra ricih

Daya Tindakbalas (kN) BX = 0 BY = 105kN EY = 10kN

-10 -50 Gambarajah daya 20 10


+ve

FA FB FB FC FD FE

=0 = 25(2) = - 50 = -50 + 105 = 55 = 5525(2) = 5 = 5 - 15 = -10 =-10 +10 = 0

Momen Lentur (kNm) MA = 0 2 )= -50 2 4 MC = -25(4)( ) + 105 (2) 2 =10 MD = -25(4)(2+2) + 105 (4) = 20 MB = -25 (2)( ME = -25(4)(2+4) + 105 (6) 15(2) =0

P
Titik kontra lentur

-50 Gambarajah momen lentur

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 32

Rajah 5.38

d. Nilai momen maksima Sebagaimana yang kita ketahui momen maksima berlaku pada titik yang terdapat garisan daya ricih memotong paksi x. Daripada gambarajah daya ricih kita dapati dua garisan yang memotong paksi x iaitu pada titik B atau titik di antara C dan D. Namun jika kita tinjau kedua-dua kedudukan ini pada gambarajah momen lentur kita dapati pada titik B nilai momen ialah 50 kNm dan titik diantara C dan D julat momen maksima ialah 10 kNm ke 20 kNm. Oleh yang demikian nilai momen maksima ialah 50 kNm dan kedudukan pada titik B. e. Kedudukan titik kontra lentur Titik kontra lentur iaitu titik peralihan di mana garisan pada gambarajah momen lentur memotong paksi x . Ini bermakna titik kontra lentur ini jumlah momen = 0. Jika kita rujuk pada gambarajah momen lentur (rajah 5.38), garisan yang memotong paksi x ialah di antara titik B dan C. Kita namakan titik ini sebagai P. Untuk menentukan kedudukan titik kontra lentur, x kita ambil momen pada titik tersebut. 25 kN/m A 2m BY =105 kN
x Rajah 5.39

MP = 0 105 (x 2) - 25 (x) ( P 105x - 210 -

x )=0 2

25 x 2 =0 2 -12.5 x 2 + 105x 210 = 0 x = - b b 2 4ac 2a

-105

1052 4(12.5)(210) 2 (-12.5)

105 525 25

= 3.28 @ 5.12

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 33

Jarak titik A ke C cuma 4 m oleh itu nilai titik kontra lentur ialah 3.28 m

5.9

RASUK JUNTAI DENGAN GABUNGAN BEBAN


20 kN 40 kN/m 25 kN

A 1m 4m Rajah 5.40

B 1m

Rasuk juntai dalam rajah 5.40 dikenakan beban teragih seragam dan beban titik. Tentukan: a. b. c. Tindakbalas pada penatang. Gambarajah daya ricih dan momen lentur . Kedudukan dan nilai daya ricih dan momen lentur maksima .

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 34

Penyelesaian
20 kN 40 kN/m Ax P C A B D 25 kN

Ay
1m 4m

By
1m

Daya Tindakbalas (kN) Bx = 0 Ay = 98.75kN By = 106.25kN

78.75 25 Nilai Daya ricih (kN) Fc = -20 FA = -20 + 98.75 = 78.75 FB = 78.75 40(4) = -81.25 FB = -81.25 + 106.25 = 25 FD = 25-25 = 0 Momen Lentur (kNm) -81.25
+ve

-20 Gambarajah daya ricih

-ve

-ve Titik kontra lentur

-20

-27

MC = 0 MA = -20 (1) = -20 MB = -20 (5) + 98.75 (4) 4 40(4) ( ) 2 = -27 MD = -20 (6) + 98.75 (5) 40(4) 4 (1 + ) + 106.25 (1) 2 =0

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 35

Gambarajah momen lentur

Rajah 5.41

Tips Daya teragih seragam menghasilkan lengkungan pada gambarajah momen lentur. Seperti cth di atas pada titik A nilai momen 20 dan titk B nilai momen 27.Maka untuk menyambung titik A dan B, kita akan melakarkan satu lengkungan tetapi didapati ada garisan yang memotong garisan x = 0 pada gambarajah daya ricih.Oleh itu pada lengkungan ini terdapat momen maksima.

Nilai Daya ricih maksima 81 kN dan terletak pada titik B Kedudukan dan nilai momen maksima. Sila rujuk gambarajah daya ricih 78.75 Kaedah segitiga sebentuk x 4x = 78.75 81.25 B
-ve

+ve

4-x

81.25x = 315 78.75x 160x = 315 x = 1.97

81.25
4m 20 kN 40 kN/m

Momen maksima -20(2.98) + 98.75 (1.98) 40 (1.98) = 57.52 kNm 1.98 2

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 36

1m

1.98 m

AY = 98.75kN
Rajah 5.42

5.9

BENTUK PESONGAN RASUK Apabila sebuat rasuk dikenakan beban, ia akan melentur dan terpesong dari bentuk asalnya. Bentuk pesongan rasuk yang terbeban ditunjukkn pada rajah 5.43.

a. P

b. W

Pesongan rasuk

Pesongan maksima

c. P1 W P2

d.

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 37

Pesongan maksima Rajah 5.43

AKTIVITI 5C

SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA UJI KEFAHAMAN ANDA. SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI HALAMAN BERIKUTNYA.

5.5

Berdasarkan rajah 5.44 hingga 5.46 di bawah : i. Tentukan tindakbalas pada penatang ii. Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting iii.Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai penting. iv. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya. a.
30 kN 15 kN 20 kN/m 10kNm 30

A 2m 1m

B 2m Rajah 5.44 1m 1m 1m

b. 6 kN 3 kN 3kN/m 2 kN

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 38

A 1.5 m 1.5 m
Rajah 5.45

B 1.5 m 2.4 m

c. 2 kN/m

8kN 4 kN 6 kNm

A 1m 2m 1m 2m

B 2m

Rajah 5.46

5.6 Berdasarkan rajah 5.47 hingga 5.49 di bawah : i. ii. iii. iv. v. a. Tentukan tindakbalas pada penatang Lakarkan gambarajah daya ricih serta tandakan nilai-nilai penting Lakarkan gambarajah momen lentur serta tendakan nilai-nilai penting. Nyatakan nilai momen lentur maksima serta kedudukannya. Kedudukan titik kontra lentur jika ada 5.5 kN 2 kN/m 2 kN

2m

3m
Rajah 5.47

2m

b. 3 kN 1 kN/m 4 kN

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 39

A 1m

B 6m
Rajah 5.48

D 1.5 m

c.

11kN 4 kN/m 4 kN

A 2m

B 3m
Rajah 5.49

C 2m

5.7 a.

Lakarkan bentuk pesongan rasuk sekiranya ia dikenakan beban seperti dalam rajah 5.50 di bawah. P1 W

b. P1 P2

c. P1

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 40

Rajah 5.50

MAKLUMBALAS AKTIVITI 5C

5.5 a. b. c. 5.6 a. Nilai momen maksima 97.49 kNm Kedudukanya 3.97 m dari A Nilai momen maksima 12.68 kNm Kedudukanya 1.57 m dari A Nilai momen maksima 8 kNm Kedudukanya 6 m dari A Nilai momen maksima 11 kNm Kedudukanya 2 m dari A Kedudukan titik kontra lentur 1.46 m dari titik D Nilai momen maksima 6 kNm Kedudukanya 1.5 m dari D Kedudukan titik kontra lentur 2 m dan 3mdari titik B Nilai momen maksima 22 kNm Kedudukanya 2 m dari A Kedudukan titik kontra lentur 2.54 m dari titik D

b.

c.

5.7 a.

b.

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 41

c.

Rajah 5.51 PENILAIAN KENDIRI

1.

Berdasarkan rajah 5.52 tentukan : a. Daya tindakbalas pada penyokong b. Gambarajah daya ricih c. Gambarajah momen lentur d. Nilai momen maksima 20 kN 45 kN/m

i.

1m ii. 45 kN 25 kN/m

4m

3m iii. 45kN

5m

30 kN/m 15kN/m

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 42

3m
Rajah 5.52

4m

2.

Berdasarkan rajah 5.53 tentukan : a. b. c. d. e. f. Daya tindakbalas pada penyokong Gambarajah daya ricih dan gambarajah momen lentur Nilai daya ricih maksima Nilai momen maksima dan kedudukannya Nilai titik kontra lentur. Bentuk pesongan rasuk. 20 kN 10 kN/m

i.

2m ii.

3m

3m

45 kN 45 kN/m

4m iii.

1m

3m

35 kN 25 kN/m

35 kN/m

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 43

1m

3m
Rajah 5.53

3m

1m

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak jawapan dengan pensyarah. Sekiranya anda hadapi kesukaran, anda boleh ikuti panduan di bawah

GAMBARAJAH DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR SERTA MOMEN MAKSIMA


C 2007 / UNIT 5 / 44

___________________________________________________________________________________

SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB DENGAN BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 6