Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran

Kelas : Prasekolah 1 SK Trusan

Tahap : 6 Tahun

Masa :

Tema : Cuaca

Topik : Hujan

Kemahiran : mendengar, membaca dan menulis

Aspek bahasa : mendengar dan bertutur, membaca dan menulis

Objektif Am : Murid dapat mengenali musim- musim yang berada di dalam Malaysia.

Objektif Khusus : Pada akhir pelajaran, murid-murid dapat :-


i) menyatakan secara lisan 2 ciri-ciri terjadinya hujan
ii) menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 kebaikan dan keburukan hujan
iii) mewarnakan gambar dengan kemas simbol hujan

Pengetahuan Sedia ada : murid pernah melihat hujan

Nilai-nilai Murni : Kerjasama , bersyukur,berdikari, keberanian

Kemahiran Berfikir : mengelaskan , menentukan urutan, menerangkan sebab, menjana idea

Alat Bantu Mengajar : Komputer riba, kad imbas, pakaian / alatan hujan.
Masa / Aktiviti Guru Aktiviti Murid Bahan Bantu
Langkah Mengajar
1. Set induksi 1. Guru bersoal jawab dengan 1. Murid menjawab soalan- Kad imbas, gambar
murid tentang jenis-jenis soalan yang diajukan oleh
ilustrasi
cuaca yang ada di dalam guru dengan pelbagai
Negara Malaysia. jawapan.

2. Penjelasan 1. Guru menyatakan tentang 1. Murid mendengar dengan Komputer riba,


kejadian hujan serta cuaca penjelasan serta Barang-barang
yang ada di dalam Malaysia. penerangan guru dengan yang digunakan
2. Guru menjelaskan proses penuh perhatian. ketika hujan :
kejadian hujan. 2. Murid melihat barang- -Payung
3. Guru menerangkan kepada barang yang dibawa oleh -Baju hujan
murid pakaian yang sesuai guru. - kasut but
ketika hujan dan apa yang
tidak sesuai.
4. Guru berbual dengan kanak-
kanak tentang situasi yang
membahayakan sama ada
semasa di rumah, di sekolah,
dan di padang permainan
dalam keadaan cuaca hujan.
5. Bersoal-jawab dan kanak-
kanak menyatakan situasi
yang merbahaya itu.

3. Latihan dan 1. Guru bertanya kepada 1. Murid menjawab soalan


murid tentang kejadian tanda faham.
metakognisi
hujan serta mngui
pemahaman murid tentang
apa yang telah dipelajari
4. Aplikasi 1. Guru menayangkan video 1. Murid menonton tayangan komputer riba
animasi proses kejadian video dengan penuh
hujan sambil menerangkan perhatian
kepada murid
5. Evaluasi 1. Guru memberikan lembaran 1. Murid menjawab lembaran Lembaran kerja
kerja kepada murid. kerja yang diberikan oleh
guru.

2. Penutup 1. Guru memasang lagu 1. Murid menyanyi bersama- Komputer riba,


tentang hujan ; tip tap sama lagu yang dimainkan Pembesar suara
hujan dah turun, oleh guru.
2. Guru membuat rumusan 2. Murid mendengar rumusan
tentang apa yang telah yang dibuat oleh guru
diajarnya pada hari ini. dengan tekun.
3. Guru bertanya kepada murid 3. Murid menjawab soalan
mengenai apa yang dipelajari guru mengenai apa yang
pada hari ini. dipelajari pada hari ini
dengan bersemangat.
RANCANGAN MENGAJAR

Nama kelas : Prasekolah 1 SK Trusan

Umur : 6 Tahun

Tarikh :

Cadangan masa : 60 minit

Tema : Cuaca

Tunjang utama : Tunjang Sains Dan Teknologi (Awal Sains)

Tunjang disepadankan : Tunjang Komunikasi Bahasa Malaysia (BM)

: Tunjang Perkembangan Fizikal Dan Estetika (Kreativiti)

Standard pembelajaran utama :

i) (ST 5.12) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza (contoh :
awan pada hari panas, cuaca mendung, cuaca berangin dan hari hendak hujan.

Standard pembelajaran yang disepadukan :

i) (BM 3.4.3) Membina dan menbunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal
(contoh : ba).

ii) (KTI 2.1.8) Menyanyi lagu dengan iringan muzik.

iii) (KTI 1.15) Mewarna gambar dalam ruang tertentu.

Objektif pembelajaran : Di akhir pengajaran, murid boleh :

i) Memerhati dan menceritakan bentuk dan warna awan pada cuaca yang berbeza.

ii) Membina dan membunyikan suku kata hasil gabungan huruf konsonan dan huruf vokal.

iii) Menyanyikan lagu tap tap hujan dah turun dengan baik
v) Mewarnakan gambar bentuk awan dengan baik.

Pengetahuan sedia ada : Murid sedah mengetahui nama cuaca.

Penerapan nilai : Tekun dan bersungguh-sungguh.

Alat bantu mengajar (ABM) : Kad gambar Bentuk dan warna awan mengikut cuaca dan carta

Lirik lagu.

KBKK : Menjana idea

LANGKAH AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MASA AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID CATATAN

Set - Guru masuk ke dalam kelas sambil - Murid tertanya-tanya apa yang ABM : Kad
membawa kad gambar bentuk dan dibawa oleh guru didalam beg gambar
Induksi
warna awan mengikut cuaca, tersebut. bentuk dan
(5 minit) didalam sebuah beg. warna awan
mengikut
cuaca.

- Guru menyoal murid apa yang ada


- Murid menjawab soalan yang di
didalam beg yang dibawa oleh nya?
tanya oleh guru dengan pelbagai
Objektif : -
jawapan.

Nilai
: Bersungguh-
sungguh

KBKK
: Menjana
idea

Langkah - Guru menunjukkan kad gambar - Murid melihat apa yang di ABM : Kad
yang dibawanya kepada murid dan tunjukkan oleh guru dan gambar
1
menerangkan kepada murid mendengar peneragan yang diberi bentu dan
(15 minit) mengenai cuaca mengikut gambar oleh guru dengan penuh warna awan.
yang ditunjukkan. perhatian.

Objektif : (i)
- Guru meminta murid untuk melihat
di luar dan menyatakan bentuk awan
di luar dan guru meminta murid - Murid melihat kearah luar dan Nilai : Tekun

untuk menceritakan kepada guru murid menceritakan kepada guru


cuaca apa ? cuaca apa diluar itu dengan
bersungguh-sungguh. KBKK
: Menjana
idea
Langkah - Guru membuka persembahan slaid - Murid melihat apa yang ABM : Laptop
gambar mengenai cuaca beserta dilakukan oleh guru dengan penuh & carta lirik
2
ejaan. (contoh : hujan, panas, perhatian, lagu
(22 minit) berangin, dan mendung).

Objektif : (ii)
& (iii)

- Guru meminta murid untuk


mengeja bersama-sama dengan
guru. - Murid mengeja bersama-sama
dengan guru dengan bersungguh-
sungguh.
Nilai
- Guru menanpal carta lirik lagu di
: Bersungguh-
papan putih.
sungguh
- Murid melihat apa yang dibuat
oleh guru dengan penuh tanda
tanya.
KBKK
- Guru meminta murid untuk berdiri : Menjana
dan menyanyikan lagu tanya sama idea
- Murid berdiri dan menyanyikan
pokok mengikut iringan muzik.
lagu tanya sama pokok mengikut
iringan muzik dengan bersungguh-
sungguh.

Langkah - Guru memberi kertas kerja kepada - Murid membuat lembaran kerja ABM
murid. (contoh : menggunting yang diberi oleh guru dengan : Lembaran
3
gambar-gambar bentuk awan bersunggu-sungguh. kerja
(10 minit) kemudian tambal gambar tersebut di
atas kertas tang telah disediakan Objektif : (v)
kotak mengikut nama yang telah di
Nilai :
tetapkan dan menulis semula
Bersungguh-
perkataan tersebut.
sungguh

KBKK :
Menjana
idea

Penutup - Guru membuat rumusan tentang - Murid mendengar rumusan yang ABM : -
apa yang telah diajarnya pada hari dibuat oleh guru dengan tekun.
(8 minit)
ini.
Objektif
: (iii)
- Guru bertanya kepada murid
- Murid menjawab soalan guru
mengenai apa yang dipelajari pada
mengenai apa yang dipelajari pada
hari ini. Nilai :
hari ini dengan bersemangat.
Bersungguh-
sungguh
- Guru meminta murid untuk
- Murid menyanyikan semuala lagu
menyanyikan semula lagu tanya
tanya sama pokok dengan
sama pokok.
bersungguh-sungguh.

KBKK
: Menjana
idea

Anda mungkin juga menyukai