Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 2

HARI/TARI KHAMIS/ 9 MAC 2017

KELAS/MASA TAHUN 2 /
TAJUK Kata Ganti Nama Diri
STANDARD
PEMBELAJARAN
OBJEKTIF Pada akhir PdPc, murid dapat:
i.
Langkah Aktiviti Catatan
Set Induksi 1 Murid menyusun kad-kad huruf menjadi BBM: kad perkataan
Susun huruf-huruf perkataan bermakna.
2 Murid membaca perkataan yang dibina. Didik Hibur
3 Guru menyatakan tajuk PdP iaitu kata
ganti nama diri dan berkongsi objektif yang
perlu dicapai.
Langkah 1 1 Guru menayangkan video tentang kata BBM : Peta bulatan
Penerangan kata ganti ganti nama diri dan meminta murid Klip video
nama diri mencatat kata ganti nama diri dalam
peta bulatan.
2 Murid melihat tayangan video dan
mencatat kata ganti nama diri dalam peta
bulatan.
3 Murid membentangkan dapatan kumpulan.
4 Guru memberikan penerangan tentang kata
ganti nama diri.
Langkah 2 1 Guru meminta murid dalam kumpulan Koperatif dan komunikasi
Lakonan menggunakan kata ganti nama berdasarkan
situasi yang diberikan. Penilaian:
2 Murid berbincang dalam kumpulan untuk
aktiviti lakonan.
3 Murid mempersembahkan lakonan
4 Penilaian guru
Langkah 3 1 Murid memilih kata ganti nama diri yang Lembaran kerja
Latihan betul dalam ayat-ayat. Penilaian
Penutup 1 Guru meminta murid-murid menyatakan
pelajaran yang dipelajari.
PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Pendidikan Moral
Nilai : Budi bahasa, kerjasama
EMK : Keusahawanan
BAHAN BANTU Kad perkataan, klip video,peta pemikiran
MENGAJAR
PENILAIAN Murid menggunakan kata ganti nama diri dengan betul .
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
REFLEKSI
PETA BUIH

Anda mungkin juga menyukai