Anda di halaman 1dari 11

1.

0 Pengenalan

Pekerjaan adalah satu keperluan yang teramat penting kepada manusia. Kehidupan kita
bergantung kepada kerja. Ini kerana ia merupakan sumber ekonomi untuk keperluan. Pekerjaan
juga boleh mengangkat status dan pengiktirafan seseorang individu dalam masyarakatnya.
Selainitu, pekerjaan juga meletakkan nilai dan harga diri seseorang.Agama amat menggalakkan
setiap penganutnya bekerja dan tidak meminta-minta. Ia merupakantuntutan yang perlu
dilaksanakan dengan jujur dan amanah. Dengan pekerjaan inilah kita dapatmemberi nafkah
untuk diri dan keluarga di samping membangun ekonomi bangsa serta negara.kebanyakan
mereka yang berjaya adalah orang yang Berdisiplin dalam kerja. Denganmemiliki disiplin
membolehkan seseorang itu menjadi pekerja yang berkreativiti dan berkualiti.Untuk menjadi
pekerja yang berkreativiti dan berkualiti ini memerlukan banyak kemahiran dan pengalaman.
diperoleh dengan adanya DISIPLIN.Saya terdapat beberapa masalah disiplin pekerja di tempat
kerja iaitu pekerja datang lewat ke kerja dan kehadiran ,bergaduh dengan pekerja lain,Mencuri
barang syraikat,Ganguan seksual di tempat kerja dan Penampilan yang selekah .

1
2.0 Isu disiplin pekerja di tempat kerja

1. Pekerja Datang Lewat Ke Kerja

 Faktor
Anataranya factor factor ialah ia terjadi mungkin disebabkan factor
kesesakan jalan raya,tida mempunyai pengankutan dan bangun lambat ke kerja.
Selain itu,terdapat juga masalah ,cuaca buruk dan kekurangan tidur.

 Hubungkait isu dengan teori etika kerja

Isu hadir ke kerja adalah lebih kepada teori keperibadian mulia menyatakan
suatu tindakan perlakuan yang tidak betul.Sekiranya seseorang tersebut
mempunyai sikap peribadi yang mulia ,maka individu tersebut akan melakukan
tindakan yang betul iaitu dia akan pergi ke kerja dengan awal.Nilai Mulia pula
ialah ciri-ciri kemanusian yang ada pada manusia dan penting untuk
perkembangan dan kehidupan yang baik.Di Malaysia Nilai mulia atau nilai
yang baik itu akan diterima dalam masyarakat Malaysia .

2
 Langkah Penyelesaian

1. Mencipta ataua mengubah proses atau system memperkemaskan system


kehadiran organisasi.
2. Lakukan perbincangan secara bersemuka dengan individu tersebut, dan mencari
punca yang menyebabkan individu tersebut melakukan perkara-perkara yang
tidak sepatutnya, khususnya datang lewat dan melaksanakan tugas dengan
sambil lewa tanpa rasa bertanggunjawab sebagai seorang pekerja. Apakah
perkara utama atau masalah utama yang membuatkan mereka melakukan
kesalahan tersebut.
3. Sediakan ruang kenaikan gaji kepada pekerja yang berpotensi dan cemerlang
dalam perniagaan anda. Kaedah 'naik gaji' ini merupakan salah satu kaedah yang
digunakan oleh mana-mana majikan bagi mengelakkan pekerja mereka yang
cemerlang, lari ke peniaga lain yang menawarkan gaji yang lebih tinggi kepada
mereka. mereka Para pekerja akan lebih bersemangat untuk melaksanakan tugas
mereka jika ada ' kenaikan gaji ' yang sedang menanti mereka.
4. Memberi amaran lisan kepada pekerja yang suka datang lambat ke pejabat

3
2. GANGGUAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA

 Faktor
1. Tarikan fizikal dan personaliti merupakan faktor utama berlakunya
gangguan seksual terhadap wanita. Wanita yang berwajah cantik lebih
cenderung di ganggu berbanding wanita yang kurang cantik. Selain itu,
wanita yang berpakaian seksi, mempunyai potongan badan yang menarik
dan berperwatakan moden adalah lebih terdedah kepada gangguan seksual.
2. Struktur organisasi dalam sesebuah syarikat sering menempatkan lelaki
dalam kedudukan yang lebih autoriti berbanding wanita. Hal demikian
menyebabkan mereka cuba mendapatkan kepuasan secara seksual dari
pekerja bawahan mereka. Oleh sebab kebanyakan hierarki di dalam
organisasi lebih dimiliki oleh lelaki, ini menyebabkan gangguan seksual ini
lebih terdedah
3. Punca gangguan seksual juga boleh dilihat menggunakan teori demografi.
Teori demografi pula mengutarakan bahawa ia berlaku kerana komposisi
lelaki dan wanita di tempat kerja yang tidak seimbang. Perkara tersebut
seterusnya merangsang gangguan seksual di tempat kerja. Sekiranya tempat
kerja tersebut di dominasi oleh kaum lelaki, maka kaum wanita di tempat
kerja tersebut akan cenderung mengalami gangguan seksual.

4
 Hubungkait isu disiplin dengan teori etika ;

Gangguan seksual adalah isu disiplin yang berkaitan dengan teori hak
asasi.teori ini menegaskan bahawa setiap individu mempunyai sifat
tanggungjawab dalam menghormati hak orang lain.hal ini bermaksud pekerja
yang membuli seperti menyuruh pekerja lain melakukkan tugasan yang tidak
sepatutnya tidak menghormati hak pekerja tersebut.

 Langkah penyelesaian

1. Pekerja harus sedar dan faham apakah yang dikatakan gangguan seksual di
tempat kerja. Syarikat khususnya harus menyediakan satu polisi di dalam
syarikat tentang anti-gangguan seksual. Mereka juga perlu diberikan contoh-
contoh gangguan seksual yang boleh berlaku supaya mereka memahami
sifat polisi. Polisi tersebut juga sepatutnya dapat menerangkan bahawa
tindakan itu tidak akan diterima di syarikat tersebut, dan tidak akan
membalas dendam terhadap seseorang yang telah membuat aduan mengenai
gangguan tersebut.
2. Syarikat haruslah berusaha dalam memberi informasi yang cukup kepada
pekerja-pekerja di dalam syarikat seperti ,Mengadakan seminar-seminar
tahunan untuk mengkaji semula polisi gangguan seksual untuk memberi
penerangan apakah yang dikatakan gangguan seksual dan apakah yang akan
dilakukan jika seseorang telah, mendakwa telah diganggu secara seksual.
3. Syarikat khususnya bahagian sumber manusia harus peka dengan keadaan
di tempat kerja. Sekiranya wujud sebarang kesangsian, tanya pekerja sama
ada mereka mempunyai sebarang kebimbangan. Sekiranya ada apa-apa yang
membuat perlakuan tersebut boleh ditafsirkan sebagai gangguan seksual
sama ada dengan melihat atau mendengar maka syarikat harus segera
mengambil tindakan sewajarnya jika gangguan seksual disyaki.

5
3. PECAH AMANAH

 Faktor

Antara Faktor pekerja tidak ikhlas terhadap syarikat yang paling utama ialah
pekerja yang mempunyai sifat tamak. Sifat tamak iaitu ingin
memiliki sesuatu tanpa batasan atau sikap haloba yang tak pernah rasa
cukup dengan kekayaan. Sifat ini tidak terbatas dalam mencari harta dan
juga untuk mendapatkan kuasa. Semuanya menjurus ke arah nafsu
kebendaanSelain itu,tidak mempunyai wang untuk menampung keluarga.
 Hubungkait isu disiplin dengan teori etika ;
Pecah amanah berkait dengan teori keperibadian mulia.hal ini kerana teori
keperibadian mulia ada berkait dengan sifat moral yang baik iaitu jujur.teori
keperibadian mulia menekankan kepada tuntutan berkelakuan baik.
 Lagkah penyelesaian

Langkah untuk menyelesaikan masalah ini ialah berjumpa dengan boss dan
memberitahu yang anda kekurangan wang untuk menampung pembelanjaan
keluarga.Selain itu,majikan boleh memasang cctv di tempat kerja dan
menguatkuasakan undang-undang.

6
4. PEKERJA BERGADUH DENGAN PEKERJALAIN DI TEMPAT KERJA

 Faktor

Anatar factor yang menyebabkan pergaduhan di tempat kerja adalah ketidakpuas hati
anatara satu sama lain dan EGO.Selain itu,mungkin pekerja tersebut akan mengalami
perasaan tekanan tinggi pada masa itu dan sifat tamak pada pekerja tersebut.
 Hubungkait isu disiplin dengan teori etika

Pergaduhan adalah isu disiplin yang berkaitan dengan teori hak asasi.teori ini
menegaskan bahawa setiap individu mempunyai sifat tanggungjawab dalam
menghormati hak orang lain.hal ini bermaksud pekerja yang membuli seperti menyuruh
pekerja lain melakukkan tugasan yang tidak sepatutnya tidak menghormati hak pekerja
tersebut.
 Langkah Penyelesaian

Anatara Langkah Penyelesaian mengadakan kursus yang ke arah kebaikan kepada


pekerja bagi menyedarkan pekerja daripada melakukan perbuatan yang tidak elok
seperti bergaduh.Selain itu, memanggil pekerja tersebut dan menanyakan masalah
beliau sehinggakan bergaduh.

7
5. PONTENG KERJA

 Faktor

Anatara factor yang menyebabkan pekerja ponteng ialah tekanan kerja yang
terlalu tinggi di syarikat.Selain itu, Ketidaksukaan terhadap kerja
sendiri,Selainitu,kepuasan kerja adalah elemen penting setiap pekerja.Hal ini
keranan pekerja yang mempunyai tahap kepuassan kerja yang tinggi akan lebih
produktif dan menghasilkan kerja yang bermutu manakala pekerja dengan tahap
kepuasan kerja yang rendah pula cenderung untuk menimbulkan masalah
seperti dating lambat ,ponteng kerja dan masalah disiplin.

 Hubungkait isu disiplin dengan teori etika ;

Ponteng kerja berkaitan dengan teori wajiban.teori ini menerangkan tentang


kewajiban ataupun tanggungjawab yang dipikul seseorang itu.bagi seseorang
pekerja tanggungjawabnya adalah melakukkan kerja yang ditugaskan oleh
majikan,

8
 Langkah Penyelesaian

Langkah Penyelesaian masalah ponteng ialan Elakkan memberi tekanan kepada


pekerja. Beri ruang dan waktu untuk mereka berubah, beri kelonggaran kepada
pekerja tersebut jika mengalami sesuatu masalah. Beri ruang kepada mereka.
Ini merupakan jalan terakhir yang boleh anda atau seseorang majikan lakukan.
Setelah semua langkah-langkah telah anda ambil dan masih juga berlaku sikap
datang lewat maka jalan terakhir agar perniagaan anda tidak musnah kerana " si
mamat" itu maka terbaik "lepaskan dia", buang kerja sahaja merupakan
penyelesaian terbaik.

9
3.0 KESIMPULAN

Peranan disiplin dalan kehidupan seharian manusia amat penting,dengan kehidupan yang
lebih berdisiplin kita akan lebih disenangi banyak pihak antaranya majikan tempat kita
bekerja,ahli organisasi yang kita sertai,sahabat handai dan juga masyarakat setempat,dengan
adanya disiplin yang tinggi ia akan menjamin peluang kerjaya kita dan seandainya kita adalah
seorang pekerja ia akan membantu kita mendapat layanan yang setimpal dengan pengorbanan
yang kita lakukan..

10
4.0 RUJUKAN

1. Internet

I. https://www.scribd.com/doc/34765924/Laporan-Masalah-Disiplin-Pekerja
II. https://www.scribd.com/doc/55085899/Punca-Dan-Langkah-Mengatasi-
Masalah-Disiplin-Pekerja
III. https://mazlan66.wordpress.com/2008/03/14/punca-punca-dan-cara-cara-
mengatasi-masalah-disiplin-pelajar/

2. Kertas penerangan
I. Etika profesionalisme ,semester pendek ,3.0 nilai dalam etika profesioal,kod
kursus :MPU2232

11